Index (MusPolEk)

Under sommaren 2012 postas här lösryckta avsnitt ur min doktorsavhandling, Musikens politiska ekonomi, som utkommer i början av augusti och kan beställas redan nu.
Här kommer ett lite speciellt avsnitt: bokens index. Själv börjar jag inte sällan läsa där. Kanske kan det ge någon en vink om vilka ämnen som figurerar, ofta bara i förbifarten.

Note to non-Swedish readers: The following index is for my Ph.D. thesis Musikens politiska economy (“The political economy of music. Legislation, sound media and the defense of live music, 1925–2000”), which is now about to be published. The book contains an English summary which will, sooner or later, available online. If you have any further questions, feel free to ask.)

# # #

A
Abba 382, 415
Ace of Base 417–418, 425
Adorno, Theodor W. 22, 31, 100–101, 471n, 478n, 481n, 493n
Alfieri, Dino 265
amatörverksamhet 56, 59–61, 90, 95, 97, 108, 145, 160–161, 189–190, 341–343, 348, 460, 477n, 497n
American Federation of Musicians (AFM) 152–158, 180, 184, 186–188, 202, 268–269, 371, 401
Andersson, Freddy 312, 536n, 539n
Andersson, Stikkan 382
anonymitet 28, 38, 51, 84, 89–90, 312–314, 451, 469n, 535n
antiamerikanism 143, 156, 158, 494n
antisemitism 143, 519n
arbetsdelning 23–24, 27–31, 78, 87–92, 115, 161, 202, 458
arbetsförmedling 199, 213, 338, 413–414, 509n, 560n
arbetsrätt 207–210, 215, 217, 227, 239, 241, 245, 262–264, 291, 382, 450, 510n
arbetstillstånd 97, 364
Arendt, Hannah 51–52, 475–477n
Arezzo, Guido von 81
Aristoteles 51–52, 477–478n
Attali, Jacques 75–76, 78, 84–86, 92, 98–102, 111, 467n, 473n, 482n, 485n
Atterberg, Kurt 136, 138–139, 232–238, 246, 306
auktorrätt 121–126, 207–209, 217–220, 222–223, 226–227, 245, 260, 264–266, 269, 280, 492n, 500n
aura 39–41, 47–48, 58–59, 101–103, 194, 202, 441, 480n
Arvidson, Stellan 379, 538–539n, 552n
Arvidsson, Kjell 35, 471n, 491n

B
Babs, Alice 316, 349
Bach, Johann Christian 122
Bach, Johann Sebastian 83, 481n
bakgrundsmusik 345, 347, 354, 392–393, 447
Bataille, Georges 465n, 480n
Baumol, William J. 54–61, 476–478n, 619
bemanningsföretag; se arbetsförmedling
Benjamin, Walter 39–40, 58, 103, 474n, 480n
Bentham, Jeremy 30–31, 469n
Bergengren, Ulf 538n
Bergström, Svante 283
Berliner, Emil 106
Bernkonventionen 123–124, 130, 184, 208, 215, 220, 225–227, 260–261, 267, 282
Bibeln 480n
bilism 99, 199
biografägare 148–149, 164–169, 440
Bjurman, Per 426
Björling, Ewa 427
Blair, Tony 425, 430
Bodenhausen, George H.C. 280
bokningsbolag; se arbetsförmedling
Bottai, Giuseppe 256–257
Bowen, William G. 54–59
Bramall, Brian 246–247, 270, 272, 278
Brandelius, Harry 531n
Braudel, Fernand 465n, 467–468n
bruksvärde 23, 28, 32, 41, 43, 58, 103, 447
Buchla, Don 549n
Bürger, Peter 470n, 480n
Burnett, Robert 420–422
bönhasar 189, 505n

C
Cardigans 424
Centerpartiet 340, 345, 543n
Cisac 227, 232, 265, 275, 277
Confindustria 227, 262
Corelli, Arcangelo 83

D
Danmark 139–140, 150, 220, 284, 289, 304, 320, 395, 493n, 498n, 508n, 515n
dansband; se dansmusik
dansmusik 80, 94–96, 115, 117–118, 126, 142, 162, 172, 174–177, 189–196, 199, 230, 259, 323, 346–347, 354, 357–365, 368, 371, 382, 393–395, 413, 440, 447, 476n
Debord, Guy 470n
deflation 496n
Deleuze, Gilles 469n, 471n, 480n
Deutscher, Paul 142
dirigenter 89–90, 208, 239, 296, 316–318, 401, 452, 461, 482–483n
discjockeys 66, 317, 346, 357–365, 442, 447, 458, 461
diskotek; se dansmusik, discjockeys
dragspel 91, 141, 317, 441
Drummond, Bill 551n
dödsbon 454, 554n
devalvering 412, 417

