Några ord om valet i Berlin

Även om mitt främlingskap inför partipolitiken är kompakt, kan jag inte avhålla mig från några ord om delstatsvalet i Berlin. Med buller och brak åkte det marknadsliberala FDP ut, medan Piratenpartei åkte in. Delstaten kommer även fortsättningsvis att regeras av socialdemokraterna, fast inte längre i koalition med Die Linke utan troligtvis med Die Grünen, som gick fram men inte lika starkt som alla hade räknat med i våras.
Det råder inget tvivel om att att förlorade många f.d. väljare till piratpartiet, särskilt i det traditionellt djupgröna distriktet Friedrichshain-Kreuzberg. Där fanns det många som inte uppskattade att de gröna sade sig vilja regera ihop med kristdemokraterna. Just dessa sökte sig, i protest, vänsterut till piratpartiet.
För i Berlin råder det inget tvivel om att Piratenpartei har en vänsterprofil. Deras program har slående likheter med det parti som Die Grünen var i början av 1980-talet. Det berlinska piratpartiet förordar nolltaxa i kollektivtrafiken, medborgarlön, kostnadsfri utbildning, gratis internet och legalisering av cannabis, samt ställer sig kritiska till privatisering av bostäder och mark. Frankfurter Allgemeine karakteriserar (obegripligt nog) detta program som “diffust”.

Observera att detta är det berlinska piratpartiets inriktning. Skillnaden mellan “Kernis” och “Vollis” blev tydlig förra året. I många andra tyska delstater verkar Piratenpartei ha en mer liberal profil. Kanske var det detta som fick Christian Engström att tro att Berlins piratparti skulle ha profilerat sig som ett liberalt alternativ till FDP, när det snarare var Die Grünen som gick åt höger för att äta upp FDP samtidigt som deras vänsterflank åts upp av Piratenpartei.

Det verkar som att Piratenpartei blev starkast i samma distrikt som Die Grünen är starka, men det är också slående hur deras stöd är jämnare fördelat mellan olika stadsdelar än stödet för andra partier. Fenomenet har även tidigare noterats i Sverige.

Nej, jag tänker inte spekulera i vilka de eventuella konsekvenserna kan bli av att Piratenpartei har valts in i Berlins delstatsparlament. Där slutar mitt begränsade intresse för partipolitik. Men vad som här har sagts kanske kan vara bra att tänka på innan alltför snabba paralleller dras till det svenska Piratpartiet. Eller till frågor om upphovsrätt, som i sammanhanget verkar ha varit nästintill obetydliga.

14 kommentarer ↓

#1 Resultat för piraterna i Berlin (och på Rügen) « Viktualiebrodern on 19 September 2011 at 9:17 am

[…] en mängd bloggkommentarer på Piratpartiet Live. På plats (Pankow närmare bestämt) är också Rasmus Fleischer. Share […]

#2 Mårten Fjällström on 19 September 2011 at 10:34 am

Enligt vallokalsundersökning fördelades väljarströmmarna till Piraten på detta sätt:

Bänken 23 000
Andra småpartier 22 000
Grüne 17 000
SPD 14 000
Linke 13 000
FDP 6000
CDU 4000

http://wahlarchiv.tagesschau.de/flash/?lra=rbb&wahl=2011-09-18-LT-DE-BE

Rörelsen mellan Die Grüne och FDP är en av de minsta i valet (3000 netto till Grüne), vilket gör att Piraten tog mer från FDP än Grüne gjorde. Die Grüne tog mest från SDP och bänken och deras tapp till Piraterna var deras enskilt största tapp. FDP tappade sina mesta väljare till CDU och till bänken.

Lägg därtill att den beskrivning flest Piratväljare höll med om på det egna partiet var att det ger unga en röst så har du en åldersdimension också. Så, tja, det verkar komplicerat.

#3 Rick Falkvinge on 19 September 2011 at 11:40 am

Du skriver att det är tydligt att PP har en vänsterprofil i Berlin? I så fall är det en mycket tydligt liberal vänsterprofil — PP kallar sig liberala vid varje tillfälle de kommer åt.

När det konstaterades från talarstolen igår att PP nu är det största liberala partiet, så visste jublet inga gränser.

Jag filosoferar ibland över vänster/högerskalan och funderar på om det inte bara är ett sätt att identifiera åsikter man inte håller med om som motsatt det man själv identiferar sig med.

#4 Rasmus on 19 September 2011 at 12:22 pm

Ja, jag vill kalla dem vänsterliberala. Vilket är ganska långt från FDP:s högerliberalism. Trots alla problem med vänster/höger-skalan så står den ovanligt stark just i Tyskland.

#5 steelneck on 19 September 2011 at 12:41 pm

Vänster och höger är något som hör industrisamhället till, starkt förknippat med internationalen och alla de politiska strömningar med roten i den industriella revolutionen. Det här är en ny samhällsrevolution, nya problem som kräver nya lösningar, de gamla kartorna duger inte längre att navigera efter. Det blir bara fel så fort höger/vänster skalan (kartan) plockas fram. Just nu ser det snarare ut som att en tvådimensionell skala bör gå mellan liberal och auktoritär, men det är nog bara som det ser ut just nu, på djupet handlar det om saker vi inte riktigt har namn på ännu, eller att betydelsen av gamla namn ännu inte förändrats nog för att kunna appliceras på de nya problemställningarna och skiljelinjerna.

#6 steelneck on 19 September 2011 at 1:06 pm

@Rick Falkvinge: Ja självklart är v/h-skalan ett sätt att identifiera utifrån det man själv iddentifierar sig med, idag. Det handlar om hur vi fungerar som människor, hur vi alla bär på en ryggsäck av kognitiv som vi filtrerar alt nytt emot, det är mot dessa kognitiv vi rent intuitivt jämför all information och nästan binärt sorterar booleskt sant/falskt, medhåll/opposition osv.. Våra kognitiv idag är formade utifrån industrisamhällets doktriner genom att vara uppväxt inom denna omgivning och kultur, i allt från uppfostran till skolning och socialt samspel med andra människor, ja indoktrinerade däri. Rent psykologiskt fungerar vi så att vi letar information som stämmer med dessa tidigare kognitiv, kunskaper och beteenden, så det är inte alls konstigt att folk försöker applicera v/h-skalan på detta nya konstiga som katten släpat in, partinamnet ställer givetvis till det ytterligare eftersom även detta spelar på en rad gamla kognitiv som mentalt måste utmanas.

#7 gustav on 19 September 2011 at 2:36 pm

Undrar hur mycket medborgarna känner till i vad som stod i piratenparteis valprogram. Många förslag är ganska radikala, som medborgarlön, avgiftsfri kollektivtrafik och legalisera rökning.

Får känslan av att anti-etablissemanget-känslan var det riktigt röstdrivande. Men å andra sidan kan det vara så att det var innehållet i valprogrammet som skapade just den känslan.

#8 Sin Trenton on 19 September 2011 at 4:31 pm

@steelneck Snarare går det väl mellan frihetlig och auktoritär. Liberal är även det ett etablerat uttryck som färgas av sin borgerliga bakgrund och därigenom utesluter t ex radikal.
Samtliga uttryck är redan etablerade — vänster, höger, auktoritär, frihetlig, liberal, konservativ, radikal — men under frihetlig ryms både radikala/vänster frihetliga och liberala/höger frihetliga.

#9 steelneck on 20 September 2011 at 1:27 pm

@Sin Trenton: Ja det är svårt att hitta de rätta orden, mycket genom det jag riktade till Rick. Hela vår tankevärld är så inrutad i den industriella lådan att det ibland blir hart när omöjligt att tänka utanför den. Jag tyckte själv i efterhand att jag valde fel ord, men jag hakade snarare upp mig på det andra ordet, auktoritär. Jag tror att konservativ hade passat bättre. Detta eftersom de som öppnar fönstret under ett disruptivt teknikskifte och tittar hur världen faktiskt ser ut, oftast ses som så radikala att de ignoreras och de som föreslår lösningar som stämmer med den gamla kartan ses som pragmatiker. Så skiljelinjen som den ser ut idag kanske bör gå mellan radikal och konservativ? Men detta är ändå bara en tillfällig spegelbild av hur vi upplever det just nu, den framtida skiljelinjen går inte där, den handlar om något annat.

Före den industriella perioden så gick en skarp linje mellan de som ägde marken, jorden, naturresurserna (engelskans “real property”) och de som inte gjorde det. Under den industriella epoken så förändrades detta till att handla om produktionsmedlen, alltså de som ägde farbrikerna och de som inte gjorde detta, det var dessutom ganska sent som vi började dela upp världen i U och I länder. Men om vi då talar om ett kommande digitalt samhälle (vi har inte ens rätt epitet än), vad talar vi om då? De som äger näten, eller de som äger servrar och därmed kontrollerar.. de som kontrollerar information, eller vad? Å beroende på detta, vilka blir då det digitala trasproletariatet?

Vi kan också se på frågan i ett ännu större perspektiv, hur geopolitiken förändras och hur makt rent geografiskt flyttar omkring över världen beroende på informationens knutpunkter. Men i en värld med internet, var är knutpunkterna? Det är ju inte som i civilisationens vagga när detta var enkelt, när kamelkaravanerna hade sin naturliga knutpunkt i Babylon, och med sjöfarten som ny disruptiv teknik så flyttade maktcentrum till Biblos och kusten, och senare Jerusalem. Vi kan lätt se hur disruptiv teknik som sjöfart, navigationskonsten, tryckpressen, järnvägen, oljan, förbränningsmotorn, flyget och telekommunikationer har funnits där som en parameter när maktens kartor förändrats genom historien. Vi kan också se hur det begärliga ändrats till att allt mer handla om energi.

Internet är fullt i klass med både sjöfarten och tryckpressen, men var kommer konfliktlinjerna att gå både i detta lilla, enskilda människor, till det stora, vad länder slåss om?

#10 opassande » Blog Archive » Vad behöver höger-vänster för dig? on 20 September 2011 at 7:07 pm

[…] och vad det egentligen innebär är en riktig luring, emellertid. Som Steelneck skriver under Rasmus Fleischers inlägg (läs gärna både inlägg och diskussion): Vänster och höger är något som hör […]

#11 Några tankar om Berlinvalet | Sagor från livbåten on 23 September 2011 at 1:09 pm

[…] mycket av diskussionen och analysen här hemma tycks ha handlat om att Piratpartiet i Berlin breddat sig (med krav på […]

#12 Stefan on 27 September 2011 at 9:08 pm

Medborgarlön och drogliberalism vilar på individualistiska värderingar, till skillnad från arbetslinje och nykterism som vilar på kollektivistiska värderingar. Det senare är vad vänstern står för idag och genom historien så vitt jag kan förstå. Milton Friedman, vänsterns hatobjekt #1, förespråkade bland annat medborgarlön och drogliberalism. Stod han till höger eller vänster, och varför?

#13 Elias L. on 3 October 2011 at 12:56 pm

Jag skulle påstå att PP är mera vänster än höger.

Kommentera