En militarisering av amerikanska hackerspaces?

Kring 2007–2008 inleddes ett internationellt uppsving för hackerspaces. Den praktiska entusiasm som manifesteras i ett stort antal rum, har följts av ett växande teoretiskt intresse vars utgångspunkt har varit att hackerspaces står för någonting bra, även om det kanske skulle kunna göras bättre. Mellan människor som engagerats sig i hackerspaces har det funnits en viss gemenskap.

Efter knappt fem år verkar denna första fas vara slut. I den andra fas som tar sin början under 2012 är det inte längre självklart att alla jobbar i samma riktning eller delar vissa ideal. Konflikter uppstår, på ett sätt som sedan ett par veckor har manifesterats via bloggen DEMILIT.

Resumé:
Darpa är namnet på en myndighet som är underställd USA:s försvarsdepartement. De sysslar med att utveckla teknik åt den amerikanska militären. I februari 2011 blev det känt att Darpa hade anställt den välkände hackaren Mudge, med uppdrag att hitta sätt att förhindra läckor likt den som Brian Manning misstänks för. Via denne Mudge kungjordes att Darpa var redo att finansiera de hackerspaces som ägnar sig åt säkerhetsfrågor av militärt intresse.
Cory Doctorow tyckte att detta lät toppen. Han lät kommentera saken genom att kopiera in följande ord på Boing Boing:

Maybe some lucky hackerspace will get some money to make drone swarms.

Efter ett knappt år, i januari 2012, kom ett pressmeddelande:

O’Reilly Media’s Make division, in partnership with Otherlab, has received an award from The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) in support of its Manufacturing Experimentation and Outreach (MENTOR) program. The team will help advance DARPA’s MENTOR program, an initiative aimed at introducing new design tools and collaborative practices of making to high school students.
Makerspace, developed by Dale Dougherty of O’Reilly Media and Dr. Saul Griffith of Otherlab, will integrate online tools for design and collaboration with low-cost options for physical workspaces

Både Make och Boing Boing får anses vara mycket tongivande för hackerkulturens samtida popularisering. Och ingen av dem vill kommentera farhågorna om att USA:s militär vill ta hjälp av hackers som ett led i sin massiva satsning på obemannade flygfarkoster. Som dödar folk.

Det är en sak att ta emot pengar av Darpa. Att ta emot pengar och vägra prata om saken är i vilket fall ytterst suspekt. Liksom att tipsa om möjligheten att få pengar från Darpa och sedan vägra prata om saken. Cory Doctorow höll förvisso ett alldeles strålande föredrag28C3. Men i det här fallet har han hittills sällat sig till det mindre sköna gänget.

Skiljelinjen dras nu upp i rask takt. Härom dagen publicerades en intervju med Mitch Altman, hackaren som fått rollen av en missionär eller rentav gudfader för nya hackerspaces runt om i världen. Han har tidigare haft en hel del att göra med kretsen kring Make, men förklarar nu att samarbetet måste brytas:

I told them I couldn’t continue to do what I’ve been doing with them at Maker Faire, because they had accepted a grant from Darpa. They’re a fantastic organization that have done so many amazing things for me and for many other people, and will continue to do so. But I just think it’s incredibly unfortunate that they’re accepting money from DARPA. They don’t need that money.

Ytterligare tongivande figurer kan nog förväntas ta avstånd från samröre med militären. Jag är tämligen säker på att den principfaste Jacob Appelbaum kan räknas dit. Att den tyska hackerscenen kring CCC motsätter sig militarisering behöver knappast nämnas.

Hittills liknar detta en gryende splittring inom den amerikanska scenen. Frågan är vilken skepnad frågan tar sig när den får internationella dimensioner. Förhoppningsvis inte en trist klyfta mellan amerikaner och européer, utan någonting mer stimulerande än så. Vi kommer nog att få se innan detta år är slut.
Klart är “hackerspace” är ett begrepp som kommer att förlora en viss lyster, när det successivt står klart att ett hackerspace de facto kan vara engagerat i krigföring.

