PS 3 om extremhögrarna: “Tankesmedjan Mänsklighet”

Min artikel i Aftonbladet (9 aug) om Europas två extremhögrar verkar ha blivit polisanmäld av ett gäng som kallar sig “Tankesmedjan Mänsklighet“. De har (eller är) en blogg, inriktad på konspirationsteorier kring 9/11 och Bilderbergklubben. De kan kort sagt räknas till den s.k. Sanningsrörelsen, som jag beskrev i Aftonbladet med följande ord:

en brokig konspirationsteoretisk miljö, präglad av en viss typ av amerikansk högerpopulism korsat med fascination för alternativ teknik och ekonomi, men också med stort utrymme för ohöljd antisemitism.

Detta är en karakteristik av en miljö – inte av alla enskilda individer som identifierar sig med denna miljö. Allra minst handlar det om att stämpla dessa individer som antisemiter. (Jag hoppas snart kunna återkomma till frågan om antisemitismen och det beklagliga i att denna vedervärdiga krisideologi reduceras till en summa av individuella vanföreställningar.)

“Tankesmedjan Mänsklighet” har nu publicerat en nästintill obegriplig bloggpost, där de bland annat meddelar:

Tankesmedjan Mänsklighet har också beslutat oss för att avvakta en vecka, och om inte Aftonbladet har tagit avstånd från Fleischers rasistiska anklagelser, så kommer vi att polisanmäla Aftonbladet och Fleischer. Vi har informerat förståndaren [sic!] för Institutionen för Samtidshistoria [sic!] vid Södertörns Högskola, som är Fleischers arbetarsplats [sic!] om att de kan komma att bli inblandade i en polisanmälan om förtal

Jag vet inte om de har lämnat in någon polisanmälan, men skulle roas av att få läsa den – även om jag har svårt att tro att den klargör vad i min artikel som skulle utgöra “rasistiska anklagelser”.

Bloggposten på “Tankesmedjan Mänsklighet” är undertecknad “Lasse W”, Lasse Wilhelmson, en figur med bakgrund i maoistiska SKP och FiB/Kulturfront. Vid någon punkt blev han frälst av den antisemitiska världsåskådningen och nu predikar han uppfattningen att den judiska konspirationen ligger bakom marxismen. Nu skriver Lasse Wilhelmsson på “Tankesmedjan Mänsklighet”:

På tidningen Folket i Bild/Kulturfront är det gamla maxister som styr. Eftersom de ännu inte gjort upp med kopplingen mellan sionism och marxism – och det faktum att “ryska revolutionen” i själva verket var en “judisk statskupp” (bolshevikerna), så förnekar de den judiska makten och väljer bort 911, Bilderberg med mera. /…/
Dessutom är de lata och orkar inte sätta sig in i vad som sker bakom det som synes ske.

På något vis ska detta motivera att jag måste polisanmälas. Det är inte helt lätt att begripa. Däremot demonstrerar citatet hur antisemitismen kan fungera som en sekulär religion. Observera också anklagelsen om lathet. Alla som “väljer bort” viss information anklagas för att delta i en mörkläggningsmanöver.
Enda sättet att göra rätt är att ständigt söka sig “bakom det som synes ske” – fast fortfarande inte gå bakom de medvetet sammansvurna individerna. Varje försök att kritisera subjektlösa maktförhållanden med hjälp av kategorier som värde, varuform och kapital uppfattar antisemiterna som ett medvetet försök att mörklägga den subjektiva viljan bakom en påstådd sammansvärjning och därmed som medskyldighet i allt som denna sammansvärjning påstås utföra.

51 kommentarer ↓

#1 generic tadalafil pills on 25 November 2021 at 4:50 pm

tadalafil 5mg canada generic

beside dendritic cells wind

Kommentera