Krisen, del 93: Slovenien nästa?

Fallet Cypern sände en signal om att ingenting går säkert när Europa slår in sina krispaket. Så vilket blir nästa fall?

Slovenien – en gång känt som “Jugoslaviens svar på Schweiz” – befinner sig i recession, med arbetslöshet på 10 procent. Efter inträdet i eurozonen år 2007, inleddes raskt en massiv skuldsättning av landets företag, som klarade sig rätt dåligt i den europeiska konkurrensen. Nu hotar den slovenska banksektorn att kollapsa. Även om statsskulden är relativt låg, har statens lånekostnader rusat i höjden efter Cyperndramat.

Vinterns massprotester i Maribor växte till en våg som i mars fällde regeringen under Janez Janša.

Janez Janša ägnade hösten 2012 åt att driva igenom krispaket: enorma nedskärningar och sänkta bolagsskatter, privatiseringar av statliga företag och socialisering av bankernas förluster. Sistnämnda är intressant, eftersom det för ovanlighets skull blev en politisk fråga.
Regeringens presenterade en plan för att rädda bankerna genom att förstatliga deras kreditförluster i en “bad bank“. Detta mötte motstånd från fackföreningar, som ställde krav på en folkomröstning. Samtidigt krävde oppositionspartier en folkomröstning om privatiseringar. Men i december förbjöds folkomröstningarna av konstitutionsdomstolen. Men att Slovenien räddade sina banker verkar inte ha hjälpt mer än att EU nu kan behöva rädda Slovenien.

This just in: Portugals konstitutionsdomstol underkände nyss landets budget, som innehöll stora nedskärningar. Därmed tar Portugal upp konkurrensen med Slovenien om att bli nästa land i brännpunkten.

24 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera