PS 3 om extremhögrarna: “Tankesmedjan Mänsklighet”

Min artikel i Aftonbladet (9 aug) om Europas två extremhögrar verkar ha blivit polisanmäld av ett gäng som kallar sig “Tankesmedjan Mänsklighet“. De har (eller är) en blogg, inriktad på konspirationsteorier kring 9/11 och Bilderbergklubben. De kan kort sagt räknas till den s.k. Sanningsrörelsen, som jag beskrev i Aftonbladet med följande ord:

en brokig konspirationsteoretisk miljö, präglad av en viss typ av amerikansk högerpopulism korsat med fascination för alternativ teknik och ekonomi, men också med stort utrymme för ohöljd antisemitism.

Detta är en karakteristik av en miljö – inte av alla enskilda individer som identifierar sig med denna miljö. Allra minst handlar det om att stämpla dessa individer som antisemiter. (Jag hoppas snart kunna återkomma till frågan om antisemitismen och det beklagliga i att denna vedervärdiga krisideologi reduceras till en summa av individuella vanföreställningar.)

“Tankesmedjan Mänsklighet” har nu publicerat en nästintill obegriplig bloggpost, där de bland annat meddelar:

Tankesmedjan Mänsklighet har också beslutat oss för att avvakta en vecka, och om inte Aftonbladet har tagit avstånd från Fleischers rasistiska anklagelser, så kommer vi att polisanmäla Aftonbladet och Fleischer. Vi har informerat förståndaren [sic!] för Institutionen för Samtidshistoria [sic!] vid Södertörns Högskola, som är Fleischers arbetarsplats [sic!] om att de kan komma att bli inblandade i en polisanmälan om förtal

Jag vet inte om de har lämnat in någon polisanmälan, men skulle roas av att få läsa den – även om jag har svårt att tro att den klargör vad i min artikel som skulle utgöra “rasistiska anklagelser”.

Bloggposten på “Tankesmedjan Mänsklighet” är undertecknad “Lasse W”, Lasse Wilhelmson, en figur med bakgrund i maoistiska SKP och FiB/Kulturfront. Vid någon punkt blev han frälst av den antisemitiska världsåskådningen och nu predikar han uppfattningen att den judiska konspirationen ligger bakom marxismen. Nu skriver Lasse Wilhelmsson på “Tankesmedjan Mänsklighet”:

På tidningen Folket i Bild/Kulturfront är det gamla maxister som styr. Eftersom de ännu inte gjort upp med kopplingen mellan sionism och marxism – och det faktum att “ryska revolutionen” i själva verket var en “judisk statskupp” (bolshevikerna), så förnekar de den judiska makten och väljer bort 911, Bilderberg med mera. /…/
Dessutom är de lata och orkar inte sätta sig in i vad som sker bakom det som synes ske.

På något vis ska detta motivera att jag måste polisanmälas. Det är inte helt lätt att begripa. Däremot demonstrerar citatet hur antisemitismen kan fungera som en sekulär religion. Observera också anklagelsen om lathet. Alla som “väljer bort” viss information anklagas för att delta i en mörkläggningsmanöver.
Enda sättet att göra rätt är att ständigt söka sig “bakom det som synes ske” – fast fortfarande inte gå bakom de medvetet sammansvurna individerna. Varje försök att kritisera subjektlösa maktförhållanden med hjälp av kategorier som värde, varuform och kapital uppfattar antisemiterna som ett medvetet försök att mörklägga den subjektiva viljan bakom en påstådd sammansvärjning och därmed som medskyldighet i allt som denna sammansvärjning påstås utföra.

51 kommentarer ↓

#1 Albert on 14 September 2011 at 10:22 am

Tankesmedjan Mänsklighet,

det är inte konstruktivt att hålla på att polisanmäla till höger och vänster. Det vore bättre om ni verkligen fokuserade på Bilderberggruppen, som ni gjorde från början. Bilderbergarna finns och det råder ingen tvekan om att dess existens länge mörkats av “gammelmedia”. Gruppen har haft stort inflytande framför allt när det gäller att bilda en Europeisk superstat och en gemensam valuta, men även på andra områden. Det erkänner de t.o.m. själva.