31 kommentarer ↓

#1 Malte on 12 February 2012 at 1:20 am

Åter till det tautologiska uttrycket ‘HACKARE HACKAR‘?

(… eller kanske den konflikt som uttrycket sprang ut från)

#2 monki on 12 February 2012 at 9:04 am

Mycket spännande! Om jag förstår saken rätt är det inte heller ovanligt med att mjukvaruhackers i usa hjälper t.ex. pentagon med datasäkerhet.

Förutom den rent moraliska frågan kan man undra hur det kommer att gå att dela kunskap och information om ett hackerspace får kontrakt med darpa. Kommer de också kopplas bort från utbytet? Kommer de fortfarande att kunna acceptera vem som helst som medlem.

#3 monki on 12 February 2012 at 12:32 pm

Två trådar på hackerspaces-listan som diskuterar detta:

http://lists.hackerspaces.org/pipermail/discuss/2011-December/005235.html

http://lists.hackerspaces.org/pipermail/discuss/2012-February/005632.html

#4 brytburken on 14 February 2012 at 2:07 am

Att “hackare enbart hackar”… är deras största styrka och deras största svaghet.

Man måste inse att man verkar i ett politiskt sammanhang. Speciellt när man förfogar över sådan enormt viktig inormation och färdigheter.

Redan MIT-hackarna (på 60-talet typ, om jag minns rätt) borde insett detta i högre grad. Samtidigt som de utvecklade en hacker-filosofi som står i opposition till dagens industri (och kapitalismen i stort), hjälpte deras upptäckter amerikanska armén att mer effektivt att ha ihjäl människor.

Det är ett gammalt problem.

Själva hackerspaces form – hur de är organiserade, filosofin som genomsyrar dem – har potential att förvandla samhället i grunden.

Men de måste öppna sig för politiken (dock under sina egna former), samtidigt som “politiskt aktiva” har mycket att lära sig av hackers. Framförallt att det är det praktiska arbetet som räknas.

Öppna sig är nyckelordet (detta är också en kritik mot Anonymous). Hacking måste demokratiseras.

Datorvänsterns sista hopp: att programmering introduceras ut på ett handfast sätt i skolornas läroplan, att själva bilden av vad en dator är och kan vara förändras… och att det startas (bl a) Linux-kurser för ungdomar och andra intresserade i sociala center, förorter, bonnhålor, osv.

Här hittar vi ett annat återkommande problem: vänstern och hackers är rädda för “vanligt folk”.

#5 Fiacre O'Duinn on 14 February 2012 at 6:08 pm

We seem to be writing on the same topic!

http://www.librarybazaar.com/2012/02/12/make-darpa-one/
http://www.librarybazaar.com/2012/02/12/make-darpa-two/
https://sites.google.com/site/darpamakebibliography/

#6 Jesper Nilsson on 17 February 2012 at 9:04 am

En sak som jag tänker på (som lämnade hacker-tillvaron på 90-talets crack-scen) är det här med agentskap. Jag känner många hackare som i sin roll som hackare bara skulle hacka. Men som anställd gör helt andra saker (kanske rent av motstridiga) på sin arbetstid.

När jag läser runt på lite bloggar om konfliktens efterdyningar verkar dessa två agentskap blandas lite huller om buller. Någon hacker avslöjas fått uppdrag av ett universitet i sin hemstad för att “öka säkerheten” och får tonvis med skit för det. Andra är helt öppna med att de arbetar för Symantec för att tillverka virus(skydd) och andra skitsaker, utan nämnvärda repressalier.

Det verkar i stort saknas någon dialektisk hållning till hacking, i diskussionen på andra sidan atlanten.

#7 rasmus on 17 February 2012 at 10:10 am

Jesper: Det verkar saknas dialektik på andra sidan Atlanten.

Kommentera