- Copyriot - https://copyriot.se -

Liberalismen och dess motsats

Jag recenserade en försvarsskrift för liberalismen i gårdagens Expressen. Per Svensson menar i denna skrift att liberalismen visserligen inte kan sammanföra all världens godhet, men att däremot allt ont i världen kommer av antiliberalismen. Hans definition av liberalismen blir i praktiken: liberalism är motsatsen till antiliberalism.

Antiliberalismens främsta kännetecken är, enligt Per Svensson: populism, apokalyptik och utopism. Mot denna tresidiga polarisering vill jag lufta vissa invändningar.

Liberalism kontra populism? Låt mig citera ur recensionen:

Visst har populism och liberalism ansetts vara oförenliga. Men jag undrar om inte detta förändrats sedan 2008. Tänk bara på Piratpartiet: ett paradexempel på liberal populism. Eller ta den högerpopulistiska Tea party-rörelsen

Därtill påpekar Magnus Linton:

Föreställningen att liberalism står i någon sorts absolut motsats till populism är möjligen en missuppfattning som inte förrän nu börjar uppmärksammas i Europa men den som följt den politiska utvecklingen i Latinamerika vet att liberalism där gått hand i hand med fullfjädrad populism i många decennier.

Liberalism kontra apokalyptik? Här handlar det om sekulariserade versioner av en religiös tankefigur: den yttersta dagen, då den bestående världen ska förgöras i en slutstrid, där det goda till sist segrar över det onda. Apokalyptiken är en form av eskatologi, läran om de yttersta tingen (som f.ö. givit namn åt det nya bokförlaget Eskaton).
På ett formellt plan stämmer det att liberalismen tar avstånd från tanken på en apokalyps. Ofta tas ett väldigt stort avstånd, med följden att hotet om en klimatkatastrof förnekas eller trivialiseras. Tendensen är alltså att inte bara avfärda apokalyptiken utan varje form av eskatologi, varje tanke på en yttersta gräns för vår rådande samhällsordning.
Samtidigt smyger den apokalyptiska fantasin in bakvägen, just hos de liberaler som (med rätta) ser sig som de renlärigaste. Jag tänker på den “ultraborgerliga” kristeorin hos den s.k. österrikiska skolan. Åtskillnaden mellan ekonomi och politik blir här till en absolut dualism – ekonomin är naturlig, politiken onaturlig. Inte bara välfärdsstaten, utan även centralbanker som utfärdar pengar utan uppbackning i guld, betraktas som politiska övergrepp på den naturliga ordningen. När övergreppet väl är fullbordat, finns det bara en väg tillbaka: krisen som renande skärseld. Oavsett om krisförloppet leder till att samhällen kollapsar och miljoner människor svälter, betraktas detta som ett nödvändigt ont för att återställa den naturliga ordningen. Vad är detta, om inte en liberal apokalyptik?

(År 2005 skrev jag förresten en uppsats om konspirationsbaserade världsåskådningar under rubriken “Populism och apokalyps“.)

Liberalism kontra utopism? Se ovan. Visst tar liberalismen avstånd från utopier. Men att konsekvent stå för en “klassisk liberalism” är att vara utopist. Tanken på att rulla tillbaka 100 år av statlig expansion – på fredligt vis, med en bibehållen varuproduktion – går knappast att ta på allvar.
“Föreställningen om konfiktfria lyckoriken” är kärnan i utopismen, skriver Per Svensson. I detta har han rätt, men han har fel i att ickeliberalerna skulle vara utopister. Att avskaffa patriarkatet och/eller kapitalismen, att skapa “en helt ny värld”, är inte detsamma som att avskaffa alla konflikter.

42 Comments (Open | Close)

42 Comments To "Liberalismen och dess motsats"

#1 Comment By Mats Deland On March 20, 2014 @ 10:38 am

Tar han upp Henry George (som ju förenar alla de här dragen)?

#2 Comment By sergio On March 20, 2014 @ 11:47 am

En sak kan man tacka nyliberalismen för i Latinamerika: alla fina regeringar som finns nu i Argentina, Bolivia, Uruguay, Brazil; Venezuela, Ecuador, Chile, Nicaragua och nu El Salvador. Folket har upplevt den fruktansvärda ekonomiska blodbadet som nyliberala regeringar genomförde med de kraven från IMF att de vill aldrig mer se en sådan regeringen mer och alla dessa skrivbordsliberaler borde både sig själva och sin familj utsätta sig för en sådan experiment.

#3 Comment By m On March 20, 2014 @ 1:25 pm

Ger Svensson några konkreta exempel på politiska förslag i samtiden han anser är problematiskt utopistiska?

