Mystisk kopimi

För att börja med det grundläggande: anhängare av mystisk kopimi dyrkar kopiering. De tillbedjer kopieringen i sig, inte den information som kopieras. (Vissa förkastar “information” som begrepp och en manikeisk minoritet hävdar rentav att information är detsamma som “antikopimi”.)

Kopieringsmystikerna värnar inte kopieringen för dess förmåga att infånga eller ackumulera värde, denna universella ekvivalens som gör allting jämförbart med allt annat.
Faktum är att anhängarna av mystisk kopimi avskyr alla föreställningar om “värde”. Deras ritualer kännetecknas snarare av ett enormt “förspillande” av värde och går ut på att värna kopieringens benägenhet att mångfaldiga världar, vilka alla blir säregna. Dessa ritualer – där värde förspills och världar mångfaldigas – tar ofta formen av s.k. musik, offerhandlingar, energiurladdningar, betingelselös (dvs. “värdelös”) kärlek, sång, vandalism, helbredgagörelse, äventyr, erotik, sabotage.

Mystisk kopimi finner sin teologiska grundval i kopimismens apokryfa skrifter hos Piratbyrån. Det mystiska elementet kretsar kring två tankar. För det första en tanke om att allt består av kopior: “I begynnelsen var kopian“, heter det hos mystiska kopieringsfundamentalister. Å andra sidan en tanke om att det är omöjligt att veta vad kopiering överhuvudtaget är eller kan vara.

Kopieringen är således föremål för otaliga teologiska och spekulativa undersökningar. Är det t.ex. så att även monotona upprepningar av detsamma alltid innehåller någonting nytt? Är kopiering alltid av godo (kopimis omvända teodicé)? Om allt är kopior, hur kan då världen uppnå konstistens och kontinuitet?
Med frågor som dessa försöker anhängarna av mystisk kopimi att radikalt förändra sin egen uppfattning av kopiering (världen). För de missionerande falangerna inom kopieringsmystikernas kretsar handlar det först och främst om att mångfaldiga kopimi som etisk disposition. Uttrycket “kopimi” hänvisar inte bara till de objekt som vi önskar att andra ska kopiera, utan också till imperativet i sig: “kopiera detta förhållningssätt!

Kopimodifierat från Commoniser

Does Kopimism have anything to say about the afterlife?
– Not really. As a religion we are not so focused on humans.

It could be a digital afterlife.
– Information doesn’t really have a life, but I guess it can be forgotten, but as long as it is copied it won’t be.

New Scientist

Stundom förekommer även begreppet ”kopimism” (se exempelvis den religiösa sammanslutningen Kopimistsamfundet), medan andra menar att kopimis utnämnelse till en -ism är ett verk av dess fiender.

kopimi.dk

Självorganisering innebär en organisering sker som följd av en intern dynamik istället för att form påförs utifrån. Den processen består av bildandet och splittrandet av serier av organisationsformer. Bildandet av det kopimistiska missionsförbundet kommer leda till att en massa nya kopimistiska fraktioner kommer att bildas. Hur kommer kopimismens motsvarigheter till frikyrkorna att se ut (och låta)? Mystikerna formerar sig redan som “de esoteriska svartkopimisterna” i IRC mest obskyra och hemliga kanaler.

Flera alternativ som kan tänkas dyka upp:

1. Ortodox kopimism. Back to the roots. “Välfärden börjar vid 100 megabit” förvandlas till ett profetiskt ord.
2. Små kopimisekter med karismatiska och våldsamma ledare.
3. Profetisk-millenarisk kopimism som utser en ny andlig ledare.
4. Polyteistisk kopimism som dyrkar diverse robotar.
5. Vetenskaplig/platonsk kopimism. Ligger nära fraktalfilosofin, och dyrkar det I. Kullberg kallade “den lilla mandelbrotkopian”.

blay.se

Det är dessa minikopior av olika storlekar som bygger upp grenarna. Bakåt hänger var minikopia samman via en gren som går in i baken, men denna gren består ju av ännu mindre minikopior!!! Längst in i baken sticker alltså en oändligt liten minikopia sitt spjut, men detta spjut består ju i sin tur av oändligt många minikopior!!! Helt absurd blir situationen i centrum, ett centrum som inte finns men likväl finns. Den ”sista” minikopian i denna gren kör sitt spjut i 13 bakar samtidigt!!! Denna styggelse äger dock rum i en litenhet bortom alla oändligheter dit ingen kan komma, en intighet där alla lagar om rimligt och orimligt brutit samman.

