Krisen, del 68: QE1, QE2, Q3 och…?

Man talar om hur USA:s centralbank har genomfört tre rundor av “kvantitativa lättnader“. Alltså det som i vardagligt tal kallas för att trycka ofattbart mycket pengar. Och som vissa, inte utan orsak, jämför med injektion av tunga droger.

Först QE1 (från november 2008 till juni 2010); strax därefter QE2 (från november 2010 och kanske ett halvår framåt); nu QE3.

QE3 was announced on 13 September 2012. In an 11-to-1 vote, the Federal Reserve decided to launch a new $40 billion a month, open-ended, bond purchasing program of agency mortgage-backed securities and also to continue extremely low rates policy until at least mid-2015.

Så länge stimulansfesten är igång kommer räntorna i USA att förbli “exceptionellt låga”, enligt centralbankchefen Ben Bernanke. Framtrollade pengar används för att köpa upp bostadslån. Därigenom hoppas centralbanken att fler familjer i USA ska belåna sig mer. Förr eller senare ska lånen betalas tillbaka, men hur det ska gå till är en annan fråga.

Några framhåller att det hejdlösa dollartryckandet tenderar att leda till stigande råvarupriser, alltså dyrare mat för världens befolkning. Ni kanske minns vad som hände i Nordafrika efter att brödpriserna skjutit i höjden?
Vissa menar alltså att den arabiska vårens utbrott kan kopplas till stimulansfesten i USA. Och underförstått att QE3 kommer göra maten ännu dyrare för världens befolkning, vilket kan tända gnistor till ännu fler uppror.

Tänkte även gå in på den rätt udda vinkel på saken som ges av bloggaren Jehu, men det får vänta. Hoppas att någon har ytterligare tankar att dela kring saken nu!

38 kommentarer ↓

#1 Linus Walleij on 18 November 2012 at 6:37 pm

Priset på guld och silver har stigit med 300-400% sedan 2004. En tolkning är att någon trycker en massa pengar och därför minskar världet på alla monetära medel i hela världen. Det är väl exakt vad man kan förvänta sig ska hända om USA:s centralbank trycker dollar? (Eller så har tillgången på dessa metaller minskat, eller efterfrågan ökat, verkar inte troligt.) Sådär bara.

#2 JN on 19 November 2012 at 12:45 am

Efterfrågan på framförallt guld ökar väl också på grund av både allmän ekonomisk osäkerhet – guld som trygghet – och prisökningen i sig. Guld har ju visat sig en synnerligen god investering, och det finns väl ingenting som tyder på att priset kommer sjunka inom överskådlig framtid. Att guldköp av privatpersoner varit en god affärsidé ett antal år säger väl en del? Eller finns andra förklaringar till detta?

#3 Martin L. on 19 November 2012 at 12:53 pm

Det finns ju också aspekten av valutakrig. När dollarn nu blir billigare blir import från USA billigare, och då blir saker jobbigare för framför allt Kina. Minns inte exakt dynamiken men som Linus skriver ovan, men inflation für alles är resultatet.

Det är jävligt obehagligt, inte minst för att tonläget mot Kina samtidigt skruvas upp. Så USA morrar åt kineserna, och fortsätter samtidigt att gradvis göra deras expansionsekonomi sämre.

Så alla QEs kan också betraktas som förtäckta krigshandlingar och ett sätt att dra nytta av den rådande krisen för att främja en finansiell-militär agenda… om man är av den läggningen.

#4 Thomas E on 19 November 2012 at 3:57 pm

Ett land i kris, med en egen valuta, som inte har fallit för frestelsen att trycka en massa pengar och som istället väljer att spara sig till ekonomisk framgång är Storbrittanien. Det går tydligen jättebra.

Hittills verkar helicopter Ben klara sig bättre.

