Europas fascister vänder sig bort från axelmakterna

Framgångarna för Greklands nazistparti, Chrysi Avyi, borde ge skäl att gräva mer. Hur finansierar de? Vilka finns i deras internationella kontaktnät? Själv har jag inte tid att ägna mig åt sådant grävande, men snubblade just på några uppgifter jag fann intressanta.

British National Party verkar nämligen befinna sig i upplösningstillstånd. Medlemmarna drar åt skilda håll: vissa till det euroskeptiska och högerpopulistiska UKIP, andra till British Freedom Party som är nära knutet till English Defence League, vissa till English Democrats, medan det uppges att ytterligare andra startar ett nytt parti under ledning av BNP:s europarlamentariker Andrew Brons.

Intressantast var att läsa om pyttepartiet English Democrats, som förutom att vända sig mot invandrare och EU även profilerar sig på en antiskottisk politik. För ett år sedan åkte partiledaren till Moskva och deltog i att bilda en ny allians mellan högerradikala krafter i Europa, under ledning av ryska Obraz.

Obraz bildades i Ryssland efter förebild från serbiska Obraz, en fascistgrupp som alldeles nyligen kriminaliserades av konstitutionsdomstolen i Serbien. Både ryska och serbiska Obraz uppges tidigare ha tillhört European National Front, som var aktiv (2004–2009). De ska dock ha utträtt redan 2005 i protest mot att en “russofobisk” grupp från Litauen släpptes in. European National Front dominerades av de gamla axelmakterna: italienska Forza Nuova och tyska NPD. Andra deltagare var grekiska Chrysi Avyi och rumänska Noua Dreapt?.

Två år efter att European National Front somnade in, återuppstod ett liknande nätverk för fascister – men nu utan representanter från Tyskland och Italien. Tyngdpunkten har onekligen förskjutits österut, i en riktning som man kanske kan kalla slavisk eller ortodox. Ryssland, Serbien, Grekland – i alla dessa länder finns en stark nationalistisk tradition som inbegriper kamp mot den tyska nationalsocialismen. Även om grekerna har en modifierad svastika som logotyp, kan man förstå att de i dessa dagar gärna slipper beskyllningar om samröre med tyskarna.

Nätverket rymmer även fascistgrupper från Tjeckien och Slovakien. Däremot endast två från Västeuropa – karakteristiskt nog från länder utanför axelmakterna: England och Danmark. Det senare landet representeras av Danskernes parti, som står mycket nära Svenskarnas parti.

Lösa nätverk mellan mestadels små grupper, visst. Men kanske också tecken på en geopolitisk omorientering i Europas högerradikala landskap.

42 kommentarer ↓

#1 Viktualiebrodern on 25 October 2012 at 2:18 pm

I takt med att nationalism/regionalism blir mera på agendan allt eftersom Europatanken misskrediterar sig, så förlorar extremhögern monopolet på sitt starkaste opinionskort som var just nationalismen.

Det ställer ju också omvänt till problem för europakramarna som inte längre kan sätta likhetstecken mellan EU-skepsis och högerextremism.

#2 Anon on 25 October 2012 at 5:57 pm

Vad tycker du om att sådana här partier kriminaliseras?

#3 Anna on 25 October 2012 at 8:10 pm

Propaganda. “Obraz” (i Serbien) var inte och är inte en fascistisk organisation.

De är en nationalistisk organisation. Inget mer inget mindre. Men de inte är fascister.

Nebojisa Krstic var en riktigt bra ledare och klok ung man. Han blev mördad. Det var ingen olycka som media beskriver det.

#4 rasmus on 25 October 2012 at 9:04 pm

Anon: Jag säger inte att kriminalisering är en bra väg att gå. Men jag tänker heller inte sitta här i Sverige – ett land utan historia av totalitärt styre – och förklara för andra länder att det är fel. Tror det är viktigt att se de ganska olikartade historiska arv som präglar olika länder i Europa.

#5 rasmus on 25 October 2012 at 9:28 pm

Låt mig citera lite ur Byford (2002):

“Until recently, the Obraz webpage included a section entitled ‘A Message to Serbia’s Enemies’. The first entry on the list of ‘enemies’ were ‘Zionists – Jewish racists’ (also referred to as ‘Judeo-Masonic murderers’), who were blamed for the Nato bombing and for the ‘plight of the Serbs’. The list of ‘enemies’ also included ‘Ustashi’ (used in this case as a derogatory term for Croatian people in general); ‘Poturice’ (a derogatory term for Slavic Muslims from Bosnia); ‘Shiptari’ (i.e. Albanians); and ‘democrats’, ‘pacifists’, members of religious sects, homosexuals (‘perverts’), ‘drug addicts’ and ‘criminals’.’ /…/
Obraz’s political programme is based largely on the religious teachings of Bishop Nikolaj Velimirovic? (1881-1956). Velimirovic? was one of the most highly esteemed religious figures in Serbia in the early twentieth century, known for his nationalism and clericalism as much as for his personal charisma, oratorical skills and erudition.4 Velimirovic? was the principal ideologue of 1930s Serbian populism, which spawned numerous fascist movements, most notably Zbor, led by the pro-Nazi collaborationist politician Dimitrije L?jotic?.”

