Att begripa krisen, del 18: En kris? Två kriser?

Två skolor avtecknar sig i frågan om att skriva den allra närmaste samtidens krishistoria.

Enligt den första skolan rör det sig om en kris som kommit i två vågor eller tagit två skepnader: först som finanskris (cirka 2007–2009), därefter som skuldkris (från 2010). Krisen är av global karaktär som rör sig mellan kontinenterna vilket betyder att det inte kan vara tal om en “lösning” på krisen bara för att en s.k. återhämtning kan noteras i vissa stater.

Enligt den andra skolan rör det sig om två olika kriser. Först kom en finanskris, som emellertid löstes genom politiska ingripanden. Därefter drabbades delar av Europa av en skuldkris, som enligt denna skola kan betraktas som ett separat fenomen.

Personligen uppfattar jag den senare tolkningen som både naiv och inskränkt. Men jag har noterat att den omhuldas t.ex. av Ekonomiekot i P1.

I fall som dessa är det intressant att titta på hur ett samtidshistoriskt konsensus etableras på Wikipedia. Så låt oss helt snabbt se hur krisutvecklingen disponeras där.

The late-2000s financial crisis (The Great Recession)” fungerar som en överkategori på Wikipedia, vilket rymmer ett antal “major dimensions”. Bland dessa finns “the late-2000s recession“, “the 2000s energy crisis“, “the automotive industry crisis of 2008–2010” samt inte minst “European sovereign debt crisis“.
Där listas även ett antal orsaker (uppdelade särskilda sidor), liksom ett antal lösningar (bl.a. keynesianism, stimulationspaket, demonstrationer och uppror). Detta väcker en intressant fråga: tänk om det inte går att skilja mellan krisens orsak och krisens lösning?

Sammanfattningsvis ger Wikipedia en ganska kluven bild. Man skulle kunna säga att formen följer den ena skolans tolkning medan innehållet följer den andra skolan. Det vill säga: den nära sammanlänkningen av olika krismoment med orsaker och lösningar antyder att det handlar om en kris. Men när man läser i själva huvudartikeln påstår Wikipedia:

the financial crisis itself ended sometime between late-2008 and mid-2009

Påståendet att finanskrisen skulle ha “slutat” hänvisas till tre källor, som alla handlar om finanskrisen i USA – trots att texten i princip behandlar en global finanskris. På engelskspråkiga Wikipedia finns med andra ord en amerikansk slagsida som är ganska katastrofal.
(Fast det är ändå ingenting mot svenska Wikipedia som i dagsläget växlar mellan tempusformer och inte kan bestämma sig om krisen slutade 2009, 2010 eller om den fortfarande pågår.)

25 kommentarer ↓

#1 COPYRIOT | Krisen, del 107: Tysklands nya anti-euro-parti on 9 June 2013 at 11:37 pm

[…] Att begripa krisen, del 18: En kris? Två kriser? […]

Kommentera