Friedrich Kittler är död

Tidigare idag avled tydligen Friedrich Kittler, den tyske medieteoretikern. För att inte säga den “tyske medieteoretikern”.

Ingen hade väl väntat sig att han skulle fullborda sitt slutgiltiga monumentalverk Musik und Mathematik, tänkt att bestå av ett flertal delar, varje del i sin tur uppdelad på flera tegelstenstjocka band. Av dessa hann två utkomma: Hellas 1: Aphrodite och Hellas 2: Eros. Det lilla jar har läst därifrån är sannerligen inte lätt att begripa. Men jag har översatt en tidigare text som Friedrich Kittler skrev om musik och matematik (och denna text är fullt begriplig).

Jag kan också tipsa om en bloggpost från härom året: “Åter till den tyska medieteorin“, där Florian Cramer spårar den kittlerska tankestilen tillbaka via Martin Heidegger till Friedrich Georg Jünger. Kanske framkommer helt andra ingångar i senaste numret av Radical Philosophy, som rymmer en temaavdelning om “German media philosophy”. För några år sedan kom även Theory, Culture & Society med ett temanummer om Kittler.

Den anglosaxisk-akademiska publiceringsindustrin har sålunda fått sin manege duktigt krattad för att genast ikonisera den avlidne teoretikern. Räkna med en drös nya titlar och, i samband med detta, en hårdlansering av varumärket German Media Theory™.
Vem vet, kanske ökar rentav utsikterna för att vi ska få se den svenska översättning av Aufschreibesysteme 1800/1900 som ska ha varit på gång sedan några år men av allt att döma ligger på is.
Tills vidare kan jag rekommendera den inte helt okritiska introduktion som har skrivits av Geoffrey Winthrop-Young, först utgiven på tyska som Friedrich Kittler zur Einführung och nyligen i engelskspråkig variant betitlad Kittler and the media.

Men läs, först av allt, Jussi Parikkas dödsruna över Friedrich Kittler (1943–2011).

30 kommentarer ↓

#1 Markus Amalthea Magnuson on 18 October 2011 at 5:56 pm

Jag har haft så stor behållning av Gramophone, Film, Typewriter. Minns den som en barock, frisk fläkt bland kurslitteraturen på filmvetenskapen, med tanke på hur fritt Kittler förflyttar sig mellan ämnen och idéer i något som ibland närmar sig filosofisk stream of consciousness. Detta i kombination med hans fascination för teknologi och krig är oslagbar läsning. Rekommenderar alla nämnda bok.

#2 Widing on 19 October 2011 at 9:13 am

Tråkigt. Hade varit fint att se honom någon gång. Jag skulle gärna se fler översättningar. Att läsa Maskinskrifter-antologin var ärligt talat mer givande än ett helt års studier av “medie- och kommunikationsvetenskap”.

#3 S. Saar on 19 October 2011 at 12:44 pm

Jag hoppas innerligt att Kittler får ett ökat utrymme inom många fält. När jag gick på litt. vet hade EN text ur maskinskrifter, som dessutom var “o-obligatorisk” (sic!) I en annan kurs, på samma instititution, Litteratur-kultur-medier: Den intermediala kulturens estetik, 15 hp (LIVR99), hoppades jag på mer Kittler men döm om min förvåning när jag såg att det var samma text som tidigare. På direkt fråga vad min lärare (numera professorer tyvärr)tyckte om OEI (befogad fråga med tanke på kursinnehållet och breddgrad) så var han som ett noonchalant frågetecken. Så jag misstänker att svenska studenter får vänta länge än för att på ett seriöst sätt få bekanta sig med spännande, tillika samtida. teori.

#4 Thomas G-s on 20 October 2011 at 9:29 am

Apropå Aufschreibesysteme. Habent sua fata libelli, som det heter i efterordet. Kittler skulle ha deltagit i en konferens på Moderna (kring McLuhan och dennes inflytande på samtidskonsten) i december. I samband med det var det tänkt att Glänta skulle hålla releasekalas för Nedskrivningssystem 1800/1900. Nu blir det inte så och kanske kommer releasen som en följd av detta att förskjutas till ett lämpligare datum.

Kittler beskrev en gång sin företrädare på lärostolen i estetik på Humboldt som “djupt engagerad i att inte publicera Nietzsche”. Kanske kan man på motsvarande sätt beskriva svenska litteraturvetare som djupt engagerade i att inte läsa Kittler? Den enda “Kittlertext” som finns på kurslistorna på littvet i Lund är intressant nog förordet till Maskinskrifter-antologin. Av detta lär man sig att man inte ska skriva introducerande förord – och kanske även avstå från att antologisera vetandet.

#5 S. Saar on 20 October 2011 at 1:14 pm

Thomas: Det här var ju några år sedan, men inget lär ju ha förändrats. Men det ironiska med att ha just i ett kompendie är ju slående. Ett ungefär “Han (Kittler) är ju viktig.” Men den numera professorn har vad jag vet fortfarande noll intresse av vare sig Kittler eller teori i övrigt. Att denne dessutom saknar all sorts charm att uppväga detta gör mig lite modstulen.

#6 Gunnar on 26 October 2011 at 1:47 pm

Postscriptum: Läste just i en runa att Kittler var stor beundrare av Pink Floyd. Inte undra på att han är förbisedd, alltså.

Kommentera