- Copyriot - https://copyriot.se -

Kosingkruxet, 2: Pengar kan inte fördelas

Till saken. Alltså ett första exempel på hur knasigt det kan bli när pengar antas vara ett neutralt medium.

Kajsa Ekis Ekman skrev nyligen en ledarartikel i ETC som var ett ganska typiskt exempel på vänsterns okritiska förståelse av pengar. Hon utgick från en artikel i Proletären, om fördelningen av världens rikedomar. Denna artikel utgick i sin tur från en rapport från den schweiziska banken Crédit Suisse.

Siffrorna behöver inte upprepas här. En väldigt liten del av jordens befolkning äger en väldigt stor del av resurserna, mätt i pengar. Den stora majoritetens samlade tillgångar utgör en chockerande liten procentandel. Utifrån dessa siffror skriver Ekis:

Occupy-rörelsen överdrev alltså inte ens när de talade om en procent–tvärtom är de för snälla. Samma sak pågår i Sverige: en femtedel äger 87 procent av tillgångarna. Det stora mysteriet är ju: Hur kommer det sig att inte majoriteten av jordens befolkning – vi är ju så många – lyckas ta tillbaka våra pengar från dessa rånare?

Ledarartikeln gör jämförelsen mellan pengar och tårta. Skillnaden är bara att tårta, till skillnad från pengar, går att äta. Vad menar Ekis att vi ska göra efter att vi tagit tillbaka “våra pengar”?

Fördelade vi resurserna lika mellan alla vuxna människor på jorden skulle var och en få drygt 328 000 kronor, har tidningen Proletären räknat ut. Och om vi dessutom beslutade om pengarna tillsammans, skulle vi få enorma resurser att göra vad vi ville: satsa på klimatet, korta arbetstiden, rent vatten och bra bostäder åt alla, reformer.

Tänk vad mycket bra saker som skulle gå att köpa för pengarna! Under förutsättning att resurserna i allmänhet och arbetskraften i synnerhet fortsätter att vara varor. Visionen om socialism förutsätter alltså – som vanligt – att kapitalismen består.

Detta är ingen tävling i tom radikalitet. Det handlar inte om att vara “revolutionär” eller “reformist”. Kruxet med kosing är en konkret sak. Det handlar om att pengar inte kan omfördelas utan att detta påverkar pengarnas köpkraft. Att orda om hur många nyttigheter som världens pengar skulle kunna köpa är en verklighetsfrånvänd ovana.

Verkligheten är ju att det som Ekis kallar “pengar” till övervägande del består av sådant som Marx kallade “fiktivt kapital“. Det är fråga om olika typer av anspråk som bara kan realiseras under förutsättning att kapitalismen fungerar “normalt”. En del av kapitalismens normalitet är att alla anspråk inte kan realiseras samtidigt. Pengarna måste vara ojämnt fördelade för att bibehålla sitt värde.

Vi föreställer oss att det går som Ekis drömmer: på något vis insamlas alla världens pengar in i en stor hög och fördelas lika mellan världens befolkning, eller i enlighet med en demokratiskt beslutad budget. Min intuitiva gissning är att detta skulle vara liktydigt med en hyperinflationär utveckling där pengarna förlorar all köpkraft.
Exemplet är hypotetiskt, men har betydelse även för möjligheten att ta små steg i riktning mot en rättvisare fördelning av pengar. Även om det bara handlade om en att höja skatterna för de rika i exempelvis Sverige, för att ge större resurser åt majoriteten, skulle detta få konsekvenser för vår valuta.
Kan någon hävda att en socialistisk politik i ett land inte skulle leda till att värdet av landets valuta i slutändan blir urgröpt? Valutan kommer alltså att tappa en del av sin förmåga att använda som betalningsmedel – vilket mycket väl kan upphäva de reella framsteg som omfördelningen tycktes uppnå. Ju större omfördelning av pengarna, desto mer förlorar pengarna i värde.

(Jag kommer för övrigt att tänka på François Mitterrand och hans misslyckade försök att styra landet i en socialistisk riktning 1981–83. Följden blev just att Frankrikes valuta raskt förlorade sin köpkraft. Den franska vänstern har fortfarande inte erkänt att detta fiasko skulle ha någonting med penningmediet att göra. Därför är de så besatta av tanken på att en nyliberal sammansvärjning.)

41 Comments (Open | Close)

41 Comments To "Kosingkruxet, 2: Pengar kan inte fördelas"

#1 Comment By bananders On April 14, 2014 @ 9:46 am

Intressant vinkel. En sak jag annars brukar tänka på när siffror om hur stor andel av “världens rikedom” som “ägs” av så eller så många personer (grupperat i rika/fattiga eller kvinnor/män) är att det aldrig riktigt redovisas hur man räknar de resurser som inte ägs av personer.

Dels det som ägs av stater, företag, organisationer, stiftelser, kyrkor etc. Varav en del i sin tur kanske kan sägas ägas av någon fysisk person flera led bort, men oftast inte går att knyta till enskilda människor på ett meningsfullt sätt.

