- Copyriot - https://copyriot.se -

Artikel om Europas två extremhögrar

På kultursidan i dagens Aftonbladet skriver jag en längre artikel om Europas två extremhögrar, där jag även uppställer en tes om hur en polarisering inleddes under åren 2006–2007 och troligtvis kommer att fördjupas.
Även om ämnet är av sådan natur att varje artikel borde ha varit ännu längre för att rymma fler distinktioner, så tror jag det är nödvändigt i att börja i den skiljelinje som här dras upp. Det betyder inte att alla på den ena eller andra sidan om strecket ska likställas med varandra. På vardera sida finns fortfarande, som jag skriver, ett spektrum från populism till fascism. Därtill vill jag hävda att det finns en tredje extremhöger i Europa som är sunni-islamistisk (salafistisk eller wahhabitisk) – också rymmande ett motsvarande spektrum – men det är en delvis annan historia.

Efter att ha samlat upp lite fler kommentarer som fällts kring artikeln så hoppas jag kunna gå djupare på några frågor i en bloggpost inom de närmaste dagarna.

49 Comments (Open | Close)

49 Comments To "Artikel om Europas två extremhögrar"

#1 Comment By David On August 10, 2011 @ 8:55 am

Jag läste artikeln som är grovt skruvad och polemisk. Å andra sidan så var det annorlunda att läsa en artikeln från en individ som sysslar med sin egen forskning och har djup sakkunskap om Europas högerexplosion de senaste 10 åren.

Jag skulle kunna tala om hur du – skickligt – försöker länka två helt olika begrepp som identitär och nazist som har ungefär lika mycket gemensamt som socialist och stalinist eller hur du, bisarrt nog, försöker utmåla en libertarian som Ron Paul som antisemit(för att han är emot bistånd till Israel?)

Men oavsett vad så framstår allt mest som ett ganska slaskigt propagandajobb. Du framstår mer och mer som en svensk minivariant av Stephen Gould eller Steven Rose. En intellektuell individ som sätter politisk ideologi före intellektuell hederlighet och akademiskt oberoende.

#2 Comment By saturday_sun On August 10, 2011 @ 9:55 am

En mycket läsvärd artikel som bringar lite klarhet i det som händer i Europa just nu. Intressant att media som DN väljer det luddiga och otydliga begreppet “vitmaktmiljö” som egentligen inte säger någonting.

David: Det finns inget som hindrar en intellektuell från att ta ställning politiskt. Det är både nödvändigt och hedervärt.

#3 Comment By Rasmus On August 10, 2011 @ 10:06 am

David: Nej, du läste inte min artikel särskilt noga. Ron Paul utpekas där inte som antisemit. Däremot var han en viktig figur för framväxten av den så kallade sanningsrörelsen, som inte bör stämplas som en antisemitisk rörelse i sin helhet men som har givit stort utrymme åt antisemitiska strömningar.
Allt jag skriver om “nazism” är att de identitära har “försökt att förnya den gamla naziströrelsen” och det går knappast att förneka att det är i en naziströrelse som Nordiska Förbundet har sina rötter och även en viktig målgrupp, även om jag inte vill etikettera att den identitära tendensen som nationalsocialistisk.

#4 Comment By Henrik On August 10, 2011 @ 10:39 am

Hej Rasmus, bra artikel!
Men varför göra fascisterna den tjänsten att hitta på nya fina namn åt dem? Jag kan känna att en fascist är en fascist, intoleranta och egocentriska svin med ett överstort behov av grupptillhörighet.
Eller har vi något att vinna på att polarisera högern?

#5 Comment By zeze On August 10, 2011 @ 12:44 pm

Jag tyckte artikeln var betydligt bättre än vad man annars skriver om sånt här i dagspressen. Men den andra typen (den identitära, antisemitiska) är så väldigt heterogen eftersom den innehåller allt från konspirationsteoretiker till nazister att den inte riktigt fungerar som analytisk kategori mer än på ett mycket löst plan. Och viktigt är också att påpeka (vilket eventuellt gjordes i artikeln nånstans) att en hel del högerextrema avskyr både muslimer och judar och därför kan röra sig rätt sömlöst mellan fraktionerna. Alla fascister tycker inte att det är viktigt att ta ställning i Israel-Palestina-konflikten.

#6 Comment By Virtus On August 10, 2011 @ 12:49 pm

Henrik, är en fascist, intolerant och egocentriskt svin med ett överstort behov av grupptillhörighet? Då har man en hel kader fascister hos de sinistra. Churchill prickade alltså mer än rätt med sitt “The fascists of the future will be called anti-fascists” ;)

#7 Comment By Swedish Dissident On August 10, 2011 @ 12:51 pm

Henrik: Om man skriver en artikel i egenskap av journalist med akademiska kunskaper om ett visst ämne så har man kanske viss skyldighet att problematisera lite mer än att bara kalla allt till höger om moderaterna för fascism rätt och slätt. “Samhällsforskning” är i regel tämligen politiserad men utgångspunkten är att man ska vara intellektuellt hederlig, inte göra saker som passar “era” syften.

