Två seminarier i Umeå nästa tisdag

På tisdag nästa vecka åker jag till Umeå för att medverka i två seminarier, båda lokaliserade till stadens universitet. På eftermiddagen snackar vi om motlinjer till arbetslinjen och på kvällen snackar vi kritik och teknik. Här följer inbjudningarna från respektive arrangör.

Arbetslinje, fritidslinje eller avvecklingslinje?

I slutet av denna månad ska riksdagen ta beslut kring ett nytt lagförslag från den borgerliga regeringen. Förslaget, som är en utvidgning av den så kallade Landskronamodellen, innebär att socialbidragstagare tvingas till motprestationer för att få ta del av sitt understöd. Det är också del i en större tendens som brukar beskrivas som en övergång från welfare till workfare.

Samtidigt lever vi under en tid av tidigare ej skådad produktivitetsökning där den teknologiska utvecklingen gör arbetet mer och mer överflödigt. Men denna utveckling är tvetydig. För samtidigt som den befriar oss från arbetet skapar den samtidigt en ny industriell reservarmé som kapitalet kan utnyttja för att hålla arbetarnas krav nere.

Frågan handlar i grund och botten om vad arbete är: en självutvecklande och tillväxtskapande verksamhet eller helt enkelt en politisk disciplineringsmetod?

Och hur ser motståndet ut? Mot arbetslinjen har det inom en icke partianknuten vänster börjat växa fram ett krav på en fritidslinje, där alla medborgares elementära behov garanteras genom en så kallad medborgarlön som är frikopplad från arbetet. Om detta är en reformistisk linje som reser frågor om vem som ska få ta del i medborgarskapet och på vilka villkor, är det också möjligt att urskilja en alternativ linje som fokuserar mer på det lokala som platsen för att utvidga den sfär som inte är knuten till lönearbetet och där organisera våra grundläggande behov.

För att diskutera dessa frågor har vi bjudit in Rasmus Fleischer, samtidshistoriker som intresserat sig för dessa frågor med särskilt fokus på innevarande ekonomiska kris. Tillfället har karaktären av diskussionsseminarium och vi kommer att utgå ifrån följande två texter:

Plats: Sociologiska institutionens sammanträdesrum, C304, Beteendevetarhuset, Umeå universitet.
Tid: Klockan 15.00–17.00, tisdagen den 21 maj 2013.

Kritik i en digital tid

Vad händer med det kritiska samtalet då kulturjournalistiken får ett allt mer begränsat utrymme? När kulturredaktionerna skär ner på kulturbevakning och allt mer kulturjournalistiskt material produceras och konsumeras i endast digital form finns all anledning att samtala kring kritikens förutsättningar och villkor. Utgör de nya plattformarna som finns på Internet, exempelvis bloggar, nätgemenskaper eller nättidskrifter, ett hot eller en möjlighet för det offentliga kritiska samtalet? Hur kan kritiken fungera i en digital tid?

Samtalsledare: Julia Pennlert, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå

Medverkande:
Johanna Ögren, som bloggar för sajten bokhora, Kiruna
Rasmus Fleischer, samtidshistoriker, Stockholm
Lina Samuelsson, doktorand i litteraturvetenskap, Karlstad
Johannes Björk, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå

Plats: HUMlab X, Konstnärligt Campus, Umeå universitet (Östra strandgatan 30B).
Tid: 19.00–20.30, tisdagen den 21 maj 2013.

28 kommentarer ↓

#1 Mikael "MMN-o" Nordfeldth on 17 May 2013 at 5:53 am

Grejt! Tror båda är körda för mig tidsmässigt, men du är varmt välkommen till Umeå Hackerspaces öppet hus på Fabriksgatan 8b (källaringång) den kvällen! Vi öppnar 18:30, men håller nog på till 22-23ish.

Så om du ej har för bråttom ut ur staden .)

#2 Jesper Nilsson on 17 May 2013 at 11:08 am

Intressant med linje-begreppen. Läste i veckans Arbetaren en debattartikel där avsändarna använde “livslinjen” istället. Blev en liten debatt om detta på twitter när jag ställde mig positiv till ordet.

Men även om jag är kritisk mot ordet fritidslinje (som jag själv använder ofta) – främst på att det inte bryter mot dikotomin arbete / fritid – så tycker jag att det är slarvigt att koppla det till kravet på medborgarlön (eller basinkomst). Tycker att ordets använts i flera sammanhang för att kritiserar arbetet som totalitär institution, snarare än reklam för en ny socialförsäkring.

#3 Maggan on 18 May 2013 at 11:49 am

Tips på aktiviteter då du är i Sveriges tråkigaste stad: Mats Moléns kreationistiska dinosariemuseum. Ligger i Västerslätts industriområde. http://www.dinosaurier.nu/information

#4 COPYRIOT | Anteckningar om Avvecklingslinjen on 21 May 2013 at 12:09 am

[…] Två seminarier i Umeå nästa tisdag […]

Kommentera