#6 Albert on 26 October 2012 at 7:27 am

Jag håller med om att det är definitionen av fascism som kan vara en orsak till förvirring. Antifascism har blivit en del av den serbiska folksjälen efter andra världskriget. Alla kallar sig antifascister. Från nationalister till internationalister. Antisemitism känner jag inte igen (men jag är inte heller insatt i Obraz). Snarare tvärtom (eftersom Israel inte erkänt Kosovos självständighetsförklaring). Däremot har flera partier en religiös framtoning. Men det har ju å andra sidan även svenska KD. Är KD också fascister enligt den definitionen?

#7 JN on 26 October 2012 at 10:01 am

Jämförelsen med 30 – talet har missbrukats så flitigt sedan flyktingförläggningar brann på 90 – talet att det blivit “ropa varg”. Främlingsfientlighet allena gör inget 30 – tal. Nu börjar paralellen bli relevant, med den viktiga skillnaden att det fascistiska kärnområdet förflyttats österut. Ett slags auktoritärt/fascistiskt block med Ryssland i centrum, Ungern – Serbien – Grekland som europeiska utlöpare, Iran som en sydlig. En möjlig geopolitisk uppställning inom en inte allt för avlägsen framtid. En viktig skillnad mot 30 – talet är att denna fascism kommer vara mera defensivt inriktad; land skall renas, inte erövras. Det rysk – ungerska mönstret kommer nog också följas, dvs att en auktoritär regering kan använda starka extremister till höger både som stöd och som varning för hur mycket värre det skulle kunna bli. I jämförelse blir då Fidesz och Putin konservativa försiktighetsalternativ.

#8 Swedish Dissident on 28 October 2012 at 10:51 pm

Bra genomgång. Vore intressant med en kommentar om Ukraina och dess Svoboda.

#9 J on 29 October 2012 at 4:11 pm

Det finns en inneboende paradox i begreppet European National Front som jag inte kan låta bli att fnissa lite åt. Hittills har den ofrivilliga humorn bäst illustrerats i något tv-program om ungerska nationalister och ett kort klipp som visar hur ett gäng nationalister från andra delar av europa som rest dit (för att stödja Magyar Garda eller vad det var) skall försöka enas om var man skall gå och äta lunch och alla vill äta RIKTIG mat från just sitt land.

#10 Albert on 5 November 2012 at 1:01 pm

Serbien och Makedonien är de länder som jag känner till bäst i regionen och framför allt serberna känner sig förolämpade av att ständigt kopplas ihop med högerextremism och nationalism.

Angående antisemitism. Det finns ett slags band mellan judar och serber eftersom dessa två folkgrupper (+romer) var de som drabbades värst i västra Balkan under andra världskriget. Även mellan serber och romer finns ett slags vänskapsförhållande som romantiserats av Emir Kusturica i hans filmer. Men i verkligheten lever många romer under svåra förhållanden (men inte tillräckligt allvarliga för att Sverige ska ta emot romska flyktingar därifrån, men det är en annan historia).

Ungefär så här ser serberna på EU. De ser krigen på 90-talet som en fortsättning av andra världskriget, där man kämpade mot axelmakterna. På 90-talet fortsatte kriget egentligen på samma punkt där AVK slutade. Skillnaden var att nu stod EU och USA bakom dessa folkgrupper som tidigare var allierade med axelmakterna (kroater, bosnienmuslimer och albaner). Därför ser många serber USA och EU som en ny instans av tredje riket, ett slags fjärde rike (eller “det atlantiska imperiet”). Det är inte svårt att förstå om man känner till historien om vad som hände på Balkan under andra världskriget.

#11 rasmus on 5 November 2012 at 3:03 pm

Albert: Jag förstår vad du menar och vill påpeka att jag ingalunda har förknippat “serber” med högextrem politik – även om den högerextrema politiken är relativt stark i Serbien (liksom i en rad andra stater i Balkanregionen).
Det stämmer att serbisk nationalism långt ifrån alltid är antisemitisk eller antiromsk. Men här handlar det alltså om en viss grupp, Obraz, som befinner sig i en klart pro-nazistisk tradition.
Kan också tillägga att mina serbiska vänner har upplevt Obraz som ett reellt hot. Skrev lite om detta redan 2008.

#12 COPYRIOT | Polen och Ungern: nya nav för Europas fascister on 22 November 2012 at 6:36 pm

[…] Kanske liknande Europas fascister vänder sig bort från axelmakterna […]

Kommentera