Antipiratbyrån förvandlas till Rättighetsalliansen och ger sig på en 15-åring

En 15-åring i Göteborg kan se fram mot att vara tungt skuldsatt långt upp i sin vuxenhet. Orsak: några kopierade filmer. Låt oss göra klart vilka som tyckte det var en strålande idé att sabotera ett liv på detta vis.

Killen hade blivit försedd med en dator av sin skola. När det visade sig att datorn drabbats av virus undersöktes den av skolans it-avdelning, som slog larm när de såg att där fanns filmer. Skolan utgick från att filmerna hade kopierats i strid med upphovsrättslagen och valde att polisanmäla sin elev.

Nu gäller det – i valfrihetens namn, om man så vill – att klargöra vilken skitskola som gör en sådan sak. Så länge den ansvariga rektorn sitter kvar bör barn och föräldrar kunna utnyttja sin begränsade möjlighet att undvika en så pass fientlig skolmiljö. Om du vet vilken skola i Göteborg som det rörde sig om, skriv det i kommentarsfältet.

Polisanmälan gick till upphovsrättsåklagaren Fredrik Ingblad, som i likhet med upphovsrättspolisen aktivt prioriterar fall som dessa framför andra typer av intrång.

Eftersom det klassas som ett målsägandebrott, där det krävs information från rättighetshavarna om filmernas rättigheter, kontaktade han i sin tur Rättighetsalliansen Europa AB, tidigare Svenska Antipiratbyrån. De representerar filmbolagen, bland annat SF, Warner och Nordisk Film, vars filmer 15-åringen anklagas för att ha fildelat. De ansåg att polisen skulle gå vidare med åtalet.

Minsann! Svenska Antipiratbyrån verkar ha somnat in i stillhet. Efterföljaren heter alltså “Rättighetsalliansen Europa AB”, ett företag som registrerades den 29 april i år, med adress på Vasagatan 46 (till skillnad från Antipiratbyrån som huserade på S:t Eriksgatan).

Bakom Rättighetsalliansen återfinns delvis samma folk. Henrik Pontén står som vd, Sara Lindbäck som vice vd. Styrelseordförande är hyrvideomagnaten Gerre Versteegh. Före detta polisen Anders Nilsson, verksam som utredare på Antipiratbyrån, återfinns också i styrelsen för Rättighetsalliansen – liksom Ponténs och Nilssons fruar.
(Ett säkert irrelevant sidospår är att Henrik Pontén även sitter i styrelsen för “Vår PR-byrå“, som drivs av hans fru. Troligtvis jobbar de med helt andra saker än att kommunicera antipiratbudskap.)

Min gissning är att Rättighetsalliansen är tänkt att fungera mer som en konsult- och advokatbyrå, utan anspråk på att representera några medlemsföretag. Kanske upplevde några av medlemmarna Antipiratbyrån som en lite osnygg konstruktion. Möjligen fanns det oenigheter mellan filmbolagen om finansieringen, vilket gjorde det smidigare med en företrädare som kan fakturera varje enskilt fall. Fast det är svårt att säga vilken roll som i dessa sammanhang spelas av MPA och deras svenska advokatbyrå Maqs.

Samtidigt pågår en rättegång i Uppsala.

54 kommentarer ↓

#1 Per Starbäck on 24 August 2011 at 3:07 pm

Observera att det finns två Antipiratbyråer, båda skapade 2001, Ponténs enskilda firma och den ekonomiska föreningen där Pontén inte nämns med någon befattning. Vad är grejen med det?

#2 Anders Troberg on 24 August 2011 at 3:11 pm

Gräv fram rektorns namn och häng ut honom.

#3 P O on 24 August 2011 at 3:23 pm

Jag har inte järnkoll på skoljuridiken, men kan det finnas någon form av anmälningsplikt för misstänkta brott som begås i en skola? Apropå att valet att anmäla eleven kanske är försett med restriktioner och sanktioner (typ tjänstefel). Men, som sagt, jag vet inte. Inom universitetsvärlden finns åtminstone “inomjuridisk” anmälningsplikt för vissa begågna handlingar.

#4 chrisk on 24 August 2011 at 3:31 pm

Kidsen måste lära sig att kryptera sina hårddiskar och segla de sju proxyhaven!