#5 Maggan on 20 November 2012 at 2:02 am

USA tänker inte tillåta, att finanssektorn tvivlar på dess bonitet och därför använder man statens makt för att förhindra det: staten själv (Fed.) köper tillbaka sina obligationer + hypothekstödda krediter och förvandlar dessa till likvida medel, pengar. På det viset kan bankernas affärsverksamhet fortsätta; nämligen att ge lån och/eller använda pengarna till andra spekulationer på framtiden. Men: att använda statsskulder enbart till att upprätthålla en värdelös kredit är improduktivt. Amerikanska centralbankens ”quantitative easing” betyder att man officiellt medger att dessa pengar enbart täcks av statsbankens höghet.
USAs dubbla deficit (handelsbalansen och hushålls-deficiten) har klarat sig genom världens finanskris därför att amerikanskt dollarkapital investerats i hela världen och dollarn används som betalnings- och framför allt som kreditpengar i hela världen. Men detta status kan USA bara behålla, så länge de som världsmakt kan bekräfta sina kapitalistiska framgångar.

#6 Olof on 20 November 2012 at 10:11 pm

Jag några funderingar, mest frågor dock som någon ekonom kanske kan svara på.
Vad händer med alla dollar när de väl kommit ut? Finns det inte ett behov av att omvandla dem till real-tillgångar värden över? Händer det? Eller samlas pengarna upp någonstans utan att man försöker köpa något för dem? Eller fyller pengarna bara upp ett redan bokfört värde på tillgångar som redan ägs av någon annan i ekonomin?

#7 Maggan on 22 November 2012 at 7:34 pm

Olof:
Dollar ges ut till bankerna, som säljer sina statsobligationer tillbaka till staten (här:Fed) eller bostadslån, som Fed. tar emot från bankerna: pengar delas ju inte ut till samhället, utan bankerna kan enbart ta emot färska pengar, om de ger samma värde till centralbanken.
I dagens krissituation sitter bankerna på värdepapper, som förlorat sitt värde, t.ex. bostadslån. Samtidigt vill amerikanska staten köpa tillbaka obligationer innan de har löpt ut – därför att bankerna på det viset tidigare får mer likviditet, som de kanske lånar ut till företag eller husbyggare! Bankerna tjänar sin profit med kreditaffärer och – uppbyggt på det kapitalet – skapar de egna värdepapper (t.ex. fordringar på bostadslån som de säljer till andra spekulanter) som gav enorma profitsummor innan finanskrisen bröt ut 2007!
Som du skriver:”fyller pengarna bara upp ett redan bokfört värde på tillgångar som redan ägs av någon annan i ekonomin?” så är det ju! Tillgångar bokförs hos bankerna först, och du vet nog själv, hur man kommer åt pengar i det här samhället – antingen har man pengar eller så måste man hitta ett jobb eller också är man kapitalist och äger/eller lånar/ut kapital från bankerna…Och: även de pengar man tjänat på att jobba, landar först på ens giro, alltså hos banken; och banken samlar alla dessa pengar, som utgör våra fordringar till banken, och kan helt legalt låna ut pengarna samtidigt till helt andra. Och det måsta man betala avgift för!!!
Pengar måste alltid uppfylla kravet att förmera sig. Därför används de nya dollarna gärna till att spekulera på råvaruprisernas stigande (råvaru-börsen eller som certifikat-spekulation) och det för naturligtvis till dyrare mat och hunger i världen. Och detta gäller ju inte bara för dollar, utan likaså för svenska kronan och euron!

#8 Olof on 25 November 2012 at 8:38 am

Maggan, tack för ditt tålmodiga svar (insåg just att mina frågor nästan nominerade mig till QQOQQ eftersom Rasmus inlägg och länken till Flutetankar egentligen var ett försök att resonera till frågeställningen). Ska försöka läsa lite bättre nästa gång.

Olof

#9 COPYRIOT | Krisen, del 124: Dåligt är det nya bra on 29 October 2013 at 7:53 pm

[…] Krisen, del 68: QE1, QE2, Q3 och…? […]

Kommentera