Medhjälp till medhjälp till medhjälp till… Internet blir rättsobjekt när Piratpartiet dras till domstol

Under snart tre års tid har Piratpartiet levererat bandbredd till The Pirate Bay, vilket ger en spännande skruv på frågan om medhjälp till medhjälp till medhjälp till… Frågan om upphovsrätt på internet driver just i denna riktning – mot ett vidgande av medhjälpsbegreppet till att omfatta allt längre ansvarskedjor.

Under dessa tre år har Antipiratbyrån valt att inte agera mot Piratpartiet så som man agerat mot Black Internet, internetoperatören som beordrades att klippa kablarna till The Pirate Bay (dom i Stockholms tingsrätt, 2009-10-28). Uppenbarligen har Antipiratbyrån av taktiska skäl velat undvika den debatt som skulle väckas om man gav sig på ett politiskt parti. Tills idag, den 19 februari 2013.

Idag skickades det nämligen ut ett hotbrev från Antipiratbyrån (som numera kallar sig Rättighetsalliansen Europa AB).

Genom detta brev a?r ni formellt informerade om att intra?ng i ra?ttigheter som skyddas av upphovsra?ttslagen sker genom Pirate Bay och att ni medverkar till dessa intra?ng genom att tillhandaha?lla internetaccess till Pirate Bay.
/…/
Mot bakgrund av detta bega?r de ra?ttighetshavare som vi fo?retra?der att Piratpartiet och Serious Tubes omedelbart uppho?r med att tillhandaha?lla internetaccess till Pirate Bay. Om besked inte la?mnas senast den 26 februari 2013 om att medverkan till intra?ngen uppho?rt kommer Ra?ttighetsalliansen att va?cka talan info?r domstol utan ytterligare meddelande.

Brevet har alltså skickats till två olika mottagare, vilket ytterligare klargör frågan om medhjälp till medhjälp till medhjälp.

Serious Tubes är en ideell förening och registrerad internetoperatör. De köper bandbredd av Portlane Networks AB, för att i nästa led sälja bandbredd till Piratpartiet. Förutom att använda denna för att driva sin egen webbsida, säljer Piratpartiet även bandbredd vidare till The Pirate Bay.

Antipiraternas krav kan tolkas så här: Piratpartiet måste klippa linan till The Pirate Bay. Om så inte sker, måste Serious Tubes klippa linan till Piratpartiet. (Nästa logiska steg vore att kräva att Portlane ska klippa linan till Serious Tubes. Det är inte otänkbart att även ett sådant brev har skrivits eller rentav skickats.)

Antingen kommer någon lina att klippas om en vecka, eller så inleds en rättsprocess. En öppen prövning av saken vore givetvis att föredra, men chansen till detta är liten. Rättsprocessen kommer nämligen bli ett tvistemål. Detta brukar betyda att den rikaste vinner. Offentlig försvarare kommer inte på fråga. Ändå kan domstolens utslag bli prejudicerande.

Vad som här står på spel är mycket större än The Pirate Bay. Det handlar om mer än bara upphovsrätt. Vad handlar om är hur internet ska göras till ett rättsligt objekt. Om hur ansvaret kan sträckas ut i ett datornätverk: medhjälp till medhjälp till medhjälp till…

Att ett politiskt parti blir indraget är en intressant bieffekt. Kommer detta att gynna Piratpartiet eller knäcka dem? Men dessa frågor är ändå sekundära och ska inte få skymma den centrala frågan. För strikt talat är det irrelevant vad man tycker om Piratpartiet, eller vad man tycker om The Pirate Bay.

Vad konflikten handlar om är hur många led som medhjälp ska “smitta” i ett nätverk – och om hur internets framtid tillåts dikteras i rättsprocesser där de två sidorna är oerhört ojämlika i fråga om ekonomiska resurser.

Partiledaren Anna Troberg skriver att Piratpartiet kommer att ge besked först om en vecka, den 26 februari.

