Krisen, del 54: Pamela Geller – på jakt efter en kontrajihadistisk kristeori

Om vi ska skilja mellan två extremhögrar, finns det få skillnader så intressanta som deras synsätt i fråga om ekonomi och kris.

Den ena extremhögern är ju synnerligen intresserad av “alternativ” ekonomi. Antingen vurmar de för “social credit“, räntefri ekonomi och Ezra Pound, eller så kör de mer på Ron Paul-spåret och kräver återgång till guldmyntfot.

Den andra extremhögern, som vi kan kalla kontrajihadister, är inte alls lika förtjust i ekonomiska teorier. Deras agitation rör sällan frågan om penningens väsen. Testade att söka efter ekonomi i Anders Behring Breiviks mastodontiska manifest, men fick knappast någon utdelning. Så jag gick vidare till Pamela Geller.

Pamela Geller är ju inte bara en fanatisk kontrajihadist. Hon hör även till de som tillbedjer Ayn Rand, vilket också framgår av hamnet på Gellers blogg: Atlas shrugs. Till denna blogg vände jag mig i hopp om att finna en kristeori.

Det tog inte många minuter att bli gravt förvirrad. Pamela Gellers tirader är inte alltid lätta att följa. Att hon ser en islamisk konspiration i varje buske är en sak. Men hur förklarar hon den ekonomiska krisen? I detta ämne ger hon mycket olika besked. Två nedslag:

17 september 2008. Ett par dagar efter att Lehmann Brothers har kollapsat, levererar Pamela Geller en analys som anstår en Ayn Rand-dyrkare: krisen har förorsakats av att människor är alltför oegennyttiga!

The mortgage crisis is not the product of self-interest. It is the product of an anti-self-interest morality in which responsible individuals are required to sacrifice to the needs of those who are not responsible. /…/
Come to think of it, that’s precisely what Ayn Rand warned about.

11 februari 2009. Nu har Pamela Geller kommit fram till en ny teori. Krisen är en konspiration!

This is un-frickin-believable. The financial crisis was deliberate, planned, staged. /…/
Somebody took a lot of money out of the banks. A lot.
So where did it go?
Who to?
And who got it? When? And where?

Spänningen stiger och vi scrollar raskt nedåt, förbi de gellerska upprepningarna, i hopp om att finna ett namn på spindeln i konspirationens nät. Bingo! Där har vi det: George Soros. Han orkestrerade krisen, menar nu Pamela Geller. Bloggposten avslutas:

George Soros has helped bankroll the campaigns of the Democrats in Congress who created this mess. Now, it appears, he is cashing in on his investment.

Nu begripar jag inte alls hur Pamela Geller tänker. Först säger hon att krisen beror på att folk inte handlat för att maximera sin egen vinning. Sen upptäcker hon att George Soros har handlat för att maximera sin egen vinning – och skyller krisen på honom.

Ett sista försök att begripa. Nu utgår vi från guldet.

Ayn Rand förespråkade guldmyntfot och betraktade papperspengar som statligt bedrägeri, även om hennes anhängare i hög grad väljer att bortse från denna detalj. Hur står det till med Pamela Geller?
Precis som jag misstänkte agiterar Pamela Geller knappast för guldmyntfot. Snarare tvärtom, i det att hon attackerar Ron Paul, vars högerpopulistiska ju i hög grad handlar om guld kontra papper.
Jag lyckas även hitta ett gästinlägg av Fjordman som förutspår dollarns kollaps och stigande guldpriser, men detta bara som ett symptom på “multikulturalism” och allmänt förfall. Inga förslag på penningreform så långt ögat når.

Och så hittar jag ett intressant inlägg från 16 juni 2008 där Pamela Geller talar om att det pågår ett “economic jihad”. Muslimer som vill attackera Amerika har nu, sägs det, även börjat attackera dollarns status som världsvaluta. Därför verkar de för återgång till guldstandard i världshandeln.
Även om Pamela Geller inte säger det rakt ut, är hon alltså mot guldmyntfot och för pappersdollarns dominans. Ayn Rand skulle vrida sig i sin grav om inte ett sådant beteende bland döda vore oegennyttigt.
Det intressanta med sistnämnda artikel är att det är enda stället jag kan hitta där Pamela Geller försöker sig på en koppling mellan islam och ekonomi. Bilden som annars bekräftas är att ekonomin är frånvarande i de antimuslimska konspirationsteorierna. När väl Pamela Geller vill hitta en skyldig till krisen, blir det inte en muslim utan en jude.

24 kommentarer ↓

#1 Magnus on 28 August 2012 at 10:02 am

Menar hon inte att “anti-self-interest morality”:n tvingar “responsible individuals” att ge upp sin egennyttighet, och de därför inte har kunnat motverka krisen? Kanske är det så att egennyttan enligt Ayn Rand-folket balanserar den “onda” sidan?

Jag kan för lite Ayn Rand för att veta hur hon tänker, men jag tycker inte att det verkar vara inkonsekvent, bara konstigt.

#2 rasmus on 28 August 2012 at 4:25 pm

Jag tror att “Ayn Rand-folket” till större del är mindre konsekventa i sin dyrkan än vad de själva vill erkänna. Exempelvis i frågan om papperspengar. Därför har jag överlag en mycket större respekt för det någorlunda närbesläktade “von Mises-folket”. Och ja, Ron Paul förefaller mer sympatisk än Pamela Geller om man nödvändigtvis måste välja (och får bortse från alla bindgalna supporterskaror).

#3 Freedomishere on 11 September 2012 at 6:19 pm

RISE FOR LARS VILKS!

http://www.youtube.com/watch?v=8bh-raHrMJQ&feature=relmfu

Kommentera