Men det är märkligt hur man kan ta steget därifrån och helt plötsligt börja blanda in en judisk konspiration (jag vet att inte alla gör det, endast enstaka personer, men ändå). Det är ett självmål som gör det enkelt att avfärda hela tankesmedjan med “klander genom association”. Titta på medlemslistorna. En stor majoritet av medlemmarna är ju kristna (många i praktiken sekulära). Det speglar sammansättningen av folk i toppen av näringslivet och politiken. Att få reda på vilka beslut de fattar är högintressant. Men det vore skönt om detta kunde göras mer objektivt utan att blanda in fantasier (se t.ex. Daniel Estulin som skriver objektivt om gruppen).

Mvh, Albert

#2 JN on 14 September 2011 at 10:25 am

Grattis. Blev själv polisanmäld för en sågning av ett seriealbum någon gång kring sekelskiftet, och ser detta fortfarande som en av de stoltaste fjädrarna i hatten.

#3 steelneck on 14 September 2011 at 4:08 pm

Att granska och ifrågasätta “sanningar” och skeenden är i grunden mycket hälsosamt, faktiskt motsatsen till allt vad religion heter eftersom religiös tro handlar om tro som inte får ifrågasättas eftersom den religiöse då riskerar förlora sin tro. Men.. När vissa människor bygger olika hypoteser kring inflytelserika människor med makt så har de en förmåga att peka finger mot olika konstellationer, det är sällan människor som hålls ansvariga. Följande liknelse har jag skrivit ett antal gånger och den förtjänar nog att upprepas ännu en gång som ett sätt att bryta ned det till en, för vissa, mindre abstrakt nivå. Det är som att ständigt mässa om hur farlig Kalles bastu är, eftersom några kommunalpampar och företagare brukar träffas där och kanske komma överens om saker. Men det är liksom inte bastuns fel om bastubadarna är korrupta.

#4 glasnost on 14 September 2011 at 7:15 pm

Extremhögrarna SKP, (KFML), FiB/Kulturfront.. okej.. Men, blir de inte lite förvirrande? när “vänsterordet” inte får användas? Och Lasse Wilhelmson och Jan-Inge Flücht (jinge.se) är ju kommunister.. förlåt ‘vänster’, eller förlåt ‘höger’… som Lars Ohly (inte kommunist) läser varje morgon (den sistnämnda åtminstone, enligt en intervju).

Börjar det inte bli lite för långsökt, eller är hela syftet med relativiserandet bara att skälla under fel träd?

(Intressant i vilket fall)

#5 Marcin de Kaminski on 14 September 2011 at 8:42 pm

Själv fastnade jag mot slutet, när du i förbifarten nämner den politiska latheten. Otroligt fascinerande ställningstagande, att den som inte tar ställning mot antagligen är för. Det resonemanget tror jag lätt man skulle kunna djupdyka i någon gång.

Känns igen otroligt väl från alla politiska sammanhang jag verkat i, där det tycks finnas ett osynligt tvång att vara för eller mot precis allt för att inte lämna _några_ ideologiska luckor _alls_. Eller inte minst från tiden med Piratbyrån och nu nätpolitiken, då man hyggligt ofta fått höra att man borde ägna sig åt “riktig politik” istället.

Dels bygger den politiska multituden på att det byggs olika ideologiska tunnlar mot olika saker, tänker jag mig. Och dels är det ett mentalt skyddsnät, man kan inte ha en åsikt om all världens elände och samtidigt förbli hyfsat sansad. Vilket visserligen både Lasse W och FiB/Kf är goda tecken på.

#6 glasnost on 15 September 2011 at 10:05 am

Retas lite bara (Vä/Hö-opponent-rollen ;) Jag uppskattar dit stora arbete och ambition. Det är bra att nån rör upp i dammet (den där polisanmälan är snarare ett tecken på att du är nått på spåren). De är väldigt trängda uppenbarligen.