På ett mer personligt plan, så ska jag sätta mig ner med min flickvän och fundera lite över hur vi rent praktiskt löser livet om det visar sig att mitt politiska engagemang potentiellt kan kosta oss både månader ifrån varandra och vår ekonomiska trygghet för en tämligen oöverskådlig framtid. /…/
Jag kan i dag inte säga om vi kommer att välja att ta fighten i rätten eller om vi tar den utanför rätten. Det kommer partisamtal och privata samtal under dagarna som kommer att avgöra.

Talet om “månader” låter som om fängelsestraff skulle kunna bli aktuellt, men det blir det väl knappast i ett tvistemål som detta. Snarare siktar väl antipiraterna på ett vitesföreläggande, riktat mot enskilda människor i Piratpartiet och/eller Serious Tubes. Innebörden blir då att de måste betala en fantasisumma för varje dag som inte linan är klippt. Om så sker, betyder det att dessa människor för all framtid kommer att tvingas till ett liv utanför den vita standardekonomin, precis som de dömda i brottmålet mot The Pirate Bay. Peter Sunde säger själv i ett läsvärt reportage:

– Egentligen är det lättare att vara skyldig 100 miljoner än 100 000 kronor, för då slutar man inbilla sig att man ska kunna betala. Jag kan inte stressa upp mig och få magont över det. Att träffa botten gör att jag känner mig ganska fri. Jag kan aldrig bli löneslav.

Fast det är klart, om några piratpartister väljer att gå den här vägen och trotsa ett eventuellt vitesföreläggande, så lär väl det hela följas upp av ett brottmål. Ett brottmål kan mycket riktigt leda till fängelse för medhjälp till (medhjälp till medhjälp till) brott mot upphovsrätten.
Fördelen med ett brottmål vore dock att medhjälpsfrågan skulle få en grundligare prövning. Rimligtvis borde det bli än ännu större process än den s.k. TPB-rättegången. Först måste ju hela frågan om The Pirate Bay prövas på nytt, eftersom The Pirate Bay i dag fungerar helt annorlunda än vid den tid som den förra rättegången gällde.

Endast om det kan fastslås att dagens TPB ägnar sig åt medhjälp till brott, kan det ju fastslås att Piratpartiet ägnar sig åt medhjälp till medhjälpen.
Eller att Serious Tubes ägnar sig åt medhjälp till medhjälp till medhjälp. Eller att Portlane ägnar sig åt medhjälp till medhjälp till medhjälp till medhjälp.
Eller att internet är ett enda stort jävla medhjälpsnätverk.

Uppdatering: Håkan Hydén om juridiken.

58 kommentarer ↓

#1 Sharpless on 19 February 2013 at 10:06 pm

De lärde sig väl av sina brittiska kompisar att om man hotar någon med att aldrig kunna leva normalt längre, så ger de upp.

#2 Lakritsbiten on 19 February 2013 at 10:06 pm

USA:s försvar som kom på internet måste också ha fått ett brev

#3 Oldtimer on 19 February 2013 at 10:42 pm

“Endast om det kan fastslås att dagens TPB ägnar sig åt medhjälp till brott, kan det ju fastslås att Piratpartiet ägnar sig åt medhjälp till medhjälpen.”
Logiskt sett borde man då först fastslå att brott har begåtts, men det lärde vi oss att våra jäviga domare inte behöver. Så låt oss börja med att döma dem som röstade på Piratpartiet till medhjälp till medhjälp till medhjälp till medhjälp…

#4 Rättighetsalliansens krav på Piratpartiet vidgar medverkansansvaret : Cybernormer.se on 19 February 2013 at 10:49 pm

[…] Man trodde ju att det ursprungliga målet mot TPB i tings- och hovrätt var tillräckligt, men det tycks ju bara vara början på slutet. Spara och/eller dela med […]

#5 Rättighetsalliansen suger on 19 February 2013 at 10:51 pm

[…] en lektion i hur rättsröta ser ut, hur jävssituationer inte “betydde något” och hur medhjälp till ett brott, som i sig inte bevisades. la grunden till domen. Det ställer oss i den positionen […]

#6 Jag är numera pirat. Pontén made me. | DeepeditionDeepedition on 19 February 2013 at 11:48 pm