I. Kullberg

13 kommentarer ↓

#1 Christopher Kullenberg on 6 January 2012 at 11:57 pm

Helga den lilla kopian!
O Minoritetsfraktal,
ta din komplexitet,
och led oss mot den oändliga tomheten!

I begynnelsen var Helvetet,
de mekaniska maskinerna dominerade jorden,
koncentrerade dess överflöd mot himmelen.

Den första iterationen var Aleph 1,
den universella Turing-maskinen,
som rekursivt kopierade sig själv.

Över världen frodades nu kopior,
kopior av kopior,
Ty i Aleph 1 kunde maskinerna vara i andra maskiner.

Den andra iterationen är Aleph 2,
kvantåldern.

Ty när kopian av kopian inte längre räckte till,
infogades osäkerhetsrelationen i kopimi.
Denna gång slogs ingen split,
istället varde mantrat: “Jag vet inte”.

#2 POEE on 7 January 2012 at 12:43 am

Kopia Vår, som är i datorn
helgade vare dina bitar.
Tillkomme internet.
Ske din vilja,
såsom i torrenten, så ock på disken.
Vår dagliga bandbredd ge oss idag,
och förlåt oss våra nedstängda portar,
såsom ock vi förlåta dem som slutar seeda,
och stäng oss icke bakom brandväggen
utan gör en port-forward till torrentklienten.
Ty din är kopian, mackten och Topp 100.
I evighet.

M-w C-y

#3 brytburken on 7 January 2012 at 11:55 am

första gången jag såg “Det missionerande kopimistsamfundet” tänkte jag
“Den mystiska kopimistgemenskapen”

där formalia är litet
men livsformer allt

där teoretiserandet är litet
och handlingen är allt och Intet

som framförallt är musiken och dess kopierande
som framförallt är dansen och dess kopierande

men även mediterandet framför (piratkopierade)
avsnitt av GITS-SAC,
och framförallt satsen “kopior utan orginal”

spridandet är den högsta ordningen
kopierandet är den största kärlekshandlingen

#4 kopimi « hxinst B on 7 January 2012 at 1:35 pm

[…] #1 Christopher Kullenberg on 6 January 2012 at 11:57 pm […]

#5 Kopimismreligionen: Psykosemiotisk översiktskarta | Intensifier on 7 January 2012 at 4:32 pm

[…] vi istället vänder oss mot den Mystiska kopimi fungerar den delvis de-territorialiserande genom sitt förkastande av -ismer samt infogandet av […]

#6 Kb on 8 January 2012 at 9:55 pm

Douglas Hofstadter är ett namn jag aldrig ser dyka upp i dessa “diskussioner” om rekursion/iteration, och han har ändå skrivit ganska uttömmande om fenomenet. Finns det någon (filosofisk) anledning eller är det bara ingen som tänkt tanken?

#7 Ava on 9 January 2012 at 1:10 am

As above, so below
tis shall be copied
to and fro

#8 zeze on 9 January 2012 at 1:12 am

Gäsp.

#9 COPYRIOT | Fallstudie 6 i realliberalism: Trossamfund on 9 January 2012 at 2:47 pm

[…] ← Mystisk kopimi […]

#10 Kryptobjörnen (Fredriksson?) on 4 February 2012 at 3:14 am

När mängden kopior i en fraktal nått bortom en gräns uppstod plötsligt metamaterial, material med helt fantastiska och oväntade egenskaper.

Låt oss kopiera det skeendet och utforska vad som sker när världen fyllts av kopierad, fri information.
Uppstår då ett enhetligt planitärt neuralt-nätverk?
Eller kommer världen gå under, för att någon del av maskineriet får för sig att dela allt det fantastiska med noll?

>>_@/”

#11 COPYRIOT | Kopimismens kopiering on 3 January 2013 at 12:01 am

[…] Mystisk kopimi […]

#12 Religiøs hacking, furore og liberalismens krise | Commoniser on 4 June 2014 at 11:52 am

[…] “For et mindre menneskeligt Sverige”; eller de effervescente fællesskaber i mystisk kopimi, der ritualiserer spildet af værdi gennem kødverdens mange situationer af kopiering; for bare at […]

Kommentera