Uppsnappat från 28C3: Evgeny Morozov och Cory Doctorow

Är inte själv på 28C3 i Berlin. (“Nobody goes there anymore. It’s too crowded.“).

Likväl är jag lockad att förhålla mig till programmet. Första dagen bjöd på presentationer om hacktivismens historia i Tyskland, om nätpolitisk aktivism i Turkiet, om att bryta sig in i mobiltelefoner och om de faktiska möjligheterna till övervakning genom mönsterigenkänning.

As governments increase their data collection capabilities software developers are stepping up to both utilize and augment surveillance capabilities. DNA databases, facial recognition, behavioral patterning, and geographic profiling are all in use today. Police are crowdsourcing identification of suspects and citizens are willingly participating.

Detta får mig att minnas “We lost the war” som var konferensens paroll för sex år sedan, 2005.

År 2011 verkar första konferensdagen ha dominerats av Evgeny Morozov och Cory Doctorow, åtminstone om man ser till de omedelbara vattenringarna. Jag gör ett snabbt försök att summera utifrån.

Evgeny Morozov talade på ett välkänt tema: hur västvärldens telekomföretag hjälper diktaturer att skärpa kontrollen. Första frågan som väcks blir då: Kan vi inte bara förbjuda dem? Detta är möjligt i vissa fall, som i Ericssons export av övervakningsutrustning till Syrien som även inkluderar underhåll. Men i andra fall är det inte lika enkelt, för hård- och mjukvara kan nå sin destination via mellanhänder. Så gick det till när Israel exporterade övervakningsutrustning till Iran – fast inte direkt och troligtvis inte medvetet, utan via det danska företaget Rantek.
Morozov hänvisade till Spyfiles.org, som lanserades för en månad sedan. Där hänvisas till dokument som Wikileaks uppger sig ha, men väntar med att släppa. Bland annat handlar det om Ericsson, som verkar vara det enda berörda företaget från Sverige. Morozov hänvisade även till Telecomix’ Blue Cabinet som ett exempel på hur övervakning av övervakarna kan organiseras. Dmitry Kleiner refererar föredraget och här är kärnan:

As Evgeny mentioned, as did others asking questions from the audience, this can not be understood as a few unscrupulous firms making sinister deals with foreign powers to profit from the suppression of dissidents and activists. For this most part these firms are not designing and building surveillance technologies at the behest of the likes of Iran and Syria, but as result driven by law enforcement in western states. And what’s more, they are required by laws passed by western states to build-in the very backdoors and interception features that surveillance systems depend on. It’s hard to blame the companies for building in features that the law requires them to build in.

Expressing outrage that enemies of the US and it’s allies are using the technology being developed by the west also seems misplaced, and rests on regressive exceptionalist view that privileges western states as being somehow noble enough to be trusted with the ability to survey their citizens, but not sinister foreign powers.

Framtiden kommer enligt Evgeny Morozov att präglas av att diverse övervakare skaffar sig allt mer avancerad mjukvara för ansiktsigenkänning, videoanalys och mönsterigenkänning. Utvecklingen är ännu i startgroparna men såväl företag som regeringar satsar stora pengar. Morozov pekar på behovet av att höja medvetenheten inom universitetsvärlden. Matematikers arbete kan idag ha geopolitiska implikationer.
Iran är en enkel måltavla, när det gäller att börja uppmärksamma dessa saker. Få västliga regeringar (förutom Ungern) är förtjusta i Iran. Knepigare blir det i fråga om västallierade diktaturer som Saudiarabien och Bahrain, konstaterar Morozov.
Han avslutar sin presentation med frågan: “An opportunity for the Pirate Parties and others to develop an explicit foreign policy dimension?” Men varför måste nätpolitisk solidaritet nödvändigtvis stöpas i den form som kallas “utrikespolitik”? Jag förblir skeptisk. Dmitry Kleiner, igen:

Evgeny Morozov suggests that we act and get the media and our political representatives to take notice and lead an outcry against this rapidly increasing lock-down of our online platforms, yet this requires that our media and our politicians will rally against capitalism

Cory Doctorow talade om “det stundande kriget mot universaldatorn”. De senaste tjugo årens upptrappande krig mot piratkopiering var bara en förövning till det som nu brakar loss, menade han. Föredraget sägs ha varit bra, men jag har inte kunnat ta del av detaljerna. Därför nöjer jag mig med att sammanställa vad Geraldine Juarez skrev på Twitter:

@doctorow talking about the stupid ways industry find to “sell” info..which involves control the way we use OUR computers.
The problems is politicians are evil or clueless or evily clueless.
lol. your ipad is an appliance not a computer.
Parliament after Parliament introduce an stupid copyright law.
COPYRIGHT IS NOT IMPORTANT TO PRETTY MUCH EVERYONE.
The #copyright war was the 0.9 beta version of that what will come.
as we saw in (c) wars attempts to control general purpose computing will end in censorship and surveillance.
Banning (computation) instructions or routines will be unsuccessful, just as DRM and copyright is (was).
We have to win the copyright wars to keep computation open (this are the early days).
WE HAVE TO SUPPORT OPEN AND FREE TECHNOLOGIES.
The innefectiveness of their plans (the (c)ensorship people) make them to try harder inneffective remedies.
Companies dont need a lot of freedom… China proves you can have triving vibrant markets without freedom.
#SOPA exhibits a level of stupidity … normally only found in the core of a newborn star.
Things like anonymous and occupy are something new on earth, so we lack a vocabulary to describe them.

