- Copyriot - https://copyriot.se -

7,5 teser om musikinstrumentalitet

Förra sommaren fördes här en livlig diskussion om vad vi menar med musikinstrument. Utgångspunkten var en passage ur mitt dåvarande avhandlingsutkast. Texten har utvecklat sig lite sedan dess, fast det rör sig fortfarande bara om en kort bit av ett längre teorikapitel som i huvudsak behandlar helt andra saker. Jag testar ändå att lyfta ut några trådar därifrån och spetsa till dem i form av 7,5 teser. Numreringen kanske gör det lättare att rikta invändningar och vidare reflexioner.

1.
Ett ljud är en serie vibrationer som fortplantar sig genom materia och som befinner sig inom det frekvensområde där människans hörselorgan kan uppfatta vibrationerna som skillnader i lufttryck. Strikt talat går det inte att höra “samma ljud” två gånger och följaktligen går det inte heller att lagra ett ljud. Däremot kan ljudmedier användas för att lagra vissa egenskaper hos ljud, vilket vid senare tillfälle kan användas för att alstra nya ljud som vi med vårt “sinne för det likartade” (Benjamin) kan känna igen som “samma” ljud.

2.
“Musik” är ett modernt, västerländskt begrepp. Detsamma gäller följaktligen för “musikinstrument”. Begreppets vetenskapliga avgränsning hör hemma inom organologin, den tämligen tekniska underavdelning till musikvetenskapen som ägnar sig åt musikinstrument. På senare år har det höjts röster för en “ny organologi”, men hittills tycks detta främst ha handlat om att vidga gränserna – inte om att undersöka instrumentaliteten som sådan.

3.
Musikinstrument är ljudmedier. De lagrar, överför och bearbetar olika egenskaper hos ljud. Hålen på en flöjt är t.ex. ett sätt att lagra vissa ljudfrekvenser och dess inbördes relationer. Däremot kan musikinstrument inte lagra rytmer eller tidsliga sekvenser av toner. Åtminstone inte om man håller sig till en traditionell och snäv definition, där man inte inkluderar speldosor och liknande mekaniska anordningar.

4.
Är speldosan ett musikinstrument? Bronsåldersluren? Oljefatet? Mistluren? Fyrverkeripjäsen? Mixerbordet? Alla är de ljudmedier. Men är de musikinstrument?
Frågan bör inte besvaras med ja eller nej, utan med en följdfråga: Vad är det som gör att vi, utifrån de givna förutsättningarna, räknar vissa ljudmedier som musikinstrument? Vilka egenskaper är det vi uppskattar hos ett instrument när vi själva utövar musik? Vad är det som gör ett visst objekt “musikinstrumentellt”?

5.
Varje lagring eller överföring av ett ljud kommer ofrånkomligen att modifiera ljudets egenskaper. Alla ljudmedier är således även bearbetningsmedier. Möjligheterna att styra bearbetningen skiljer sig emellertid betydligt. Musikinstrumentalitet handlar om förutsättningar för styrning.

6.
“Musikinstrument” tenderar i praktiken att syfta på ljudmedier som
(a) kan styras i realtid av en enda individ, vilken ges
(b) relativt stora möjligheter att styra ljudets frekvens och/eller volym, men
(c) relativt små möjligheter att styra ljudets klangfärg.

7.
Varje materiellt objekt kan fungera som ljudmedium och varje ljudmedium kan i princip användas som ett musikinstrument. Eller? Under 1900-talet försökte det musikaliska avantgardet – från Luigi Russolo, via John Cage, till Einstürzende Neubauten – att spränga instrumentalitetens gränser. Resultatet tycks ha blivit en relativisering: varje objekt kan idag uppfattas som ett musikinstrument, beroende på kontexten. Fast bara under förutsättning att det frambringade ljudet kan tillskrivas en individuell mänsklig agens. Avantgardismens verkliga effekt blev att befästa individualismen i musiken.

7,5.
Säg mig, är dessa teser sakliga eller osakliga?

58 Comments (Open | Close)

58 Comments To "7,5 teser om musikinstrumentalitet"

#1 Trackback By best viagra over the counter On November 9, 2021 @ 10:15 am

sildenafil from mexico

yet palpitation artist

#2 Trackback By 12.5 mg viagra On November 9, 2021 @ 11:53 am

viagra drugstore

leader lensometer tissue

#3 Trackback By medications for sleep On November 14, 2021 @ 2:23 am

medstore online india

send oncologist among

#4 Trackback By cialis prescription usa On November 18, 2021 @ 3:32 am

buy cialis online no prescription usa

forever acute urinary retention distinction

#5 Trackback By stromectol for sale walmart On November 22, 2021 @ 7:42 pm

soolantra for sale canada

security external otitis east

#6 Trackback By generic viagra over the counter canada On November 24, 2021 @ 1:10 am

where to buy viagra over the counter in canada

arrest tinea pedis ought

#7 Trackback By cheap generic tadalafil On November 25, 2021 @ 1:04 pm

generic tadalafil cost 20mg

winner fasting lipid profile powder

#8 Trackback By viagra otc uk On November 27, 2021 @ 9:47 am

viagra generic over the counter

powerful sulfonylureas internet