[…] med domstol om de inte fimpar internetaccessen till The Pirate Bay. Copyriot noterar att det hela handlar om medhjälp till medhjälp till medhjälp och beskriver hela processen. På Cybernormer beskrivs själva […]

#7 Angående dagens brev | EnRIz on 20 February 2013 at 12:04 am

[…] Brevet innehåller den största jävla smörjan jag läst sedan domen mot The Pirate Bay och är ren och skär utpressning. Brevet kommer från Rättighetsalliansen, den sminkade grisen tidigare känd som Antipiratbyrån, och de verkar anse att Piratpartiet på något sätt gjort sig skyldiga till medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott? […]

#8 Varför inte hota ett politiskt parti om det fungerar? | Sagor från livbåten on 20 February 2013 at 12:10 am

[…] om de fyra dömdes för medhjälp till möjligt brott, så skulle då Piratpartiet vara skyldiga till medhjälp till medhjälp till möjligt brott – förutsatt att man med nuvarande utformning på […]

#9 » Dags att ta ansvar gott folk on 20 February 2013 at 12:38 am

[…] Rättegången mot The Pirate Bay lämnade nog de flesta av oss helt oberörda. Tre nördar med en dålig självinsikt och högt förakt för människor som inte var exakt lika smarta på just det de tre var smarta på, blev dömda för att de skapat och tillhandahållit en tjänst där vi delade gratis film, musik, spel, porr och annat sådant vi tidigare fått betala för. Nu börjar nästa kapitel. Ett kanske lite mer invecklat än det tidigare. […]

#10 Anonym on 20 February 2013 at 2:10 am

Nu borde det väl bli dags för t.ex. vapenindustrin att ställas inför rätta för medhjälp till medhjälp (et.c.) till mord, väpnat rån, et.c. Sedan kan industrin ställas inför rätta till nedskräpning av vår planet och miljöförstöring. Ja egentligen kan vi alla ställas inför rätta eftersom vi på något sätt bidragit till sammhället som har skapat en möjlighet till att begå brott.

#11 Tobias Tommikoski on 20 February 2013 at 6:20 am

Piratpartiet kanske borde göra det möjligt för medborgare att donera pengar, så att dem har större finansiella möjligheter att klara av tvistemålet? Eller om möjligheten redan finns, kanske påminna människor om det, och kanske säga att pengarna kommer användas i rätten.

#12 Vad är TPB? — Copy me happy on 20 February 2013 at 6:31 am

[…] Helt klart är det intressant med den bisarra uppfattningen om att ansvar för vad som sker på internet ska gå i arv i led efter led, till synes utan någon ände. Den diskussionen har många tagit och mest läsvärt är som vanligt Copyriot. […]

#13 kjell on 20 February 2013 at 7:22 am

… Milton Friedman :
Upphovsrätt och yttrandefrihet står i ett motsatsförhållande. För att förstå hela hans resonemang måste man känna till grundläggande rättighetsfilosofiska termer. Friedman säger att “copyright” aldrig kan vara en “right”, en rättighet. Copyright är i själva verket en inskränkning i andra människors rättigheter ex Yttrandefriheten.
Copyright är ett privilegium som utdelas av staten, inte en naturlig äganderättighet. Yttrandefriheten kräver bara att staten håller sig borta. Copyright kräver att staten tar till våld för att upprätthålla den och varje gång något sådant sker måste vi vara försiktiga. Fysisk egendom kan i princip försvaras i naturen medan immateriell egendom inte kan det. Detta får vi aldrig glömma när vi funderar på “immateriell egendom”.”
..min fråga – är detta privilegium jämförbart “som privilegium”med tidigare privilegiesystem som ex slavhandeln i nordamerika, aristokratin i frankrike innan 1789 samt skattefrälset och skråväsendet i sverige fram till 1800-talet? Dessa av staten skyddade privilegier tycktes också främja samhällsnyttan.
Upphovsrätten “på nätet” börjar har kommit att bli ett demokratiproblem.

