Anton Abele kräver statsbidrag till Nepotia

Dövar mitt framvällande gapskratt, som ändå inte ser särskilt snyggt ut i skrift, för att blogga om något så allvarligt som politik. Anton Abele (M) har just lagt en motion i riksdagen: “Stöd till projekt som motarbetar illegal fildelning” (2011/12:M111). Där kan vi läsa:

En stark äganderätt är en av de fundamentala byggstenarna i en fungerande ekonomi. Var och en ska känna sig trygg att det som de skapat också är något det äger. Det gäller såväl för materiel egendom såväl som för intellektuella egendom. [sic!] Världen är på väg in i ett ekonomiskt system där det intellektuella kapitalet blir allt viktigare, i takt med den omställningen blir det också allt viktigare att den intellektuella äganderätten värnas starkt.
/…/
Lagstiftningen är ett verktyg men lika viktigt är de normer och värderingar som genomsyrar ett samhälle. Regeringen bör därför göra en översyn av möjligheterna för att stödja de olika projekt och initiativ som finns i Sverige vilka främjar respekten för den intellektuella äganderätten och motarbetar illegal fildelning.

Som alltid erbjuds riksdagsmotionen även som ett Word-dokument. Av detta framgår att motionen har författats av Johan Andréasson, som är Anton Abeles personliga sekreterare, tillika dokumentärfilmare samt vice ordförande i FMSF.

Riksdagens majoritet kommer givetvis att säga någonting om hur stora insatser mot illegal fildelning som redan görs och besluta att motionen ska “anses besvarad”. Frågan är om Anton Abele agerar på eget bevåg eller om Nepotia et.al. verkligen fiskar efter statliga bidrag. För motionen kan bara läsas som en maning till regeringen att börja skyffla pengar till dessa grupper.

40 kommentarer ↓

#1 christina on 5 October 2011 at 10:02 am

Äganderätten för uppfinningar gjorda av enskilda personer medan personen är anställd på ett företag ska dock tillfalla… företaget. Undrar hur Abele tänker där.

#2 Viktualiebrodern on 5 October 2011 at 10:04 am

I uppgifterna för Filminstitutet för att få statsstöd ingår redan att propagera för dagens upphovsrätt. 2008 öronmärktes 5,3 miljoner för detta.

Emellertid ifrågasatte filutredningen SOU 2009:73 om statliga pengar borde gå till sådant.

Abele är inte den vass… Jag stannar där.

#3 chrisk on 5 October 2011 at 10:07 am

Jag försöker begripa, men står och velar. När moderater vill skapa statligt finansierade lobbygrupper, en slags omöjlig figur och självmotsägelse, så har jag svårt att placera denna modell.

Abele är ett fascinerande fenomen i att överraska mig. Moderater 2.0 (emot näthat).

#4 Kalle P on 5 October 2011 at 10:14 am

Christina: Som jag förstått det hela växte detta fram i början av 1900-talet, samtidigt som storföretagen började hålla sig med egna R&D-labb. För David Noble (se “America by Design”) är det detta som _är_ modern “corporate capitalism” – den fas då uppfinningsrikedom alltmer kom att sugas in i antimarknaderna. En tidig kritiker av detta var allas vår Ernst Alexanderson, hjärnan bakom alternatorn på Grimeton.

#5 chrisk on 5 October 2011 at 10:59 am

Tänk om det i framtiden blir Abele som störtar företagens intellectual property och emanciperar den enskilda innovatören/upphovsmannen!

#6 Balp on 5 October 2011 at 11:09 am

“Based on your corporate access policies, access to this web site ( http://viktor.cafe.se/ ) has been blocked because the web category “Porn” is not allowed.”

#7 jeffer on 5 October 2011 at 11:39 am

Upphovsrätten är inte bara en religion. Abele vill göra den till en statsreligion med statsbidrag, på bekostnad av alla andra i samhället, trots att många av oss har en helt annan och absolut motsatt livsåskådning i frågan.

