Det underjordiska Libyen

Nyhetsrapporteringen från Tripoli har varit en aning förvirrad i frågan om vem som behärskar vad. En bidragande orsak till detta kan ha varit vanan att tänka kriget kartografiskt, som ett skeende på en platt yta – vilket är att bortse från tunneldimensionen.

En artikel i The Telegraph har uppmärksammat de enorma tunnelsystem under Tripoli där Gadhaffi antas hålla hus. Nå, liknande finns nog i de flesta huvudstäder. Det speciella med Libyen är att tunnelsystemet sträcker sig över, eller snarare under, stora delar av landet.

År 1984 inleddes ett byggprojekt av nästan ofattbar omfattning, “Great man-made river“. Det uttalade syftet är att frakta dricksvatten från undervattenssjöar i landets södra delar, genom den obebodda öknen och till kustremsans städer. Men i väst har man sedan länge misstänkt att tunnlarna även ska tjäna militära transportbehov. Rören är nämligen uppemot fyra meter i diameter. På vissa håll går de mellan 100 och 200 meter under jordytan.
Så småningom kommer säkert fler uppgifter om dess roll att sippra ut. Kanske blir det lagom till att jag, för tredje vintern, återupptar min långsamma läsning av Cyclonopedia.

Låt oss avsluta med en bild på en annan statschef som gillar tunnlar:

26 kommentarer ↓

#1 chrisk on 23 August 2011 at 2:22 pm

Intressant. Det kan tyckas osmart att bygga tunnlarna helt eller delvis ovan jord, då de är mera sårbara och enkla att träffa från till exempel ett stridsflygplan.

Men, då bortser man från det reverserade panoptikon som tunneln medför. Man kan inte i ett givet moment veta huruvida någon är i tunneln eller inte. på så sätt måste man mer eller mindre förstöra hela systemet, och med tanke på att de var ‘kamouflerade’ som dricksvattenledningar kanske man inte heller ur ett humanitärt perspektiv vågade förstöra dem.

Om tunneln medför en underjordisk deterritorialisering av den släta kartografiska flygfotoöknen, kanske grottan är bergstrakternas motsvarighet. Exempelvis Sävebunkern är ju inte en tunnel, den förbinder inget trots dess rörform, utan snarare en grotta.

#2 Goran on 23 August 2011 at 6:32 pm

Det är ju lätt att börja tänka på Kusturicas Underground.

Kommentera