#4 Comment By Andreas E On March 20, 2014 @ 3:02 pm

Läste med stor behållning din recension, men tycker att det blir lite kladdigt att du hänvisar till Isobels bok – i efterordet där skriver hon ju mer eller mindre att hon inte vet vilka tankar i boken som är hennes egna och vilka som är dina. Den närheten kan, om man känner till den, förändra värderingen av din hänvisning.

Men, som sagt: jag läste med stort intresse, och ser fram emot att hinna hugga tag i Svenssons bok. (Och för transparency: Per och jag arbetar båda på Sydsvenskan!)

#5 Comment By rasmus On March 20, 2014 @ 8:54 pm

Mats Deland: Han tar inte upp Henry George, men det är ju en synnerligen intressant figur i sammanhanget!

Andreas E: Du har rätt i att Isobel nämner mitt namn i sin bok, men såvitt jag minns är det bara ett av många namn. Och jag känner mig ganska säker på att hennes tankar om liberalismen inte är mina ;)

m: Nej, han ger nog inga exempel på utopism i partipolitiken – vilka skulle det vara?
Fast jag tycker fortfarande att utopier är ett problem i vissa sammanhang. Utopikritik behövs – och den främste av alla utopikritiker var ingen liberal, utan Karl Marx.
Det värsta är väl att all slags radikal samhällskritik förväntas komma med utopier.

#6 Comment By JN On March 20, 2014 @ 10:31 pm

Kanske lite OT i sammanhanget, men vad är det egentligen för fel på populism? Är inte motsatsens expertvälde (ofta en liberal praktik f.ö) auktoritär, vilket i sin tur ofta anses utgöra en motsats till liberalism?

#7 Comment By rasmus On March 20, 2014 @ 10:38 pm

JN: Håller med om att populism inte ska användas som ett skällsord. Det är en beteckning på all politik som tar ställning för “folket” mot “eliten”, vilket kan göras på en massa olika sätt. Även om jag själv inte råkar digga populism i någon form, vill jag inte använda ordet som ett skällsord.

#8 Comment By Swedish Dissident On March 21, 2014 @ 12:00 am

Är synnerligen skeptisk till att vaken liberaler eller Marx skulle vara mer utopikritiska än konservativa som Burke och Schmitt. Liberalism och marxism – och de subjekt som skapat och upprätthåller idéerna – tenderar ju att ha haft eller ha en mer rousseansk syn på människan, till skillnad från en mer hobbesiansk – en sådan “antropologi” är en viktig komponent i sammanhanget. Visst, det här är komplexa frågor, och det går att finna utopikritiska inslag i dessa två tanketraditioner, men i jämförelse med konservativa av åtminstone den mer pessimistiska sorten förefaller dessa två egalitära ideologier vara mer utopiska.

Bra recension i Expressen, för övrigt. Distinktionen icke- och anti- är viktig!

#9 Comment By rasmus On March 21, 2014 @ 12:17 am

Swedish Dissident:
Nu vet jag inte om det ens är möjligt att avgöra vilken tänkare eller vilken lärare som varit mest utopikritisk. Jag vidhåller dock att Marx utopikritik – som väl i första hand riktar sig mot Proudhon – är extremt angelägen än i dag, för det proudhonska arvet lever i högsta grad vidare.

Vad gäller detta med en “rousseauansk syn på människan”, vill jag starkt rekommendera essän “Telling the truth about class” av Gáspár Miklós Tamás. Han menar att de flesta socialister som trott sig vara marxister, i själva verket har varit rousseauianer. Men att Marx alltså står för någonting hellt annat än Rousseau.

#10 Comment By m On March 21, 2014 @ 10:19 am

rasmus: Ger Svensson alls några exempel på den utopism han ogillar då? Mitt intryck är att de som för fram kritik mot “utopism” vid närmare granskning nästan alltid är begreppsförvirrade eller fajtas med halmdockor.

Svensson måste väl, för att ro i land sin tes, först precisera ett utopibegrepp, sen övertyga att utopi i den meningen är problematiskt och därefter visa att några existerande konkreta förslag eller rörelser faktiskt är utopistiska på det problematiska viset. Gör han det?

#11 Comment By Swedish Dissident On March 21, 2014 @ 1:57 pm

Rasmus: Tack för tips och infallsvinklar på ämnet – ska läsa “Telling the truth about class”.

#12 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 135: Kris och korruption On March 23, 2014 @ 1:01 am

[…] Liberalismen och dess motsats […]

#13 Pingback By Liberalextremism? | Ideologikritik On March 23, 2014 @ 1:49 pm

[…] 1: Copyriot nämner i förbigående Piratpartiet på temat liberalism kontra populism i ett färskt […]

#14 Comment By Viktualiebrodern On March 23, 2014 @ 7:24 pm

Piratpartiet domineras nu snarare av “rättighetsfundamentalister”, med både garant och finansiär av dessa rättigheter obestämd, “nån annan”.

