Läser ikapp om den bosniska våren

Satt en stund och försökte läsa ikapp om månadens upprorsvåg i Bosnien-Herzegovina. Särskilt intressanta vinklar fann jag i följande tre artiklar:

Därtill kommer den rikhaltiga samlingssajten Bosnia-Herzegovina Protest Files.

Här följer några lösa anteckningar om läget. Det är inget försök till sammanfattning. Här ryms t.ex. inget om den intressanta plenumorganiseringen.

Allt började som en protest bland arbetarna vid fem fabriker i Tuzla, som en gång var ett centrum för den kemiska industrin i Jugoslavien. Fabrikerna har privatiserats och sålts till ägare som lovat att investera och anställa, men som snarare tycks ha plundrat dem på tillgångar för att sedan låta dem gå i konkurs – ofta efter att arbetarna jobbat åtskilliga månader utan lön. (Processen är typisk för många privatiseringar av industrier i ex-Jugoslavien.)

Tuzla-arbetarnas protester möttes med polisvåld och massgripanden. Detta blev gnistan som fick protesterna att sprida sig och den 7 februari exploderade det över stora delar av Bosnien. Polisen i Tuzla kapitulerade och lät folkmassan storma rådhuset, som även sattes i brand. Samma sak hände i Mostar, där demonstranterna – från “båda sidor av floden”, alltså både bosniaker och kroater – även brände ner partihögkvarteren för de två stora marknadsliberala partierna (ett bosniakiskt och ett kroatiskt).

Även i Sarajevo brändes myndighetsbyggnader. Därtill krossades fönster på den österrikiska banken Hypo, som i sig är en symbol för grov korruption, med uppmärksammad inblandning i en lång rad skumraskaffärer. Bankkrisen ledde år 2009 till att Hypo kollapsade Hypo och togs över av österrikiska staten. Österrike har starka ekonomiska intressen i ex-Jugoslavien och därtill en militär närvaro. Notera att Bundesheer har förlagt nästan alla utlandstrupper just i det Balkan som en gång var en del av det österrikiska imperiet!

Så det förvånar knappast att det var just en österrikisk diplomat som började tala om att sätta in EU-trupper mot demonstranterna i Bosnien.

Det är tydligt att protesterna i Bosnien riktar sig mot symboler för politisk-ekonomisk korruption, vilket kanske är typiskt för 2014 års krisprotester. Samtidigt är protesternas grund i hög grad densamma som revoltvågen 2011 (arabiska våren, Occupy, torgprotester i Sydeuropa). Grunden består inte minst i en hög arbetslöshet och en skyhög ungdomsarbetslöshet, en utbredd skuldsättning och en allmän känsla av att sakna framtid.

En bosnisk anarkist förklarar:

The society that was one of the most egalitarian in Europe 25 years ago now has a huge social gap.

Capitalism and the process of privatization have completely destroyed the local economy; all the big factories and companies that were saved during the war have been privatized and shut down. All the wealth is concentrated in the hands of a few. There is no production in Bosnia any more, only import. The authorities are taking bigger and bigger loans from the IMF, knowing that they have no way of paying them back—so we can expect to be forced to privatize Bosnian Telecom and Electro-energetic system, the last viable pubic companies.

Allra mest slående är hur protesterna har vänt sig mot den nationalism som omfamnas av den politiska, ekonomiska och massmediala eliten i Bosnien (liksom i Serbien och Kroatien). Vi har fått se bilder på myndighetsbyggnader där någon sprayat SMRT NACIONALIZMU (“död åt nationalismen”) innan de stacks i brand. Från de nämnda eliternas sida sätter man nu sitt hopp till nationalistiska myter.

a wide array of conspiracy theories have gained some popularity. Thus, Bosniak nationalists and politicians claim that this is all a plot against Bosniaks; Croat nationalists and politicians claim that it’s all a plot against Croats; and Serb nationalists and politicians claim that it’s all a plot against Serbs.

Fortfarande utgör nog nationalismen en tröskel som hindrar protesterna från att spridas till Bosniens grannländer. Men alla förutsättningarna verkar finnas även där.

17 kommentarer ↓

#1 manen on 24 February 2014 at 10:17 am

“The society that was one of the most egalitarian in Europe 25 years ago now has a huge social gap.”

Säger nog mest om hur lite jag faktiskt vet om livet i forna Jugoslavien(!).

#2 rasmus on 24 February 2014 at 3:26 pm

Jugoslavien och Skandinavien hade faktiskt rätt stora likheter, om vi snackar 1950-60-70-tal.

#3 Widing on 26 February 2014 at 6:01 pm

Tack för sammanfattning och länkar!

#4 COPYRIOT | Krisen, del 135: Kris och korruption on 23 March 2014 at 12:32 pm

[…] Läser ikapp om den bosniska våren […]

#5 COPYRIOT | K180: Om bankkrisen i Österrike och kontrollen över Balkan on 4 March 2015 at 1:15 pm

[…] Läser ikapp om den bosniska våren […]

Kommentera