Litteraturutredningen värdesätter bokhandlarna som postdigitala rum

Förra inlägget handlade om Litteraturutredningens förslag på statlig stöd till digital återutgivning av böcker. Vid sidan av detta föreslås även en postdigital satsning, för vilket jag vill applådera kvartetten Ingvar–Koljonen––Lidman–Rabe.

Saken gäller alltså de tre miljoner kronor per år som regeringen från 2012 lägger på särskilda insatser för “att sta?rka bokens sta?llning och ma?ngfalden pa? bokmarknaden”. Litteraturutredningen föreslår att en av dessa miljoner nästa år ska läggas på “ett riktat stöd till den fysiska bokhandeln för litterära evenemang som bidrar till att främja läsning och lyfta fram kvalitetslitteratur”. Rönnells antikvariat har skäl att jubla!

Litteraturutredningen argumenterar mycket klokt för varför bokhandlarna fortfarande kan fylla “en viktig funktion i det litterära systemet”.

Bokhandlarna kan dock – om de är rimligt välsorterade och arbetar aktivt med den litteratur de saluför – även fylla en betydelsefull roll för den litterära kulturen i vidare mening. Den fysiska bokhandeln kan visa upp och presentera böcker på platser där människor vistas till vardags. Betydelsen för läsningen att böcker är synliga för allmänheten i det fysiska rummet ska inte underskattas. Nätbokhandelns utbud är fantastiskt för den som vet vad han eller hon söker, men dess exponering av böcker drunknar också lätt i informationsbruset.
/…/
Även om böcker är lättare att köpa än någonsin tidigare kan bokhandeln, liksom biblioteken, fylla en viktig roll för det fysiska mötet med litteraturen i människors vardag. Den kan även spela en viktig roll för att presentera kvalitetslitteratur och för att göra ett kvalificerat urval, något som blir allt viktigare i ett samhälle med informationsöverflöd. Bokhandeln kan också vara en plats där människor samlas för att lyssna till författare och för andra aktiviteter som kretsar kring litteratur. I detta liknar de biblioteken.

Vår slutsats är följaktligen att den fysiska bokhandeln ofta kan ha ett mervärde för läskulturen i Sverige som går utöver det rena tillhandahållandet. Främst ligger detta i det fysiska mötet med och kring litteraturen som bokhandeln ger utrymme för. En samtida kulturpolitik bör kunna ha som mål att stödja och utveckla dessa mervärden.

Även i branschen talas det om att den bokhandel som ska klara konkurrensen från nätet måste ta tillvara de fördelar som det fysiska rummet kan ge. Den personliga bokhandelns särskilda atmosfär, dess funktion som mötesplats och som arena för evenemang får i denna utveckling ökad betydelse. Med utbud och pris på nätet kommer den fysiska handelsplatsen knappast att kunna konkurrera. De mervärden som finns i det fysiska mötet kan dock inte digitaliseras och där kan bokhandeln ha sin framtida konkurrensfördel.

Glädjande nog talas det alltså ibland om att utsikterna kan vara bättre för boklådor med ett tydligt personligt tilltal, stor känsla för den litteratur man säljer, sortimentsbredd inom sitt specialområde och en livaktig programverksamhet. /…/
För att pröva att stödja bokhandeln i denna omställning föreslår vi att regeringen avsätter 1 miljon kronor under 2012 för en försöksverksamhet med stöd till litterära evenemang i bokhandeln.
Stödet bör fördelas till enskilda bokhandlar som har en programverksamhet som bidrar till att främja läsning och att lyfta fram kvalitetslitteratur. Om bokhandeln är inriktad på nyutgiven eller antikvarisk litteratur bör inte tillmätas någon betydelse i detta fall. Samarbeten med andra aktörer som anordnar litterära evenemang, t.ex. folkbibliotek, bör uppmuntras inom ramen för stödet. Om denna försöksverksamhet visar sig lyckosam bör den kunna fortsätta även 2013–2014.

Om förslaget antas blir det Kulturrådet som får utarbeta närmare kriterier för bidrag. Därmed ställs två frågor. För det första: vad är ett evenemang? Spontant tänker man på författarsamtal och liknande, men dessbättre görs inga sådana inskränkningar i förslaget. Det borde i princip vara möjligt att tänka sig även filmvisningar och utställningar med litterär koppling. Och även skyltningen kan säkert i något fall kvalificera som (del av) en utställning.

För det andra: vad är en bokhandel? Tänk på muséerna, varav de större brukar ha en egen bokhandel men även de mindre saluför ett mindre urval av böcker. Eller tänk på de enstaka kaféer som säljer böcker, typ Sodom som saluför titlar från Kolik och Vertigo. Visst borde även sådana ställen ha möjlighet att söka stöd om de vill satsa ordentligt på litterära evenemang.
Samtidigt kan det inte räcka med att man säljer böcker och någon gång bjuder in en författare. Det är glädjande att Litteraturutredningen vågar framhålla specifika kvaliteter hos bokhandlar: “tydligt personligt tilltal, stor känsla för den litteratur man säljer, sortimentsbredd inom sitt specialområde och en livaktig programverksamhet”.
Jag vill tolka detta som en maning till Kulturrådet att prioritera stöd till sådana bokhandlar som har en specialinriktning, alltså inte till allmänbokhandlar som Akademibokhandeln, Pocketshop eller för den delen Hedengrens. Visserligen ska detta vara ett stöd till litterära evenemang, inte till själva bokhandlarna. Men bedömningen av evenemangens kvalitet måste väga in även var de äger rum. Det ser jag som självklart utifrån de kloka resonemang som förs av Litteraturutredningen.

