Musiksveriges tautologier

En spännande traktat har nyligen publicerats, som med hjälp av det logiska begreppet tautologi omkullkastar etablerade förståelser av ekonomi. Först bara några ord om bakgrunden.

Moderaterna arrangerade ett seminarium om någonting som de kallar ”den digitala ekonomin“. Några av medarrangörerna var Ericsson, Telia och Google. Detta var förra veckan, innan Ericsson släppte sin kvartalsrapport som av börsen bedömdes som katastrofal (vilket kan föra tankarna till hösten 2000, då det var Ericssons katastrofala kvartalsrapport som bekräftade slutet på it-bubblan och början på en minirecession. Det är dock föga troligt att it-bubblan nämndes på förra veckans seminarium.)

Till ett av seminariets panelsamtal inbjöds även den PR-front som kallar sig “Musiksverige”. Deras inlägg tog formen av en liten traktat som enligt obekräftade källor först skrevs under arbetsnamnet Tractatus Logico-Economicus, men som nu publicerats under rubriken “Om den digitala marknaden“. Här har vi den centrala utsagan:

Vi menar att man inte ens bör jämföra ”lagligt gratis” med ”olagligt gratis”. Medan ”lagligt gratis” leder till tillväxt och sysselsättning, är det är självklart att ”olagligt gratis” – illegal konkurrens – skadar marknaden.

Det är självklart att illegal konkurrens skadar marknaden. Utsagan får lov att avkodas som en tautologi: Lagen = Marknaden.

Die Tautologie hat keine Wahrheitsbedingungen, denn sie ist bedingungslos wahr; und die Kontradiktion ist unter keiner Bedingung wahr. Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos.

A tautology has no truth-conditions, since it is unconditionally true: and a contradiction is true on no condition. Tautologies and contradictions lack sense.

Wittgenstein: Tractatus (4.461)

Det är en sanning – en meningslös sanning – att lagen definierar marknaden. För övrigt vore det lika meningslöst att ställa lagen mot marknaden, så som vissa upphovsrättskritiker ofta har gjort. Om någonting i detta kan kallas för meningsfullt, är det den outtalade förmedlingen mellan lag och marknad.

“Musiksverige” menar ju inte bara att lagen definierar marknaden, utan även att marknaden bör definiera lagen. Detta normativa bör kommer ur den premiss som är alltför självklar för att uttala på ett seminarium som hålls i riksdagen: att det enda tänkbara är en växande marknad.

En annan logisk innovation i “Om den digitala marknaden” är den svindlande omdefinitionen av begreppet kund. Hittills har detta betecknat någon som betalar för en vara, men detta är måhända en mossigt analog tanke. För i den digitala ekonomin kan man bli kund utan att spendera ett öre.

40 procent av streamingkunderna eller cirka en miljon svenskar betalade år 2011 för sin streaming.

Vilka som räknas till gruppen “streamingkunder” är inte helt klart. Rimligtvis alla som någon gång under året har kollat på ett YouTube-klipp med musik.

Nästa steg för “Musiksverige” torde bli att omdefiniera begreppet musikexport (om dess tidigare metamorfoser, se näst sista kapitlet i min kommande doktorsavhandling) till att även inkludera sådan “export” som ingen betalar för. Kanske går det då rentav att formulera “en nationell strategi för att öka exporten”, utan att andra länder i motsvarande grad måste öka sin import.

37 kommentarer ↓

#1 Fredric on 26 January 2012 at 2:28 pm

Två andra intressanta meningar är ju också dessa.

“Enligt de senaste uppgifterna har endast USA och Sydkorea högre andel digital försäljning än Sverige. Här i Sverige kommer hela 51 procent av den totala skivförsäljningen från digital musik.”

“Digital” är ju här troligen detsamma som “distribuerad via nätet” vilket ju dock inte alls är samma sak som “digital musik”, vilket borde vara antingen musik framställd helt digitalt eller möjligen digitalt distribuerad, vilket då också borde innebära CD-skivor. Att man pratar om “skivförsäljning” när det handlar om betalda nedladdade filer gör ju det hela ännu märkligare.

#2 avadeaux on 26 January 2012 at 3:59 pm

Fredric: det låter galet för mig på samma sätt som för dig (cd är digitala etc.), men vad begreppen betyder förändras ständigt. Kanske är det bara vi som inte hänger med. Går man tillbaka till ordets ursprungliga betydelse borde digital musik vara sådan som framställs med fingrarna. Det utesluter alltså sång och blåsinstrument.

#3 Nejtillpirater on 26 January 2012 at 6:03 pm

Detta är ingen tautologi, lagen och marknaden betyder inte alls samma sak.

Lagarna ger vissa förutsättningar för marknaden men begreppen är inte synonyma.

Varför ska piraterna hela tiden definiera om ords mening?

#4 rasmus on 26 January 2012 at 8:27 pm

Nejtillpirater: Men det är ju Musiksverige som i det citerade stycket ovan påstår att lagen och marknaden är samma sak. Detta när de skriver att skillnaden mellan att skada och gynna marknaden är synonym med skillnaden mellan olagligt och lagligt.
(Själv tycker jag att det är ganska plumpt att tala om “marknaden” i sådana termer.)

#5 Nejtillpirater on 26 January 2012 at 8:46 pm

Rasmus, jag håller inte med. De påstår en sak, du läser in saker i detta som inte finns där. Det är definitivt inte tautologi.

#6 Erik on 27 January 2012 at 1:06 am

@Nejtillpirater & rasmus, Jag håller med Nejtillpirater om att marknad och lag inte är synonyma. MEN uttrycket “skadar marknaden” är mycket märkligt – vad betyder det? Det är ju klart att en aktör som har en laglig rätt att exkludera andra från att sälja… “vad aktören nu säljer” KAN förlora intäkter på att andra säljer eller sprider vad aktören har ensamrätt till. Det är inte självklart att detta är dåligt för folk i allmänhet. Tittar vi på det i stort har illegal fildelning lett till att väldigt många människor fått tillgång till väldigt mycket mer musik, film, spel, programvara mm. Många aktörer har INTE skadats nämnvärt av detta, några har säkert det.

MEN det finns också en mängd aktörer som har byggt sin ledande position på att många har kommit över deras “produkt” via illegal (och legal) fildelning.

Det är alltså inte självklart att illegal fildelning varit dålig för dem som haft monopol eller för allmänheten vad det betyder för “marknaden” tar mer tid att tänka igenom…

#7 Håkan on 29 January 2012 at 4:23 pm

Hej.

Jag skrev denna kommentar till det inlägget, som än så länge väntar på moderering:

“Musikbranschen omfamnar alla typer av laglig digital distribution av musik. Vi värjer oss inte mot den digitala utvecklingen, vi älskar den och vi driver den.”

Jag förstår inte riktigt vad ni menar med detta.
Att ni älskar den digitala utvecklingen kan jag förstå (så länge ni kan kontrollera och tjäna stora pengar på den)
Men hur kan ni påstå att ni “driver” den, mig veterligen har musikbranschen inte skapat en enda tjänst för digital distribution av musik. Det enda ni gör är att gå in i tjänster som andra redan har skapat (och då endast för att kontrollera)
För övrigt så underlättar ni aldrig för någon skapare av en ny digital distribution, utan med hjälp av upphovsrätten så ser ni till så att det blir så svårt som möjligt att skapa något nytt och endast då ni eventuellt ser att det finns verklig potential går ni in (då för att kontrollera och maximera ert uttag från den tjänsten.

Kommentera