Nytt robotförlag: Hephaestus

Hefaistos, Grek. mytol., eldens gud, representerade ursprungligen eldens i hela naturen utbredda elementarmakt, i synnerhet såsom framträdande i den vulkaniska kraften. Sedermera gällde han på grund af eldens stora tekniska betydelse hufvudsakligen såsom den konstfärdiga yrkesverksamhetens och företrädesvis smideskonstens gud. Grekernas ringaktning för handtverksarbetet har dock i viss mening återverkat äfven på dettas representant inom gudaverlden och åt H:s personlighet förlänat vissa burleska drag /…/
– I den romerska gudaläran motsvaras H. af Vulcanus

Jag har funderat på varför Vulkan, ett företag vars affärsidé är att förmedla tjänster för självpublicering av böcker, har valt sitt namn. Är det meningen att tankarna ska gå till ett ohämmat utsprutande av litteratur? Då ligger de i lä.

“Hephaestus Books” kallar sig ett företag som sedan augusti har givit ut åtminstone tusentals titlar varje dag. De säljs bland annat på Bokus (över 100000 träffar) och Adlibris.
Vill minnas att jag såg reklam från någon av dessa nätbokhandlar på bokmässan. De skröt om hur många titlar de hade i sitt utbud. Siffran stiger stadigt tack vare robotförlag som Hephaestus Books, om någon nu blir gladare av det. Ännu fler titlar som utger sig för att vara böcker men som snarast bör klassas som utskrifter av Wikipedia.

“Alphascript, Betascript, Books LLC – listan på robotförlag blir allt längre”, skriver jag i Boken & Biblioteket (som mig veterligen är den första bok som tar upp ämnet robotförlag). Till denna lista kan vi nu även lägga Hephaestus och säkert ett gäng till, som tillsammans trycker in miljoner och åter miljoner boktitlar i nätbokhandlarnas kataloger.

Om nätbokhandlarna ser detta som ett problem, så bör de inse att de inte klarar av att hantera det manuellt. De tvingas att skaffa egna robotar för att skydda sig mot robotförlagen. Precis samma sak som har hänt med e-posten upprepar sig på bokmarknaden. Och samma problem kommer säkerligen att uppstå med “legitima” böcker som fastnar i spamfilter (eller bara graderas ned bland sökresultaten så långt att de knappt kan hittas).
Betänk exempelvis vad som kommer att ske med de böcker som utgivits på andra förlag som också har kallat sig Hephaestus. Betänk även möjligheten att reverse-engineera systemet för att medvetet “dränka” vissa böcker. Tanken kan framstå som långsökt, men allt som handlar om spam, virus och botnät är långsökt. Likväl är det en verklig del av nätet och är på väg att bli en verklig del av bokmarknaden.

Man kan ställa sig frågande till att Sveriges stora nätbokhandlar säljer böcker som denna: “Novels by Haruki Murakami, Including: Sputnik Sweetheart, Norwegian Wood (Novel), Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, the Wind-Up Bird Ch“. (Tyvärr accepterade inte bokhandlarna längre titlar än så.)
För den otränade bokköparen framstår detta verkligen som en samlingsvolym med den japanske författarens romaner. Åtminstone om man inte noterar uppgiften att den endast är 44 sidor tjock. Endast om man känner till att Haphaestus är ett robotförlag, förstår man att detta måste vara en sammanbunden utskrift av Wikipedias artiklar om nämnda romaner.
Om det finns ett “syfte” med att ge ut en sådan bok, så är det att lura köparna att betala för något annat än de får. Borde inte försäljningen av en sådan titel röra sig i de konsumenträttsliga gränsmarkerna? Fast jag gissar att Bokus och Adlibris till varje pris vill friskriva sig från allt ansvar för vilseledande marknadsföring.

Slutligen den givna frågan: köper Sveriges bibliotek in böcker från Hephaestus? Jodå, för några dagar sedan beställdes två titlar till Stockholms universitetsbibliotek. Det vore intressant att få veta om inköpet gjordes på initiativ av bibliotekarie, efter önskemål från någon på universitetet eller via en profiltjänst. Med tanke på att Hephaestus Books bara har existerat i ett par månader ska det bli intressant att se vad mer de lyckas sälja in.

28 kommentarer ↓

#1 skagedal on 13 October 2011 at 6:09 am

Jag förstår inte riktigt – så länge inte själva antalet _robotförlag_ är ohanterligt många måste det väl vara enkelt att helt enkelt sluta ta in böcker från de förlag det rör sig om? Missar jag något fundamentalt i hur bokdistribution fungerar då?

#2 Knut Wiggens ande on 13 October 2011 at 1:58 pm

När kommer den robotskrivna boken om robotförlag på ett robotförlag?

#3 Martin on 14 October 2011 at 1:25 am

Rasmus, har du någon koll på om Södertörns högskolebibliotek har några robot-titlar i sina samlingar?

#4 Feedback66 on 15 October 2011 at 11:37 pm

Rasmus, jag letar efter din uppsats “Populism och apokalyps”, som verkar ha försvunnit från internet. Vet du var man kan få tag på den?

Kommentera