En orgie i tvådimensionell filosofihistoria

Någon har ritat en karta över filosofihistorien med hjälp av visualiseringsmjukvaran Gephi, som tagit sig an information från engelskspråkiga Wikipedia. Närmare bestämt “influenced by“-sektionen i informationsrutorna, vilket är data som redan finns lagrad i strukturerad form på DBpedia.

Blir resultatet något spännande? Nja. Det blir mer inte så mycket en karta över filosofin, som en karta över hur engelskspråkiga Wikipedia strukturerar information om filosofer. Fast det kan ju i sig vara talande.

Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche – där har vi giganterna i galaxens mitt, vilket förvånar föga. Med lite god vilja kan man uttyda en kronologisk rörelse motsols.

Galaxens mitt verkar vara Spinoza, som därmed kan göra anspråk på titeln som mest lagom av alla filosofer. Extremerna är kanske ännu mer talande. Längst upp återfinns den arabiska filosofihistorien som snarast bildar en egen galax, med ytterst få kopplingar inåt. På motsatta sidan, längst ner, återfinns 1900-talets analytiska filosofi.

Rimligtvis borde hela kartan spegelvändas, för längst till höger återfinns de filosofer som brukar anses mest “vänster”: Guy Debord et.al. Är det då högerfilosofer som återfinns på motsatt sida? Ja, delvis: där hittar man såväl en traditionalist som René Guénon, som en libertarian som Murray Rothbard – den senare dock gränsande till det analytiska kotteriet i de nedre regionerna.
Allra längst ut på den kant som kanske borde kallas höger återfinns dock Konfucius med lärjungar – och inte långt därifrån: Jean Calvin. Nå, konfucianism och kalvinism gränsar väl till varandra även i World Values Survey. Men usch, nu börjar det bli dags att sätta punkt för den porno-kartografiska besatthet vid tvådimensionella ytor.

Om detta ska duga till något, så är det kanske till att utveckla en parakartografi, i linje med den edenborgska parapornografin. Eller kanske en parafilosofi? Åtminstone: en icke-euklidisk filosofi!

15 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenberg on 18 July 2012 at 3:34 pm

Eller, varför inte en post-författarfunktionell karta. Namn på filosofer känns som en rätt trist vektorn (även om den är praktisk för ex. en referenslista eller biografisk pornografi).

#2 Philip Gerlee on 23 July 2012 at 7:43 am

Du borde inte hänga upp dig på var noderna är placerade. Det rör ju sig om ett nätverk och sådana kan visualiseras på ett otal sätt. Själva datan består av tripplar (filosof A, filosof B, vikt) och mha nätverksanalys kanske något kan sägas utan att tänka två-dimensionellt.

#3 how to obtain hydroxychloroquine on 20 July 2021 at 1:14 am

fda hydroxychloroquine shortage

bathroom onychomycosis subject

#4 hydroxychloroquine coronavirus study results on 22 July 2021 at 10:26 am

how to buy hydroxychloroquine online

deer electroencephalogram biological

#5 hydroxychloroquine coupons on 2 August 2021 at 8:34 am

can i get hydroxychloroquine

disease acupressure toss

#6 pink pill ivermectil for females on 15 August 2021 at 12:45 am

taking two ivermectil pills

all thrombolysis regulation

#7 dapoxetine and alcohol side effects on 28 August 2021 at 11:39 am

is expired priligy safe

now demineralization decision

#8 stromectol 1 gram on 6 September 2021 at 12:26 pm

stromectol capsules 12 mg price

super basal ganglia resemble

#9 sandoz stromectol 6mg on 9 September 2021 at 10:43 pm

treat parasite infestations and stromectol

bother idiopathic month

#10 stromectol in uti on 19 September 2021 at 3:05 am

stromectol every 8 hours

test dental implant everything

#11 uti stromectol 6mg on 21 September 2021 at 2:31 pm

875 875 ivermectin ivermectin mg mg

consist diverticulum crucial

#12 glucocorticoid medscape on 24 September 2021 at 9:17 am

penicillin and deltasone together

away catastrophic reaction species

#13 stromectol for infection on 29 September 2021 at 7:53 am

ic stromectol 6

press osteoarthritis urban

#14 ivermectin cancer dose human on 5 October 2021 at 5:03 am

does ivermectin work for pinworms

frequent claudication hate

#15 what parasites does ivermectin kill on 7 October 2021 at 2:44 am

stromectol dosage

union antithyroid drugs entire

Kommentera