Ungern åt höger, del 6: Arbetsläger

Tidningen Arbetaren rapporterar om den “Ungerska arbetsplanen“ (Magyar Munka Terv), som just har lagts fram av landets demokratiske despot Viktor Orbán. Jämförelser låter sig göras med det som i Sverige kallades för “Fas 3“, men moderaternas ungerska syskonparti går betydligt längre. Personer som har varit arbetslösa i mer än tre månader ska, för att behålla rätt till ersättning, sättas i arbetsläger för att “med hacka och skyffel” bygga bland annat vägar, diken och dammar.

De arbetslösa kan skickas till projekt var som helst i landet, inklusive långt borta från sin egen hemort, även om de har familj. Lagförslaget specificerar att de som får mer än tre timmars resväg i vardera riktningen har rätt till mat och bostad. I de planer för specifika projekt som läckt ut framgår att de kommer att inhysas i husvagnar. /…/
Arbetslagen kommer att övervakas av pensionerade poliser. /…/
Programmet är tänkt att omfatta 300000 arbetslösa innan 2013 och ytterligare 100000 till 2015. Orbán har nämnt att det till slut kan komma att omfatta så många som 800000 människor.

Arbetaren citerar bloggen Hungarian Spectator, som i sin tur citerar den ungerska dagstidningen Népszabadság, som uppger att planens “huvudsakliga måltavla” utgörs av Ungerns romer. Tyskspråkiga bloggen Pusztaranger skriver mer om detta. Att sätta romer i tvångsarbete har varit ett framträdande valkrav från högerextrema Jobbik.

Även på den amerikanska bloggen Little Green Footballs uppmärksammas de planerade arbetslägren i Ungern och där konstateras att saken knappt har uppmärksammats i den engelskspråkiga pressen, förutom en artikel i The Guardian (ursprunligen från Le Monde) samt en bloggpost hos The Economist. Även Süddeutsche Zeitung har tagit upp arbetsplanen.

En verkligt intressant detalj är att Viktor Orbán utan omsvep talar om avindustrialisering som Europas framtid. “I framtiden kommer dammar inte att byggas med 2000-talets teknik, utan genom offentliga insatser, för hand”, ska han nyligen ha sagt i en intervju, citerad av The Economist. “Hammare och skyffel” är vägen framåt. Man kan fråga sig om Viktor Orbán vill möta oljekrönet eller om han bara vill möta världskrisen genom att stöpa om Ungerns ekonomi efter förebild från Kina.

38 kommentarer ↓

#1 Viktualiebrodern on 18 August 2011 at 1:22 pm

Fascinerande med Orbáns anspelning på oljekrönet.

Jag tycker det ser ut som psykopatens förmåga att snabbt ta till sig idéer, att så att säga “copy/pasta” dem, för att utan skuld och skam använda dem instrumentellt på en snabb och dirty “lösning” av något problem.

Alltså, problemet som det löser är Orbáns fasthållande vid makten, någon lösning på (av majoritetsbefolkningen upplevd) parasitär livsstil hos vissa romska subkulturer är det knappast.

#2 eno on 18 August 2011 at 1:43 pm

Oj. Det där om dammar byggda för hand etc – tror Orbán att det är en mer eller mindre oundviklig konsekvens av framtida förändringar i oljepris etc, eller är det nån sorts dyrkan av grovjobb för hand som ideal?

De korta referat jag googlar fram ger inget sammanhang. Någon som vet mer?

#3 Josef on 18 August 2011 at 3:25 pm

“Hammare och skyffel”.. “Hammare och skära” heter de väl?

#4 Erik on 18 August 2011 at 4:31 pm

Det är ganska intressant att läsa detta parallellt med rapporteringen från England och den uppenbart moralistiskt betingade vedergällningspolitik som den (liberal)konservativa regeringen genomför i kölvattnet av kravallerna. I båda fallen tycks det vara en utveckling präglad av ganska traditionellt konservativ syn på sociala problem som en fråga om moral där skötsamhet/arbetsmoral ska inpräntas bland socialt utsatta via repressiva metoder. Det i Ungern påminner mig om en text jag läste om Frankrike på 1600-talet kring jordbruksreformerna där man byggde liknande arbetsläger (benämnda som “Hôpital général”) med snarlik argumentation. Sedan finns det ju en uppenbart rasistisk dimension av Ungern med Jobbiks inflytande.

