Insyltad i tidskriftsstöd

På tal om tidskrifter som jag skriver i, kan jag ju nämna att jag blivit involverad i det statliga stödet till tidskrifter. Jag är numera en av sju ledamöter i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter. Uppgiften är i korthet att under hösten läsa jättemånga tidskrifter för att sedan tillsammans med övriga enas om ett förslag till fördelning av produktionsstöd. Förra året delades ut totalt 19 miljoner kronor; en detaljerad lista finns här.

Referensgruppens utlåtande är kollektivt och som enskild ledamot kommer jag inte att kunna ge mig in i diskussioner om vilka tidskrifter som får stöd eller hur stort stödet är. Jag kommer givetvis att anmäla jäv i fråga om tidskrifter där jag har koppling till redaktionen, antingen som skribent eller som bekant.

23 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera