Krisen, del 94: Vinter i välfärdslandet

År 1984 utgavs en dystopisk debattbok vid namn Vinter i välfärdslandet av den borgerliga skriftställaren Elisabeth Langby. Scenariot som hon varnade för har inte slagit in i Sverige, men rymmer klara paralleller till utvcklingen i södra Europa.
Resonemanget hade en tragisk klangbotten, påminnande om Platons idé om hur fem statsskicken avlöser varandra cykliskt. Demokratin rymmer fröet till sin egen undergång, då folkvalda politiker tenderar till att ständigt öka den offentliga sektorns konsumtion med hjälp av lån från framtiden.

Titeln och utgivningsåret inbjuder till jämförelser med Sverige, en vintersaga (del 1) av Göran Palm. En likaledes sorgfylld bok om landets öde, fast skriven från vänster och på blankvers – jag har förresten lagt upp några excerpter därifrån. Oavsett den litterära artskillnaden, tror jag att en jämförelse av sorgen hos vänster-Palm respektive höger-Langby vore intressant. Men den saken får vänta, för nu ska vi uppehålla oss vid den senare.

Elisabeth Langby skrev i maj 1993 ett förord till andra upplagan av Vinter i välfärdslandet. Där förtydligade hon sin tanke om det moderna Sverige som en tragedi i fyra akter, eller fyra historiska faser.
Första akten handlar om industrialisering och demokratisering. Andra akten handlar om folkhemmets uppbyggnad, om allmän centralisering, om utbyggnaden av den offentliga sektorn.
Först i tredje akten, skriver Langby, blir systemfelet uppenbart: “högt skattetryck, bristande konkurrens, stelhet på arbetsmarknaden och sjunkande kvalitet inom utbildningen”. Här placerade hon 1980- och 1990-talets Sverige. Fjärde akten utgjordes av det dystopiska framtidsscenariot: produktionen minskar, statsskulden eskalerar och brutala nedskärningar måste göras.

Nedskärningarna i den offentliga sektorn uppfattas, med rätta, som svek
Samtidigt är det också ett svek om politikerna inte sanerar statens finanser. Hur staten än gör under 1990-talet sviker den medborgarnas förtroende.

Vi kan jämföra de svenska siffror som Elisabeth Langby anförde från 1993 med siffror från dagens Europa. Sveriges statsskuld låg då på nära 1000 miljarder kronor. Nu ligger den på 1232 miljarder kronor – vilket kan betraktas som samma belopp (beroende på hur man väljer att justera för inflationen).
Räknat i procent av BNP har dock Sverige mer än halverat sin statsskuld: från närmare 70 procent då, till dagens siffra på drygt 30 procent av BNP. Samtidigt framstår inte längre 70 procent som särdeles högt – inte i europeisk jämförelse.

Återkommer i senare inlägg till den “borgerliga tragiken” i Vinter i välfärdslandet. Kanske blir det också några ord om hur boken togs emot från vänsterhåll. (Jag vill minnas att vissa ansåg det bevisat att Elisabeth Langby var högerextrem antidemokrat, blott eftersom hon såg demokratins kollaps som en tragisk möjlighet.)

28 kommentarer ↓

#1 Karl on 6 April 2013 at 7:29 pm

Kul att någon minns denna skrift! Jag läste den själv när jag var på tok för ung för att kunna sätta den i ett vettigt sammanhang, men jag kommer ändå ihåg den väl därför att det var den allra första gången jag kom i kontakt med tanken att det liksom kunde finnas ett slut på det Sverige som jag levde i – åtminstone framlagd i ett seriöst format och underbyggd med sammanhängande argument. Det var en slags chock och jag minns det som att jag blev ganska oroad.

#2 Erik on 6 April 2013 at 7:32 pm

“lån från framtiden” — sparande?

#3 Sebastian Saar on 7 April 2013 at 1:01 pm

Visserligen kanske låg skatteskuld vid jämförelse med övriga men högst (?) privat belånade vilket jag finner långt “farligare” på längre sikt i peakarnas tid.

#4 Smg on 8 April 2013 at 8:52 am

Hej, jag förstår att du har fullt upp Rasmus, men jag vill minnas att du skrivit en hel del intressant om “arenabubblan”. Hade varit fint att få ta del av dina synpunkter på detta:

http://www.metro.se/sport/publikljudet-kan-okas-pa-friends/Hdzmdh!vnwUAnC3Un07FLRm4zIAVw/

#5 COPYRIOT | Krisen, del 96: Elisabeth Langby om demokratins kollaps on 9 April 2013 at 9:20 am

[…] Kanske liknande Krisen, del 94: Vinter i välfärdslandet […]

#6 Bo Zackrisson on 10 April 2013 at 4:49 pm

Jag gjorde en intervju med Langby efter 90-talskrisen. Det var efter den underbara uppgörelsen mellan Bildt-regeringen och Carlsson vill jag minnas. Min vinkel var att denna uppgörelse var ett exempel på vad Langby hade skrivit om i sin bok. Artikeln blev bra men ingen redaktion ville publicera den.
Idag slår Langbys teser in på löpande band.
Mvh
Bosse

Kommentera