Det är ändå intressant att se den extrema diskursen i politikens centrum, i båda fallen Moderaternas syskonpartier, i färd att genomföra metoder som för de flesta bör kännas enormt tvivelaktiga i en demokrati. Det tycks som att det blir mer och mer normaliserat att överskrida det liberala fundamentet (rättssystem, mänskliga rättigheter om likabehandling osv) i de västerländska demokratierna. Väldigt illavarslande..

#5 Karsten on 18 August 2011 at 6:42 pm

Nja arbetsläger drar snarare åt Sovjet, kommunism och den typen av primitiva människosyn, varför måste du ta en omväg, och gå ända tillbaka till 1600-talet?

#6 Erik on 18 August 2011 at 8:04 pm

Karsten: Nu var ju min poäng att vi tycks se en nykonservativ renessens med slående likheter med tidigkonservativa ideal. Synen på att orsaken till sociala problem ligger i bristande arbetsmoral som genom internering kan läras in. Arbetsläger fanns i allra högsta grad i Sovjetunionen, men skälen till att de fanns var diametralt annorlunda. Fångarna var krigsfångar, politiska oppositionella osv. Skälen vars alltså inte moralistiska av den art som de tycks vara i dagens arbetsdiskurs, utan politiska – om än fullkomligt vansinniga på många sätt. Sen fanns förvisso en rasistisk dimension av interneringen under Stalintiden som kanske har samband med den som tycks finnas i Ungern. Min poäng var vilket som att vi ser en diskurs idag i synen på social problematik, som liknar den syn som fanns i det förmoderna Europa. Man pratar om bristande moral, karaktär, kriminella lösdrivare och så vidare. Du missförstod mig således uppenbarligen, min poäng låg i “snarlik argumentation” och just likheterna mellan ett skede så pass långt bak i historien, och vår samtid.

#7 Erik on 18 August 2011 at 8:08 pm

Edit: Självklart kan man se andra dimensioner av den sovjetiska interneringen också om man rotar. Om det skulle fungera som en adekvat jämförelse så var min poäng likväl att visa hur lik diskussionen kan vara över en så pass lång tidspann, d v s 400 år. :)

#8 JN on 18 August 2011 at 9:37 pm

Erik: Du slösar din tid. För dessa kommentarsfältherrar existerar ingen djupare analys, allt är en del av den dagliga dikotomin, den eviga kampen mellan “höger” och “vänster”. Den mänskliga historien är en tabell, där man genom att räkna dödsfall når fram till en moralisk segrare.

#9 Karsten on 18 August 2011 at 11:43 pm

JN: Intressant utvikning av din snäva värld i o f. Själv är jag tvärtemot ganska oemottaglig för den typen av prefix, ytliga indelning. Besides, etablissemanget är alltid konservativt.

Betydligt mer intressant, är vad dessa antidemokratiska tankefigurer kommer ifrån, och var de uppstår, och hur de överhuvudtaget kan locka anhängare. Obegripligt* Missnöje, populism, trångsynthet och allmän ignorans förklarar bara en liten del av pusslet. (*SD typ)

PS. Erik, Kina har väl sina arbetsläger kvar?

#10 Gabrielle B on 19 August 2011 at 12:33 am

Jaha, i Ungern spade och hacka, och i Portugal stänger man skolor på mindre orter. Vi tycks gå mot den framtid som gör ballongförsäljaren värd sitt jobbskatteavdrag och den obildade värd sin slavliknande anställning.

“Nations of windowcleaners” för att missbruka ett Gordon Brown-uttalande. Allt medan bonus-business-bankers och de 10% rika ätit upp 55% av de senaste årens globala tillväxt.

#11 rasmus on 19 August 2011 at 7:56 am

Uppdelningen i “politik” och “ekonomi” är i sig specifikt liberal. Den har begränsad förmåga att förklara vare sig 1600-talets arbetsläger i Frankrike, 1900-talets arbetsläger i Sovjet eller 2000-talets arbetsläger i Kina och Ungern. Alla dessa har både politiska och ekonomiska motiv, som är svåra att skilja åt. Arbetslägrens politiska ekonomi, liksom.
Därför vill jag invända mot Eriks beskrivning av Sovjets arbetsläger som primärt politiska. Även där handlade det om kapitalackumulation i mycket stor skala, t.ex. bygga gigantiska dammar och även floder, i syfte att öka tillväxten. För även i Sovjetunionen rådde ett produktionssätt baserat på kapitalrelationen, populärt betecknat som “kapitalism”.

#12 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 10:18 am

Karsten: De största byfånarna är de som inte förstår varför SD och högern lockar väljare – bortom de illitterata missnöjesrösterna. Att vilja att det inte ska bo alltför många etniska grupper i alltför stora antal i sitt hemland, samt varna för framtida demografirelaterade katastrofer är inte trångsynthet, utan klarsynthet. Ungerns situation kan jag inte uttala mig alltför mycket om, dock, men det är givetvis är det i alla fall delvis en ekonomisk-politisk fråga. Ungern är ett tämligen fattigt land och försöker skapa tillväxt om än med suspekta metoder.

#13 saturday_sun on 19 August 2011 at 10:50 am

Swedish Dissident: På vilket sätt är det klarsynt att vilja “att det inte ska bo alltför många etniska grupper i alltför stora antal i sitt hemland”? Vilka är de framtida demografirelaterade katstroferna? Att den ariska rasen ska blandas med araber, afrikaner och andra “lägre stående” raser? Att den vita rasen ska gå under? Förklara gärna detta för mig.
På vilket sätt är det inte trångsynt att anse att sin främsta egenskap är att tillhöra en specifik ras?

“Mångkultur” handlar om mer än ras (etnicitet) – det handlar om jämställdhet, sexuell jämställdhet och tolerans, religionsfrihet, rätten att klä sig hur man vill… m.m. Självklara liberala och socialdemokratiska värden.

#14 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 11:23 am

“På vilket sätt är det klarsynt att vilja ‘att det inte ska bo alltför många etniska grupper i alltför stora antal i sitt hemland’? Vilka är de framtida demografirelaterade katstroferna? Att den ariska rasen ska blandas med araber, afrikaner och andra ‘lägre stående’ raser? Att den vita rasen ska gå under? Förklara gärna detta för mig.
På vilket sätt är det inte trångsynt att anse att sin främsta egenskap är att tillhöra en specifik ras?”

1. Det finns en mycket stark etnisk kontinuitet mellan dagens och gårdagens svenskar, på ett helt annat sätt än vad det gör i t.ex. Singapore – som är ett av få länder som har lyckats med en multiracialism-princip. Detta beror DELVIS på att Singapores kinesiska majoritetsbefolkning inte har samma historiska rätt till detta landområde som t.ex. svenskar eller norrmän har till sina respektive länder. Detta riskerar också, indirekt, att leda till framtida etniska konflikter eftersom man är medveten om den historiska etniska kontinuiteten. Jag varnar alltså för framtida etniska konflikter – jag önskar dem sannerligen inte, och det är heller inte säkert att det sker.

2. Ditt språkbruk och dina insinuerande frågor slår mig som larviga. Jag vet ingenting om vilka dina främsta egenskaper är och jag hierarkiserar inte människoraser – det är det som skiljer en “racialist” från en “racist”. Till skillnad från nazister så har jag i vilket fall som helst inget problem att det bor människor av annan etnisk härkomst i Sverige eller att de blandas upp med svenskar. Men valet står inte mellan två ytterligheter – ingen mentalt frisk människa vill att “den ariska rasen” ska försvinna. Jag tror visserligen inte att det är någon risk ändå – om ni vulgärmångkulturalister får som ni vill så kommer svensken att flytta till exempelvis Danmark, Norge och Finland.

“Mångkultur” handlar om mer än ras (etnicitet) – det handlar om jämställdhet, sexuell jämställdhet och tolerans, religionsfrihet, rätten att klä sig hur man vill… m.m. Självklara liberala och socialdemokratiska värden.”

Jag behöver inga lektioner, men tack ändå. För övrigt gillar jag Third Way Politics i stort.

#15 Karsten on 19 August 2011 at 12:13 pm

SD: Såja farbror. De finns två sorters byfånar som dras till Sd. Det som skiljer dem åt är att; den ena förstår, vad den andra inte förstår… vilken kategori tillhör du?

#16 saturday_sun on 19 August 2011 at 12:17 pm

Swedish Dissident: Tack för ditt svar.

1. Jag tivvlar starkt på klarsyntheten i SD-politiken. Att du inte problematiserar grova påståenden kring framtida, eventuella etniska motsättningar gör att jag inte riktigt kan låta bli att bli larvig. Om jag förargade dig på grund av det ber jag om ursäkt.

2. Skillnaden mellan en “racialist” och en “racist” ser jag som försumbar. Den ariska rasen är inget annat än en föreställning om europeisk överlägsenhet.
“Svensken” flyttar säkert gärna till Norge eller Danmark, men sist var det till Förenta Staterna. Av samma skäl flyttar människor hit idag.

3. Det var ingen lektion – kritiken mot det mångkulturella samhället handlar lika mycket, om inte mer, om vanliga demokratiska värderingar som etnicitet.

4. Ditt nick med ordet “dissident” antyder att du anser dig vara en röst i ett totalitärt samhälle. Är det verkligen så illa ställt i Sverige?

#17 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 12:41 pm

Karsten: Jaså du, hur kommer det sig då att t.ex. Schweiziska folkpartiet – som i stora drag motsvarar SD – åtnjuter 28,9 % av rösterna? Är alla dessa hjon, menar du? Släpp den där puerila föreställningen om att “högerpopulism” utgör ett bevis för att man är rasist och/eller obildad. Jag har vänner i både Frankrike, Schweiz och Holland – samtliga högutbildade – och de är inte jätteförtjusta i den demografiska utvecklingen i respektive länder och vad det har lett till.

“1. Jag tivvlar starkt på klarsyntheten i SD-politiken. Att du inte problematiserar grova påståenden kring framtida, eventuella etniska motsättningar gör att jag inte riktigt kan låta bli att bli larvig. Om jag förargade dig på grund av det ber jag om ursäkt.”

Jag också, men jag tycker att de blandar och ger ganska mycket – klarsynthet respektive trångsynthet (t.ex. “det muslimska hotet” utgör ett belägg för det senare). Etniska motsättningar finns redan i dag, om än småskaligt. Av respekt för bloggens upphovsman så vill jag inte göra alltför stora digressioner från inläggets huvudämne men jag återknyter ofta till historien och samtidshistoriska trender när jag resonerar i de banorna.

“2. Skillnaden mellan en ‘racialist’ och en ‘racist’ ser jag som försumbar. Den ariska rasen är inget annat än en föreställning om europeisk överlägsenhet.
“Svensken” flyttar säkert gärna till Norge eller Danmark, men sist var det till Förenta Staterna. Av samma skäl flyttar människor hit idag.”
Den “ariska rasen” är en abstraktion men etniciteter är mer eller mindre konkreta och kan inte abstraheras bort. Skillanden mellan racialist och racist är en bra utgångspunkt men det finns givetvis överlappningar mellan dessa positioner. I övrigt medhåll.

“3. Det var ingen lektion – kritiken mot det mångkulturella samhället handlar lika mycket, om inte mer, om vanliga demokratiska värderingar som etnicitet. ”
Okej.

“4. Ditt nick med ordet ‘dissident’ antyder att du anser dig vara en röst i ett totalitärt samhälle. Är det verkligen så illa ställt i Sverige?”

Det är inte ett helt lyckat namnval med tanke på att jag knappast är någon renodlad dissident som till fullo är mot systemet, men kan vara bra av marknadsföringsskäl=) Jag är annars av grunduppfattningen att det primärt att det materiella som håller samman Sverige – vi är ett ideologiskt sett väldigt splittrat land.

#18 Micke on 19 August 2011 at 1:32 pm

De största byfånarna är de som inte förstår varför SD och högern lockar väljare
—————————-
Dom lockar väljare därför att det finns en tillräckligt stor grupp obildade som utan problem går att övertyga om att ideologin “pkismen” existerar som omfattar alla utom dom 5 procenten fascister och att demokrati betyder att 5 procent väljare har rätt att formulera problem ÅT dom övriga 95 procenten.

Jaså du, hur kommer det sig då att t.ex. Schweiziska folkpartiet – som i stora drag motsvarar SD – åtnjuter 28,9 % av rösterna?
——————-

Av samma anledning som nazisterna vann terräng i Tyskland på 30 talet och fascisterna i Ungern idag.När tillräckligt många övertygats om det rimliga i att minoriteten får sätta agendan genom att gapa oupphörligt så blir det fritt fram för dom högerkonservativa och borgerligt allmänkonservtiva att kliva på tåget.

#19 Micke on 19 August 2011 at 1:40 pm

Det är inte ett helt lyckat namnval med tanke på att jag knappast är någon renodlad dissident som till fullo är mot systemet, men kan vara bra av marknadsföringsskäl=)
——————
Det är många som använder sin flytt utomlands för att hävda att den skett som en konsekvens av att Sverige i praktiken är en diktatur vilket naturligtvis för den klarsynte måste vägas tillsammans med dom svenska fascisterans eviga malande om att det är förbjudet att uttrycka åsikter om t.ex invandring vilket det nu inte alls är och som bevisas av att medierna oupphörligen bär fram fascisternas budskap för alla att beskåda.

#20 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 2:25 pm

Klart att det existerar både demagogi och ohederliga problemformuleringar inom delar av den europeiska högern, inklusive SD, men situationen är inte riktigt densamma som under 30-talet – historien upprepar sig inte, det är en imaginär föreställning. Däremot kan det självfallet existera strukturella likheter mellan t.ex. NSDAP och Jobbik.

Sverige är ingen diktatur – att hävda det är löjligt nonsens. Däremot så kan man riskera att förlora jobbet, inte minst attraktiva anställningar inom “etablissemanget” – detta är en realitet, t.ex. för Östman-Wenger. Det demokratiska underskottet är därtill flagrant – mångkulturalism kan uppfattas som en ideologi snarare än en pragmatisk strategi som är tänkt att gynna Sverige sociopolitiskt och detta borde man ha förutsett, alternativt frågat folket i en folkomröstning vilken linje som ska drivas under längre tid. Immigrationen har inte gynnat Sverige på samma sätt som den har gynnat Singapore eller periodvis USA, tvärtom.

Ditt sätt att argumentera är för övrigt ohederligt. “Fascister” – nej, alla som röstar på PVV, SVP och Le Pen ryms inte inom denna metonymiska och synnerligen tänjbara kategori – beskrivs felaktigt som en homogen grupp. Därtill använder du brain wash-argumentet ad hoc – den europeiska högerns framväxt är ett resultat av demagogi, men inte det nittiofemprocentiga icke-stödet för SD.

#21 Micke on 19 August 2011 at 7:50 pm

historien upprepar sig inte, det är en imaginär föreställning.
———————
Jo visst gör den det.Det upprepar sig oupphörligt och på i princip samma sätt.

Sverige är ingen diktatur – att hävda det är löjligt nonsens.
————————–
Ändå är det exakt vad fascisterna undersförstått hävdar och deras uppfattning i den frågan delas ofta av både nyliberaler och högerkonserevativasom som ser lögnen som en framkomlig väg eftersom tanken är att vi ska tycka synd om dom förtryckta som inte “får” säga vad dom dom tycker.

Däremot så kan man riskera att förlora jobbet,
—————————–
Den risken löper man oavsett vilket håll det blåser åt och när det blåser åt ens eget håll är den egna sidan alltid tyst om oförätterna

Det demokratiska underskottet är därtill flagrant – mångkulturalism kan uppfattas som en ideologi
————————————-
Av fascisterna….ja.
Själv var jag tidigare övertygad om att multikulti som begrepp uteslutnade var fascistisk retorik eftersom jag aldrig hörde några andra än fascister använda begreppet (gärna samtidigt som man stavade Mona Sahlin “Mona Muslim”)

Ditt sätt att argumentera är för övrigt ohederligt
———————————-
Nej Europa ,Ryssland och i viss mån Usa har en högljudd fascistisk minoritet och ohederligt är det att relativisera den fascismen.

ryms inte inom denna metonymiska och synnerligen tänjbara kategori
—————————————–
Kategorin var så tänjbar på 30 talet att Hitler fick mandat i fria val för att bli diktator trots att hans parti inte hade majoritet.

Därtill använder du brain wash-argumentet ad hoc – den europeiska högerns framväxt är ett resultat av demagogi, men inte det nittiofemprocentiga icke-stödet för SD.
———————————-
Stämmer.
Ickestödet för fascismen liksom kommunismen är ett resultat av erfarenhet.

#22 JN on 19 August 2011 at 8:43 pm

Karsten: Min världsbild är bred som sovjetunionen, och din inledande kommentar var så kommentarfältherre att den borde användas som typexempel i framtida högskolestudier i ämnet. I framtiden kan du ju avhålla dig från att dra upp 30 – talets diktatorer, om du vill undvika just den kategorin.

Annars är det ju trevligt att denne Micke dyker upp och demonstrerar att kommentarfältherrar ingalunda behöver vara de gamla vanliga högerkverulanterna. Dryga tjockskallar med historiesinne som tolvåringar finns uppenbarligen i alla tänkbara kulörer. Synd bara att de inte kan isoleras i egna små kommentarsläger såsom Newsmill.

#23 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 10:00 pm

Micke: Du tycks ha ett väldigt trikotomiskt tänkesätt beträffande både ideologi och realpolitik. Valet står inte mellan fascism, kommunism – och däremellan antar jag att du förespråkar något slags idealisk (social)liberalism – det finns mellanpositioner och andra positioner.

Däremot så har du givetvis en poäng beträffande det tysta medhållet som alltid förekommer i alla läger.

#24 Micke on 19 August 2011 at 11:10 pm

Jag har inte påstått att valet står mellan kommunism och fascism.

Jag har tydligt och klart sagt att erfarenheten än så länge är avgörande för att majoriteten inte väljer fascism eller kommunism. När det gäller kommunism så finns det programmet inte längre på den politiska kartan överhuvudtaget på grund av just denna kollektiva erfarenhet och är således inte något hot. Det borde gälla även fascismen men så är inte fallet.

#25 Swedish Dissident on 19 August 2011 at 11:24 pm

Min poäng är alltså att det finns mellanpositioner (och möjligen helt andra, icke-horisontella positioner) också mellan t.ex. mitten och ytterhögerkantens fascism. Dessutom måste man skilja mellan det substantivistiska “fascism” och det adjektivistiska “fascistiskt”. Jag anser exempelvis inte att det är fascistiskt att utvisa grovt kriminella utlänningar, men även om vissa gör det så är det vare sig ett bevis för att man förespråkar fascism (som en -ism, dvs. i sin helhet) eller att det är någonting nödvändigtvis negativt att kopplas samman med detta, ty utifrån vissa måttstockar så kan snart sagt allt som liknar social ordning och quid pro quo-principer jämställas med det.

#26 » Seglora smedja on 22 August 2011 at 9:29 am

[…] frågar man sig, att Ungerns enpartiregering under ledning av premiärminister Viktor Orban, vill införa arbetsläger för Romer och arbetslösa, vaktade av en särskild polisstyrka och med ersättningsnivåer som […]

#27 Dennis Nilsson on 30 November 2011 at 6:50 pm

“När det gäller kommunism så finns det programmet inte längre på den politiska kartan överhuvudtaget på grund av just denna kollektiva erfarenhet och är således inte något hot. Det borde gälla även fascismen men så är inte fallet.”

Kloka ord!

Ifall “medel-Svensson’s” Europa-över snart inte engagerar sig politiskt, så kommer han/hon få betala detta med dyrköpt erfarenhet, när feodalvälde/fascism-vurmarna visar sitt rätta ansikte.

#28 hydroxychloroquine coronavirus success on 21 July 2021 at 1:17 pm

hydroxychloroquine low dose

hospital radioactive iodine technical

#29 idaho bans hydroxychloroquine on 6 August 2021 at 12:42 am

trump stock in hydroxychloroquine

formal degenerative disk disease confident

#30 stromectol savings card on 15 August 2021 at 9:58 am

street value of ivermectil

injury calcitonin minute

#31 is generic priligy available yet on 27 August 2021 at 11:39 am

purchase dapoxetine

text double blind history

#32 does ivermectin get you high on 28 August 2021 at 9:32 pm

ivermectin 6 uses

international saphenous vein seize

#33 plaquenil for malaria reddit on 15 September 2021 at 2:04 am

humans antiparasitic for diverticulitis

meeting cardiopulmonary blind

#34 stromectol on empty stomach on 17 September 2021 at 4:49 pm

clavivermecta 62.5 mg

typical carotenoids magazine

#35 indications for deltasone on 19 September 2021 at 2:02 am

prednisone capsule uses

commission hemorrhagic stroke emphasize

#36 ivermectin and pregnancy on 23 September 2021 at 7:22 am

ivermectin for chickens

previous unresolved losses leaf

#37 buy ivermectin without prescription on 4 October 2021 at 5:21 am

walmart stromectol

golf ace inhibitor recently

#38 ivermectin benefits on 5 October 2021 at 2:31 am

ivermectin en mexico

everyday hemianopia vessel

Kommentera