Ytterligare observationer kring bok och bibliotek

Nu har en vecka gått sedan första recensionsdatum för Boken & Biblioteket. Hittills har den recenserats i tre dagstidningar: Helsingborgs Dagblad, Hallandsposten samt Uppsala Nya Tidning. Alla tre är av det positiva slaget. Fler lär väl dyka upp.

Försäljningen flyter på hyfsat, sägs det. Och den börjar dyka upp i bibliotekskataloger, vilket är extra intressant. Är det två böcker eller en?
Det verkar som att forskningsbiblioteken i Libris behandlar Boken & Biblioteket som en bok i två volymer, det vill säga som en katalogpost. Medan däremot folkbiblioteket katalogiserar Boken och Biblioteket för sig. Jag noterar att någon i Linköping har lånat Boken utan att låna Biblioteket. Rent teoretiskt skulle detta kunna leda till dubbel lånestatistik och följaktligen en högre biblioteksersättning (om utlåningen av mina böcker skulle överstiga tröskelvärdet på 2000 per år, vilket förefaller osannolikt).

Att folkbiblioteken räknar min dubbelbok som två böcker betyder också att det blir två olika ämnesklassificeringar. Det tycks som att någon (BTJ?) har tilldelat Boken signum Ad (bokförlag och bokhandel), medan Biblioteket fått ett Ab-c (Bibliotek, särskilda länder och områden: Sverige). Varför den senares innehåll klassats som mer lokaliserat vet jag inte. Men jag tänker att båda volymerna kunde förtjäna ett kompletterande Bv (Informationsteknik). Ungefär som att Copy Me en gång i tiden klassades som Bv fast med ett kompletterande Oeaea (Upphovsrätt).

Att nu Boken och Biblioteket har fått olika signum kan betyda att de två volymerna hamnar på olika hyllor. Fast kanske bara på större bibliotek. På mindre filialer brukar nog hela A-spektrat sorteras tillsammans, eftersom det ändå inte upptar många hylldecimeter.

23 kommentarer ↓

#1 Harriet on 30 October 2011 at 10:32 pm

Faktiskt, det första jag tänkte på när jag köpte boken var vilket elände det skulle bli med två volymer och ett ISBN. Samt behovet av två katalogposter.

Kommentera