(givetvis är det vidrigt av skolan. jag manar bara till att chifferpunk är det nya svarta (källa: internet))

#5 rasmus on 24 August 2011 at 3:37 pm

Uppgift från Twitter: Rättegång tisdag 30/8 13.30 i Göteborg.

#6 Leffelini on 24 August 2011 at 3:48 pm

Det är mycket riktigt anmälningsplikt för rektorer och lärare. Annat vore tjänstefel. Sedan kan man givetvis fråga sig om skolan lika gärna kunde anta att pojken hade laglig rätt att inneha filmerna.

#7 chrisk on 24 August 2011 at 3:50 pm

Förslag: Kl. 13:37 den 30/8 bygger vi ett gigantiskt laptop-LAN utanför rättegångsbyggnaden och tokdelar filer.

Om upphovsmän dyker upp, dansar vi, för det gör inte upphovsmän.

For great justice!

#8 rasmus on 24 August 2011 at 3:56 pm

Ja, frågan om anmälningsplikt beror ju helt på vilka antaganden som det är rimligt att skolan gör. Ska de kanske polisanmäla eleven som på en lektion refererar till en teveserie som ännu inte har släppts i Sverige? Är det alls rimligt att skolan gör gissningar om vem som har rättigheter till filmer som ligger på en dator inlämnad för service?

#9 Sleet on 24 August 2011 at 4:03 pm

Är det alls rimligt att förstöra någons liv vid 15års ålder? kan ju fundera på hur länge han kommer orka stå ut.

#10 Anders Troberg on 24 August 2011 at 4:08 pm

Är det ens rimligt att en skola, en institution vars syfte är att sprida och skapa kunskap och kultur, straffar en person som sprider kunskap och kultur?

Det är att dra hela skolkonceptet i smutsen.

#11 Andreas on 24 August 2011 at 4:10 pm

Vad hände med att skolan är ett andra hem där elever kan känna sig trygga och att rektorn ska bry sig om eleverna i första hand lyckas med sin skolgång ? De kunde ju frågat lite mera kring det tycker man ju… Dyrt och totalt saboterat liv…

#12 David Bergkvist on 24 August 2011 at 4:17 pm

Är det inte väldigt sjukt att skolan har anmälningsplikt angående saker som inte har med skolan att göra? Min arbetsgivare har ju t.ex. inte någon anmälningsplikt om jag begår en massa brott som inte har med arbetsgivaren att göra. Varför ska barn ha större krav på sig att följa lagen än vad vuxna har?

#13 Nicklas on 24 August 2011 at 4:17 pm

Skolan som institution skall faktiskt sitta “j****gt still i båten” när det handlar om “piratkopiering”.

Hur var det nu igen rektorn? Max 15% eller 15 sidor ur en box. Var det per elev per gång eller var det totalt.

Man kanske skulle anmäla skolan för brott mot kopieringstreglerna också. Det om något skulle bli en intressant rättegång. Då handlar det inte om Nisse 15 mot mediamaffian, då blir det hela skolvärlden, samtliga kommuner och staten mot mediamaffian.

Hur är det nu resonemanget går i skolan? Jo, vi måste kopiera (eller “stjäla”) för böckerna är så DYRA att köpa in. Har vi hört det förr?

#14 Johan on 24 August 2011 at 4:17 pm

Sammanfattar mina åsikter om detta i ett ord:
Ruttet

#15 Isak Gerson on 24 August 2011 at 4:18 pm

Om någon kan vaska fram skolans namn samlar jag gärna ihop ett gäng hackers och frågar elevrådet om de vill ha in oss för att utbilda ungarna i kryptografi. Med tanke på vilken hackerstad Göteborg är är det nog inte så svårt att organisera. Vi måste ju lära kidsen att gräva tunnlar.

Det blir tydligare och tydligare att vi behöver ge nästa generation varsin dataspade för att de ska kopiera. Vietcong-taktik nästa.

#16 chrisk on 24 August 2011 at 4:31 pm

“Så här kör du Truecrypt. Lägg sedan all Warez där”

#17 herr_nilzzon on 24 August 2011 at 4:40 pm

Först och främst visar hela denna incident på otroligt dåligt omdöme, både hos IT-tekniker och hos rektor.

Om skolan nu har en sådan hård policy mot upphovsrättsbrott, varför har de då möjliggjort att (trolig) nedladdning via någon bittorrent/DC eller annan klient?

Har eleven själv skrivit under ett avtal om vad datorn får användas till?

Har detta gjorts med målsmans godkännande?

Eftersom det är skolans datorer, sålunda skolans utrustning, är brottet knappast den enskilde elevens, utan skolan/kommunen eller möjligen friskoleföretaget om det är privat verksamhet. Det lär finnas något avtal om hur datorn ska användas osv. Har skolan en så hård policy kring upphovsrätt, så är jag benägen att idiotförklara IT-avdelningen på stående fot. Man låter i så fall inte minderåriga få fri tillgång till en dator om man inte inser vad detta onekligen kommer att leda till. En annan punkt är vad ett eventuellt avtal tillåter enskild elev att lagra på datorn, och vad som är att betrakta som privat, respektive skolmaterial (och hur vida IT-avdelningen har rätt att snoka i detta).

… och som f.d. lärare, så kan jag skriva under på att kopieringsmaskinerna går väldigt varma för att kunna klara av dagens anorektiska elevbudgetar rörande läromedel. (Fast å andra sidan har vi ju också en skola som lekt störtlopp bland placeringarna i internationella skoljämförelser).

#18 rotve on 24 August 2011 at 5:34 pm

Finns det något belägg för detta med “skuldsatt långt upp i sin vuxenhet”? Jag har inte sett nån uppgift om något visst belopp.

#19 Landsknecht on 24 August 2011 at 5:41 pm

Någon som kan hänvisa till lagrum som säger att skolpersonal skulle ha någon slags generell anmälningsplikt?

Jag kan inte se annat än att anmälningsplikt förvisso föreligger vid misstanke om att en elev på något sätt far illa (våld/andra övergrepp i hemmet etc) men inte därutöver.

#20 BL on 24 August 2011 at 6:17 pm

Det jag skulle skjuta in mig på om jag vore försvaret vore det märkligt automatiska antagandet att filmerna skulle vara kopierade i strid med upphosvrätten. Både från skolan men framför allt från åklagaren.

Man har fortfarande rätten i Sverige att framställa exemplar för privat bruk inom familj och vänkrets även av upphovsrättsskyddat material. Det bör inte vara någon skillnad i det avseendet på att ha en film liggande på sin dator och att ha bränt en egen DVD av den.

Och även om han de facto har tankat ner filmerna från nätet så är det mig veterligen inte heller ett brott, så länge han inte DISTRIBUERAR materialet vidare.

Men om jag vore den åtalade killen skulle jag jävligt snabbt se till att ha nämnda filmer som DVD:er hemma i TV-hyllan, om han inte redan hade det vill säga.

Hela åtalet förefaller för en utomstående mycket, mycket märkligt. Jag hoppas killen åtminstone har ett försvar som är kompetent i de här frågorna…

(Detta sagt utan att ha minsta aning om vad som faktiskt har skett i det här fallet.)

#21 jeffer on 24 August 2011 at 7:18 pm

Gillar #15 Isak Gersons förslag om hackermobilisering. Massutbildning i kryptografi är en konstruktiv reaktion. Ett sätt att delvis nollifiera repressionssystemet.

Upphovsrätt är en restriktiv elitreligion. Den principiella motsatsen är det moraliska imperativet att alla ska ha allt i den digitala världen. Kopiering och spridning tar aldrig bort något. Det lägger bara till. Låt oss maximera detta och samtidigt skydda spridningsprocessen med krypto och andra verktyg – allt till samhällets och 6,5 miljarder människors bästa!

#22 opassande » Blog Archive » Jobben en femtonåring betalar för on 24 August 2011 at 7:41 pm

[…] i valet 2006 på frågor om Ipred-lagarna. Reinfeldts jobb, tydligen, var att underlätta för den privata sektorn att få bedriva den här sortens polisiära verksamhet själva — för det är ju deras […]

#23 Missionsföreståndare laxsill on 24 August 2011 at 10:24 pm

Jag håller med om ovanstående kommentar. Kopiera och sprid dess budskap.

#24 z on 25 August 2011 at 7:42 am

som tidigare nämndes, märkligt att man förutsätter att filerna kopierats i strid med upphovsrättslagen, varför skulle det inte kunna vara privatkopiering? Speciellt aktuellt nu när vi alla får betala en avgift för att ha den lagstiftade rätten. Och varför inte vara konsekvent och förutsätta att varenda fil på hans dator är olagligt kopierad, och anmäla detta “- äger du verklighen rätten att kopiera den här pdf:en?”

#25 Samira on 25 August 2011 at 4:37 pm

Det där med skolans plikter är skiftande. När jag pluggade på Stockholms Universitet 2007 råkade jag ha på torrentprogrammet en gång medan jag surfade på det gemensamma nätet. Jag vet inte om skolan rapporterade till Universal Studios som ägde någon serie jag seedade då, men jag fick ett varningsmail från Universal, dock är ju utredning för dyrt så jag behövde inte göra annat. Tydligt är dock att skolor av ngn anledning verkar ha plikt att rapportera, eller redan har ett avtal där det på något sätt märks när man (olagligt) laddar upp/ner via deras nät, hur nu de avgör det innan utredning.

Med andra ord dyker många frågor upp. Jag har inte lyckats utröna om det var filer på datorn de antog var olagligt nedladdade samt som flera kommenterat – vad han skrivit under på (och hur bindande dessa är rättsligt), vad de kan bevisa, samt hur mycket som kan skyllas på honom och inte skolans egna (frånvarande) begränsningar i nedladdning etc…

#26 Mårten on 25 August 2011 at 6:43 pm

“Någon som kan hänvisa till lagrum som säger att skolpersonal skulle ha någon slags generell anmälningsplikt?”

Det undrar jag också, tycker det låter som en väldigt ogenomtänkt och fyrkantig regel. Ska de polisanmäla alla 15-åringar som plagieriat delar av en uppsats eller slängt skräp på skolgården också?

Jag sökte lite och hittade följande notis från december 2007: “Från och med nu får alla rektorer i Eskilstunas kommunala skolor uppgiften att anmäla alla brott som begås inom skolans väggar.”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=1789972

Är det något som beslutats på kommunal nivå gäller det antagligen inte hela landet? Men det är ju möjligt Göteborg infört liknande regler.

Skulle vara intressant om någon vet mer om detta?

#27 Johan on 26 August 2011 at 12:57 am

Instämmer med Nicklas.
Hur många gånger har man inte suttit i klassrum och kollat på film när varningstexten rullar fram “Denna film får ej visas i annat än privat”. Skolan kopierar texter hela tiden, dom visar filmer som inte är tillåtna för offentlig visning. Kopiering är en grundsten i hela skolsystemet.

#28 Anders Wallin on 26 August 2011 at 11:18 am

Rektorn som anmälde 15-åringen i Göteborg för fildelning.

Anders Wallin
Buråsskolan

Telefon: 031-365 71 02
anders.wallin@centrum.goteborg.se

Bild: http://www.gp.se/image_processor/1.109027.1253574080!/image/1523602861.jpg_gen/derivatives/full/1523602861.jpg?maxWidth=350

http://www.goteborg.se/wps/portal/burasskolan
http://burasskolan.blogspot.com/p/kontaktinformation.html

Frågan är: polisanmäler rektorn även mobbingfall på skolan, eller är det endast upphovsrättsbrott som anmäls?

#29 Att livesända en huvudförhandling « Gustav on 26 August 2011 at 11:29 am

[…] på tisdag är det ny fildelningsrättegång i Göteborg. Det är en 15-åring som står misstänkt. Vi har framfört till Göteborgs Tingsrätt att vi vill livesända även denna huvudförhandling. […]

#30 maria kempe olsson on 27 August 2011 at 10:51 am

I FÖP:en är det maria kempe olsson som har gjort polisanmälan mot 15-åringen.

#31 Oldtimer on 28 August 2011 at 10:38 am

Skolan är ju Buråsskolan. Nu för tiden har skolarna inte alltid bara en rektor och tydligen är det Maria Kempe Olsson som gjort polisanmälan. Dessutom har vi IT-ansvarig på skolan som är Mattias Rönnquist och ansvarig tekniker på Intraservice som är Erik Jönsson. En skön trio.

