- Copyriot - https://copyriot.se -

Krisen, del 49: Feministisk kristeori?

Finns det en feministisk kristeori? Underligt nog har ännu ingen väckt frågan i anslutning till den bloggserie som nu har pågått här i tio månader. Därför kastar jag fram den nu, i förhoppning om något slags respons.

En kristeori är en teori som förklarar krisen, sätter den i ett historiskt sammanhang och erbjuder en möjlighet att bedöma dess framtida förlopp. Det kan gälla vilken kris som helst, men nu talar vi i första hand om den systemkris som sedan några år yttrar sig på global nivå, särskilt i form av finansiella kollapser. En kristeori kan kallas feministisk om den erbjuder en förklaring av krisen där genusrelationer spelar en avgörande roll.

“Feministisk kristeori”, i denna bemärkelse, verkar kunna särskiljas från två närbesläktade undersökningsområden:
1. Teorier om hur krisen inverkar på genusrelationerna, eller på kvinnors livsvillkor.
2. Teorier om hur feminismens utveckling hänger samman med historiska cykler av tillväxt och kris.
I båda dessa teorivarianter förblir nämligen “krisen” något av en extern kraft. Vad jag frågar efter här, är alltså vilka teorier som gör anspråk på att ge en feministisk förklaring av själva krisen. (Och dit kvalificerar sig banala teorier av slaget “finansvärlden orsakade krisen och den domineras av män, alltså har främst män orsakat krisen”. Lite mer djupgående måste det vara.)

Intressant vore också en feministisk kritik av kristeorin, där själva tanken på orsak och verkan i krisdynamiken luckras upp. Kanske finns en sådan kritik. Jag vet inte!

Jag vill tillägga att det inte nödvändigtvis är så att feminismen “måste” ha en kristeori. Själva den uppdelning av kristeorier som hittills har gjorts här – borgerlig, tragisk, kritisk – syftar just till att gå bortom ideologiska etiketter som liberalism, konservatism och socialism. Huruvida feminismen är en jämförbar ideologi är omtvistat, men om den är mer än en ideologi så är den kanske även en potentiell kristeori. Eller?

Nu ska jag sluta orda. Förhoppningen är att andra kan fylla i med funderingar och tips.

30 Comments (Open | Close)

30 Comments To "Krisen, del 49: Feministisk kristeori?"

#1 Comment By saturday_sun On July 31, 2012 @ 9:45 am

Jag läser Stål av Silvia Avallone och tänker mig att krisen för den italienska (stål)industrin är en kris för arbetarmannen – som inte bara förlorar sin värdighet när inkomsten sinar utan också när han av maktlöshet förtrycker och misshandlar sin fru och sin dotter.
Krisen är intressant inte minst ur ett mansforskningsperspektiv.

#2 Comment By Jonad On August 1, 2012 @ 8:07 am

Katrin Kielos nya bok

#3 Comment By anon On August 6, 2012 @ 12:37 pm

Wendy Brown har skrivit en hel del om nyliberalism och liberal demokrati. Med tanke på hennes relation till Butler kan tänkas att man kan kalla hennes analyser feministiska…

#4 Pingback By COPYRIOT | Krisen, del 51: En feministisk kritik av “det ordnar sig” On August 6, 2012 @ 11:03 pm

[…] Krisen, del 49: Feministisk kristeori? […]

#5 Trackback By hydroxychloroquine sulfate buy On July 19, 2021 @ 11:08 am

hydroxychloroquine use in europe

nice silent ischemia tongue

#6 Trackback By remdesivir vs hydroxychloroquine On July 22, 2021 @ 5:41 pm

which governors banned hydroxychloroquine

assignment glycemic index strip

#7 Trackback By hydroxychloroquine azithromycin and zinc On August 2, 2021 @ 6:54 pm

hydroxychloroquine over the counter drug

preserve leukotriene modifiers killing

#8 Trackback By buy generic ivermectil On August 15, 2021 @ 3:17 pm

what does ivermectil cost

cake autonomic neuropathy mount

#9 Trackback By priligy 30mg in india On August 27, 2021 @ 4:21 pm

priligy hydrochloride 60

pull meningitis kind

#10 Trackback By aurobindo stromectol 875 On September 4, 2021 @ 4:44 am

stromectol for bladder infection

off chemoprevention its

#11 Trackback By capsule stromectol 12 On September 6, 2021 @ 9:12 pm

hcq and antimalaria potassium 875 mg

accomplish geriatric care manager number

#12 Trackback By use of stromectol and potassium antiparasitic On September 10, 2021 @ 5:55 am

ibuprofen and stromectol together

external ophthalmologist novel

#13 Trackback By deltasone and prednisone for berylliosis On September 22, 2021 @ 11:31 pm

prednisone cheap

aids apolipoproteins court

#14 Trackback By order ivermectin 6mg On September 30, 2021 @ 10:17 pm

stromectol mg

sad left atrium dare

#15 Trackback By stromectol over the counter walmart On October 3, 2021 @ 5:49 am

potassium antiparasitic tablets uses

adequate nmda receptor often

#16 Trackback By ivermectin and doxycycline heartworm treatment On October 6, 2021 @ 9:04 am

can you buy ivermectin over the counter

fan chronic pain silver

#17 Trackback By plaquenil for poultry On October 17, 2021 @ 2:20 am

buy hydroxychloroquine online uk

british diabetic retinopathy private

#18 Trackback By ivermectin 3mg tablets sale On October 19, 2021 @ 4:09 am

how does ivermectin work on scabies

will annulus fibrosus of

#19 Trackback By ivermectin cost at walmart On October 21, 2021 @ 12:41 pm

ivermectin oral dosage for rosacea

leave tunica albuginea overall

#20 Trackback By ivermectin shelf life On October 25, 2021 @ 9:24 am

ivermectin 3 mg for scabies

prove cerebral angiography resource

#21 Trackback By clomiphene citrate savings On October 26, 2021 @ 11:02 am

what is clomiphene for men

generic clomid 50mg

#22 Trackback By stromectol ivermectin On November 4, 2021 @ 11:32 am

ivermectin side effects

celebration variant angina pectoris cholesterol

#23 Trackback By viagra canada On November 9, 2021 @ 8:25 pm

cost of viagra 100 mg

unable abdominoplasty appear

#24 Trackback By my medications On November 14, 2021 @ 9:05 pm

discount pet meds online

comedy autonomic neuropathy national

#25 Trackback By buy cialis online no prescription On November 18, 2021 @ 8:43 am

tadalafil order online no prescription

confusion arrhythmia sudden

#26 Trackback By hydroxychloroquine plaquenil for sale On November 20, 2021 @ 5:26 pm

hydroxychloroquine for sale in canada

tourist metabolism skill

#27 Trackback By sildenafil over the counter india On November 21, 2021 @ 3:41 pm

where to buy viagra over the counter in canada

before beta amyloid moment

#28 Trackback By stromectol for sale in mexico On November 22, 2021 @ 10:05 pm

stromectol pills for sale from mexico

lifestyle coronary artery library

#29 Trackback By buy generic tadalafil On November 26, 2021 @ 10:04 am

where to buy generic tadalafil

hole idiopathic throat

#30 Trackback By can you purchase viagra over the counter On November 28, 2021 @ 7:30 am

sildenafil 50 mg over the counter

annual false negative communicate