#7 Harry on 15 September 2011 at 11:39 am

Men är detta inte en klassisk trollning?

#8 Johan on 15 September 2011 at 2:51 pm

Tack för det indirekta länktipset. “Mänsklighet” är det bästa läsningen sedan Svenskfinskaförsamlingen i Sundsvall lade ner.

#9 Kalle on 15 September 2011 at 4:52 pm

Harry varför trollar du?

#10 Tankesmedjan Mänsklighet on 16 September 2011 at 1:01 pm

Albert. En kommentar: Vi har granskat Bilderberggruppen i närmare 3 år, som vi bedömer som det största hotet mot demokratin i världen.
Vi har också fortlöpande kritiserat flera artiklar och reportage, som snarare försöker förlöjliga och misskreditera granskning av Bilderberg.
I samband med Fleischers artikel i Aftonbladet, så är det dock första gången som vi överväger en polisanmälan för att pröva detta, eftersom det underminerar allt arbete med att försöka informera om Bilderberg – samtidigt som världsmedia mörklägger.
Som vi skrev i vår första kommentar till Jan Helin på Aftombladet, så är granskning av Bilderberg kärnan i den s.k. Sanningsrörelsen. VI är dock inte del av någon rörelse, utan vårt arbete är granskning av Bilderberg, vilket vi anser att Fleischers artikel undeminerar på ett mycket fult sätt.

#11 Tankesmedjan Mänsklighet on 16 September 2011 at 1:07 pm

Fleischer. En kommentar. Och vi sysslar inte heller med “konspirationsteorier”, som du skriver i din inledande artikel. Som Albert mycket riktigt kommenterar, så är tyvärr Bilderberg ingen “konspirationsteori”. Även om vi verkligen skulle önska att den vore det, utan den är snarare ett mycket reelt hot – och har växt steg för steg under de tre år som vi har granskat den. Så detta är också en missuppfattning från Fleischer, men det överenstämmer sökert med Fleischers idéer – även om det inte överenstämmer med vetkligheten.

#12 Tankesmedja Mänsklighet on 16 September 2011 at 1:40 pm

Fleischer. En avslutande kommentar, för att korrigera din verklighetsförankring. Vi är inte heller en “högerpopulistisk” tankesmedja, som du skriver i din ingress. Vi är snarare en vänsterinriktad tankesmedja. Att du inte ens inser detta gör att man allvarligt måste ifrågasätta din kompetens som forskare – dina “bias” verkar störa din verklighetsuppfattning – och skämmer ut Södertörns högskola. Vi är själva utbildade i bl.a. vetenskaplig metodik och analys – och häpnar över hur du försöker få verkligheten att överenstämma med dina idéer – än att låta fakta och verkligheten styra forksningen, vilket är normen för kompetenta forskare. Det var av denna anledning som vi skickade kritiken av den artikel till föreståndaren på Södertörns hägskola, eftersom ur en vetenskaplig synvinkel, så är detta inkompetent.

#13 steelneck on 16 September 2011 at 6:24 pm

@TM: Jag håller fullständigt med er och många andra om hur farligt det kan vara med korrupta politiker och annat folk med makt som håller möten i det fördolda. Men läs min kommentar här ovan och byt sedan ut “Bilderberg” mot “Kalles bastu” i dina kommentarer. Ni behöver vara mycket mer konkret i er kritik för att bli lyssnade på, konkret på samma vis som hur ni kritiserar Jonas Sjöstedt, namn, citat, vem gjorde vad och när osv..

#14 Jur. stud. P N on 17 September 2011 at 1:30 am

Några torra ord om förtal.

Det går inte att dömas för förtal av grupper enligt svensk lag. Förtalsbrottet riktar sig alltid mot en viss eller flera identifierbara personer. Juridiska personer kan heller inte förtalas.