E
Eberstein, Gösta 208, 220, 239, 508n, 515n
Eckert–Lundin, Eskil 190, 506n
Edison, Thomas 105–106
Edström, Olle 95–96, 139
Ekeberg, Birger 220, 246
elektronmusik 197, 332–334, 367–372, 441–442, 507n, 549–550n
elgitarr 114
elitism 181, 218, 341–342, 349–353, 384, 400, 460
elorgel 114, 367
Erlander, Tage 247, 485n
Exportrådet 419, 433

F
Fabiankovich, Louis 184
fascism 39, 211–214, 255–266, 456, 519n
Fichte, Johann Gottlieb 122
Fitzpatric, Greg 550n
Flodin, Harald 229–230, 232, 235–236, 238, 247
Florén, Thomas 35–36, 471n
folkmusik 85, 94, 140, 337, 452
folkparker 117, 173–177, 192, 195–196, 199, 440, 501n, 506n
fordism 98–102, 112–114, 118, 466n, 478n
formskydd; se mönsterskydd
Forss, Kim 421–422, 427, 431, 434
fotografi 138, 153, 229, 235
futurism 256–257, 473n
Fylkingen 332–334, 442

G
Gehlin, Jan 552n
Giannini, Amadeo 225–227, 229, 233, 236, 259, 262, 265
Gille, Gustaf 137–138, 144, 180, 189, 367, 421n
Gilmore, James 430, 477n
Girard, René 480n
globalisering 414, 416, 474–475n
Grünberg, Karl 272, 276–277, 279
Goehr, Lydia 85, 92
Gould, Glenn 331, 335
Grammisgalan 425
Grammofonleverantörernas förening (GLF) 410
Gref, Sven 318, 365, 547n
Guattari, Félix 469n, 471n, 480n
Guillet de Monthoux, Pierre 35, 471n

H
Hagström, Sture 193–194
Hedfeldt, Erik 220, 253–254, 516n
Hegel, G.W.F. 471n
Heinrich, Michael 22, 466–467n
Hellqvist, Per–Anders 344–345
Hesser, Torwald 220, 281–282, 298–300, 304, 381
Hildebrand, Staffan 419
Himmelstrand, Hjalmar 217, 233
Hobsbawm, Eric 84, 91, 98, 519n
Holm, Lennart 331, 539n
Holmqvist, Jack 361, 548n
Hoover, Herbert 168
Horkheimer, Max 100–101, 471n
Hugo, Victor 123
Human League, The 370, 551n
Husserl, Edmund 472n

I
improvisation 87, 96, 102, 115, 452
inflation 118, 427, 448, 477n
inkomstbortfallsprincipen 451
Internationella handelskammaren 231

J
Jakobsson, Peter 102
Jansson, Sara 488n
jazz 96, 115–117, 135–136, 159, 170, 189, 333, 340, 452, 544n
Jessop, Bob 20–21, 69, 465–466n
Johansson, Kjell E 358
jukebox 107, 112, 178, 278, 354, 383, 385, 487n
Jöde, Fritz 493n

K
Kant, Immanuel 31–32, 86, 122, 469–470n
kapellmästare 82, 162, 316–318, 452
Karnell, Gunnar 380, 386, 552n
kassettskatt 347–348, 534n, 544n
Keynes, John Maynard 212, 214
Kilbom, Karl 195–197, 507n
Kittler, Friedrich 41, 48, 76, 84, 98, 103, 115
KK–stiftelsen 429–434, 564–565n
Klangfilm 165
von Konow, Ulf 217, 510n
konservmusik 140, 153
Kontaktnätet 338, 342
korporatism 184, 255–266, 289, 309, 339, 377, 388, 445, 448, 454, 456
Kraft dursch Freude (KdF) 257
kreativitet 427–428, 430, 565n
Kuba 345
kulturindustri 99–103, 111–113, 115, 174, 337, 344, 346, 348, 366, 377, 456, 471n, 478n, 485n
Kulturrådet 347, 348, 381, 420, 433
Kurz, Robert 22, 467n
kyrkomusik 78, 80–81, 93–94, 114, 178

L
Landegren, Janne 357
landskapslagar 79, 480n
Landsorganisationen (LO) 189–190, 198, 212, 345–346, 392, 397, 413
Landqvist, Eddie 381
Larsen, Karl 140
Latour, Bruno 33–35, 48, 470n
Ledeen, Michael 519n
lekare 78–79
Lemon, Gösta 189, 235
Leuzinger, Rudolf 276
Ley, Robert 257
liberalism 211–212, 255, 257, 264–266, 309, 456, 539n
Lindbom, Tage 329, 483–484n, 538n
Lindström, Hans 396, 403–405
liveness 494n
ljudvolym 47, 107–108, 148–149, 175–176, 393–395, 440, 472n
Ljungman, Seve 521n, 553n
Lukács, György 32, 465n, 470n
Lundberg, John 527n, 552n
Lyotard, Jean–Francois 466n
Lönndahl, Lasse 316
löntagarfonder 397, 564n

