*ifiering enligt Manualen

För ett år sedan skrev jag i antologin Efter The Pirate Bay (s. 273–274):

Efter att konsensus hade etablerats om att företaget Spotify representerar framtidens affärsmodell som gör slut på alla konflikter kring kopiering, var det bara att vänta på “filmens Spotify”, “litteraturens Spotify”, “journalistikens Spotify”, och så vidare. Slutet av år 2009 markerade kulmen för dessa fraser i svensk press.

Kulmen kanske nåddes då, men den infantila ifieringens idioti är långt ifrån över. Såvitt jag förstår har det producerats en flodvåg av s.k. appar benämnda enligt formeln *ify, som väl i grunden handlar om att förvandla ett substantiv till ett imperativ. Gemensamt för dem alla är nog en viss slags destruktiv entusiasm där nätvaron bejakas i all sin inlåsthet.

Namngivningen håller på att bli legio bland allehanda företag inom kulturindustrin, inte bara nättjänster. Nyligen meddelades att Bonniers köper upp Nordens återförsäljare av tidningsprenumerationer: Mediafy.

Och fortfarande fiskar lycksökare efter riskkapital genom att basunera ut budskapet att de är “det nya Spotify”. Fortfarande förs budskapet vidare av tidningar, allra senast av Resumé som meddelar: Nu kommer “bok-Spotify”.

Det svenska företaget Litfy lanserar tjänsten Platify, som ska bli en böckernas motsvarighet till Spotify.

Vad tjänsten gör, det bryr sig inte Resumé om att berätta. Så länge något är svenskt och säger sig vilja förnya en “förstockad” gren av mediebranschen genom att lansera en ny tjänst som baseras på centrala servrar och sluten källkod, så kan det kallas för det nya Spotify. Och det kan aldrig råda något tvivel om att det nya Spotify svarar mot ett angeläget behov.

I första bandet av min kommande dubbelbok Boken & biblioteket (s. 84) skriver jag:

I likhet med andra digitala filer kan digitala böcker kopieras utan kvalitetsförlust. Att de tar betydligt mindre utrymme än musik och film gör det ännu enklare. Av samma skäl är det uppenbart meningslöst att ”strömma” böcker. Bokförlagen kan endast i begränsad utsträckning förebygga piratkopiering genom att locka med ökad bekvämlighet i form av nya nättjänster. Kontrollen över upphovsrätt till böcker är i första hand en fråga om tillgång till hårdvara.

Om det finns samtida en The Manual för ifiering – vilket förefaller sannolikt – så följs den till punkt och pricka av Litfy/Platify. Ännu så länge befinner sig företaget på det stadium då det vurmar för gratis. De upprepar sin paroll: “It is a truth universally acknowledged that free is better than not free.
Senare kommer manualen att föreskriva en gradvis övergång till betaltjänst, vilket inledningsvis skylls på de rättighetshavare (bokförlag) som gradvis köper upp hela företaget i utbyte mot licenser. Som sker med Spotify.

Vad tjänsten gör

– Det som användarmässigt skiljer Platify från många andra e-bokslösningar är dels möjligheten att göra marginalanteckningar och lägga in egna bokmärken, men också möjlighen att dela listor och anteckningar med andra användare. Användare kan också diskutera med varandra i olika forum, säger Johanna Denize.

Riktigt hur detta kvalificerar Platify till att vara “böckernas motsvarighet till Spotify” är oklart. Däremot står det klart att tjattret om marginalanteckningars viktighet blivit en viktig markör för en massa aktörer som vill få sina personliga varumärken associerade till det demokratiskt värdeladdade “deltagarkultur”. Vem som skriver dessa marginalanteckningar, vem som läser dem och i vilka böcker de ska förekomma framstår som sekundära frågor.

In the Litfy forum you can discuss everything under the sun with your classmates, your friends, new friends, anyone! Simply find an interesting topic or start your own discussion. If you are in a study group or book circle, start a thread just for your group and invite the others to join! Want help studying? Just ask any question – someone can always help!
/…/
Do you have favorite books? Want others to know? Make a list! You can make as many lists as you want and call them what ever you wish!

Och så givetvis en pristävling där man kan vinna en iPad. Givetvis. Allt följer manualen för ifiering. Ett ord som även kan stavas iFiering och som bland annat omfattar det som sedan tidigare kallas för spotifiering.

36 kommentarer ↓

#1 D on 10 September 2011 at 1:42 pm

“Det svenska företaget Litfy lanserar tjänsten Platify, som ska bli en böckernas motsvarighet till Spotify.”

Underbar mening, nästan bortom parodi. Ifieringen liknar i detta fall mer en besvärjelse än något annat. Om vi säger -ify tre gånger högt framför spegeln dyker entrepenörskapets ande upp och ger oss en stor säck pengar.

#2 chrisk on 10 September 2011 at 1:47 pm

Jag funderar på lite vad som härnest kommer att iFieras. Ett exempel som plågar mig är Korgs Synk-app för sina små söta analogmoduler. En sjukt enkel liten strömpuls förpackas för en enda plattform (iOS) och därmed för en enda hårdvarukombo. (om någon vet någon som skrivit ett open-sourceprogram för detta, let me know).

Men för hemmets alla apparater, kanske via introduktionen av ipv6, kommer troligtvis kylskåpet, teven och lågenergiglödlamporna vara offer för iFieringen. Det hela utgör en konstig ohelig allians mellan Apple och exempelvis Korg. Troligtvis har de ingen som helst deal mellan varandra, ändå förutsätts en viss teknologisk kombination.

Hård- och mjukvaruhackare kommer att ha gott om roliga uppgifter framöver!

#3 Hilton Friedman on 10 September 2011 at 2:50 pm

“Platify” är nästan för bra för att vara sant

#4 Christer on 10 September 2011 at 4:07 pm

Tycker det vore tråkigt om din nya fina bok ska behöva innehålla det i och för sig ganska roliga ordet “kvalitetsförlist”.

Bra artikel i övrigt!

#5 rasmus on 10 September 2011 at 4:09 pm

Christer: Kan bekräfta att så inte är fallet. Att “u” blev “i” skedde på väg hit till bloggen.

#6 E-mannen on 11 September 2011 at 12:28 am

Det bästa med Spotify är ju just att man kan göra marginalanteckningar på sidorna av låtarna.

#7 Corporate-imperativen » Jonas Andersson on 14 September 2011 at 4:21 pm

[…] fantastiskt komiska men samtidigt oerhört talande blogginlägg fick mig att återkomma till min egna gamla spaning från 2008 där jag tyckte mig vara […]

#8 Malte on 15 September 2011 at 12:51 am

‘Plat’ på danska betyder vulgär.

#9 Erik Josefsson on 30 September 2011 at 6:09 pm

jag kör trattify varje dag :-)

https://github.com/kattla/tratten-scripts/commits/master/Tratten

Kommentera