Det går inte att polisanmäla förtal. I ärekränkningsmål är det målsägande som väcker talan och för process, inte allmän åklagare. Undantagen är tryck- och yttrandefrihetsmål, där endast justitiekanslern kan väcka talan efter egen utredning av om dylikt brott kan ha begåtts.

#15 Tankesmedjan Mänsklighet on 17 September 2011 at 1:21 pm

Steelneck. Hotet med Bilderberg är betydligt allvarligare än att människor med makt bara håller möten i det fördolda. Det gör även andra organisationer. Hotet med Bilderberg är att de effektivt har lyckats lamslå demokratin, för att i hemlighet införa sina agenda.

Vi var skakade första gången vi läste Bilderberggruppens årliga deltagarlistor och fann att den inkluderade större delen av den amerikanska statsapparten, cheferna för CIA, FBI, NATO, NSA, WHO tjänstgör regelbundet på gruppens möten tillsammans med krigsindustrin, läkemedelsindustrin, oljebolagen, de internationella bankerna, amerikanske kongressledamöter och demokratiskt folkvalda politiker från hela världen. Världsmedia – t.ex de flesta av cheferna för Rupert Murdocks medieimperium. Alla deltagare deltar under heligt löfte om att inte yppa eller skriva någonting om vad som diskuteras.

Detta är ingenting nytt, detta har vi försökt informera om i närmare 3 år genom vår hemsida och genom kontinureliga utskick till svensk media, politiker, politiska partier och opinionsbildare.

Det grundläggande problemet med Fleischers artiklar är att han försöker få detta att framstå som en “konspirationsteori”. Den klassiska strategin från Bilderbergs start 1954 till omkring 2000 var också att anklaga alla som försökte granska Bilderberg för “antisemiter”, vilket är absurt, eftersom alla Bilderbergs deltagare inte är judar. Det är därför vi kritiserar Fleischer och hans motiv

Det finns mycket konkret information om Bilderberg på vår hemsida – http://www.mansklighet.se – se under kategori “Bilderberg”.

#16 Tankesmedjan Mänsklighet on 17 September 2011 at 1:32 pm

Jur.stud. P N: Tack för info om problemet med förtalsmål och att få rätt mot media. Vi är tyvärr medvetna om detta problem och att det är mycket svårt för både personer och grupper att få rätt mot stora tidningar, vilket egentligen är ett stort problem med tanke på medias makt.

Vi har framfört kritik mot Fleischers artikel både till Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin och chefen för Aftonbladet Kultur Åsa Lindeborg och bett dem att antingen ta avstånd från Fleischers insinuationer eller att publicera vår kritik av artikeln, men de har inte ens svarat (vår kritik finns publicerad på vår hemsida).

Aftonbladet försöker framstå som att de arbetar mot rasism, men i detta fall ser vi snarare att de genom arrogans skapar rasism.

#17 Tankesmedjan Mänsklighet on 17 September 2011 at 2:00 pm

Fleischer skrev också i inledningen att vi sysselsatte oss med “konspirationsteorier” kring 9/11.
Detta stämmer inte heller: vi har bara publicerat 4 artiklar kring 9/11. Dessa artiklar publicerades nyligen i samband med att det var 10 års sedan terrordådet i USA. 2 artiklar kritiserade media för att inte våga ställa några svåra frågor ang. 9/11. De återstånde två artiklarna handlade om att 1500 arkitekter och ingenjörer gått samman i en organisation för att kräva en ny utredning om 9/11.

Den sista artikeln är den nedan bifogade artiklen. Vi bifogar länk till denna för att motbevisa Fleischers lösa logik. Man skulle också kunna säga att de som fortfarande tror att de som ifrågasätter den officiella versionen kring 9/11 fortfarande är en bunt knäppskallar kan gå till en av de många psykitariker och psykologer som ifrågasätter detta.