M
Mahler, Gustav 90
Marconi, Enrico 109
Marx, Karl 22–25, 27–29, 33–34, 53–54, 58, 465–468n, 470n, 474n, 476–478n, 506n
masskultur 102–103, 485n
mervärde 24–25, 53, 58, 61, 476n, 478n, 506n
metronom 482n
Midem 418–419, 425, 541n
midi 105, 368
militärmusik 78, 80, 93–95, 97, 178, 316, 481n
Montelius, Gustaf 190, 295, 297–298, 533n
Moog, Robert 114–115, 368, 549–550n
mp3 105, 129
musica 77, 462
Musikaliska Akademien 159, 416, 553n
Musikeraktionen 338
Musiketablissementens förening (MEF) 192
Musiknätet Waxholm (MNW) 340
musikförmedling; se arbetsförmedling
musikrapporter; se övervakning
Mussolini, Benito 184, 228, 255–258, 265, 456, 523n
mönsterskydd 226–227, 233, 237, 246, 455, 512n

N
Nalen 404, 454
Napster 434
nationalsocialism 227, 256–259, 519n
Nationernas förbund (NF) 215
New Deal 187, 214
Nielsen, Carl 139, 483n, 494n
Nietzsche, Friedrich 508n
nomadism 78–79, 471n
Nordström, Kjell A 420
Norge 235, 246, 268, 284–286, 289, 399
notskrift 45–46, 81–90, 92, 508n
notförsäljning 50, 82, 88, 90, 95, 112, 115, 121–125, 161, 497–498n
Nylén, Leif 341
Nylöf, Göran 335, 485n, 555n

O
Olson, Claes 431
Olsson, Henry 381, 489n
Onayemi, Sydney 358–359, 363
Ostertag, Fritz 260, 520n

P
Pagrotsky, Leif 424–427, 430, 433
Palme, Olof 345
Pariskonventionen 226, 512n
patent 121, 150, 166
Persson, Göran 429
Persson, Nina 424
Petrillo, James Caesar 186–188, 269
Philips Radio AB 173, 175–177
Phono–Wirtschaftskammer 227–228
pianola 106–107, 148, 207
pianotillverkning 53, 90–91, 441
Pine, Joseph 430, 477n
Piola–Caselli, Eduardo 260, 262–263, 265–266, 520n
Pirate Bay, The 129–130, 492n
plattvändare 363
Polanyi, Karl 19, 212, 465n
Polen 311
Pop, Denniz 417
Portugal 255–256, 275, 523n
postmodernitet 35–36, 76, 98, 119, 403, 466n, 484n
Postone, Moishe 22, 465n, 467n, 470n, 478n
privaträtt 215, 266, 290
professionalisering 97, 108, 145, 151, 341–343, 363, 460, 497n
Pross, Harry 474n

R
Rabe, Folke 333
radiolicens 109–110, 137, 231, 290, 306, 444
Ratcliffe, Hardie 269, 271, 278–279, 507n
realabstraktion 27–30, 60, 62, 76–78, 82, 449, 462–463
Rembe, Rolf 295, 297, 307, 311–313, 551n
reproducerbarhet 39–41, 58, 89, 103–104, 137–138, 147, 178, 194, 471n
Rikskonserter 332–333, 337–338, 340, 344
Romkonventionen 264, 281–283, 297, 310
Rosén, Jan 489n
Roxette 417
royalty 88, 307, 356, 422, 426, 449, 478n

S
Salazar, António de Oliveira 255–256
de Sanctis, Valerios 262–265, 282
Sandberg, Roland 426, 561n
Schaeffer, Pierre 472n, 507n
Schiller, Friedrich 31
Scholz, Roswitha 468n
von Schuschnigg, Kurt 184, 255, 516n
Schweiz 146, 150, 208, 260, 267–268, 274, 276
Skogman, Thore 316
skyddstid 126, 128, 383, 491n, 554n
Smith, Adam 29–31, 53, 476n
socialdemokrati 214, 330, 340, 345–346, 364, 379, 381, 538–539n
socialism 196–197, 211–212, 255, 257, 264, 309, 341, 345, 538–539n
Sousa, John Philip 107–108, 140
Sovjetunionen 211, 214, 264
Spotify 434, 485n
stadsmusikanter 79–80, 93, 505n
Stalder, Felix 51, 475n
stereofoni 113, 472–473n, 488n
stereoskopi 166
Stockhausen, Karlheinz 507n, 549n
Storbritannien 121, 158, 214, 225, 227, 247, 268–272, 370–371, 421, 426, 430–431
streaming 104, 434, 457
strejk 186–188, 256, 355
Ström, Pierre 340, 541n
Sundström, Anders 419
svartspelare 323
Sveriges slagverkares förening 371
Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf)
symfoniorkestrar 45, 66, 89–93, 116, 309, 313, 318
syndikalism 135