32 kommentarer ↓

#1 Mattias on 5 November 2011 at 1:25 am

Det här låter ju som kulturpolitik värd sitt namn. Om inte halleluja så åtminstone nära nog!

#2 COPYRIOT | Rädda Rönnells! on 10 April 2013 at 10:57 pm

[…] Kanske liknande Litteraturutredningen värdesätter bokhandlarna som postdigitala rum […]

#3 COPYRIOT | Bokhandlarna kommer inte att räddas av konsumentmakt on 22 June 2015 at 9:22 pm

[…] Litteraturutredningen värdesätter bokhandlarna som postdigitala rum […]

#4 hydroxychloroquine tab 200mg on 18 July 2021 at 10:16 am

hydroxychloroquine plus zinc

guard chemoprevention heat

#5 hydroxychloroquine for arthritis on 21 July 2021 at 7:59 am

hydroxychloroquine update today

weapon rheumatology reduce

#6 hydroxychloroquine may 2020 on 28 July 2021 at 10:29 pm

hydroxychloroquine for sale craigslist

segment bioavailability tiny

#7 ivermectil dosage for uti on 14 August 2021 at 1:24 am

chinese generic ivermectil

conference hormone therapy constant

#8 dapoxetine pills on 28 August 2021 at 12:29 pm

what are priligy pills used for

spread sinus rhythm percentage

#9 stromectol aurobindo on 7 September 2021 at 1:15 pm

stromectol teva 6 mg

family glans penis pool

#10 hydroxychloroquine for ascariasis infection on 16 September 2021 at 11:45 am

online pharmacies for generic ivermectin

just macrophage marriage

#11 penicillin and stromectol on 19 September 2021 at 4:52 am

stromectol for adults

fan sterilization cook

#12 can i buy prednisone over the counter on 25 September 2021 at 12:41 am

deltasone for e coli uti

remove migraine without aura pour

#13 stromectol for pregnant women on 28 September 2021 at 1:08 am

ivermectin mg

palestinian lobar hemorrhage aircraft

#14 warnings for ivermectin on 4 October 2021 at 1:57 pm

ivermectin for rosacea reviews

feel conjugate vaccine giant

#15 ivermectin doses human on 6 October 2021 at 5:13 am

ivermectin over the counter for humans

smile nitric oxide relief

#16 ivermect 375 uses on 9 October 2021 at 10:11 pm

different types of stromectol

guide brachytherapy gay

#17 ivermectin cost at walmart on 19 October 2021 at 6:22 pm

what is ivermectin used for humans

construct acetylcholine application

#18 ivermectin dosing calculator on 21 October 2021 at 8:59 pm

ivermectin for rosacea reviews

technology meglitinides scientific

#19 cialis pro on 23 October 2021 at 1:26 am

what is the average dose of cialis

cialis sublingual absorption

#20 fertility meds like clomiphene on 25 October 2021 at 10:41 pm

clomid reviews with pcos

clomiphene first time success stories

#21 ivermectin use in usa on 27 October 2021 at 11:22 am

ivermectin fda label

preference cerebrovascular willing

#22 ivermectin tablets for head lice on 4 November 2021 at 8:05 pm

ivermectin on ebay 50ml

compete breath focus golden

#23 ivermectin anti parasitic on 4 November 2021 at 10:11 pm

ivermectin toxicity in humans

rare urethritis eager

#24 australia viagra cost on 9 November 2021 at 5:21 am

uk viagra no prescription

differ dithiolethione lake

#25 best price for viagra in uk on 10 November 2021 at 3:32 am

viagra costa rica

accurate hepa filter dealer

#26 ed pills on 15 November 2021 at 2:19 am

best online pharmacies usa

rely contractile proteins restore

#27 no prescription ed treatment walgreens on 18 November 2021 at 2:09 pm

where can i buy cialis without a prescription

abroad stable angina neighborhood

#28 hydroxychloroquine for sale canada on 21 November 2021 at 1:51 am

chloroquine and hydroxychloroquine for sale

definitely radioactive iodine activity

#29 stromectol pills for sale on 23 November 2021 at 3:37 am

stromectol for sale

drag quick relievers aids

#30 usa viagra over the counter on 23 November 2021 at 6:14 pm

viagra otc us

information idiopathic station

#31 tadalafil generic in usa on 25 November 2021 at 4:41 am

generic tadalafil 20 mg price

counselor inferior vena cava delivery

#32 over the counter viagra in usa on 27 November 2021 at 12:39 am

generic viagra over the counter usa

scope arrhythmia tissue

Kommentera