Fördubbling av musikexporten?

Lobbyorganisationen “Musiksverige” skriver att “musikexporten” ska fördubblas:

Regeringen har satt upp ett mål som innebär en fördubbling av musikexporten mellan år 2010 och 2015. Just nu genomför Musiksverige två projekt som utreder hur branschens och politikens exportfrämjande insatser ska se ut för att uppnå målet. Projekten stöds ekonomiskt av Musikverket.

Här väcks vissa frågor om regeringens roll, utöver den vanliga frågan om vad “musikexport” egentligen betyder.

1. Har regeringen verkligen fattat beslut om att Sveriges “musikexport” ska fördubblas?
Nja. För två år sedan kungjorde handelsminister Ewa Björling en målsättning om att fördubbla Sveriges export under femårsperioden 2010–2015. Ett typexempel på en postmodern femårsplan som troligtvis aldrig kommer att utvärderas, eftersom den inte kommer att uppnås.
Att fördubbla Sveriges export skulle troligtvis kräva en de facto-devalvering av den svenska kronan. Så skedde senast i november 1992, då kronan raskt förlorade 25 % av sitt värde – vilket spelade en mycket stor roll i att möjliggöra det resterande årtiondets vurm för “den svenska musikexporten”.
Nu befinner vi oss i ett världsläge där olika valutor tävlar om att sänka sitt värde för att få förbättra sina exportindustriers konkurrenskraft. Men för att någon ska exportera, måste någon annan importera. Ewa Björlings artikel nämnde inte ordet “import”, vilket är lika symptomatiskt som att Musiksverige aldrig någonsin nämnt ordet “musikimport”. Vilka länder är det som ska öka sin musikimport, om Sverige ska fördubbla sin musikexport?

Ewa Björling har förvisso hållt anförande på Musiksveriges presskonferens i februari. Då hänvisade hon till målsättningen om att Sverige ska fördubbla sin generella export. Hon underströk i sammanhanget betydelsen av ” de kreativa näringarna, där musik är en viktig del”. Däremot sa hon ingenting om att musikexporten skulle fördubblas. En sådan målsättning skulle ju kräva en rimlig metod för att mäta “musikexport” – åtminstone om tanken är att år 2015 kunna utvärdera resultatet.

2. Stämmer det att den statliga myndigheten Musikverket ger ekonomiskt stöd till den privata lobbygruppen Musiksverige?
Det märkliga är att Musikverket inte nämner någonting om detta på sin webbsida. En webbsida som är allt annat än sparsmakad: där finns mängder av reportage skrivna av frilansjournalister och varje vecka lägger myndigheten upp länkar till spellistor på Spotify. Vad som inte finns på webbsidan är information om att Musikverket givit pengar till Musiksverige, hur mycket pengar det rör sig om och på vilka villkor bidraget har givits. Att denna information undanhålls är faktiskt inte okej.

Uppdatering: Har nu blivit tipsad om att det finns ett pdf-dokument med projekt som beviljats stöd av Statens musikverk 2012-03-08. Där finns även ett jämförelsevis litet bidrag, 50000 kronor, till Musiksverige för projektet “Förstudie om framgångsfaktorer för musikexport”. Detta dokument nåddes inte av sökmotorn på statensmusikverk.se, vilket är en klar brist i myndighetens öppenhet.
Musiksverige sökte även bidrag för en “Förstudie om verksamhetsutveckling” och till detta luddiga ändamål beviljade Statens musikverk ett bidrag på 99879 kronor. Tyvärr verkar inte myndigheten använda webben för att tillgängliggöra mer information om vad dessa pengar är tänkta att användas för. Det låter onekligen som att staten kastar hundra lax rakt i fickorna på en organisation som redan har stöd av multinationella skivbolag.

När nu dessa saker har kunnat klarläggas, kan vi diskutera de verkligt angelägna frågorna:

  • Vad är “musikexport”?
  • Varför är det önskvärt att öka musikexporten?
  • Vilka andra länder ska öka sin import om Sverige ökar sin export?
  • Hur mäter man en fördubbling av musikexporten?
  • Kommer dessa postmoderna femårsplaner någonsin att utvärderas?