#32 Thomas Tvivlaren on 28 August 2011 at 11:31 am

“Frågan är: polisanmäler rektorn även mobbingfall på skolan, eller är det endast upphovsrättsbrott som anmäls?”

Yepp, eller arbetsmiljö som i vuxenvärlden skulle konstituera lagbrott. Toaletter som inte fungerar, dålig städning som är potentiellt hälsovådlig…

Vad har för övrigt – och ironiskt nog – skolan för utbildningsansvar i relation till digitalteknik/datorer/nätet etc? För det är ju trots allt barn det handlar om här. Har skolan ens en utbildningspolicy kring IT?

Huvudproblemet är dock den verklighetsfrånvända lagtexten men visst är det skoj att saker nu polariseras på detta välbehövliga sätt? Samtidigt oerhört tragiskt att det drabbar en människa i början av dennes liv. Det blir alltid fel offer när makt går före rätt.

#33 Thomas Tvivlaren on 28 August 2011 at 11:43 am

Skolan som polisanmälde en 15-åring för upphovsrättsbrott har sannerligen en passande vision:

“Kunskap och hälsa i en trygg och tillåtande miljö för alla.”

Varför, varför är verkligheten alltid överträffande fiktionen?

Källa: http://burasskolan.blogspot.com/p/kontaktinformation.html

#34 Thomas Tvivlaren on 28 August 2011 at 12:27 pm

Ett utdrag från mitt mail till Maria Kempe-Olsson om detta ärende:

“Hej Maria,

Om jag har förstått det rätt så är det du som för Buråsskolans räkning polisanmälde den 15-åriga eleven för upphovsrättsbrott.

Jag har lite frågor och funderingar kring detta:

1) Är det någon anmälningsplikt som ni vilar er på i ert beslut att polisanmäla? Är detta lagreglerat eller något ni på skolnivå har som policy? Tillämpas detta även i anslutning till arbetslagar, mobbning och liknande?

2) Beträffande lånedatorn, hur ser avtalet ut mellan eleven och skolan. Jag avser då avgränsningar i form av handhavande och nyttjande.

3) Hur är skolans IT-policy ur ett utbildningsperspektiv. Hur har ni utbildat era elever om nätet/digitalteknik i allmänhet?

4) Har inte skolledning/IT-ansvariga något som helst ansvar för vad elever “troligtvis” gör med sina lånedatorer? Det är en sak att ingå ett avtal men en annan att ha verklighetsförankring mot bakgrund av att det är unga människor ni lånar ut datorerna till som med all sannolikhet ser kopiering som en del av vardagen. Om ni verkligen prioriterade den – idag – mycket märkliga upphovsrättslagen så hade det väl varit mer ansvarstagande att helt sluta låna ut datorer? För övrigt säger väl detta en del om hur fel den prioriteringen i så fall vore, och hur märkligt ert agerande att polisanmäla också uppfattas?

5) Sist, och kanske minst, hur tycker du att skolans vision motsvaras av det sätt ni hanterat det här ärendet? Enligt skolans blogg så är visionen: “Kunskap och hälsa i en trygg och tillåtande miljö för alla.”

På vilket sätt är det förenligt med kunskap att motarbeta densamma på så sätt som nu skett? Kopiering är ju trots allt själva förutsättningen för informationseran, dvs den tid vi nu lever i. Borde inte en modern skola stå upp för detta?

På vilket sätt är det förenligt med hälsa att sätta en av era egna elever i en situation som han/hon knappast upplever som hälsosam. Den psykosociala stress som eleven sannolikt upplever pga detta skulle jag svårligen betrakta som något annat än avskyvärt.

Är det verkligen trygghet er skolmiljö värnar om när ni polisanmäler något som väldigt få anser ens borde vara ett brott? Vems trygghet i så fall? Är det verkligen elevernas trygghet som har huvudfokus? Eller är det möjligtvis bara skolledningens trygghet som försöker säkra sin egen rygg, kosta vad det kosta vill?

Och det där med tillåtande kanske jag inte ens behöver ta upp?”

#35 Oldtimer on 29 August 2011 at 7:24 am

Man kan komplettera med att Maria Kempe Olsson har bytt från Buråsskolan till Bergsjöskolan, där hon numera är rektor för årskurs 0-6.

#36 saturday_sun on 29 August 2011 at 8:40 am

Det finns en anmälningsplikt som rör missförhållanden i hemmet. Enligt Skolverket är syftet detta (saxat från Skolverkets webbplats):

“Syftet med anmälningsskyldigheten är att socialtjänsten på ett så tidigt stadium som möjligt ska få kännedom om barn och ungdomar som behöver hjälp. Skyldigheten omfattar barn under 18 år och avser missförhållanden som antingen är kopplade till barnets hemmiljö eller dess eget beteende. Det kan handla om misstanke om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet eller att barnet eller den unge uppvisar ett riskbeteende, t.ex. missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende.”

#37 Thomas Tvivlaren on 29 August 2011 at 2:02 pm

@Oldtimer: Attans, då är det väl ännu mindre risk att det blir något svar…

@Saturday_sun: Om det är det de har lutat sig emot så blir det än mer obehagskänslor kring hela synsättet mot kopiering. Något som väldigt många människor (om inte redan så i framtiden en absolut majoritet) ser som fullt naturligt är inte bara illegaliserat utan beskrivs i termer som väl enklast kan sammanfattas som asocialitet/självskadebeteende.

Uttryckt annorlunda så håller vi nu på att bygga upp en generation präglad av beteendemässig schizofreni och systemisk lögn. Mums fillibaba! Men någon måste ju få betaaalt… Typ.

#38 chrisk on 29 August 2011 at 9:05 pm

Förundersökning och lite allt möjligt har sammanställts av ungpiraterna:

https://dl.dropbox.com/u/5909274/Fildelningsfall/Pa%CC%8Aga%CC%8Aende%20eller%20kommande%20ra%CC%88ttega%CC%8Angar/index.html

#39 Mattias on 30 August 2011 at 12:13 pm

“som tidigare nämndes, märkligt att man förutsätter att filerna kopierats i strid med upphovsrättslagen, varför skulle det inte kunna vara privatkopiering?”

Såhär står i förundersökningen, sid 13 i pdf.

“[…]
Jag har inte haft möjlighet att ta del av filernas innehåll.

Samtliga filnamn innehåller benämningar såsom “SWESUB” och “DVDRip”, vilket är typiska beteckningar på piratkopior. Benämningen “SWESUB” innebär att man har försett filmen med svensk textning innan filmen finns tillgänglig med svensk text. DVDRip innebär att man har komprimerat en DVD-film till ett mindre format, såkallad rippning.

Av filnamnen drar jag sålunda slutsatsen att samtliga verk är nedladdade från olovliga källor. Tilläggas bör att lovliga kopior aldrig namnges med beteckningar såsom SWESUB eller DVDRip”

Signerat Anders Nilsson, Svenska Antipiratbyrån.

#40 anders bananders on 30 August 2011 at 1:29 pm

Dels kan man ju som privatperson som rippar de DVD-skivor man äger för privat bruk mycket väl följa “piratscenens” namngivningskonventioner, dels är det inte sant att SWESUB alltid betyder att “man har försett filmen med svensk textning innan filmen finns tillgänglig med svensk text.” Ofta tas väl textningen från den textning som finns på den utgivna DVD:n?

#41 Mattias on 30 August 2011 at 5:52 pm

Jag håller med om att det känns godtyckligt att hänvisa till delar av filnamnen men samtidigt är det väl ett fall av att anstränga sig lagomt mycket. Skulle de krävas skulle Antipiraterna kunna skaffa sig ett exemplar av den fil som filnamnet verkar peka på och sedan göra byte-för-byte-jämförelse med filen på den misstänktes dator. Stämmer den checksumman känns det ganska svårt att man hemmarippat dvd:n. Nu fungerade ju inte detta, kisen blev friad. Så man får väl se om dom i nästa fall dom ger sig på skolbarn kommer att lägga fram bättre bevis på att det är “olovliga” filer.

#42 Mårten on 30 August 2011 at 7:26 pm

Mja, skulle killen protestera vore det ju en lätt sak att kontrollera noggrannare. Det är ett större problem när det gäller IPRED tror jag, där man inte ges möjlighet att försvara sig innan identitet lämnas ut.