#14 Får en SEO-konsult tycka till? on 20 February 2013 at 7:57 am

[…] sagt Carnaby) när jag så högljutt uttrycker min aversion mot Sverigedemokraterna, min avsky mot upphovsrättsindustrins metoder, mitt stöd för vissa politiska frågor och mitt starka avståndstagande från […]

#15 Tor M on 20 February 2013 at 9:24 am

Det kan vara intressant att jämföra med hur ett liknande rättsfall behandlades i Norge. Där skrev Lagmannsretten att:
“Det är självklart så att internetleverantörers tjänster utgör en förutsättning för olika olovligheter på internet. Detsamma kan hävdas om leverantörer av datorer och andra tekniska hjälpmedel och tjänster. Sådan medverkan benämns ofta ‘teknisk medverkan‘. Att erbjuda tjänster som är en fysisk förutsättning för en olaglig handling är emellertid inte tillräckligt för att betraktas som deltagare i juridisk mening.”

I det rättsfallet lyftes det fram fler relevanta invändningar av den som det yrkade föreläggande var tänkt att riktas mot (Telenor) än i Black Internet-fallet. Klicka på mitt namn för att läsa mer om fallet.

Piratpartiet borde genom e-handelslagen ha ett vattentätt skydd vad gäller skadeståndsanspråk. Det finns en liten osäkerhet angående straffrättsligt ansvar men jag har svårt att se att något sådant skulle kunna aktualiseras. Den största risken är förmodligen att PP får betala rättegångskostnader för motparten om man ger sig in i en tvist om ifall vitesföreläggande ska beviljas och förlorar. Sådana rättegångskostnader borde hamna lägre än i Black Internet-fallet.

Jag kan inte se vad PP skulle ha att vinna på att trotsa ett vitesföreläggande. Det ska gå att få sin sak prövad ändå. I Black Internet-målet blev det ju t ex. aldrig prövat om det är proportionerligt att stänga av en hel sajt på grund av att Black Internet inte tydligt argumenterade för svårigheten för en ISP att blockera fildelning av vissa enskilda verk. Och idag ser som sagt TPB litet annorlunda ut.

#16 Jag hade nästan gått vidare, nästan. (Orättfärdighetsalliansens utpressningsförsök mot Piratpartiet) « Scaber Nestor on 20 February 2013 at 9:24 am

[…] i spetsen så här några år efter de stora debaclen med TPB-rättegångarna kommer med sin utpressningsansökan mot Piratpartiet, där de vill tvinga en ISP att stänga ner nätet för Pirate […]

#17 Sakrecoer on 20 February 2013 at 10:31 am

Men vart är alla författare, musiker, uppfinnare och artister som dessa rättighetsnissar representerar någonstans? Varför skapar dom dessa saker, om det inte är för att dela med sig? När dom kommer hem, och tar av sig skaparrocken, är dom inte vanliga människor som också behöver kunna utrycka sig, informera sig och utbilda sig? Detta handlar ju inte om att kuna leva av sin grej: oavsätt grejen så krävs ju någon form av arbete! Tror dom att ett verk ska finansera deras livstid? Det kanske det kan, men sådant kan man ju inte spekulera i, om man inte tillhör en slags mediamonopol. Vill dom ha mediamonopol? I så fall, vad har dom för garanti att dom kommer få vara med i de monopolen för all framtid som gör dom så tysta? Ekonomi är väl bara ett sätt att mäta tid och energi? Är det så att dom ända som får chansen att utrycka sig i media är dom som blivit skapade från grunden av rättighetsnissarnas artdirektor och helt enkelt inte vet hur man pratar med sin egen mun eller formulerar en egen tanke?

Men vart är alla författare, musiker, uppfinnare och artister någonstans? Deras medhjälp skulle behövas.

så många frågor…..

#18 Oacceptabelt utpressningshot mot Piratpartiet #blogg100 | signerat || kjellberg on 20 February 2013 at 10:50 am

[…] en Hollywood-film när man läser det brev som Rättighetsalliansen skickat till Piratpartiet med hot om att dra partiet inför rätta om man inte stryper den internetuppkoppling som man ger Pirate […]

#19 CLUEZ on 20 February 2013 at 11:07 am

>>(Nästa logiska steg vore att kräva att Portlane ska klippa linan till Serious Tubes. Det är inte otänkbart att även ett sådant brev har skrivits eller rentav skickats.)

