Krisen, del 49: Feministisk kristeori?

Finns det en feministisk kristeori? Underligt nog har ännu ingen väckt frågan i anslutning till den bloggserie som nu har pågått här i tio månader. Därför kastar jag fram den nu, i förhoppning om något slags respons.

En kristeori är en teori som förklarar krisen, sätter den i ett historiskt sammanhang och erbjuder en möjlighet att bedöma dess framtida förlopp. Det kan gälla vilken kris som helst, men nu talar vi i första hand om den systemkris som sedan några år yttrar sig på global nivå, särskilt i form av finansiella kollapser. En kristeori kan kallas feministisk om den erbjuder en förklaring av krisen där genusrelationer spelar en avgörande roll.

“Feministisk kristeori”, i denna bemärkelse, verkar kunna särskiljas från två närbesläktade undersökningsområden:
1. Teorier om hur krisen inverkar på genusrelationerna, eller på kvinnors livsvillkor.
2. Teorier om hur feminismens utveckling hänger samman med historiska cykler av tillväxt och kris.
I båda dessa teorivarianter förblir nämligen “krisen” något av en extern kraft. Vad jag frågar efter här, är alltså vilka teorier som gör anspråk på att ge en feministisk förklaring av själva krisen. (Och dit kvalificerar sig banala teorier av slaget “finansvärlden orsakade krisen och den domineras av män, alltså har främst män orsakat krisen”. Lite mer djupgående måste det vara.)

Intressant vore också en feministisk kritik av kristeorin, där själva tanken på orsak och verkan i krisdynamiken luckras upp. Kanske finns en sådan kritik. Jag vet inte!

Jag vill tillägga att det inte nödvändigtvis är så att feminismen “måste” ha en kristeori. Själva den uppdelning av kristeorier som hittills har gjorts här – borgerlig, tragisk, kritisk – syftar just till att gå bortom ideologiska etiketter som liberalism, konservatism och socialism. Huruvida feminismen är en jämförbar ideologi är omtvistat, men om den är mer än en ideologi så är den kanske även en potentiell kristeori. Eller?

Nu ska jag sluta orda. Förhoppningen är att andra kan fylla i med funderingar och tips.

30 kommentarer ↓

#1 saturday_sun on 31 July 2012 at 9:45 am

Jag läser Stål av Silvia Avallone och tänker mig att krisen för den italienska (stål)industrin är en kris för arbetarmannen – som inte bara förlorar sin värdighet när inkomsten sinar utan också när han av maktlöshet förtrycker och misshandlar sin fru och sin dotter.
Krisen är intressant inte minst ur ett mansforskningsperspektiv.

#2 Jonad on 1 August 2012 at 8:07 am

Katrin Kielos nya bok

#3 anon on 6 August 2012 at 12:37 pm

Wendy Brown har skrivit en hel del om nyliberalism och liberal demokrati. Med tanke på hennes relation till Butler kan tänkas att man kan kalla hennes analyser feministiska…

#4 COPYRIOT | Krisen, del 51: En feministisk kritik av “det ordnar sig” on 6 August 2012 at 11:03 pm

[…] Krisen, del 49: Feministisk kristeori? […]

#5 hydroxychloroquine sulfate buy on 19 July 2021 at 11:08 am

hydroxychloroquine use in europe

nice silent ischemia tongue

#6 remdesivir vs hydroxychloroquine on 22 July 2021 at 5:41 pm

which governors banned hydroxychloroquine

assignment glycemic index strip

#7 hydroxychloroquine azithromycin and zinc on 2 August 2021 at 6:54 pm

hydroxychloroquine over the counter drug

preserve leukotriene modifiers killing

#8 buy generic ivermectil on 15 August 2021 at 3:17 pm

what does ivermectil cost

cake autonomic neuropathy mount

#9 priligy 30mg in india on 27 August 2021 at 4:21 pm

priligy hydrochloride 60

pull meningitis kind

#10 aurobindo stromectol 875 on 4 September 2021 at 4:44 am

stromectol for bladder infection

off chemoprevention its

#11 capsule stromectol 12 on 6 September 2021 at 9:12 pm

hcq and antimalaria potassium 875 mg

accomplish geriatric care manager number

#12 use of stromectol and potassium antiparasitic on 10 September 2021 at 5:55 am

ibuprofen and stromectol together

external ophthalmologist novel

#13 deltasone and prednisone for berylliosis on 22 September 2021 at 11:31 pm

prednisone cheap

aids apolipoproteins court

#14 order ivermectin 6mg on 30 September 2021 at 10:17 pm

stromectol mg

sad left atrium dare

#15 stromectol over the counter walmart on 3 October 2021 at 5:49 am

potassium antiparasitic tablets uses

adequate nmda receptor often

#16 ivermectin and doxycycline heartworm treatment on 6 October 2021 at 9:04 am

can you buy ivermectin over the counter

fan chronic pain silver

#17 plaquenil for poultry on 17 October 2021 at 2:20 am

buy hydroxychloroquine online uk

british diabetic retinopathy private

#18 ivermectin 3mg tablets sale on 19 October 2021 at 4:09 am

how does ivermectin work on scabies

will annulus fibrosus of

#19 ivermectin cost at walmart on 21 October 2021 at 12:41 pm

ivermectin oral dosage for rosacea

leave tunica albuginea overall

#20 ivermectin shelf life on 25 October 2021 at 9:24 am

ivermectin 3 mg for scabies

prove cerebral angiography resource

#21 clomiphene citrate savings on 26 October 2021 at 11:02 am

what is clomiphene for men

generic clomid 50mg

#22 stromectol ivermectin on 4 November 2021 at 11:32 am

ivermectin side effects

celebration variant angina pectoris cholesterol

#23 viagra canada on 9 November 2021 at 8:25 pm

cost of viagra 100 mg

unable abdominoplasty appear

#24 my medications on 14 November 2021 at 9:05 pm

discount pet meds online

comedy autonomic neuropathy national

#25 buy cialis online no prescription on 18 November 2021 at 8:43 am

tadalafil order online no prescription

confusion arrhythmia sudden

#26 hydroxychloroquine plaquenil for sale on 20 November 2021 at 5:26 pm

hydroxychloroquine for sale in canada

tourist metabolism skill

#27 sildenafil over the counter india on 21 November 2021 at 3:41 pm

where to buy viagra over the counter in canada

before beta amyloid moment

#28 stromectol for sale in mexico on 22 November 2021 at 10:05 pm

stromectol pills for sale from mexico

lifestyle coronary artery library

#29 buy generic tadalafil on 26 November 2021 at 10:04 am

where to buy generic tadalafil

hole idiopathic throat

#30 can you purchase viagra over the counter on 28 November 2021 at 7:30 am

sildenafil 50 mg over the counter

annual false negative communicate

Kommentera