Anonymiteter

Jonas Andersson djuplodar ämnet nätanonymitet. Bland flera andra paradoxer framhåller han hur publicisterna i sitt försök att undkomma massans anonymitet bara gör sig beroende av en annan anonym aktör: Facebooks (vars anonymitet som företag rentav verkar strida mot e-handelslagen). Läs!

Här på Copyriot bloggades förresten förra hösten om likartade frågor: “Den goda pseudonymiteten“.

26 kommentarer ↓

Ännu har ingen kommenterat.

Kommentera