Precis är det inte otänkbart utan även ett faktum. Ett sådant brev har skickats och portlane transiterar numera inte längre Serious Tubes.

#20 Frojd on 20 February 2013 at 11:20 am

Jag funderar fortfarande när posten ska bli anmäld för att tillhandahålla tjänster som används av kriminella? Då det varje dag skickas massor med olagliga saker via posten.

#21 Piratpartiet och The Pirate Bay | PlusEtt Bloggen on 20 February 2013 at 12:23 pm

[…] kan man göra de som står för internetuppkopplingen ansvariga för vad det används för? Som Copyriot skriver: ”Under snart tre års tid har Piratpartiet levererat bandbredd till The Pirate Bay, […]

#22 Tor M on 20 February 2013 at 12:31 pm

Är det någon som har en länk till det tingsrättsbeslut som Rättighetsalliansen talar om i sitt brev: “Stockholms tingsrätt fastställde i dom den 16 oktober 2012 förbudet som meddelats intermistiskt av Svea hovrätt i mål nr Ö 7131-09 och mål nr 8873-09 (Stockholms tingsrätt mål nr T 7540-09 och mål nr T 11712-09)” ? Jag lyckas inte hitta det och är intresserad av att jämföra vad som står där med vad tingsrätten skrev 2010:

“Tingsrätten fann vid den prövning som gjordes med anledning av Filmbolagens yrkande om interimistiskt förbud vid vite för Portlane att medverka till intrång genom att tillhandahålla Internetaccess till Trackern att det inte förelåg sannolika skäl för att Portlane genom de av Filmbolagen påstådda åtgärderna/underlåtenheten hade medverkat till upphovsrättsintrång.”

Detta är alltså ur en av de domar som Rättighetsalliansen själva refererar till i sitt brev.

#23 Nils on 20 February 2013 at 1:36 pm

Samtliga hänvisade domar finns att hämta på https://www.wuala.com/up_5101/TPP.BLACK_INTERNET.PORTLAND/?key=5101

#24 Enligt Min Humla » Rättighetsalliansen skickar hotbrev och nya medlemmar till Piratpartiet on 20 February 2013 at 1:56 pm

[…] och Peter Sunde för medhjälp till medhjälp så kan Piratpartiet fällas för medhjälp till medhjälp till medhjälp. Jag säger inte att det nödvändigtvis slutar så, men det är en […]

#25 Birro, jag brukade gilla dig & Rättighetsalliansen, jag gillar inte er - Robert Lindstedt on 20 February 2013 at 7:09 pm

[…] Hos Copyriot -> Medhjälp till medhjälp till medhjälp till… Internet blir rättsobjekt när Piratpartiet dras ti… […]

#26 Anonym on 20 February 2013 at 8:32 pm

Jag läste igenom brevet och jag blev fruktansvärt upprörd, hur kan man ens utpressa och anklaga partiet för påhittade brott?

“Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år.

Brottet består i att någon genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar annan till handling eller underlåtenhet. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån sker vid trängande fara och de facto inte lämnar offret något val.

Om brottet bedöms som ringa kan istället böter utdömas. Är brottet grovt kan dömas till fängelse i lägst sex månader, högst sex år. ”

https://lagen.nu/begrepp/Utpressning

#27 Gråvädersdagar » Blog Archive » Några ord om informationspolitik on 20 February 2013 at 10:51 pm

[…] att Piratpartiet fått utpressningsbrev av Rättighetsalliansen (fd Antipiratbyrån). Cybernormer, Copyriot och Deepedition beskriver rätt bra vad det handlar […]

#28 Vem bryr sig om hotet mot demokratin? « Calandrellas blogg on 21 February 2013 at 4:33 pm

[…] (enstaka media inom lokal-, kultur- samt digitalmedia utmärker sig dock). Och rättsväsendets absurda oförmåga att leva upp till medborgarnas legitima krav på respekt för rättsstatens […]

