Krisen, del 69: Rapport från ett panelsamtal

Krisen som socialt, ekonomiskt och ekologiskt fenomen” stod som rubrik för ett panelsamtal på Socialistiskt forum igår. Omkring 150 åhörare, mer än fullsatt. Här bara några anteckningar därifrån, utan mycket till vidare resonemang.

Panelen bestod av Kajsa Ekis Ekman (KEE), Nina Björk (NB) och Jesper Weithz (JW).

Ingen av dem gav uttryck för några keynesianska drömmar. Ingen skyllde krisen på orättvis fördelning. Alla var överens om att krisen är en följd av kapitalismen, då den oändliga tillväxt som kapitalismen förutsätter inte förefaller vara möjlig. Fast här ville JW göra ett tillägg med innebörden att det kanske inte är kapitalismen i allmänhet som är i kris, utan en mer specifik konstellation: fossilkapitalismen eller oljekapitalismen.

Vissa stunder anades en polarisering mellan de aktivistiska synsätt som förordades av JW och KEE, med NB situerad i ett mer pessimistiskt mittfält.

För klimataktivisten JW måste den absoluta prioriteten vara att rädda planeten från en klimatkatastrof. Enda säkra räddningen består i en snabb minskning av utsläppen av växthusgaser. Klimatrörelsens mål är minskad konsumtion. Vägen till detta mål går via staten. Endast genom lagstiftning om ransonering kan konsumtionen minskas på ett snabbt och någorlunda rättvist sätt.

KEE invänder: alla sociala rörelser som har uppnått något har haft till mål att människor ska få det bättre. Att sänka levnadsstandarden är ingen rimlig grund för att bygga en rörelse. Klimatfrågan existerar inte i krisens Sydeuropa. Där minskar den klimatbelastande konsumtionen ändå, fast på ett oplanerat sätt. Planetens räddning måste snarare komma som en bieffekt av vänstersegrar.

En seger för klimatrörelsen skulle innebära en extremt fördjupad ekonomisk kris, påpekade NB. Men det finns en verklighet som man inte kan vara taktisk mot. Även om det inte går att skapa en folkrörelse för begränsad konsumtion, är detta kanske vad som krävs.
Efter denna pessimistiska utsaga om klimatrörelsen, ställde NB en fråga: finns det något mer hoppfullt i oljekrönet? På detta svarade JW både “absolut” och att han inte ville svara ja. Ambivalensen på denna punkt kändes ärlig och viktig.

“Konsumtion” är kanske inget bra begrepp att diskutera, då det är alltför förknippat med individuella preferenser. JW förklarade att han hellre pratar om resurs- och energitillgång. (Står då valet mellan om diskussionen ska låsas in i en subjektiv eller en objektiv domän? Är inte dessa domäner förresten i kris?)

För att inte fastna här, framhöll KEE att överkonsumtion och fattigdom samexisterar i vår värld. Människor kan ha en iphone utan att ha råd med mat.

“Folk blir så odrägliga när det är högkonjunktur”, sa KEE vidare. Tänk bara på hur Stockholm har blivit allt tråkigare under loppet av den bostadsbubbla som fortsätter att blåsas upp. Tänk bara på “hur folk skäms för att de inte är idioter”. Lågkonjunktur och skuldkris, å andra sidan, betyder att människor börjar känna att de hör ihop. (Fast då är frågan: hör ihop med vilka. Alltså frågan om fascismen och dess roll i krisen.)

En bra sak med samtalet: ingen av deltagarna gnällde på “nyliberalismen”. KEE förklarade rentav att nyliberalism inte är annat än “falskt medvetande”. Politikens förändringar under de senaste 30 åren har inte handlat om att begränsa staten. Det som verkligen definierar denna epok är snarare kreditexpansionen, som även har möjliggjort en magnifik obalans i den internationella handeln.
Att skuldsättningen ökat på alla nivåer förklarar KEE som en följd av fallande profitkvot. Samtalet berörde inte frågan om eventuella mottendenser, alltså om profitkvoten möjligen kan återställas genom storskalig kapitalförstörelse. Frågan om kapitalets inre skrankor överskuggades här av de yttre i form av resursbrist och klimatkatastrof.

19 kommentarer ↓

#1 theo on 3 December 2012 at 12:49 am

Hur definierar du kapitalism om du menar att det förutsätter en ständig tillväxt?

