- Copyriot - https://copyriot.se -

Ej heller Copyriot har evigt liv

I dag för 114 månader sedan postades det första inlägget på bloggen Copyriot. Etthundrafjorton månader! Annorlunda uttryckt: om ett halvår fyller denna uråldriga blogg tio år.

Under dessa tio år har bloggens plats bland nätmedierna förändrats rejält. Att använda bloggmediet för att pröva tankar är nuförtiden helt annorlunda mot hur det var kring mitten av nollnolltalet. Ändå finns det en hel del bloggläsare som har hängt med i åtskilliga år och givit olika former av respons: vissa har blivit stammisar i kommentarsfältet, andra har följt upp på egna bloggar, några har kunnat kommentera muntligt eftersom jag träffat dem. Responsen har varit ovärderlig för mig.

Samtidigt känns könsbalansen helt grotesk. Jag menar: av alla de bloggläsare som givit sig till känna, exempelvis i kommentarsfältet, finns ju nästan bara män! För att uttrycka saken försiktigt, är detta ett faktum som talar mot att Copyriot ska hålla på i ytterligare tio år.

Vad som händer med Copyriot efter dess tioårsdag är fortfarande en öppen fråga. Det är alls inte säkert att det blir något mer bloggande. Men det betyder inte att jag nöjer mig med att skriva böcker och artiklar. Om bloggen sätter punkt, måste de funktioner som den har fyllt i stället uppfyllas på andra sätt – kanske utanför den s.k. offentligheten.

Om du verkligen känner att du vill följa med i det fortsatta utbytet av idéer även efter att Copyriot fyllt tio år, så finns det ett formulär som du gärna får fylla i. Annars kör vi på här i ojämn takt i ytterligare ett halvår till, sen får vi se.

27 Comments (Open | Close)

27 Comments To "Ej heller Copyriot har evigt liv"

#1 Comment By Christopher Kullenberg On October 28, 2013 @ 3:10 pm

Kanske är det hög tid för fanzinet. Du skulle kunna låta människor prenumerera på “copyzine”. Som “kommentarsfält” kan du ta emot kommentarer som trycks i nästkommande nummer, och bara släppa igenom de som för diskussionen framåt. På så sätt kanske färre, men mera väl utvalda, idéer och ämnen kan växa fram i ett mycket långsammare tempo.

#2 Comment By kjell On October 28, 2013 @ 3:19 pm

…gärna ett fanzine,
men “censureringen” känns inte rolig, brukar bara bli de som “håller med” som blir kvar.
Det finns inget “slutmål”.

#3 Comment By rasmus On October 28, 2013 @ 3:29 pm

Tack för den respons som redan har hunnit komma via formuläret! Detta känns spännande. Någon “censurering” känner jag inte att det handlar om – tankar rör väl sig alltid såväl in mot “offentligheten” som ut ur den och på sidled i olika bemärkelser?

#4 Comment By yxmannen On October 28, 2013 @ 4:38 pm

“exempelvis i kommentarsfältet, finns ju nästan bara män! För att uttrycka saken försiktigt, är detta ett faktum som talar mot att Copyriot ska hålla på i ytterligare tio år.”

Grabbar, vill vi ha kvar bloggen så får hälften av oss genomgå ett könsbyte. Medan jag hämtar yxan så fundera om du vill gå igenom operationen medelst ” task väck”-metoden.

#5 Comment By Andreas E On October 28, 2013 @ 6:09 pm

Bloggen är inte trasig – laga den inte!

#6 Comment By manen On October 28, 2013 @ 6:50 pm

Kommer Kris-serien att fortsätta?

#7 Comment By rasmus On October 28, 2013 @ 7:08 pm

yxmannen: Tack för initiativkraften, men vore det inte bättre att först styra upp ett enkelt samtal om varför de trogna Copyriot-läsarna i så överväldigande grad tenderar att vara män?

Den extremt ojämna könsbalansen bekräftas av de formulärsvar som hittills har trillat in. Tack igen för alla tillrop där!

manen: Kris-serien fortsätter men har ju redan dragit ner på tempot, i det att jag i stället lägger ner ett ganska tidsödande jobb på att sammanfatta allt som skrivits hittills i krisserien. Tanken är som sagt att det bland annat ska resultera i boktext.