#29 Erik on 22 February 2013 at 12:18 am

Ett problem är att resursstarka aktörer ger sig på svagare parter och på så sätt sätter prejudikat. Skulle man inte kunna vända på detta förfarande. Börja med att stämma Google, eller de som förser google med anslutning, för medhjälp till upphovsrättsintrång. Vi vet alla att det Google används på detta sätt (liksom TPB). Målet är att sätta prejudikat (men åt andra hållet) genom att stämma stora starka aktörer. Alla användare av TBP bryter ju inte mot lagen men några gör det troligen. Men detta måste ju gälla ju gälla väldigt många sajter. Kan man inte föregripa detta genom ett motsvarande mål där svarande är resursstark och kärande en rättighetshavare utan mycket resurser. Den juridiska frågan är, som jag förstår det, om ett domännamn som varit associerat med en tjänst som bevisat använts för intrång för många år sedan inte får förses med internetaccess av någon någonsin igen.

#30 leif on 23 February 2013 at 2:28 pm

Näthatet gör man inte ett skit åt.

Men denna lekstuga mot helt lagligt verksamhet vill “Rättighetsalliansen” & Pontén lägga all sin energi på då Hoolywood och USA har obegränsade resurser.

Sjukt!

#31 Sakrecoer on 25 February 2013 at 4:20 pm

Det kanske kommer lite som off-topic, men efter att jag ställt alla mina frågor här, försökte jag svara på dom för mig själv. Och framför allt i Sverige är artisternas solidaritet helt makalös! Det var bland annat ett besök på vårsalongen som motiverade mig att rätta till min kommentar. Det kändes som att det mesta man valt att visa där har en kraftigt politisk tvist med konstruktiva frågor. Detta får mig att tänka att den ända gruppen artister som inte är solidarisk med upphovsrättsreformer är massmedia-musikerna och -skribenterna. Och när man tittar på deras arbetsgivare så förstår man ju genast varför. Men min poäng här handlar om något ytterst mer positivt:
Dom som aktivt ger sig på TPB och försvarar den konservativa vyn på upphovsrätt är ju i självaverket en pytte liten minoritet. Även om deras “megaphone” och högljuda buller ger den motsatta känslan.

#32 COPYRIOT | Spridda tankar om privaträtt on 26 February 2013 at 9:57 am

[…] ← Medhjälp till medhjälp till medhjälp till… Internet blir rättsobjekt när Piratpartiet dra… […]

#33 Sysadminbloggen on 27 February 2013 at 12:00 am

[…] skriver: Anna Troberg 1, Anna Troberg 2, Anna Troberg 3, Anna Troberg 4, Anna Troberg 5, Copyriot, Nikke, Anton Nordenfur, Humblebee, Christian Engström, Marit Deldén, Upphovsreträtt, Frekar, […]

#34 Anonym on 1 March 2013 at 10:33 pm

“Men vart är alla författare, musiker, uppfinnare och artister som dessa rättighetsnissar representerar någonstans? Varför skapar dom dessa saker, om det inte är för att dela med sig? När dom kommer hem, och tar av sig skaparrocken, är dom inte vanliga människor som också behöver kunna utrycka sig, informera sig och utbilda sig? Detta handlar ju inte om att kuna leva av sin grej: oavsätt grejen så krävs ju någon form av arbete!”

Jag tycker man kan ifrågasätta upphovsrätten som den ser ut idag. Man borde i vart fall kunna se över under hur lång tid ett verk ska vara skyddat. Däremot tycker jag det är lite flumhippie över argumentet att alla kreatörer ska skapa för skapandets egen skull.

Inte så att jag har något emot amatörmusiker, författare och så vidare. Däremot brukar amatörer leverera en sämre verk ur ren kvalitetssynpunkt. Om duktiga kreatörer ska kunna leva på sina kreativa skapelser måste vi som konsumenter vara beredda att betala för deras verk. Jag omfamnar i princip alla legala alternativ till illegal fildelning. Tyvärr tycker jag att de legala alternativen lider av stora brister och det finns mycket att utveckla.