36 kommentarer ↓

#1 Dennis Nilsson on 6 May 2012 at 5:53 pm

Skulle det förvåna ifall de individer som beviljat ekonomiskt och “moraliskt” stöd till de multinationella skivbolagen, via “musiksverige.org”, så småningom får högt avlönade toppjobb inom densamma!?

#2 rasmus on 6 May 2012 at 8:21 pm

Själv tror jag inte att detta handlar om korruption av det slag som första kommentaren spekulerar i. Beslutet fattades av ledamöterna i Musikverkets konstnärliga råd. I detta råd ingår Alfons Karabuda, dåvarande ordförande i Musiksverige, som dock uppger att han avstod från att delta i detta beslut. Jag tror inte att övriga ledamöter röstade ja till att bevilja stöd till Musiksverige i förhoppning om personliga fördelar av detta. Jag tror att de uppriktigt uppfattade det som ett rimligt beslut. Det ska också nämnas att det rörde sig om relativt lite pengar i sammanhanget och att detta projekt var ett av många, varav de allra flesta projekten faktiskt handlade om att spela musik, till skillnad från detta.
Att ett beslut om branschstöd fattades av ett konstnärligt råd på en myndighet med konstnärligt uppdrag – det är däremot ganska märkligt.

#3 Jonas B. on 6 May 2012 at 10:28 pm

En struntsak bara, men något annat land måste inte nödvändigvis öka sin import bara för att vi ökar vår export. Det kan lika gärna vara frågan om att ett tredje land minskar sin export.

#4 rasmus on 6 May 2012 at 11:04 pm

Jonas B: Med export i allmänhet är det ju i teorin även möjligt att alla länder ökar sin export, genom att den totala mängden sålda varor ökar. Men funkar det så med “musikexport”? Well, det beror ju på vad ordet syftar på, vilket är oklart.

Vi kan t.ex. göra tankeexperimentet att all försäljning av musik sker via spelning på Spotify. Den samlade “musikexporten” kan då öka genom att människor ägnar en större del av sina vakna tid åt att lyssna på Spotify och genom att de börjar lyssna i ensamhet i stället för tillsammans. Men det finns ändå en övre gräns: varje enskild människa har bara ett visst antal vakna timmar som kan ägnas åt att lyssna på musik. När den gränsen är nådd, kan ökad musikexport från ett land bara uppnås genom att andra länder ökar sin musikimport.

I vilket fall är export otänkbar utan import. Det är ganska lustigt att de som ivrar för musikexport aldrig vill prata om musikimport. Annat än på 1980-talet när det fördes en musikpolitisk debatt om vikten av att små länder ska kunna bibehålla en musikalisk särart…

#5 chrisk on 6 May 2012 at 11:06 pm

Vad är “musikexport”?

File -> Export session to audio file

– Jag är kritisk. Död åt DAW!

#6 Varför får Musiksverige stöd av Musikverket? | Statens musikverk on 7 May 2012 at 3:23 pm

[…] frågan ställer skribenten, författaren, debattören Rasmus Fleischer i sin blogg och på Twitter. Rasmus Fleischer tycker också att det är onödigt svårt att hitta information […]

#7 Eva Andersson on 7 May 2012 at 3:40 pm

Vi på Statens musikverk välkomnar intresset för vårt uppdrag! Det är medborgarnas pengar som ska fördelas och det är självklart för oss att berätta hur detta går till, vilka som får stöd och på vilka grunder. Läs inlägg på vår webbplats om hur stödet och arbetsprocessen kring detta fungerar: http://www.statensmusikverk.se/2012/05/07/varfor-far-musiksverige-stod-av-musikverket/

#8 Martin on 7 May 2012 at 6:58 pm

Vad är “musikexport”?
– Spridning av musik i “utlandet”.

Varför är det önskvärt att öka musikexporten?
– Nation branding, bygga varumärket “Sweden”.

Vilka andra länder ska öka sin import om Sverige ökar sin export?
– Kina?

Hur mäter man en fördubbling av musikexporten?
– Antal spelningar på Spotify + nerladdningar på TPB.

Kommer dessa postmoderna femårsplaner någonsin att utvärderas?
– Ja, troligen bara av rsms vilket trogna läsare uppskattar!

#9 COPYRIOT | Om de statliga bidragen från Musikverket till Musiksverige on 7 May 2012 at 8:43 pm

[…] ← Fördubbling av musikexporten? […]

Kommentera