“Så man får väl se om dom i nästa fall dom ger sig på skolbarn kommer att lägga fram bättre bevis på att det är “olovliga” filer.”

Ser dessvärre ut som åklagaren tänker överklaga:

“Åklagaren Fredrik Ingblad meddelade för Aftonbladet att han kommer att överklaga tingsrättens dom.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13549642.ab

#43 Tingets rätta rum | Intensifier on 30 August 2011 at 7:51 pm

[…] talade vi om proteströrelserna Netopia, Rättighetsalliansen, och Ifpi. Dock var det ingen av dem som anordnade en protest mot oss just där. Istället skedde […]

#44 Thomas Tvivlaren on 31 August 2011 at 9:04 am

Jag fick svar på mitt mail ovan från en person vid namn Ulrika som ska vara “Områdeschef Sektor Utbildning” på SDF Centrum, Göteborg. Väldigt kort och inte alls utvecklande utan snarare undvikande. Men ett svar i varje fall:

“Hej Thomas,

I skolans uppdrag ingår att visa på vad som är rätt och fel. I detta fall begick eleven en olaglig handling och då är skolan skyldig att polisanmäla. Eleven och dennes föräldrar hade dessutom skrivit på skolans IKT kontrakt där det stod att vi anmäler alla former av brott. Däremot är skolan ingen utredande myndighet, det gör polisen.

Vill du ha mer information hänvisar jag dig till SDF Centrums hemsida på goteborg.se

Hälsningar”

#45 Thomas Tvivlaren on 31 August 2011 at 9:15 am

@Mattias: “Av filnamnen drar jag sålunda slutsatsen att samtliga verk är nedladdade från olovliga källor. Tilläggas bör att lovliga kopior aldrig namnges med beteckningar såsom SWESUB eller DVDRip”

Man blir ju “lätt” förvånad när sådana “slutsatser” anses giltiga ens av de som framstår som expertvittnen. Det visar i mångt och mycket på hur rättsosäker informationseran är. Den blinde leder den döve typ.

Namnkonventioner som nyttjas av mediecenter som XBMC och liknande utgår från det som blivit de facto standard. Detta är ju då i regel scenens namnkonventioner men det säger absolut ingenting om filinnehållet och dess ursprung. Det blir ungefär som att hävda att alla som heter Mijailovic eller Svartenbrandt per automatik är ministermördare eller bankrånare. Tja, med skillnaden att det är betydligt enklare att trycka F2 eller i en terminal skriva “mv filnamn.mkv nytt_filnamn.mkv”…än att klona Mijailovic och Svartenbrandt.

Hur var det nu med att samma lagar ska gälla “i verkligheten” som “på nätet”? Nog är det Vilda Västern alltid men det har mest att göra med hur man krumbuktar sig och tillämpar selektiv syn, hörsel och principutövande för att göra skillnad på ex. beviskrav i relation till nätliga företeelser.

#46 P O on 31 August 2011 at 9:17 am

Thomas Tvivlaren: Svaret du fick är så typiskt för hyckleriet kring den så kallade anmälningsplikten, som jag skriver om på VK Kultur i dag.

För det första är det häpnadsväckande att områdeschefen fastslår att eleven begick en brottslig handling. Det vet man inte förrän dom faller, och tingsrätten har ju ogillat åtalet.

För det andra lever ingen skola upp till denna anmälningsplikt, enär misstänkta brott begås i stort sett varje dag på en skola.

#47 P O on 31 August 2011 at 9:20 am

Glömde länken till artikeln.

#48 Thomas Tvivlaren on 31 August 2011 at 9:24 am

Apropå det där med “att lovliga kopior aldrig namnges med beteckningar såsom SWESUB” så bör ju det kunna vara skäl att helt ifrågasätta expertvittnets kompetens?

Nu är ju det här kanske inte ett exempel på “lovlighet” (skrämmande nog då nyhetsrapportering i en tid som vår primärt bör ha som syfte att underlätta om demokratifunktionen) men i varje fall ett exempel på att begreppet inte säger någonting alls om den automatiska illegitimitet som Anders Nilsson hävdar (spola fram mot slutet om ni inte orkar se hela klippet):

http://www.youtube.com/watch?v=njjmcOKp_Yc

#49 Thomas Tvivlaren on 31 August 2011 at 9:47 am

P O: Tror inte länken funkade men hittade fram till din blogg och läste där. Instämmer till det du skriver.