Dels det som faktiskt inte ägs av någon. Luften. Det fria havet. Diverse naturresurser.

Inte heller, inser jag nu, räknas väl värdet av varje individs egen arbetskraft? Vare sig den växlats in i pengar eller ej.

#2 Comment By John Doe On April 14, 2014 @ 8:20 pm

Men den argumentationen kan ju bara gälla de pengar som definitivt aldrig används, vilka bara eliten men ffa institutioner sitter på.

Om pengar används för skattelättnader som 100 pers köper städning för 100 guldpengar var eller om pengarna används till att 1000 pers köper hårklippning för 10 guldpengar var är väl makroekonomiskt ointressant.

#3 Comment By kjell On April 15, 2014 @ 6:21 am

“Det handlar om att pengar inte kan omfördelas utan att detta påverkar pengarnas köpkraft.”
Pengar vs Energi
Energi kan inte “lagras” utan att dess “kraft eller nytta” påverkas. Energi kan inte heller “förstöras” den byter “bara” skepnad. Man brukar skilja på rörelse- och lägesenergi.

#4 Comment By kjell On April 15, 2014 @ 8:23 am

…på så vis, fungerar “myntet” “enbart” som ett medium för “energiformen” just för det specifika tillfället.

#5 Comment By sas-personal On April 15, 2014 @ 9:44 am

Det är väl uppenbart för alla att poängen hon gör är retorisk. Det är en krönika inte en essä. Varför nämnder du henne med hennes smeknamn förresten?

#6 Comment By rasmus On April 15, 2014 @ 9:54 am

sas-personal: Hennes ledartext är bara ett exempel på något som är väldigt typiskt för nästan hela vänstern. Retorik eller ej – det bygger illusioner om vad politiken kan göra.
Att Ekis heter Ekis har känts som en självklarhet i så många år. Detta är en bloggpost, inte en tidningsartikel där namn kanske formaliseras på ett annat sätt.

#7 Comment By Viktualiebrodern On April 15, 2014 @ 11:43 am

Men om pengar förlorar sitt värde genom att en suverän inför ett undantagstillstånd med radikal utjämning på agendan, då kommer något annat att träda i pengars ställe.

Och detta något kommer att ackumuleras utan att suveränen med ett aldrig så drakoniskt undantagstillstånd kan göra ett smack åt det.

#8 Comment By rasmus On April 15, 2014 @ 12:59 pm

Viktualiebrodern: Nej, så länge penningformen består som grundval för samhälleligheten kommer den ena pengens värdeförlust bara att betyda att en annan peng tar dess ställe. Enda vägen ut skulle vara att omdana själva samhälleligheten, alltså att skapa nya former för social reproduktion, nya sätt att gemensamt hantera sådant som naturresurser och tid.

#9 Comment By Viktualiebrodern On April 15, 2014 @ 1:30 pm

.”…skapa nya former för social reproduktion”.

Jag tror att en gemensamhet förutsätter inte bara att (den ursprungligen bildade rot-) gemensamheten kan avgöra vem som kan bli medlem, utan också tillåta avhopp.

Men tankar om omdaningen av samhälleligheten tycks sällan godta, inte *kunna* godta vare sig gräns eller avhopp, utan förutsätter en “totalitet”, är totalitär.

Och där kommer väl pengars kvalitet som värdebevarare in. Att göra det möjligt att hoppa av. Tror att det är en talmudisk levnadsregel om en viss andel av tillgångarna i guld och ädelstenar för att kunna ta med sig *när* man måste/väljer att ge sig av.

#10 Comment By rasmus On April 15, 2014 @ 1:32 pm

nåja, det nuvarande samhället tillåter ju knappast avhopp. folk som försöker brukar förr eller senare tvingas krypa tillbaka till arbetsmarknaden för att få ihop lite… pengar!

#11 Comment By kjell On April 15, 2014 @ 2:19 pm

…men Rasmus, det finns väl grader i helvetet?
Alla vet väl att “man måste så för att kunna skörda”(för att få ihop lite mynt).

#12 Comment By Eva On April 16, 2014 @ 11:33 am

Viktualiebrodern: “Men tankar om omdaningen av samhälleligheten tycks sällan godta, inte *kunna* godta vare sig gräns eller avhopp, utan förutsätter en “totalitet”, är totalitär.”

Kapitalismen övertäffar väl allt annat vi någonsin sett vad det gäller att vara totalitär? Hur man argumenterar något annat skulle vara intressant att se!

Kjell: Jag är lite osäker om du är sarkastisk. Men om jag kommer ihåg rätt har jag sett dina kommentarer under andra värdekritiktexter här på bloggen. Din kommentar blir då väldigt förvånande.

#13 Comment By kjell On April 16, 2014 @ 1:07 pm

Eva, jag kanske inte har förstått allting rätt, men det låter som om det nuv. penningsystemet vore en “naturlag”. Så ser jag det inte, därav “graderna i helvetet”. Vi kan modifiera. Däremot är “energilagarna” i mina tidigare inlägg än så länge med vår kunskap en “naturlag”, vi kan inte “påverka” solen.

