Elektronikens roll i samhället cirka år 2014 (återanvänd förutsägelse från 1964)

Martin Löwdin har lagt upp 10 nätpolitiska förutsägelser inför 2014 och något motsvarande lär vi även få se från Ed Felten. Här ska vi testa en annan metod genom att återanvända en 50 år gammal förutsägelse som handlar om hur internet ska bli år 2014.

Vid 1964 års kongress med Radiohandlarnas riksförbund hölls ett föredrag av tekn.lic. Olle Franzén, mångårig chef för svenska Philips. En sammanfattning av föredraget publicerades i radiohandlarnas branschtidning Rateko. Inom ramen för min forskning har jag just börjat bläddra igenom äldre årgångar av denna tidning och på så vis hittade jag Olle Franzéns förutsägelser av 2014 som här följer i något förkortad form:

Elektronikens roll i samhället om ca 50 år

LJUDPROCESSING
Med ljudprocessing menas analys av ljudomvandling till en kod samt syntetisering av ljud från en kod. En anläggning för ljudprocessing kan läsa en utländsk text, översätta, kodera, syntetisera och återsända den via högtalare vid önskad tidpunkt och på önskat språk.

FÖRBINDELSETEKNIK
Alla radioingenjörers dröm torde vara att upprätta trådlös förbindelse mellan vilka punkter som helst på jordytan. Om ca 50 år kommer antalet kommunikationssystem och -metoder avsevärt att ha ökats. Detta kan utföras genom binär kodering av informationen, vilket möjliggör bandbreddskompression av kanalerna. Kortfattat skall här anges några möjliga användningsområden.
Vid landsvägskörning kan det vara nödvändigt att ha förbindelse antingen mellan bilar eller mellan bilen och ett kontrollorgan (polis).
All skriven information kommer troligen ej att transporteras med dagens hjälpmedel utan översänds trådlös i binära koder för att hos mottagaren dekoderas och utskrivas.
Överföringen av bildinformation sker antingen med TV, faxcimil eller något annat systemmedium. På grund av det begränsade antalet kanaler och bandbredder sker överföringen med digitalteknik. Utbärning av t.ex. tidningar skulle vara onödig. Dessa sänds på morgonen som elektrisk information, lagras och återges vid lämplig tidpunkt, dvs. frukostbordet.
/…/
PENGAR OCH BANKAFFÄRER
Pengar och checker försvinner. Om man t.ex. skall handla en bil är det tillräckligt att visa tummen framför en scanner, vilken identifierar personen. På banken debiteras automatiskt köparen och säljaren krediteras.

TRAFIKKONTROLL
Ett stort område för elektroniken i framtiden är trafikövervakning. /…/ Bilisten behöver endast ange resmål, varefter transporter sker på bästa motorväg med rätt hastighet och med största säkerheten med bilisten sovande i baksätet.

ELEKTRONISK RÖSTNING
Framtidens värld har möjlighet att bli mera demokratisk med hjälp av elektronik. Antag t.ex. att en betydelsefull fråga diskuteras i riksdagen, t.ex. reklam-TV:s införande i Sverige. Med ett elektroniskt röstningssystem skulle varje medborgares mening snabbt kunna inmatas till ett organ, som registrerar, kontrollerar, adderar och bestämmer röstfördelningen. Maskinen meddelar därefter kammaren majoritetens synpunkt.

32 kommentarer ↓

#1 Andreas E on 23 December 2013 at 4:12 pm

Underbart, vilket fynd!

#2 manen on 23 December 2013 at 7:34 pm

var det övervakningen han varnade för eller vurmade för?

#3 avadeaux on 23 December 2013 at 9:30 pm

Fantastiskt bra förutsägelse. Tage Danielsson var inte i närheten. ”Binär kodering” måste jag försöka börja använda.

#4 Magnus A on 24 December 2013 at 6:49 am

Mycket inriktat på bilar.

Som avadeaux påpekar är förutsägelserna mycket bra, men som vanligt känns det ändå som att han beskriver ett 1960-talssamhälle med 2010-talsteknik.

#5 Linus Walleij on 25 December 2013 at 1:42 am

Tar denna chans att genom association slänga in en länk till Patrik Perssons uppsats om hur datorer skildrades i SVT 1979-1980 som ju anknyter till temat om framtiden. Inom samhällsdebatten på den tiden lyftes enbart negativa aspekter av datoriseringen fram (förmodligen starkt inspirerade av sociologen Harry Braverman) medan de här, 15-20 år tidigare framförda positiva och optimistiska aspekterna trycktes tillbaka.

#6 Alexander Ekelund on 26 December 2013 at 1:21 am

Väldigt intressant!

Kommentera