Cory Doctorow drog en mindre lyckad parallell till “war on drugs”, som Geraldine Juarez också påpekade:

The war on drugs is not a disaster because it doesnt stop drug trade… It is a fail because people is being killed by guns GOT IT? /…/
Cory talk was good. but dropping the war on drugs example to explain copyright is horrible. More if you dont mention the actual consequences.

Där sätter jag punkt för detta tafatta försök att på distans sammanfatta den första av fyra dagar på 28C3. Jag kommer inte att ha lika mycket tid för återstående tre dagar. Det hoppas jag att andra gör, t.ex. alla ni från Sverige som är där. (Om ni inte ens orkar blogga själva, får ni åtminstone tröstflattra mig.)

29 kommentarer ↓

#1 monki on 28 December 2011 at 2:42 am

Jag var på plats på Doctorows föredrag och har några tillägg.

En viktig poäng han gjorde var att alla de krav som finns idag (och han menar kommer att öka) på att datorer ska kunna göra allt FÖRUTOM just det som vissa industrier eller stater inte gillar (han nämnde bland annat clash mellan radioreglering och mjukvarubaserad radio. Tidigare var radions användningsområde bestämt redan vid produktionsledet.), inte innebär att de vill bygga andra slags maskiner än universaldatorn.

Snarare är vad de vill ha UNIVERSALDATORN + SPYWARE. Det enda de kan försöka göra är att genom spyware försöka hindra användaren från att använda ett subset av de funktioner som deras dator egentligen kan göra. Och detta kommer då öka när allting i världen består av datorer och deras peripherals (från radios till flygplan).

Detta med att problemet inte är att politikerna är dumma eller inte fattar teknik menade han hade att göra med att det inte går att ta bort vissa saker i datorer eller på internet utan att fundamentalt behöva förändra hur de fungerar. Till skillnad mot att t.ex. förbjuda att prata mobiler i bilar. Man kan inte bygga internet, fast utan bittorrent, utan att förändra internets fundamentala principer.

Parallellen till kriget mot drogerna var ett svar på frågan om han tror att de kommer lyckas stoppa universaldatorn. Där svarade han att han inte tror det men problemet är just att de kommer att misslyckas men bara försöka med ännu hårdare tag som på köpet kommer få massa andra dåliga konsekvenser. Så kallad “hårdtagareism”. “Se kriget mot drogerna, som är en katastrof”, sa han.

#2 geraldine on 28 December 2011 at 3:19 am

Here is an easier collection of the tweets and the video :)
http://storify.com/sinkdeep/cory-doctorow-the-coming-war-on-general-computatio

About the war on drugs bit.. My comments are related to the fact that often the “war on drugs” is dropped as example of policy failure but totally omitting the actual consequences. which are not really bad enforcement or bad laws, at this point i think that if someone talk about the “war on drugs” it is a bit far out to not acknowledge that thousands of people are being kill by guns – not drugs, enforcement or bad laws.

True both copyright and drug war the more they fail the more they escalate but , personally, i don´t see any space to talk about a “catastrophe” like the war of the drugs in a metaphoric way… 60000 deaths are sort of too serious.

#3 Viktualiebrodern on 28 December 2011 at 11:34 am

#Geraldine
The fact that the copyright war has not yet scored as many victims as the war on drugs does not exclude that it might in the future. And even more victims, since totalitarian regimes towards which escalated problem-generating (in essence) “solutions” (in imagination) to the copyright problem are heading, historically have registered substantially more victims than the 60 000 you cite for the war on drugs.

#4 Jonas B. on 28 December 2011 at 12:49 pm

Även jag följer på distans i år. Doctorow är en mycket duktig talare, även om han i detta fall predikar för de redan frälsta. Han framför ändå intressanta tankar precis som monki skriver ovan.

Man kan se föredraget i efterhand här: http://ondemand.28c3.fem-net.de/events/4848.html . Vad jag förstår ska föredragen läggas ut på ondemand-siten i raskare trakt än tidigare år.

#5 Albert on 28 December 2011 at 2:05 pm

Finns även en kopia av live-streamen här:
http://www.youtube.com/watch?v=OyNmUmmQ0kI
Den kommer att tas bort när den officiella videon blir tillgänglig. Jag ska titta på den nu.

Kommentera