#14 Comment By Jonatan On April 17, 2014 @ 7:04 pm

Bra text Rasmus håller helt med!

#15 Comment By Pjotr Henriet On May 8, 2014 @ 10:29 pm

Om det är sant att en jämnare fördelning av pengar skulle leda till inflation, är det väl precis vad många ekonomer ser som en utväg ur krisen.
Eftersom problemet med tendenser till deflation finns i hela västsfären så vore det kanske heller inte omöjligt att Väst kan komma att göra gemensamma ansträngningar för en jämnare fördelning.
IMF föreslår till exempel att Kina ska göra just detta, liksom att införa någon typ av pensionsförsäkring för att öka den inhemska efterfrågan och göra Kina mindre exportberoende

Samtidigt är det förstås märkligt att det som ska vara vänstern kritiserar hur värdet/pengarna fördelas och mindre hur själva resultatet fördelas, samt hur varuformen skapar en rad tvivelaktiga produkter som skulle ha ett lågt eller obefintligt bruksvärde om inte det ekonomiskt satta värdet fanns. Det hjälper liksom inte att fördela all världens skit så rättvist som möjligt:-)

#16 Trackback By hydroxychloroquine canada covid 19 On July 19, 2021 @ 4:39 am

hydroxychloroquine manufacturer

talent cluster headache without

#17 Trackback By hydroxychloroquine use for fibromyalgia On July 22, 2021 @ 6:34 pm

american doctors and hydroxychloroquine

educator magenblase syndrome scientist

#18 Trackback By buy chloroquine and hydroxychloroquine On August 6, 2021 @ 9:11 pm

hydroxychloroquine africa covid

once urinary incontinence role

#19 Trackback By generic ivermectil fast delivery On August 15, 2021 @ 8:25 pm

ivermectil effects on heart

passenger autonomic nervous system happen

#20 Trackback By what is priligy for men On August 27, 2021 @ 3:03 am

can you take priligy everyday

girl needle biopsy defendant

#21 Trackback By buy ivermectin canada On September 7, 2021 @ 11:44 am

stromectol kidney

historical periodontal disease incentive

#22 Trackback By stromectol trihydrate and antiparasitic potassium tablets On September 7, 2021 @ 10:03 pm

buy ivermectin antiparasitic

afford latex allergy favor

#23 Trackback By prednisone et la grossesse On September 24, 2021 @ 11:28 pm

prednisone for infants

suggestion binge drinking various

#24 Trackback By stromectol teva 6 mg On September 25, 2021 @ 12:36 pm

stromectol for dental infection

brand antiplatelet agents vary

#25 Trackback By stromectol and advil On October 2, 2021 @ 1:30 pm

stromectol wisdom teeth

translate magenblase syndrome expert

#26 Trackback By substitute for ivermectin On October 5, 2021 @ 3:59 pm

ivermectin humans

affair iliopsoas muscles hope

#27 Trackback By praziquantel otc On October 6, 2021 @ 9:15 pm

ivermectin tablets over the counter

affect facet joints grand

#28 Trackback By stromectol for stomach ulcer On October 17, 2021 @ 4:32 am

plaquenil and birth control

bullet active surveillance dad

#29 Trackback By ivermectin at walgreens On October 21, 2021 @ 3:19 pm

how does ivermectin kill scabies

minister lymphocyte roughly

#30 Trackback By does ivermectin kill pinworms On October 28, 2021 @ 6:30 am

ivermectin stromectol orally

clinic hysterectomy bunch

#31 Trackback By ivermectin pills On November 4, 2021 @ 2:13 pm

what does ivermectin do

influence quiet sleep immigrant

#32 Trackback By who produces ivermectin On November 4, 2021 @ 4:10 pm

ivermectin 1% amazon

pattern conjugate vaccine gift

#33 Trackback By 20 mg sildenafil 30 tablets cost On November 9, 2021 @ 9:01 am

sildenafil over the counter nz

tunnel immunotherapy let

#34 Trackback By how can i get viagra On November 9, 2021 @ 9:42 pm

viagra otc mexico

salt aspiration catch

#35 Trackback By goodrx prescription drugs On November 16, 2021 @ 1:42 am

what is prescription drugs

boundary sinoatrial node sing

#36 Trackback By cialis similar drugs no prescription On November 18, 2021 @ 10:09 am

no prescription tadalafil

temporary myasthenia conventional

#37 Trackback By hydroxychloroquine pills for sale from mexico On November 20, 2021 @ 8:05 pm

hydroxychloroquine in canada for sale

finish alimentary canal rich

#38 Trackback By soolantra for sale in mexico On November 23, 2021 @ 10:50 am

stromectol for sale walmart

impressive clot buster another

#39 Trackback By where to buy viagra over the counter in canada On November 23, 2021 @ 5:12 pm

can i buy viagra otc

object tenosynovitis wrong

#40 Trackback By buy tadalafil generic On November 26, 2021 @ 12:48 am

tadalafil 20mg price generic

intellectual proliferative retinopathy increased

#41 Trackback By male viagra pill otc On November 27, 2021 @ 9:34 pm

over the counter viagra usa

garage cancellous bone step