PROMINENTA PERSONER SOM IFRÅGASÄTTER DEN OFFICIELLA VERSION KRING 9/11

Tankesmedjan Mänsklighet publicerar nedan en lista på engelska på prominenta personer som ifrågasätter den officiella versionen av 9/11 inom den kommission som utredde händelserna, militära ledare, ledamöter i den amerikanska kongressen, experter inom underrättelseverksamhet, juridiska experter, akademiker, psykiatriker och psykologer, arkitekter och ingenjörer, vetenskapsmän, familjemedlemmar till offren för 9/11 – och tusentals andra. Många av dessa personer kräver en ny oberoende undersökning av 9/11.

En statsvetare som nyligen intervjuades i svensk radio sa att han mött flera svenska riksdagledamöter, som ochså ifrågasätter den officiella versionen av 9/11, men som inte vågar prata om detta. Amerikanska ambassaden i Stockholm fortsätter också ogenerat att övervaka och registrera svenska medborgare, som ifrågasätter Bilderberggruppens agenda.

Läs hela listan här:
http://mansklighet.se/2011/09/13/prominenta-personer-som-ifragasatter-den-officiella-versionen-kring-911/

#18 steelneck on 17 September 2011 at 6:35 pm

@TM: Inte någonstans skrev jag att ni har fel eller att jag inte inser hur farliga vissa slutna grupper kan vara. Jag försökte däremot ge er ett tips om effektivare kommunikation som rent psykologiskt fungerar bättre, så att folk inte skall ignorera er på precis det sätt du själv skriver att du upplever det. Men tyvärr så valde du att tolka mig på ett sådant sätt att _jag_ upplever mitt försök till hjälp såsom bortkastad, du slösade min tid och gjorde mig arg. Tror du någon skulle lyssna bättre på er i ett sådant tillstånd? Vad ni slåss emot är kognitiv dissonans och då fungerar det inte att ringa i alarmklockor, ropa högt eller presentera drivor av information, sådant cementerar bara förvaret av de befintliga kognitiven och utlöser “system justification” med både “newspeak” och “doublespeak” och givitevis alla de där kletiga etiketterna som klistras för att kollektivt stigmatisera. Jag skulle kunna påstå att du just brände en bro och att du troligen gör detta varje gång du försöker övertyga någon ny att lyssna på dig.

#19 Rasmus on 17 September 2011 at 8:50 pm

Tankesmedjan Mänsklighet: Givetvis ägnar ni er åt konspirationsteorier. Detta sagt helt utan värdering. Alla är överens om att 9/11 var en konspiration av ett eller annat slag. Även den allmänt vedertagna teorin (att islamister kopplade till ett nätverk benämnt Al-Qaida) är i strikt mening en konspirationsteori. På samma sätt är det i sig inget märkligt med konspirationsteorier om vad som beslutas på Bilderberg-mötena. Däremot är det nödvändigt att ställa frågan om hur mycket som dessa teorier kan bidra med. Konspirationsteorier vilar på premissen att ett skeende är konsekvensen av en subjektiv plan. Därmed är de blinda för subjektlösa maktförhållanden, exempelvis de som hänger samman med kapitalets krav på ständig ackumulation. Jag noterar att du inte vill kommentera detta.

Aftonbladet har redan tagit in ett kort genmäla från Lars Adelskogh på min artikel. Jag vet inte varför detta har refuserats, men gissar att det kan bero på att du – Lars Wilhelmsson? – undviker att träda fram med ditt namn. Det torde inte vara okänt att borgerliga medier har som princip att individer alltid ska underteckna texter (utom på ledarsidan).

För övrigt kan jag meddela att föreståndaren för Samtidshistoriska Institutet, Håkan Blomqvist, råkar vara expert just på antisemitiska konspirationsteorier om “judebolsjeviken”. Han är följaktligen inte heller obekant med fenomenet Lasse Wilhelmsson.

#20 Albert on 18 September 2011 at 9:05 pm

Tankesmedjan Mänsklighet,

som ni förstår är jag helt med på att granska Bilderberggruppen. Men ni borde lyssna på steelnecks råd ovan. Eran konfrontativa stil funkar inte, det skrämmer bort folk. Om ni bara kunde framföra era idéer lite vänligare, enbart använda källor som går att verifiera och som folk litar på och kanske slänga in lite humor så skulle det funka mycket bättre. Googla runt lite på ethos, logos och patos för att få lite mer tips.