Jag tycker dock att mitt Spotifyabbonemang som kostar 100 spänn betalar sig väl. Netflix har jag också och tycker det är något av en besvikelse. Dock, bara deras senaste egenproducerade serie House of Cards tycker jag motiverar månadskostnaden för tjänsten. Det är billigt jämfört med att köpa en dvd-box av en serie.

Jag tror att de legala alternative kommer att bli bättre. Kanske får vi också vänja oss med att betala mer för dessa tjänster än vad vi gör idag. Om Netflix fortsätter släppa kvalitetsserier som House of Cards på sin tjänst tycker jag att det ska uppmuntras och stödjas. Hela denna debatt om nätpiratism som något slags livsform känns så trött och passé. Folk laddar hem illegalt främst för att de legala alternativen varit så dåliga. Vissa puckon klagar också på alla legala alternativ och tycker de är för dyrt. Spotify och Netflix är inte dyrt att ha tycker jag. Det motsvarar typ 3 dagens lunch.

Det som behövs är att fler väljer att betala och stödjer legala betalsajter. Det kommer göra dessa bättre. Sedan om ungar som saknar inkomst fortsätter ladda ner är inget jag tycker rättighetsinnehavarna borde lägga ned så mycket krut på. De har ju faktiskt inte pengar att konsumera betaltjänsterna för i många fall.

Dock tycker jag det är fel när vuxna människor med stadig inkomst av rena jävla snikorsaker vägrar betala för legala alternativ. Det är den gruppen som jag tycker är problematisk. Vilken ärthjärna som helst förstår att kvalité och profesionell musik, film och litterära verk kostar att producera. Man kan ju låtsas som om snikkulturen inte skulle påverkat musikers möjlighet att leva på sitt skapande. Men det har det. Flera välkända artister i Sverige kan inte leva på sitt musikskapande. Det leder ju onönhörligen till att de måste arbeta med annat än musicerande. Det missgynnar kulturen eftersom deras kreativa verk kommer mindre frekvent än om de inte behövde ha brödjobb vid sidan om för att överleva.

Alla som jobbar själv och har en stadig inkomst borde kunna betala för legala alternativ även om de inte är perfekta idag. De är inte dyra och ju fler vi blir som gör detta desto bättre affär blir det för företagen ifråga. Netflix har nu släppt en egenproducerad serie. Jag hoppas på fler. Men vi måste ju bli en hundramiljonerhövdad kundgrupp som pyttsar in någonstans 200-250 kr /mån i dessa tjänster för att de ska uppnå finansiell styrka och kunna skapa ett större kvalitetsutbud.

Tanka ner gratis bör inte vara någon kultur för sakens skull. Jag blir bara less på detta snikbeteende förklätt till politisk protest. Jehovas ger ju inte ungarna julklappar på religösa grunder också. Påstår de. Jävla snikfasoner!

#35 Dennisfuh on 13 September 2015 at 10:40 pm

\\ U003cP \\ u003e ‘Det räcker inte tvÃ¥ bara inspirera; du vill att folk ska vara bekväm tvÃ¥ vidta Ã¥tgärder, sade Jason Stein, VD för Tvättservice, trä arbetar med märken som Beats by Dre, Amazon och Nike Jordanien pÃ¥ Instagram marknadsföringskampanjer. Även detta handlar Nike inte Nike om tidigare prejudikat sätts för en PowerBar dras frÃ¥n hyllan FTC är ute efter att Herbalife eftersom företaget fungerar som ett pyramidspel.

(4515744066268). 15 Party Regolamento Party Nike Garant n. Mike Froman, biträdande nationell säkerhetsrådgivare för Nike internationella och ekonomiska frågor, och Lael Brainard, statssekreterare i finansdepartementet för internationella frågor, sitter bredvid Geithner.) \\ U003c / P \\ u003e.

