Rädda Rönnells!

Rönnells är inte bara ett antikvariat, utan en plats där litteratur äger rum. Vikten av detta framhölls av Litteraturutredningen, som föreslog ett särskilt stöd för litterära evenemang i bokhandlar. Antikvariatet är inte bara en plats för böcker utan även för människor. En viktig kulturinstitution i Stockholm, som nu hotas av nedläggning.

Hittills har Rönnells överlevt tack vare låga hyreskostnader, eftersom fastighetsbolaget ansett att de ger “en bra image till kvarteret”. Men det är klart att sånt inte är hållbart i längden. Kulturaktörer värdesätts i imagesamhället under en begränsad tid – tills det är dags att konvertera image till pengar. Sådant är uppdraget för fastighetsbolaget, som ägs av ett försäkringsbolag. Ingen mening att be om nåd.

Rimligt är däremot att fråga sig om inte hyran framöver kan subventioneras av skattepengar. Närmast till hands ligger väl att Stockholms kommun gör en insats. Kulturpolitiker som söker argument för detta kan som sagt finna dem i Litteraturutredningen.

En besläktad idé har kastats fram av Rönnells: “Vi skulle kunna bli det där litteraturhuset det pratas mycket om.
En stiftelse har bildats av Författarförbundet, Förläggareföreningen och PEN-klubben, med målet att samla pengar till att inrätta ett “litteraturhus” i Stockholm. Hur det går är väl i dagsläget oklart. Men det vore enbart sorgligt om litteraturhuset får pengar för att starta en ny verksamhet, samtidigt som Rönnells tvingas lägga ner. Särskilt med tanke på att litteraturhuset uppenbarligen kommer att stå under inflytande av storförlagens intresseorganisation. Satsa hellre på att bevara och utöka den verksamhet som redan finns och fungerar!

29 kommentarer ↓

#1 Erik Jennische on 10 April 2013 at 11:34 pm

Det är fullt möjligt för Rönells att söka kulturstöd för litteraturevenemang redan. Under förra mandatperioden förändrade kulturnämnden kraven på dem som söker stöd så att även aktiebolag, egna firmor etc kan komma i åtanke. Se här:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod/

#2 Rönnells och ögontjäneriet | Daniel Åberg – Författande, bokbransch, teknik och småbarnsliv on 11 April 2013 at 5:40 am

[…] på att skriva antika) antikvariatet/bokhandeln hotas av nedläggning. Läser så nu på morgonen Rasmus Fleischers text i samma ämne och knyter återigen näven. Denna institution måste räddas! Det var ju så […]

#3 Kristina Svartholm on 11 April 2013 at 8:30 am

Rönnells överlevnad är oerhört viktig. Ett sätt att visa sitt stöd kan vara via föreningen Rönnells vänner:
http://www.ronnells.se/van.html

#4 Dennis Nilsson on 12 April 2013 at 9:41 am

Författarförbundet och Förläggareföreningen är så giriga och kortsiktiga, att de inte ser längre än den egna näsan räcker.

Det som omedelbart inte ger utdelning är inte intressant..

#5 Ludvig on 15 April 2013 at 10:59 am

Mig veterligen får Rönnells kulturstöd för sina litterära evenemang, om än ett mycket lågt sådant.

#6 Timo Pekkanen on 15 April 2013 at 1:56 pm

Gå till Rönnells , köp en bok och upplev äkta bokatmosfär . Gå med i vänföreningen !

#7 COPYRIOT | Poängen med antikvariat on 18 April 2013 at 11:24 am

[…] Kanske liknande Rädda Rönnells! […]

#8 Kulturtäthetens förlust: Rönnells nu hotat | Politik on 25 May 2013 at 9:20 pm

[…] Humlegården Fastigheter AB, Rasmus Fleischer 1, Rasmus Fleischer 2, DN, AB, […]

Kommentera