- Copyriot - https://copyriot.se -

Krisen, del 66: Arbetsdefinition av “tragisk kristeori”

Har väntat länge med att ta det breda greppet kring tragisk kristeori. Nu ett preliminärt försök i tre punkter:

1. En tragisk kristeori hävdar krisens oundviklighet, med hänvisning till ontologiska konstanter, objektiva gränser samt någon form av evig återkomst.

2. Tragiska kristeorier kan skilja sig från varandra i fråga om ontologiskt innehåll. Skillnaden kan även uttryckas som en skillnad i skala på återkomstens tidsaxel. Civilisationers uppgång och fall i en större skalan, ekonomiska konjunkturer i en mindre skalan. Utrymme finns i princip även för extremt låga och höga frekvenser.

3. Alla tragiska kristeorier relaterar på något vis till en spänning mellan brist och överflöd, men tyngdpunkten kan placeras olika. Vissa betonar gränsens obeveklighet, andra det obevekliga i en rörelse som strävar bortom gränsen.

Längre fram i serien kanske vi får anledning att revidera och förtydliga denna preliminära definition. Det vore intressant att pröva en tydligare uppspaltning av olika varianter och att utröna möjligheten av hybrider (tragisk-kritiska och tragisk-borgerliga kristeorier).

3 Comments (Open | Close)

3 Comments To "Krisen, del 66: Arbetsdefinition av “tragisk kristeori”"

#1 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 67: Den malthusianska hållningen On November 12, 2012 @ 10:31 pm

[…] ← Krisen, del 66: Arbetsdefinition av “tragisk kristeori” […]

#2 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 79: Tragisk-borgerliga hybrider On January 17, 2013 @ 11:36 pm

[…] Kanske liknande Krisen, del 66: Arbetsdefinition av “tragisk kristeori” […]

#3 Pingback By COPYRIOT | K190: En tragisk politik? On March 20, 2015 @ 1:12 pm

[…] Krisen, del 66: Arbetsdefinition av “tragisk kristeori” […]