Prefixofili

Gillar du prefix? Nu finns ett anti-meta-mikro-post-real-index till Tapirskrift.

Indexet lämpar sig att skriva ut för att flika in i boken när den utkommer om två veckor. Visserligen finns det redan två index i den tryckta boken, men med ett tredje index inflikat blir det lättare att hitta till de passager som avhandlar antilinjär mikrokommunism eller realmetafysisk posttechno. (Skojade bara. Visst figurerar alla dessa begrepp i min bok, men i olika sammanhang.)

29 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera