Mellan olja och guld

ASPO Sverige är en förening som vill öka medvetenheten om det fenomen som kallas för peak oil, oljeproduktionstoppen eller oljekrönet. På sin blogg noterar de nu att intresset för peak oil har peakat – åtminstone enligt Googles trendnoteringar. Att förlita sig på dem är alltid vanskligt men ofta ändå tankeväckande.
Antalet sökningar på “peak oil” var som störst i mitten av 2005 men sjönk tillbaka under 2006 och år 2007 utmärkte sig för ett relativt litet intresse. Men våren 2008 märks en ny tydlig topp för intresset – som dock mattades av på hösten och sedan dess har legat relativt lågt. (Även här på Copyriot, kan tilläggas.)

Visst går det att se en parallell till de faktiska oljepriserna, vilka steg kraftigt under 2005, för att sedan åter sjunka fram till början av 2007. Därefter inleddes den våldsamma stegringen av oljepriset, vars topp nåddes just våren 2008. Finanskollapsen samma höst innebar däremot att efterfrågan och priset på olja sjönk ännu mer drastiskt – och därmed även intresset för oljekrönet som fenomen. Möjligen har krisens djup också lett till vissa insikter om att världens problem inte kan reduceras till uttryck för en energikris.

Daniel Berg pekade på ett annat lustigt samband. The Economist skrev i sitt senaste nummer om hur Google-sökningar på “gold price” kan läsas som indikator på vilka känslor som är i svang i den så kallade ekonomin. När folk kollar priset på guld tyder det på att de inte litar på att den ska växa stadigt.
Och vid krisens tillslag hösten 2008 ökade förstås intresset för guld lika mycket som intresset för olja minskade. Det är dock ingenting mot hur mycket folk har sökt på “gold price” de senaste månaderna.

30 kommentarer ↓

#1 Gabrielle B on 2 September 2011 at 1:58 am

Och på robot-företag? Inte än…

#2 Martin Saar on 7 September 2011 at 5:20 am

Rasmus, peakoil har sedan det introducerades av Colin Cambell och Kjell Aleklett är 2002 ifrågasatts misstänkliggjorts och medvetet misstolkats. T ex att olja börjar ta slut. Inget kan vara felaktigare.

Själv undviker jag att använda ordet/begreppet peakoil utan anger innebörden: konsekvenserna för samhället med mindre mängd energi.
ASPO Sverige har fokus på olja men även fossilgas och kol och hur dessa fossilbränslen håller igång vår skulddrivna ekonomi. ASPO Sverige analyserar och informerar om sambanden mellan Energi-Ekonomi. Ekologi och Omställning till ett resilient samhälle. Igår publicerade vi ett viktigt inlägg om sambandet mellan finanskris 2.0 och ett oljepris som peakade på 147 dollar 2008.

Kommentera