För övrigt skulle jag nog hävda att svaret är typiskt för ett samhälle där att ta ansvar decimerats ned till att byta outsourcing-leverantör, gurgla någon PR-trillad ramsa och sätta responsintensitet i direkt proportion till mediebevakningen.

Nu hävdar jag inte att Schlingmann är ensamt ansvarig, ty trianguleringsmonstrumet tog ju fart (minst) via Reagan, Thatcher, Persson, Blairs “New Labour” etc. Men han tjänar i varje fall som ett lysande exempel på den “jag hör vad du säger…(men jag lyssnar inte)”-kultur vi fått bland våra makthavare. I en sådan mylla så växer propagandismen både ur ett behovsperspektiv och ett funktionsperspektiv. Makten som vision är ju egentligen samma sak som lögnen som vision.

Allting går ut på att mildra skadeeffekter, spela på känslor, och fejka allt som går. I många avseenden är det ett hån mot demokratins intentioner. En politisk kapitulation på många sätt. Och vi har en regeringschef som i relation till sin osynlighet med rätta kan associeras till Fantomen (den vandrande vålnaden).

Läsrelaterat:

Propagandaminister Schlingmann
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/schlingmann-blir-regeringens-pr-chef_5466453.svd

Birds of a feather…
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-moderaterna-tar-efter-bushs-strategi_1447273.svd

Triangulering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Triangulering_(politik)

#50 Thomas Tvivlaren on 31 August 2011 at 10:21 am

Per Strömbäck, Netopialobbyist m.m., intervjuades i P1 häromdagen med anledning av det här aktuella kopieringsfallet (del 2):

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4669280

Direktlänk för wget eller liknande:
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3433764.m4a

Med hänvisning till, om jag förstod det rätt, att Sverige ännu inte har något HADOPI-liknande så framställde han Sverige enligt följande i relation till immaterialrätt:

“Sverige kommer att framstå som en isolerad piratö i Europa.”

Mot det påståendet är det mäkta intressant att läsa IPRI:s rapport för 2011 där Sverige anses världsledande. USA, märkligt nog, platsar inte ens på topp-10.

Följande passus från rapporten ger en hint om att det inte heller handlar om något som av upphovsrättsindustrin skulle kunna tolkas som romantiserat/förvrängt (tja, typ det mesta alltså som inte sammanfaller med grundtesen “kopiering är stöld”):

“Several variables in the IPRI are based on ‘hard data.’ For example, the numbers of procedures and days necessary to register property, while also based on surveys, are not based entirely on perceptions but on estimates of actual procedures involved. Similarly, estimates of the level of piracy are based on actual economic data from trade groups like the International Intellectual Property Alliance and the Business Software Association.”

Så vad menar egentligen Strömbäck?

Hur länge ska upphovsrättsindustrins företrädare behandlas som objektiva trots att de är part i målet? Förstår inte riktigt att de tillåts abonnera på debattsidor och intervjusituationer så okritiskt även i dessa dagar.

IPRI Ranking 2011:
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/userfiles/chapter%204%20ipri%20ranking.pdf

#51 x on 4 September 2011 at 2:42 pm

Rättighetsalliansen europa ab = APB

De har bara bara bytt namn men gör samma skit som innan …. dvs sitter o ljuger svenska folket rakt upp i ögonen ….

#52 Fildelningsrättegång imorgon i Nacka tingsrätt « nipe.me on 17 January 2012 at 10:12 am

[…] Europa Ab, tidigare Antipiratbyrån, är inkallade som vittne. Deras vittnesed borde låta något i stil med ”Här med lovar jag […]

#53 Jag blir pirat. Pontén made me. | DeepeditionDeepedition on 20 February 2013 at 2:48 pm

[…] tänker på McCarthyismen och vad den innebar för underhållningsindustrin. Att det dykt upp en efterföljare till Antipiratbyrån: Rättighetsalliansen som väljer att hota ett demokratiskt parti med rättegång om de inte […]

#54 liza Olsson on 18 March 2013 at 3:08 pm

Bryt benen av han bara

Kommentera