Blir det religionskrig – det har ju hänt förr?

#8 chrisk on 5 October 2011 at 12:22 pm

Om upphovsrätt och kopimism numera är religioner även, borde någon ringa Christer Sturmark och be honom rasa. Stat och kyrka ska väl vara skilda åt!!!1ONE

#9 Missionsföreståndare laxsill on 5 October 2011 at 2:02 pm

Även Sverigedemokraterna borde vara överens med Abele i det här. Den antikopimistiska religionen och kulturen borde ju rimligtvis vara lika viktig för den svenska identiteten som den kristna religionen och kulturen. Netopia är en viktig del av nationalstaten och kulturen. Staten borde anordna upphovsrättsfiranden på nationaldagen. Kopimisterna och fildelarna är ett hot mot den svenska nationalidentiteten. Det verkar gå att härleda ett “Maintain hardline kopimi” ur Carl Johan De Geers klassiska antinationalistiska tavla.

#10 opassande » Blog Archive » Artister, artister, artister… on 5 October 2011 at 2:04 pm

[…] Filmindustrin har tydligen inte sett något positivt samband mellan populärt i fildelningsnätverk = populärt på andra plattformar, och stretar emot ganska envist. Även om jag misstänker att även det är en generalisering. Långt ifrån alla filmmakare ger sig på fildelningsnätverk, en del inser till och med att det blir en väg in för att profilera sig bland fansen. (Själv har jag ibland funderat över varför framför allt storfilmare inte satsar på att köra premiärer online, apropå att utnyttja det sociala? En live-event av guds nåde, eller nåt? Nåväl.) […]

#11 Abele är ute och motionscyklar | Anna Troberg on 5 October 2011 at 2:30 pm

[…] än att Abele på allvar menar att vi ska sponsra upphovsrättsindustrins lobby med skattepengar. Rasmus Fleischer tycks vara av samma […]

#12 Hur en lobbymotion äger rum « nipe.me on 5 October 2011 at 2:31 pm

[…] att den moderater riksdagsledamoten Abele har skickat in en motion till riksdagen om att staten ska stödja upphovsrättsindustrins lobbygrupper med finansiella […]

#13 Henke on 5 October 2011 at 2:52 pm

“Var och en skall känna sig trygg att det som de skapat också är något det (sic!) äger.”
Detta från en företrädare för ett parti som hyllar systemet där mesta som skapas, vare sig matriellt eller imaginärt, tillfaller den som äger utruskningen skaparen använt. Alltså den som skaparen tvingats ta anställning hos eftersom hon/han och hennes/hans kollegor inte äger utrustningen själva.

#14 Karsten on 5 October 2011 at 4:01 pm

Han är är på nåt sätt som en moderat motsvarighet till Veronica Palm och Monica Green, samma förlamande.. effekt.

#15 Nilsson on 6 October 2011 at 10:33 pm

Ursäkta om jag är OT. Jag skulle vilja fråga hur du ställer dig till att skolelever ganska ofta (som jag fattat det) får höra att de absolut inte ska läsa Wikipedia. Jag konsulterar ofta Wikipedia själv, och tycker att det mesta verkar hålla hög nivå, men bör man kanske undvika Wiki?

#16 Thomas Tvivlaren on 10 October 2011 at 7:13 pm

Denne Anton Abele, Sveriges yngsta Östermalmsfarbror, har en osviklig förmåga att locka till skratt.

Gillar ChrisK:s idé för övrigt… ;) (Kan ingen vänlig själ, efter samtalet, försöka få till en separation mellan Christer Sturmark/Humanisterna samt begreppet humanism?)

#17 manen on 13 October 2011 at 1:21 pm

man undrar om nån elak jävel kommer att skriva ihop en motion om stöd till projekt som motarbetar allt vad Anton Abele står för?

Kommentera