Om de statliga bidragen från Musikverket till Musiksverige

Förra inlägget konstaterade att den statliga myndigheten Musikverket ger ekonomiskt stöd till den privata intresseorganisationen Musiksverige. Det rör sig om totalt 150000 kronor för två projekt som beviljades den 8 mars.
Myndigheten svarar nu Copyriot med en lång text på sin webbplats. Vi är överens om att det är bra med genomlysning av kulturpolitiska beslut. Så låt mig helt kort utveckla vad jag finner tveksamt med statsbidragen till Musiksverige.

Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet anger att bidragen i fråga syftar till “att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.” Ansökningarna behandlas av ett konstnärligt råd. Musikverket upplyser nu om att stödet till Musiksverige har beviljats inom ramen för “Musikplattformen“, i enlighet med följande kriterier som formulerats av det konstnärliga rådet:

En viktig uppgift är att stötta samarbeten och strukturer där musiklivet kan utvecklas i samverkan med föreningar, organisationer, utbildningar och företag. /…/
Projektstödet ska stärka musiklivet genom att bidra till hållbar återväxt och konstnärlig förnyelse.

Jag har svårt att se hur stödet till Musiksverige skulle bidra till konstnärlig förnyelse. Musiksverige har aldrig sagt ett knyst om konstnärliga kvaliteter Tvärtom är de helt öppna med att deras ambition är strikt kommersiell. Musiksverige beskriver sig själv med följande ord:

Musiksverige samlar och kommunicerar den kommersiella musikbranschens frågor. I Musiksverige ingår flera organisationer, till exempel Musikerförbundet, som även har verksamheter som ligger inom det ideella fältet och som i högre grad finansieras med offentliga medel. I sitt arbete inom Musiksverige fokuserar dessa organisationer på de kommersiella delarna av sina verksamheter.

Bidragen från Musikverket till Musiksverige handlar om att främja s.k. “musikexport”. Musiksverige anger sin målsättning som “en fördubbling av musikexporten mellan år 2010 och 2015”.
Vad har detta att göra med konstnärlig förnyelse? Snarare verkar det röra sig om ett renodlat branschstöd med rent kvantitativ, icke-konstnärlig målsättning. Frågan är då varför pengarna ska tas från riktig musikverksamhet.

Tyvärr är de aktuella projektansökningarna från Musiksverige inte tillgängliga online hos Musikverket. Igår skickade jag en begäran om att få ut offentliga handlingar och nu väntar jag på svar.

25 kommentarer ↓

#1 kjell on 9 May 2012 at 2:54 pm

” Frågan är då varför pengarna ska tas från riktig musikverksamhet.”,
eller konstnärlig verksamhet.
Detta är en ny trend, att pengar flyttas från “konstnärerna” till kulturarbetarna, på så sätt kallas det jobbskapande.
På sajten Kulturekonomi kan man följa hur det arbetet går till,
med hjälp av offentliga medel.

Kommentera