Entries from August 2011 ↓

PS 1 om extremhögrarna: Kontrajihadism eller crusaderism?

Min artikel i Aftonbladet om Europas två extremhögrar – som i dag även publiceras på norska i Aftenposten – har fått rätt stort respons väckt ett antal frågor, som jag ska försöka bena ut kortfattat en i taget. Först av dessa frågor är vad de två extremhögrarna ska kallas. Att generalisera är nämligen ofrånkomligt och alternativet till att ha två ganska svepande begrepp tycks vara att stå med ett jättesvepande begrepp.

Vad vi ännu saknar är orden för att tala om Europas två extremhögrar. “Kontrajihadism” kan tills vidare duga för den ena, den som spänner från bröderna Ekeroth till Anders Breivik. Den andra extremhögern, som sträcker sig från sanningrörelsen till identitärerna, är svårare att benämna med ett gemensamt begrepp.

“Kontrajihadism” är, precis som “sanningsrörelsen” och “identitär” eller för den delen “nationalsocialism”, ett begrepp som är skapat av dem som det betecknar. Jag betraktar inte detta som problematiskt i sig – snarare tvärtom. Att göra dem till analytiska begrepp innebär dock att de avgränsas på delvis nya sätt än hur de ursprungligen användes.

Min vän Alex hörde av sig med kritik mot mitt val att tala om “kontrajihadister”. Han menade att det bidrog till att erkänna dem som “försvarare” mot ett verkligt angrepp. Jag framförde själv samma kritik mot begreppet “antijihadister”, när någon föreslog detta. Men att tala om “kontrajihad” uppfattar jag som en rimlig återspegling av en självförståelse där kontrajihadisterna faktiskt anser sig för ett “heligt krig” vars karaktär är utstuderat reaktiv, då det sker i respons på ett förställt heligt krig från motståndaren (där även sådant som barnafödande betraktas som krigshandlingar, kan tilläggas).

Hur som haver – Christian Tengblad har fortsatt diskussionen och är likt Alex skeptisk till att tala om kontrajihadism. Av hans olika alternativ framstår “korstågshögern” som mest användbart, om än lite bökigt. Eller är det bara jag som har fastnat i att det måste vara en -ism?

På engelska tänker jag mig i vart fall att crusaderism borde kunna ta fäste som beteckning på den europeiska extremhöger som identifierar sig med “väst”, utser islam till sin primära fiende och paradoxalt nog lyckas vurma för medeltid och upplysning på samma gång.
Det kan nämnas att Anders Behring Breivik själv använder begreppet vid ett tillfälle i sitt manifest. Närmare bestämt tar han ställning för “Pro-national or pan-European crusaderism”.

Artikel om Europas två extremhögrar

På kultursidan i dagens Aftonbladet skriver jag en längre artikel om Europas två extremhögrar, där jag även uppställer en tes om hur en polarisering inleddes under åren 2006–2007 och troligtvis kommer att fördjupas.
Även om ämnet är av sådan natur att varje artikel borde ha varit ännu längre för att rymma fler distinktioner, så tror jag det är nödvändigt i att börja i den skiljelinje som här dras upp. Det betyder inte att alla på den ena eller andra sidan om strecket ska likställas med varandra. På vardera sida finns fortfarande, som jag skriver, ett spektrum från populism till fascism. Därtill vill jag hävda att det finns en tredje extremhöger i Europa som är sunni-islamistisk (salafistisk eller wahhabitisk) – också rymmande ett motsvarande spektrum – men det är en delvis annan historia.

Efter att ha samlat upp lite fler kommentarer som fällts kring artikeln så hoppas jag kunna gå djupare på några frågor i en bloggpost inom de närmaste dagarna.

Telecomix presenterar ny sökmotor

I samband med Hacknight i Malmö presenterade Telecomix en ny sökmotor för webben, avsedd som ett alternativ till Google: search.telecomix.org.

“Ny” var kanske inte helt sant. Telecomix har helt enkelt gjort en egen implementation av Seeks, ett projekt för att utveckla decentraliserad sökning baserad på öppen kod, ännu i tidig betaversion. Sökningen sker – om jag förstått saken rätt – dels via andra stora sökmotorer (Google, Yahoo och Bing), dels via Seeks eget index. Men rankningen sker enligt egna principer i ett P2P-nätverk och blir därför av annat slag än den allt längre drivna personaliseringen på Google. Några snabba tester gav bra resultat. Åtminstone bättre än nämnda Yahoo och Bing, fast med en något störande övervikt av resultat från identi.ca (något som kanske bara handlar om vilka inställningar som har satts av Telecomix).

Vore intressant om fler ville läsa om Seeks, pröva hur det funkar i dagsläget och kommentera dess potential för framtiden.

Tysklands inrikesminister vill avskaffa anonymiteten på nätet

Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich (CSU) gjorde alldeles nyss ett utspel i Der Spiegel om hur terrordåd likt det i Norge ska förebyggas. Lösningen är, menar han, att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Hans-Peter Friedrich motiverar med följande ord:

Politiskt motiverade gärningsmän som Breivik kan idag, särskilt på internet, hitta stora mängder av radikaliserade och odifferentierade teser. De kan hoppa från blogg till blogg och röra sig enbart i denna andliga sås. Varför tvingas inte anonyma bloggare som “Fjordman” att uppenbara sin sanna identitet?

På vilket sätt som avanonymisering av Fjordman skulle ha hindrat Breivik, det förklarar inte den tyska inrikesministern. Däremot spär han på med de vanliga klyschorna om att rättens grundprinciper “måste gälla även på nätet” (som om förbud mot anonymisering var en rättslig grundprincip och inte betingat av de olika mediernas specifika villkor).

Till saken hör kanske att Hans-Peter Friedrich har positionerat inte alldeles långt från just Fjordman. När han tillträdde som inrikesminister förklarade han att islam inte hör hemma i Tyskland.

Samtidigt tillhör han en regering som i sin utrikespolitik ger aktivt stöd till den islamiska diktaturen i Saudiarabien, dit Tyskland nyligen började exportera 200 stridsvagnar av typen Leopard 2A7+, specialiserad på upprorsbekämpning.

Jag säger ännu en gång, och på fullaste allvar: den så kallade “återföreningen” för 21 år sedan var en djupt beklaglig händelse.

Uppdatering: Efter att detta inlägg refererade till intervjun i Der Spiegel har ministerns utspel även uppmärksammats i SvD.