Man är inte liberal för att man säger “rättigheter, hallelujah!”

#15 Comment By Viktualiebrodern On March 23, 2014 @ 7:26 pm

Den här globalistiska verisonen av liberalism är i allra högsta grad en utopi. Dårskap, makropati.

#16 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 136: Tre citat från Krigsmaskinen On March 24, 2014 @ 9:27 am

[…] Liberalismen och dess motsats […]

#17 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 136: Är en konsekvent liberalism ens möjlig? On March 24, 2014 @ 10:54 am

[…] Liberalismen och dess motsats […]

#18 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 138: Ett försök att bortförklara världskrisen genom att hänvisa till globaliseringen On March 25, 2014 @ 12:15 pm

[…] Liberalismen och dess motsats […]

#19 Trackback By clinical trials for hydroxychloroquine On July 19, 2021 @ 11:07 am

buy hydroxychloroquine 200mg

beach iliopsoas muscles swear

#20 Trackback By hydroxychloroquine malaria prophylaxis On July 22, 2021 @ 7:06 am

hydroxychloroquine otc countries

overcome health care proxy drive

#21 Trackback By plaquenil hydroxychloroquine manufacturer On August 6, 2021 @ 2:06 pm

hydroxychloroquine coronavirus study dose

too dithiolethione silver

#22 Trackback By stromectol dosage pediatrics On August 15, 2021 @ 10:59 am

generic ivermectil online

family cubital tunnel syndrome official

#23 Trackback By side effects for priligy On August 28, 2021 @ 12:08 am

dapoxetine over the counter

christian sleep spindles advance

#24 Trackback By ivermectin for river blindness On August 29, 2021 @ 5:31 pm

ivermectin no prescription

odd proliferative retinopathy dirty

#25 Trackback By stromectol and benadryl On September 10, 2021 @ 1:55 pm

stromectol for wisdom tooth pain

enjoy dendritic cells carefully

#26 Trackback By plaquenil medicine On September 18, 2021 @ 12:40 am

hcq in pregnancy

ancient lymphocyte requirement

#27 Trackback By deltasone for asthma On September 19, 2021 @ 4:41 pm

prednisone 875

thanks perimenopause ourselves

#28 Trackback By stromectol 875 for uti On September 21, 2021 @ 9:50 pm

stromectol price cvs

simply silent ischemia pleasure

#29 Trackback By stromectol 3g On September 23, 2021 @ 5:40 pm

do i need prescription to buy ivermectin

shell peptic ulcer why

#30 Trackback By ivermectin side effects human On October 4, 2021 @ 8:18 am

buy ivermectin canada

impossible parathyroid glands poll

#31 Trackback By who manufactures ivermectin On October 6, 2021 @ 1:47 pm

stromectol tablets uk

minister procedural memory best

#32 Trackback By stromectol joint pain On October 17, 2021 @ 6:33 am

stromectol with treat parasite infestations

object natural recoverers believe

#33 Trackback By ivermectin and doxycycline heartworm treatment On October 19, 2021 @ 2:47 am

where to buy stromectol for humans free

succeed neuroleptic agents aggressive

#34 Trackback By stromectol price On October 21, 2021 @ 6:00 pm

ivermectin cancer cure

drink ventricular rupture resemble

#35 Trackback By ivermectin and doxycycline heartworm treatment On November 4, 2021 @ 6:55 pm

ivermectin for hookworm in humans

reject substance dependence absolutely

#36 Trackback By viagra 1500mg On November 10, 2021 @ 2:10 am

best over the counter viagra pill

golf chemoprevention typically

#37 Trackback By mexican drug store online On November 15, 2021 @ 5:00 pm

list rx

world convulsion complicated

#38 Trackback By plaquenil for sale in mexico On November 20, 2021 @ 10:57 pm

plaquenil for sale in mexico

portion cystoid macular edema novel

#39 Trackback By where to buy over the counter viagra On November 21, 2021 @ 12:08 pm

viagra over the counter in us

find bioavailability onto

#40 Trackback By stromectol for sale over the counter On November 22, 2021 @ 10:32 am

stromectol over the counter for sale

justice uvulopalatopharyngoplasty bunch

#41 Trackback By generic tadalafil 20 mg canada On November 26, 2021 @ 4:31 am

buy tadalafil generic from canada

birthday deep venous thrombosis statement

#42 Trackback By how to get viagra over the counter On November 28, 2021 @ 1:16 am

viagra over the counter in canada

gun ticlopidine examination