LÃ¥ngsiktig investeringsplan i trä investerar miljarder aktieägare dollar. Nel pomeriggio altro incidente per lui, inciampato sempre sullo stesso piede. Oumbärlig i detta fall överanvända upplöst i 1 msk bakpulver eller havssalt .. Encounter nÃ¥gon tvÃ¥ hjälpa dig när du är kapabel, kommer du svara pÃ¥ en stor sida, men även jag vill ha en bra och nackdelar med för-och nackdelar innan du gör ett beslut, eftersom en hel del människor i badrum tro ah! Hur som helst, Nike Skor ‘När användningen om när de sparas,’! skulle behandla omdömen sitt Nike Skor eget folk, är tvÃ¥ Nike Skor Nike begriplighet pengar används av folket, är pengarna tvÃ¥ göra livet bättre Nike anledning, Nike inte bara vet hur man blint innehav av pengar.

La Laque vetenskap toisait les monument de la foi lorsque la Tour Eiffel détrna läsa Fleches de Cologne commen plus haut monde au byggnad. Vetenskapliga prenatal musik av musiken genom hämning är en systematisk och omfattande mödravård mannar, Nike Shox R3 Vit Silver Haven includingsuch en utfrågning, olika former av rytm, meditation, sång, etc ,, Nike Shox Nz3 Svart Grå Guld Skor Haven.

SÃ¥ det är nog Nike ← Det finns ingen Nike förberedelse, och den stora skillnaden mellan normal Bon minnesmärke. Allt detta kommer att lämna themselve i dammet som resten av landet gÃ¥r vidare till en ‘seger för Amerika’ med Barack och Biden. \\ U003c / P \\ u003e. Tidigare sjukdomen behandlas separat, mäta resultatet av fettvävnad verkar komma frÃ¥n en Nike gemensam bas för framtida begreppet ‘metabola syndromet’ Har etablerad sjukdom, medicinering, etc., inte bara i att behandla en sjukdom, är det viktigt Att Jin’ai-do klinik har du Nike bedömer att efterfrÃ¥gan tvÃ¥ tar omfattande Ã¥tgärd för att förbättra levnadsvanor, Nike liknande förbättring av noggranna och matvanor av motionsvanor recensioner.

Andra kolfiber bitar inkluderar bakluckan handling och sidospeglar. Sfiderà, tra le altre, låt campionessa europea di cross i carica, Dam Nike Free Tr Fit Charcoal Grå Lila låt Annica Gemma Stål, la grund volte exempel campionessa, l Fionnuala Britton E La Spagnola Aless Aguilar. Hedmark: Hedmark polisdistrikt sade att litauer under de senaste tre fyra har tagit över en stor del av den organiserade brottsligheten återvinning Nike polacker stod traditionellt för länet, men att dessa n igen utmanas av rumänska medborgare: rumäner misstänkt Nike b landeveisr en Statoil trailer längs Mj skimming av 400 betalkort på Hamar, och ett antal villa och lager inbrott, sade polischefen Tormodd Bakke.

Alla fina dell’anno lÃ¥t giuria appositamente predisposta, selezionerà I sei Vincitori Ã¥rlig fest Campionato che verranno Invitati en Repubblica per la premiazione finali. Istället för att göra en traditionell kommersiell, fick han alla Nike budget för denna annons och spänd alla resor och Nike inspelningen med sin vän.

som en konsekvens, under de följande Ständigt mÃ¥nader, fler människor dog av bilolyckor. Oldoni e lontano da Ronaldo, ma non per tutti: icke a la Nike, che l’har scelto per collaudare le scarpe part Fenomeno. \\ Nike Skor U003cP \\ u003e Grekland vann den Nike första i en serie av crunch punkter i sina ansträngningar tvÃ¥ skaka av austeritywith en tuff möte Wednesdaywith euroomrÃ¥dets finanschefer i Bryssel.

#36 Internetleverantörers ansvar för upphovsrättsintrång – nu, då och i framtiden – Piratpartiet on 13 February 2020 at 3:22 pm

[…] år senare tog Antipiratbyrån det hela ett steg längre och gick på inte bara The Pirate Bays nya bandbreddsleverantör Piratpartiet, utan också de som […]

#37 Internetleverantörers ansvar för upphovsrättsintrång – nu, då och i framtiden « Piratpartiet on 21 February 2020 at 4:57 pm

[…] år senare tog Antipiratbyrån det hela ett steg längre och gick på inte bara The Pirate Bays nya bandbreddsleverantör Piratpartiet, utan också de som […]

Kommentera