#21 Tankesmedjan Mänsklighet on 19 September 2011 at 12:54 pm

Eftersom Rasmus Fleischer verkar ha “bias” när det gäller sin objektiviteten i sin forskning och sina aryiklar – och är mer intresserad av att framföra sina ståndpunkter genom att framställa fakta i falsk dager, så kollade vi upp honom och vad som är hans egentliga “bias” och drivkraft.

Från trovärdiga källor fick vi den nedan bifogade informationen. Vi kan tillägga att både redaktören för Jyllandsposten och chefen för hela Jyllandskoncernen – som Fleischer associeras med – är medlemmar i Bilderberggruppen och deltar sedan många år på Bilderbergs årliga möten. Detta är kanske mot denna bakgrund som man behöver värdera Fleischers s.k. “forskning” och artiklar – och kanske även Södertörns högskola.

Fleischers försöker också förtvivlat sammankoppa oss med Lasse Wilhelmsson, som vi inte känner. Lasse Wilhelmsson fick vår kritik av Folket i Bild skickat till sig av en medlem, eftersom han känner till politiken på Folket i Bild, vilket vi inte gör. Lasse Wilhelmsson kommenterade politiken på Folket i Bild, vilket vi la in i en artikel. Denna kommentar hade ingenting med “antisemitism” att göra, men nu försöker Fleischer även att framställa detta på ett felaktigt (lögnaktigt?) sätt för att passa in att sin “mission”.

Han försöker även få det att framstå som att denna person skulle stå bakom oss, vilket inte heller stämmer. Ytterligare ett försök att förvrida verkligheten för att stämma överens med Fleichers “bias” och överhettade mission. Denna sk. “forskningsmetodik” verkar genomsyra Fleischers synsätt: en både oseriös och ohederlig forskare, som tydligen för vad som helst för att “bevisa” sin mission.

Brevet till Aftonbladet Kultur var för övrigt undertecknat av vår sekreterare, så inte ens på denna punkt lyckas “forskaren” Fleischer få en siffra rätt.

Vi läste också en läsarkommentar från Aftonbladet Kultur till Fleischers artikel som sa att “det är lågt och okunnigt” att kalla Ron Paul för “antisemit”. Det är allstå inte bara vi som ifrågasätter Fleischers metoder och slutsatser.

Med detta så avslutar vi diskussion på denna site, eftersom vi inte ser att Fleischer är kapabel att hålla sig till fakta, en skugga faller även över Södertörns höägskola som tillåter honom att hållas.

Vi bifogar nedan information ang. Rasmus Fleischers bakgrund och drivkraft till sina s.k. “forskning” och artiklar. Vi kanske också måste infoga att vi anser det vara en självklarhet att kritisera Israels regeringspolitik som med vilken annan politik och att detta inte är “antisemitism”. Vi gissar att detta inte är en självklarhet i Fleischers värld:

Tankesmedjan mänsklighet har rätt ifråga om Bilderberggrupppens syften. Det var insikten om detta som gjorde att jag lämnade ett ordenssällskap i början av 1980-talet.
Rasmus Fleischer och Martin Aagård (den artikel på Aftonbladet Kultur som är ansvarig för Fleischers artikel, Mänsklighets anmärkning) har båda synnerligen begränsade kunskaper om sådant de publicerar. Fleischers kollega Flemming Rose som var kulturchef på Jyllands-Posten och satte igång rabaldret med Muhammedkarikatyrerna är tillsammans med sin amerikanske påhejare, den internationellt ökände muslimhataren Daniel Pipes aktiva i ansträngningarna att skapa en oroshärd i Norden där man bygger upp misstro och sammandrabbningar mellan muslimer och ursprungsbefolkningen.

