Felix Stalder om samtida medieaktivism

Felix Stalder skriver i en österrikisk tidskrift om nya utmaningar för medieaktivismen. (Här i Sverige hade man kanske snarare talat om nätpolitik.)
Utgångspunkten är den situation som sedan några år har befäst sig: en nätkultur som på allvar luckrar upp åtskillnaden mellan produktion och konsumtion, men som samtidigt har gjort sig allt mer beroende av en centraliserad infrastruktur där en ny typ av kulturindustriell makt ansamlas. Här kommer ett slarvigt översatt utdrag ur artikeln:

Utifrån ett kritiskt-politiskt perspektiv framstår utvecklingen förvisso som högst problematisk, då den leder till en enorm fragmentering av det diskursiva landskapet. /…/
När envar har möjligheten att enkelt zappa bort sådant som hon eller han inte vill höra, undergrävs den kompromiss som vilar på att människor är beredda att höra även det som de egentligen inte vill höra. I stället för en samhällelig dialog stundar en självbespeglingens kultur där alla talar förbi alla. Under de euforiska år då bloggandet framstod som en “stor konversation” föll denna kritik i döva öron, eller avvisades med hänvisning till det kvantitativt fastställbara krosslänkandet som kunde noteras mellan olika politiska flanker. Nyare kvalitativa undersökningar tycks däremot bekräfta kritiken. Länkandet till den motsatta politiska sidan görs vanligtvis för att bekräfta den egna åsikten och hävda att den andra har fel, inte för att låta den egna åsikten ifrågasättas.
För den medieaktivism som syftar till att producera alternativa budskap, innebär detta att det blir allt svårare att bryta sig ur den självproducerade fragmenteringen. Faran består i att fastna i den egna nischen. /…/ En strategi kan vara att utveckla partiella och tillfälliga allianser som låter information och resurser flyta på tvären mellan nischerna, utan att äventyra nischernas specificitet och inkommensurabilitet i andra sammanhang: förbindelsen av singulariteter (Hardt/Negri).

Dessa resonemang förs på ett mycket allmänt plan, som rör såväl nyhetsförmedling och politisk debatt som förutsättningarna för att cirkulera musik och skönlitteratur. Risken finns att det mediespecifika skillnaderna – som inte minst rör hur olika yttringar äger rum – glöms bort.

Desto mer konkret blir Felix Stalder i en senare del av artikeln, som tar upp tre exempel på “medieaktivism”: Bitcoin, Freedom Box och Thimbl. Det senare kan beskrivas som ett decentraliserat alternativ till Twitter – baserat på Finger-protokollet från 1977, utvecklat av Telekommunisten i Berlin.

31 kommentarer ↓

#1 chrisk on 24 August 2011 at 5:13 pm

Meh, lite väl habermasianskt att tänka att det finns ett “diskursivt landskap” (fö. hemsk term, vad är fel med “offentligt samtal”). Att dessutom säga att det finns politiska “sidor” som bör prata med varandra… det är formatnihilism.

Vad är ett parlament i en huvudstad, med sina två sidor av stolsrader, när internet inte ens har några sidor. Inte heller duger det med att säga att singulariteter ska formera tillfälliga sidor.

Respekt för att haecceitet+haecceitet=minoritetsfraktal

#2 chrisk on 24 August 2011 at 5:19 pm

Ångrar lite min sågande kommentar efter att jag hade läst hela artikeln. Den var rätt okej ändå. /mvh affektkommentator

#3 h2p on 25 August 2011 at 1:27 am

Kan inte tyska så bra, så jag har bara läst utdraget ovan. Men påminner det inte en hel del om filtebubbelteorin? “Fragmentering av det diskursiva landskapet” innebär att vi skapar våra egna bubblor och inte får en var filterbubbel-Pariser kallar en balanserad “informationsdiet”.

Facebook- och googlecentralismen kan på ett tänkas ge oss möjlighet till räddning från denna fragmentering. En centralmakt har ju möjlighet att portionera ut nyttigheter som vi inte hade valt själva.

Thimbl å andra sidan ger ingen möjlighet att pracka på användarna “nyttigheter” de inte själva valt.

Hur menar Stalder att Thimbl-medieaktivismen skulle minska fragmenteringen?

#4 Krona, Euron och gemensam valuta. « Niklas Starow till Europaparlamentet 2014 on 30 August 2011 at 12:33 pm

[…] som skriver om euron och/eller bitcoins. DN, SvT, SvD, EU-nyheter. Viskningar & rop, Copyriot, Ny Teknik, […]

#5 Amilah on 31 August 2011 at 7:03 pm

“krosslänkande” låter som en bra neologism för DDOS-attacker :)

Kommentera