Stadsbiblioteket som ger ut egna e-böcker

Tidigare i våras föreläste jag på Norrköpings stadsbibliotek med utgångspunkt i Boken & Biblioteket. Frågorna hålls uppenbarligen vid liv i staden, som nyligen också var värd för Biblioteksdagarna. Härom dagen skrev Norrköpings tidningar om hur stadens bibliotek tagit sig an frågan om e-böcker på ett ovanligt aktivt vis.

– Ja, bedömare som Rasmus Fleischer varnar för att biblioteken inte blir annat än ett passivt gränssnitt i framtiden och att e-böckerna kommer att utarma biblioteken, men vi vill visa något annat, säger Ola Gustafsson på Stadsbiblioteket.

Norrköpings stadsbibliotek har gått från att vara utlånare till att bli utgivare. Första utgåvan blev Tistlar, en diktsamling av Ulla-Britt Wallin, endast utgiven som e-bok. Klickar man på “Låna e-boken” får man hem en pdf – något “lån” är det knappast tal om.

Planer finns på att ge ut ytterligare titlar med lokal anknytning. Det är fullt tänkbart att Norrköpings stadsbibliotek får efterföljare i andra kommuner. Detta väcker flera intressanta frågor.

1. Vad säger bokförlagen om att biblioteken går in i rollen som konkurrent? Vad säger de kommunpolitiker som av ideologiska skäl motsätter sig att offentliga verksamheter konkurrerar med privata företag?

2. Hittills har det krävts en motsvarighet på papper för att en e-bok ska räknas som en “riktig” bok. Självpublicering i pdf-format har i praktiken haft samma status som bloggande – det räcker alltså inte för att bli erkänd som “debutant”. Kan uppbackning från ett bibliotek ändra på detta?

3. Om vi tänker oss att ett annat bibliotek skulle vilja erbjuda Tistlar – hur går det då till? Boken rymmer ingen angivelse om upphovsrätt, vilket ju i formell mening betyder att författaren behåller sin ensamrätt. Varje annat bibliotek ska ta in boken (det vill säga lägga upp den på sin server) måste då sluta ett särskilt avtal med författaren.

4. Vem bevarar den debutbok som enbart har publicerats som e-bok? Just nu finns Tistlar enbart att tillgå på norrkoping.se, men vad sker om några år, när sidan kanske ska byggas om – kan man vara säker på att denna pdf förblir tillgänglig? Om ingen garanterar att en e-bok hålls tillgänglig för all överskådlig framtid, kan man då ens säga att den är utgiven?
Vi kan notera att Tistlar har ISBN-nummer, men att den (ännu) inte finns inlagd i Sveriges nationalbibliografi. Hur förändras detta med den nya lagen om e-plikt som träder i kraft om ett par veckor?

Det är strålande att Norrköpings stadsbibliotek, genom praktiskt agerande, ökar möjligheten att diskutera dessa frågor.

29 kommentarer ↓

#1 Dennis Nilsson on 17 June 2012 at 8:17 pm

Bokförlagen är en överspelad mellanhnd som får klara sig bäst de vill. För övrigt skall samma sak gälla biblioteken.

Varför skall en författare ge ut sig via ett bokförlag eller ett bibliotek, när hela världen finns tillgänglig via Internet?

För de som föredrar en riktig bok i pappersformat så borde möjligheten till “print on demand” finnas, för en ringa penning.

Är boken tillräckligt bra, så har såkert någon/några privatpersoner intresse av att tillhandahålla den via fildelningsnätverken.

Jag är förvånad att biblioteken och/eller bokhandlarna fortfarande inte har världens all litteratur tillgänglig för omgående “print on demand”, eller i ett elektroniskt format, som pdf.

All teknik finns framme som kan göra detta möjligt.

En framtida roll för biblioteken skulle kunna vara att tillhandahålla enorma databanker med världens all kunskap, kring allt möjligt, likaså hjälpa oss som söker information, att finna den.

#2 rasmus on 17 June 2012 at 10:25 pm

Att påstå att bokförlag bara är “en överspelad mellanhand” är i praktiken att odla en överspelad, för att inte säga 1800-talsmässig, idé om författaren som litteraturens ensamme upphovsman. Men litteratur är sällan något som en författare skapar helt på egen hand. Det brukar även kräva redaktör, korrektur, formgivning med mera – funktioner som i regel tillhandahålls av bokförlag. Bokförlaget är alltså inte bara distributör utan även producent. Det bör man inse. Sen kan man snacka om alternativa sätt att lösa saken, för det är klart att det inte måste finnas en aktör som kallas förlag. Men det är heller inget självändamål att avskaffa förläggandet.

#3 Alexander on 18 June 2012 at 1:13 pm

“Om ingen garanterar att en e-bok hålls tillgänglig för all överskådlig framtid, kan man då ens säga att den är utgiven?”

Det finns många fysiska böcker som inte kommer att tryckas längre, inte går att få tag på och är utsorterade från biblioteken. De är fortfarande utgivna.

#4 rasmus on 18 June 2012 at 1:20 pm

Alexander: Dessa böcker finns åtminstone kvar på Kungl. Biblioteket, tillgängliga för forskare och allmänhet. Det är ju själva poängen med pliktlagen som jag refererar till i inlägget.

#5 Lars Aronsson on 18 June 2012 at 3:17 pm

Även Stockholms stadsbibliotek ger ut egna e-böcker, t.ex. makarna Myrdals verk som numera är CC-licensierade. Det är Publit som har producerat på uppdrag av stadsbiblioteket.

Kommentera