I detta nätverk ingår också de unga tvillingbröderna Ted och Kent Ekeroth från Skåne som för några år sedan skaffade sig ett dominerande inflytande i Sverigedemokraterna. Den ene av bröderna fick för ett par år sedan den prestigefyllda utmärkelsen The Herzl Award av den Zionistiska Världsorganisationen. Utmärkelsen är stiftad till minne av sionismens fader, Theodor Herzl som i slutet av 1800-talet skapade den moderna sionismen som numera är kombinerad ideologireligion för de kretsar som styr staten Israel. Mottagare av priset ska ha “gjort utomordentliga insatser för sionismen och staten Israel”.

Bröderna Ekeroth, där den ene nu sitter i riksdagen har också startat den s k antiislamistiska fonden som samlar in pengar för att möjliggöra föredrag och andra kampanjer som uppmanar till motvilja mot muslimer. Detta innebär i praktiken att en svensk riksdagsledamot är aktivt sysselsatt med kampanjer som tangerar begreppet hatbrott, (att skapa missaktning för grupp av människor), och borde bli föremål för djupgående utredning.

Att Fleischer börjar svamla om antisemitism i samband med kritik mot Bilderberggruppen är bara det sedvanliga tricket att skrämma bort dem som intresserar sig för sanningen och historiska skeenden, ett skamgrepp som erkänns av hedervärda judar som inte ställer upp på de sionistiska dogmerna. Ett tips är att läsa boken Sanningen om Bilderberggruppen av Daniel Estulin, utgiven på Anarchos förlag. Kolla också http://www.bilderberg.org och gå igenom listorna på deltagare i mötena sedan starten 1954 så kommer ni att se att en avsevärd del av deltagarna är internationellt välkända judar/sionister inom framför allt finans- och toppolitiska kretsar. Att öppet kunna resonera kring detta har givetvis inget med antisemitism att göra, araberna är ju f ö också semiter, och en lång rad hedervärda judar diskuterar också Bilderberggruppens syften och metoder i böcker och artiklar. Ni kommer också att se hur topparna av det svenska näringslivet tillsammans med kungahuset och regeringskretsarna frotterat sig med de grupper som i flera årtionden arbetat för allt mer globaliserad styrning av de olika kontinenterna.

Den konstellation som består av finanselit, bördsadel och politiska ledare kallas internationellt för synarkism och finns för Sveriges del detaljerat beskriven i en högintressant bok skriven av framlidne författaren Tore Fredin. Boken heter “Synarkismen – en svensk modell” och innehåller en mängd intressant information om vad som pågått bakom de officiella politiska kulisserna under en stor del av 1800-talet och hela 1900-talet och är en bra källa till kompletterande kunskaper om sådant generationer av svenskar undanhållits genom historieundervisningen och media.

Beträffade de skånska bröderna Ekeroths olika bravader så finns det mycket att läsa på Google genom att söka på Ted Ekeroth resp Kent Ekeroth och via deras hemsidor samt deras skapelse antiislamistiska fonden. Ordspråket “Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se” förefaller sällsamt aktuellt i våra dagar
då massmedias ovilja att ge allmänheten allsidig belysning av aktuella händelser håller på att förvandla majoriteten av befolkningen till okunniga idisslare av den tillrättalagda och för makten nödvändiga versionen.

#22 rasmus on 19 September 2011 at 4:20 pm

Tankesmedjan Mänsklighet:
Det är synnerligen förvirrande när du skriver i jag-form men under signaturen “Tankesmedjan Mänsklighet”. Särskilt när det inlägg på nämna blogg/tankesmedja som jag kommenterade var undertecknat med “Lasse W”. Det skulle bli enklare om du valde att träda fram med namn.
Angående bröderna Ekeroth så var ju f.ö. de, till skillnad från Bilderbergklubben, någonting som jag tog upp i den aktuella artikeln i Aftonbladet. Men jag förstår inte vad du försöker hävda: att ekerotharna är bilderbergare? Att hänvisa till en gammal EAP-bok hjälper nog tyvärr inte att klargöra den saken.

Kommentera