I ett samhälle där pengar uppstår som räntebärande skuld är ju det implicerat. Är det det du menar med kapitalism?

#2 rasmus on 3 December 2012 at 9:00 am

theo: Inlägget ovan presenterades som anteckningar från ett panelsamtal. Just här gör jag ingen definition av kapitalism. Det har jag däremot försökt mig på i annat sammanhang.

#3 Victor on 3 December 2012 at 5:57 pm

Samtalet går att se här: http://www.abfplay.se/Video/Player/1483

#4 Jonas on 4 December 2012 at 10:29 am

I slutet av debatten blev det tydligt vilken skillnad det ändå är mellan klimatrörelsen och arbetarrörelsen. Frågan från moderatorn var helt enkelt vad man borde göra. Klimatrörelsen verkar, i princip, gå med mössan i hand till kapitalisterna och statsmakten och säga “hej ursäkta, men planeten går under, skulle ni kunna släppa ut lite mindre koldioxid?”. Vilket förstås inte sker. Arbetarrörelsen är idag alltför inriktad på fördelnings- och distributionsfrågor; genom att återgå till grundfrågan om ägandet skulle den även kunna bilda allians med klimatrörelsen genom att säga: “ok, problemet är uppenbarligen att kapitalisterna enbart är intresserade av tillväxt, så därför måste arbetarna ta över produktionen och styra den på egen hand. När vi har tagit makten på det sättet så kan vi också realisera klimatrörelsens mål att förändra produktionen i grunden.”

Det är alltså frågan om makt och ägande som borde vara centralt att diskutera för både arbetar- och klimatrörelsen, och inte frågan om konsumtion och distribution.

#5 Jens on 4 December 2012 at 3:30 pm

” alla sociala rörelser som har uppnått något har haft till mål att människor ska få det bättre”.

Är det inte arbetstidsförkortningen som är nyckeln till detta dilemma? Genom att sträva efter minskad materiell konsumtion kan vi öka tillgången till den största bristvaran i överflödssamhället – den fria tiden.

#6 mlowdi on 8 December 2012 at 1:18 am

Eftersom jag har en oerhört kluven relation till Kajsa Ekis Ekmans tänkande (ena dagen kärlek andra dagen irritation) vill jag bara skjuta in att det naturligtvis inte är så lätt som att iphone = överkonsumtion, eller fattig med iphone = lurad. Med-iphone-men-utan-mat är inte konstigt alls egentligen och jag blir arg när Svensk Vänster inte fattar. Det här är inte första gången jag sett det här resonemanget som bevis för någonting, lite olika gång till gång.

För att alls överleva i samhället är dator/internetaccess och telefon mer och mer en nödvändighet, och kan du få båda i samma pryl (och på avbetalning) kan det vara en förbannat attraktiv lösning. Är rätt säker på att jag faktiskt sett nåt om att iphones när de kom var oerhört populära bland fattiga i USA just därför.

Naturligtvis ska inte iphonens roll som statusmarkör och Häftig Pryl underskattas. Men för många är den också en enkel väg till ett lite större mått av möjligheter.

#7 daniel håkansson on 14 December 2012 at 1:25 am

Jonas: klimatkrisen kommer slå , och slår , redan hårdast mot arbetarklassen. Annorlunda uttryckt: specifikt SVerige ligger ju efter i omställning vilket innebär att vi tappat massa jobb , på både fabriks- och ingenjörsnivå.

2. Eftersom det nödvändiga arbetet inte är lika fossilberoende/-CO2skapande, så innebär nedväxttänkandet också att man kan ÖKA det samhälleliga arbetet. Och fördela det jämnare via 6timmarsdagen.

Minska konsumtion kan ju också vara att man tillverkar prylar som håller. Och som det lönar sig att reparera. Vilket man då antingen kan göra själv för att det är skoj eller betala nån för att göra.

Sen finns ju massa immateriell konsumtion som man kan uppgradera. Lek, kultur, samfälligheter av alla de slag .

#8 daniel håkansson on 14 December 2012 at 1:50 am

Lyssnar nu på panelsamtal. Blir satans arg på Nina Björk. Om hon nu har så många åhörare men ändå svarar blahaha på frågan vad folk kan göra. Inklusive nåt slags kontraproduktivt blaha blankröstande.
Då är det väl bättre att hon passar den frågan vidare till folk som faktiskt gör nåt.

Kommentera