Arbetsstipendium och bokplan

Författarfonden tilldelade mig ett arbetsstipendium på 50000 kronor.
Är glad för det. Stipendiepengarna kommer alltså från staten och fördelas av ett beredningsutskott som särskilt bedömer ens senast publicerade bok. I mitt fall var detta Boken och biblioteket (för även om Musikens politiska ekonomi utkom senare angav jag inte den i ansökan eftersom den är ett akademiskt verk, medan stipendiet syftar till att möjliggöra en litterär verksamhet av icke-akademiskt slag).

Under 2013 kommer jag alltså få möjlighet att ägna en aning mer tid åt essäistiken. Resultatet kan nog bli en ny bok.

Krisserien är nu uppe i 72 inlägg. Kanske väljer jag att sätta punkt vid 100, för att sedan använda textmassan som språngbräda till en bok. Inte så att krisserien ska bli en bok, eller att den tilltänkta boken kommer ha samma inriktning. Det kan till stor del bli något helt annat.

Ibland måste saker skrivas på bloggen mest för att bli avklarade och inte stå i vägen för boken. Andra gånger kan en tankegång växa från en anonym bloggkommentar till ett bokkapitel. Alla som bidrar med kommentarer i krisserien, även till de äldre inlägget, ska ha ett varmt tack.

6 kommentarer ↓

#1 kjell on 9 December 2012 at 3:16 pm

Grattis Rasmus till stipendiet, hoppas det inte påverkar din “vassa” penna. Tidigare kallade vi våra första statliga stipendiepengar för; “att ha fått jungfrusilen”, en del blev fast andra gick vidare.
Krisserien är otroligt lärorik för mig, även komentarerna förstås.

#2 rasmus on 9 December 2012 at 3:40 pm

kjell: För min del borde väl “jungfrusilen” snarare vara den fleråriga anställning som doktorand som ju faktiskt tryggade min försörjning även under den tid då jag skrev Det postdigitala manifestet och Boken & biblioteket. Sista månadslönen därifrån kom dock våren 2011 och sedan dess är det en aning mer oklart hur jag ska försörja mig.

#3 manen on 10 December 2012 at 9:23 am

wow! Grattis

#4 Daniel Pargman on 12 December 2012 at 3:16 am

Du är sjukt produktiv, förstår inte hur du hinner med barn och allt. Och då skäms jag samtidigt inte själv för volymen på min egen blogg, men jag har “regeln” att begränsa mig till 1-2 inlägg per vecka – emedan du skriver oftare och mer.

#5 kjell on 12 December 2012 at 7:27 am

…intressant artikel i tidningen “Konstnären” av Robert Stasinski om den statliga finansieringen av konstnärerna “går det att vara subversiv med statlig finansiering?”.

#6 Linus Walleij on 25 December 2012 at 4:33 pm

Glad att höra detta Rasmus, ty eftersom du i mitt tycke är en av våra viktigaste samtidsintellektuella behöver du en plattform för fortsatt skrivande.

Kommentera