T
teatermusik 124, 180, 354, 392
temperatur 482n
Taube, Evert 296, 316, 349
Tennander, Lasse 341
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 198, 295, 386
Tonkonstnärsförbundet 295–297, 330, 340, 349, 379, 531n, 539n
Treschow, Michael 425
trubadurer 337–338, 340, 541n

U
Unesco 215, 277, 283, 287
underhållningsmusik 94–96, 116
Unidroit 215, 260–262
Union of Sound Synthesists (USS) 371, 389, 404–405
??
V
Virilio, Paul 48
Virno, Paolo 477–478n, 565n
Vivaldi, Antonio 83
Volgsten, Ulrik 85, 122, 129
volym; se ljudvolym
Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) 359, 544n, 558n
värde 22–27

W
Walldén, Gert–Åke 370
Walldoff, Sven Olof 316
Wallis, Roger 416
Ward, Stuart 418–420
Wassmouth, Sven 190, 195–198, 268–269, 272–274, 276–279, 286, 288, 290, 505–506n, 544n
Weber, Joseph 152–153, 155, 180, 186, 496n
Westberg, Eric 160–161
Western Electric 144, 166, 499n
Wiggen, Knut 333–335, 539n
Wiehe, Mikael 341
Winston, Brian 48–49, 475n
Williams, Raymond 48, 475n

Y
Yrkestrubadurernas förening 338

Z
Zachrisson, Bertil 379
Zetterberg, Herman 220, 239–240

Å
Åkerberg, Yngve 323, 350–356, 359–361, 369–370, 381, 384, 386–387, 389–403, 536n, 555–556n
Åkerström, Fred 541n
Åsbrink, Molly 539n

Ö
Österrike 180, 184, 238, 255
övervakning 46, 112, 122, 125, 162, 394, 399, 410, 444, 446, 487n

34 kommentarer ↓

#1 Linus Walleij on 7 August 2012 at 3:46 pm

“Fitzpatric, Greg 550n” – Fionas pappa, stavas det inte FitzPatrick? (Med stort P)

Saknar Janne Schaffer och Lasse Åberg – 1984 gjorde de singeln “Storebror” med Electric Banana Band mot övervakningssamhället och TV-pejling i synnerhet:
http://www.youtube.com/watch?v=xeWP1KvvczU

De två skrev heller inte under något upprop för IPRED-lagen senare, så vitt jag vet. Det skulle vara väldigt roligt att få dessa herrar att säga rakt ut vad de egentligen tycker om saken, eller om flera saker förresten.

Fast det där hör kanske inte till ämnet ändå, det är möjligen en annan diskussion…

#2 Rasmus on 8 August 2012 at 6:51 am

Fitzpatric, FitzPatrick… jag har stött på flera olika varianter av det namnet i empirin. Antingen kunde han själv inte bestämma sig för hur han skulle stava sitt namn, eller så fattade ingen annan.

Nej, hans roll är inte precis att tycka bu eller bä om upphovsrättslagar utan att vara en pionjär i fråga om bruket av programmerade synthesizers i mainstream-populärmusik. Vilket förvisso även blev ett dilemma i fråga om att fördela ersättningar. Skulle han räknas som kompositör, tekniker och/eller musiker?

#3 Per Starbäck on 25 August 2012 at 10:53 am

Hade det inte varit bättre att ha registret i bokstavsordning? :-)

#4 Rasmus on 26 August 2012 at 7:02 am

Per Starbäck: Förklara gärna vad du menar.

(Jag är medveten om att det troligtvis finns någon korrmiss där två poster som ligger efter varandra egentligen borde ha bytt plats, men sådant ÄR trots allt petitesser. Finns värre korrfel än så i avhandlingen!)

#5 Per Starbäck on 27 August 2012 at 10:29 am

Jag menade just att det inte är riktigt i bokstavsordning i ungefär ett dussin fall, men det är du ju medveten om tydligen. Det är nog bara “devalvering” som har hamnat så långt från sin rätta plats så att det finns en risk för att man missar det.

#6 ”Our music foretells our future. Let us lend it an ear.” | 99, our 68 on 11 June 2020 at 10:12 pm

[…] OK – så den där texten om det svävande tillståndet håller på att sättas. Typiskt nog kommer man alltid över nya idéer som borde bakats in i texten ifråga. Exempelvis tankar från Attalis text. Denna borde jag kollat på för länge sedan – den har funnits i min bokhylla i nästan femton är (ett impulsköp på Konstig), och jag läste om den i Rasmus Fs avhandling Musikens politiska ekonomi. […]

Kommentera