#8 Comment By Erik On October 28, 2013 @ 11:18 pm

Angående könsbalansen – är det ämnena som avhandlas på Copyriot? Det måste väl finnas bloggar med mest kvinnor som deltar i diskussionen? Å andra sidan, när det gäller könsbalansen är det väl en liknande situtaion med bidragen på Wikipedia – mest män. Wikipedia har ju inget avgränsat ämne. Är det formen?

Hur som helst känns det väldigt tråkigt att “rösterna” “tystnar” på bloggarna.

#9 Comment By ännu en man On October 29, 2013 @ 8:18 am

Jag tror det snarare är ämnena än formen. Det finns en massa matbloggar, mode- och livstilsbloggar, sticknings/virknings-bloggar etc med mestadels kvinnliga läsare. Varför är det främst män som kommenterar på copyriot då?

#10 Comment By kjell On October 29, 2013 @ 10:17 am

Det finns en annan väg att gå, att kvotera in kvinnor . Några kriterier; ålder, yrke samt kön. Här finns det nu en uppgift för analytiker att konstruera en hållbar formel.

#11 Comment By Viktualiebrodern On October 29, 2013 @ 1:32 pm

“Riot” låter testosteron. Mycket av det. Därav en del av sprängkraften i ett ord som “Pussy Riot”.

Namnbyte kanske?

#12 Comment By rasmus On October 29, 2013 @ 2:45 pm

Copypussy?

#13 Comment By den tredje (fjärde? femte? …) mannen On October 29, 2013 @ 3:31 pm

Jag hoppas bloggen fortsätter. Texterna är lärorik och intressanta och kommentarerna tillför mycket! Kanske kan gästposter av kvinnor varvas in?

#14 Comment By Swedish Dissident On October 29, 2013 @ 5:10 pm

Tips: Anlita gästskribenter eller rentav “permanenta” skribenter som är kvinnor, så att det blir något mer portalliknande. Det är säkert många som är villiga att bidra med material till en etablerad blogg som denna. Kanske någon av de som du jobbar med på Sthlms universitet, doktorander och så.

#15 Comment By Anon On October 29, 2013 @ 8:41 pm

jag gillar mejlutskick. känns som ett framtidsformat nu när mejlerna är upprensade från spam.

men blogg är fortfarande bästa möjliga formatet.

#16 Comment By Erik On October 29, 2013 @ 10:44 pm

Jag gillar idén om att öppna upp bloggen för andra skribenter. Hur stor är gruppen som läser och kommenterar?

#17 Comment By Daniel (man, typ) On October 31, 2013 @ 8:44 am

Ett litet sidospår här, men kanske inte. Jag kör WordPress installerat på mitt webbhotell. Här är en fråga: hur får jag ut hela bloggen till en hyfsat bra PDF? Alla svar tackar jag verkligen för. Det är ganska bråttom. Sorry, Rasmus att jag utnyttjar din blogg lite…

#18 Comment By Magnus A On October 31, 2013 @ 3:28 pm

Alla förslag om att ändra bloggen radikalt (t.ex. bjuda in andra att skriva) men ändå “behålla” den, hur skiljer sig dessa från att bara lägga ner och starta något nytt? Namnet?

Angående könsfördelning så hävdar jag bestämt att en viss könsfördelning i ett visst sammanhang (mätvärde) enbart indikerar en ojämnhet (stokastisk variabel). Den underliggande ojämnheten kan inte lösas genom att mikrooptimera just ett specifikt fall. Försök till detta leder till vad vi inom maskininlärning (och statistik) kallar “overfitting”.

Det korrekta är alltså inte att justera en viss uppmätt könsfördelning, det korrekta är att justera *sannolikheten* för en viss könsfördelning (eller annan irrelevant parameter). Sannolikheten för att ett kast med en vanlig tärning ger ett udda tal ska vara 50%, men i varje enskild serie av tärningskast kan det förekomma avvikelser där de udda talen inte står för exakt 50%. Om däremot serien bara har 20% udda tal är det nog dags att byta tärning.

