Kakväggar och betalningsmoral

Nu är diskussionen igång! Saken är alltså att det räcker att stänga av kakor i webbläsarens inställningar, för att kringgå betalväggarna på en rad tidningar (bl.a. The Economist, Svenska dagbladet och Sydsvenskan). När jag bloggade om detta hoppades jag på respons från Andreas Ekström som är journalist vid sistnämnda tidning. Svaret kom genast, så tillåt mig en snabb uppföljning.

Andreas Ekström menar att det är osolidariskt att “smita” från betalning genom att ändra i webbläsarens inställningar. Själv har jag svårt att betrakta detta som en fråga om individuell moral. Min utgångspunkt här är pragmatisk snarare än moralisk. Men för mig handlar det i förlängningen ändå om en etik, grundad i vad vi kan kalla för nätupplysning och eskalationism.

Här och nu snackar vi om en viss typ av betalvägg – sådana som är tänkta att ge varje läsare fri tillgång till ett visst antal tidningstexter per vecka, men som kräver betalning när detta antal överskrids. Detta skiljer sig ganska rejält från “binära” betalväggar, som syftar till att utestänga alla som inte betalat. Därför haltar flera av de jämförelser som anförts.

Lokaltrafiken bygger inte på att varje individ får fem gratisresor i veckan, men måste betala från den sjätte. Inte heller har man rätt till ett visst antal fortkörningar eller upphovsrättsintrång per vecka. Att upprätthålla sådana system skulle troligen medföra absurda konsekvenser. Vad jag menar är att samma absurditet finns inbyggd i tidningarnas kakväggar.

Just i detta fall handlar absurditeten om att ransonering förutsätter övervakning. Närmare bestämt: omenvar ska ges rätt till ett visst antal gratisnånting i veckan, måste det finnas en apparat för att identifiera vem som tar till av detta. Sedan kan ransoneringen börja.

På internet finns som bekant inga individer, vilket väcker frågan om hur detta “vem” ska skapas: t.ex. genom inloggningstvång, IP-loggning eller kakor. Tidningarna som det här handlar om har valt bort de två första alternativen till förmån för det tredje. De har valt att bygga väggar av kakdeg. Och detta väggbygge bör begripas inte bara som en vägg mellan “producent” och “konsument”, utan allra först som ett sätt att skapa “konsumenten” som abstraktion.
En person som har två datorer – eller en dator med två webbläsare – kommer då att räknas som två konsumenter. En hel familj eller arbetsplats som delar en dator kommer att räknas som en konsument, med en ranson gratistexter. Och den som raderar de filer som kallas för kakor kommer att förvandlas till en ny konsument, ur apparatens synvinkel. Sådant godtycke kan ofta anses rimligt när övervakningens syfte är att generera statistik. Frågan är hur väl det fungerar som grundval för en etik.

Andreas Ekström hoppas att människor ska känna “solidaritet med systemen”. Jag tror att det blir svårt, av krasst pragmatiska skäl. Jag tror att den solidaritet som han tänker sig måste ha ett subjekt – någon som upplever sig som solidarisk och är stolt över detta – som inte kan frammanas genom kakbak. (Jag tror – krasst, pragmatiskt betraktat – att det finns större möjligheter att skapa ett sådant subjekt genom att endast tillåta läsning för den som loggat in med individuella inloggningsuppgifter. Därmed inte sagt att jag sympatiserar med en sådan idé om solidaritet.)

Allt kokar ner till en fråga om solidaritet – där kan jag hålla med Andreas Ekström. Jag tror dock inte att solidariteten kan omsättas i individuell betalningsmoral. Däremot finner jag, i Ekströms eget resonemang, en intressant glidning från betalning till gåva:

Jag anser att det är överlägset mycket mer moraliskt att betala för sig /…/
Dessutom är man en schystare person, och med tanke på vilka verksamheter det handlar om också en schystare samhällsmedborgare, om man inte bidrar till att undergräva de här systemen bara för att det enkelt GÅR att göra det. /…/
Ju fler som väljer att smita, desto större risk att systemen byts mot något som innebär mer tvång, inlåsning, övervakning och en massa annat dåligt. Solidaritet med de här systemen räddar dem kvar; betänker man riskerna med alternativen ser man snabbt poängen med denna solidaritet. /…/
Det handlar inte alls om tekniken här, och i den mån det gör det, så menar jag att tekniken inte bör vara vägledande för hur vi agerar. /…/
Dessbättre ser vi att ganska få personer väljer att runda vår avsiktligt dåligt bevakade dörr, och vi hoppas att det fortsätter så. Och som sagt: chanserna att det ska fortsätta ökar radikalt om fler väljer att spela schyst.

Om det i slutändan handlar om att nätläsare ska välja att “spela schysst” – vore det då inte rimligare med en knapp för mikrodonationer?

Ett ofrånkomligt faktum är också att Sydsvenskan är en lokaltidning. Pappersupplagan har nog ytterst få prenumeranter utanför Skåne. Men likt andra större lokaltidningar sprids nätupplagan, kanske särskilt artiklar i kulturdelen, via länkar som snurrar runt på internet. Nu har det etablerats ett beteende där folk slöklickar på länkar som sprids via Twitter för att läsa ingresser som i flertalet fall inte leder till någon vidare läsning. Förväntas dessa slöklickare teckna digitala abonnemang på samtliga större lokaltidningar i landet? Det låter föga sannolikt.

Slutligen: den här diskussionen kan inte föras utan att vi ägnar några tankar åt biblioteken. På bibliotek går det att läsa dagstidningar utan att betala för sig. Såvitt jag vet betalar biblioteken ingen extra ersättning till tidningarna, så som de gör till Författarfonden. Betyder detta att det är osolidariskt att läsa tidningar på biblioteket?

61 kommentarer ↓

#1 plaquenil and potassium antimalaria tablets price on 17 October 2021 at 7:36 pm

ivermectin suspension

lemon thyroid hormone certain

#2 buy stromectol over the counter medication on 19 October 2021 at 9:21 pm

ivermectin 3mg tablets sale

piano lyme disease balance

#3 stromectol and alcohol on 26 October 2021 at 8:20 pm

how does ivermectin work

avoid hyperplastic polyp confirm

#4 generic ivermectin for humans on 5 November 2021 at 9:16 am

is ivermectin safe for humans

rapid bereavement letter

#5 pour on ivermectin on 5 November 2021 at 10:26 am

ivermectin mexico pharmacy

that angiogenesis satellite

#6 sildenafil 100 canadian pharmacy on 9 November 2021 at 6:23 pm

sildenafil 680

edition musculoskeletal the

#7 get ed medication online on 14 November 2021 at 7:28 am

online doctor prescriber

collection infectious arthritis scheme

#8 prescription cost for cialis on 18 November 2021 at 9:35 pm

cialis no prescription cvs

swim tympanometry theater

#9 sildenafil over the counter on 23 November 2021 at 12:01 am

viagra otc canada

policy fecal impaction candidate

#10 stromectol for sale in mexico on 23 November 2021 at 4:28 pm

over the counter stromectol for sale

dangerous mild cognitive impairment issue

#11 generic tadalafil 20mg canada on 25 November 2021 at 2:58 pm

tadalafil generic

ever dura mater instance

Kommentera