#19 Comment By Swedish Dissident On October 31, 2013 @ 9:47 pm

“Om däremot serien bara har 20% udda tal är det nog dags att byta tärning.”

Fast att bjuda in permanenta eller återkommande kvinnliga skribenter är eventuellt att byta tärning då det kan förändra dess karaktär i betydande utsträckning.

#20 Comment By Magnus A On November 1, 2013 @ 2:02 am

Fast problemet är att man inte vet varför tärningen är skev, eller hur man hittar en icke-skev tärning. Är det ämne (inte troligt enligt en icke-särartsfeminist som mig) eller djupare samhällsorsaker?

#21 Comment By Swedish Dissident On November 1, 2013 @ 9:56 am

Jag är inte renodlad särartsfeminist och kan nog i vilket fall som helst inte ge ett kvalificerat svar på din fråga, men jag tänker mig att om låt säga tre relativt etablerade kvinnliga namn skrev om sådant som ekonomisk historia, IT-frågor, “nätjuridik” och liknande – det vill säga den typ av ämnen som bloggupphovsmannen tenderar att belysa – så skulle det ändå bli fler kvinnor som läser p.g.a. nätverk etc.

En delförklaring tror jag annars är att män dominerar inom IT och ekonomisk historia, två stora ämnen som är lite av en röd tråd i bloggen. Det är en grov förenkling, både av ämnena i sig och de som sysslar med dem både akademiskt och autodidaktiskt, men det säger kanske ändå någonting om könsfördelningen.

#22 Comment By Anna On November 1, 2013 @ 10:27 am

Hej tjej. Jag är trogen läsare, kommenterar aldrig.

Har för övrigt sett mitt stegrande intresse för kristeori som delvis fjäsk för manliga nördar. Jag är inte säker på att vi har en könsuppdelning i intressesfärer här. Data och historia är traditionellt manliga bastioner, men de politiska gemenskaper som är förknippade med Copyriots agenda svärmar av kvinnor. I alla aktivistkretsar jag varit inblandad i har männen skaffat sig expertstatus medan kvinnorna varit huvudorganisatörer och roddat med människor och kommunikation. Jag själv också. Jag slukar Copyriot och diskussionerna i kommentarsfälten, men inte förrän idag har jag kännt mig tilltalad på ett sätt som gör att min röst känns väsentlig, rent av eftersökt. Annars föredrar jag oftast att lyssna som en fluga på väggen. Är det kvinnligt? Det passar i alla fall delvis in på en kvinnlig stereotyp om slug osynlighet.

Varför dominerar män fortfarande ekonomisk historia och data? Det är extremt intressant! Det kan ha att göra med ett ämne som har intresserat mig mycket på senaste tiden – “Vad gör män?”. Det med tanke på PO Enqvists konstaterande att de i alla fall inte läser skönlitteratur.

Därför följer jag roat diskussionen om vad kvinnorna sysslar med när de inte hänger på Copyriot ;)

#23 Comment By Anna On November 1, 2013 @ 10:52 am

Eller som Freud sa i inledningen till en föreläsning om femininitet 1933 (och jag tycker han är riktigt rolig här, ståuppar-klass):

“Throughout history, people have knocked their heads against the riddle of the nature of femininity… Nor will you have escaped worrying over this problem those of you who are men; to those of you who are women this will not apply – you are yourselves the problem.”

#24 Comment By steelneck On November 1, 2013 @ 12:30 pm

Formulär, docs.google… är du go eller?

#25 Comment By avadeaux On November 18, 2013 @ 3:43 pm

Rasmus och Magnus A: Just att byta namn på bloggen till Copypussy tycks mig vara just ett tydligt exempel på ”överfittning”. (Jag kände att det behövde sägas.)

#26 Pingback By COPYRIOT | Fortsatt bloggande men paus i twittrandet On December 23, 2013 @ 11:25 am

[…] Ej heller Copyriot har evigt liv […]

#27 Pingback By COPYRIOT | Copyriot 10 år On April 30, 2014 @ 10:26 pm

[…] Ej heller Copyriot har evigt liv […]