Fascism är en mycket problemtisk metonymi, och har därtill, precis som -extremism, pejorativa konnotationer. Om man använder begreppet fascism metonymiskt och inklusivt så leder det till att väldigt många statsbildningar och konkreta styren innan 1948 var fascistiska, och innebär även att länder som till exempel Singapore och Malaysia är fascistiska.

En av grunderna i fascismen, i den mer precisa meningen, är en mer eller mindre autokratisk ledare, en Duce del Fascismo eller motsvarande (till exempel Corneliu Zela Codreanu i Rumänien, som var “capitane” med i princip oinkskränkt makt över sitt järngarde, eller Hitler i Tyskland).

Schweiziska folkpartiet och Sverigedemokraterna arbetar med demokratiska metoder, det är till att börja med en av skillnaderna mellan klassisk fascism och detta slags ytterhöger.

Ps. Jag tror för övrigt att du menar egoistisk, inte egocentrisk. Det finns gott om egocentriska människor även inom vänstern.

#8 Comment By Swedish Dissident On August 10, 2011 @ 12:56 pm

Zelea, ska det stå, inte Zela.

#9 Comment By Tankesmedjan Mänsklighet On August 10, 2011 @ 1:03 pm

Tankesmedjan Mänsklighet har framfört klagomål ang. denna artikel till Aftonbladets chefredaktör för förtal ang. att den s.k Sanningsrörelsen beskrivs som “högerpopulistisk” och med “stort utrymme för ohöljd antisemtism”.

#10 Comment By Albert On August 10, 2011 @ 2:17 pm

@Tankesmedjan Mänsklighet: Det går inte att förneka att några få personer inom denna s.k. sanningsrörelse faktiskt är antisemitiska. Men det är långt från alla. Jag skulle vilja påstå att det endast är en liten fraktion. Om man ska kategorisera vill jag påstå att en majoritet inom detta löst sammansatta nätverk som kallas “sanningsrörelsen” kommer från vänster och resten är spridda över det politiska spektrumet. Det som sluter dem samman är att de tror att det händer saker bakom kulisserna som inte redovisas i massmedia. Något som även jag är övertygad om sker. Men exakt vad som sker bakom kulisserna är svårt att avgöra (eftersom det inte redovisas öppet).

#11 Comment By Albert On August 10, 2011 @ 2:40 pm

Fortsättning; och därmed har man öppnat upp för diverse gissningslekar om vad som egentligen pågår där bakom kulisserna. Robert Anton Wilson sammanfattade med att: “Man kan skylla på illuminati, vatikanen, judar, bilderbergarna, jesuiterna, utomjordingar, frimurare, det finns en uppsjö av alternativ att välja på, så länge man kan skylla på någon annan än sig själv”

Han menar att det finns tre skäl till varför konspirationsteorier blivit så populära:
1 – Världen förändras snabbt vilket leder till att folk lever i en värld de inte känner igen sig i och då är det nära till hands att tro att något lömskt pågår.
2 – Det är lättare att skylla sina problem på någon annan (se ovan för alternativ).
3 – DET FINNS MÅNGA KONSPIRATIONER ;-)

#12 Comment By saturday_sun On August 10, 2011 @ 2:49 pm

Tankesmedjan Mänsklighet: Det ni beskriver som Bilderberggruppen är så diffust att det inte går att ifrågasätta. Allt konstigt som händer och alla hemligheter som finns ska alltså kunna tillskrivas en osynlig maktelit som dessutom har något slags konsensus och en agenda? Tyvärr tyder inte så mycket på det.
Om nu så många aktörer i samhällstoppen ingår i denna – borde det inte rimligtvis läcka ut något? Journalister är också människor! Ni kallar Fleischer “virrig”, har ni läst er egen blogg?
“Tankesmedjan Mänskligheten” låter som en förvirrad sekt – hur ska någon kunna ta er på allvar? Att kalla sig för en “sanningsrörelse” skapar enbart obehagliga associationer.

#13 Comment By Albert On August 10, 2011 @ 3:04 pm

@saturday_sun: Jo, Bilderbergruppen existerar. De har till och med en officiell hemsida: [1]

Det som kan diskuteras är inte om de existerar, för det gör de. Frågan är vilket inflytande de verkligen har. Är det bara en grupp där inflytelserika människor från USA och Europa kan utbyta idéer utan insyn från media? Eller är det något mer? Kommer man överens om några riktlinjer på dessa möten? I det senare fallet är mötena inte förenliga med varken svensk eller amerikansk lag. Sittande politiker får inte på sin fritid delta i hemliga möten som påverkar Sveriges politik, utan att varken väljare eller Riksdag informeras. Det är solklart. Men frågan är alltså om några riktlinjer dras upp på dessa möten eller ej. Om detta vet vi ingenting. Man kan bara gissa (och det gissas friskt).

#14 Comment By saturday_sun On August 10, 2011 @ 3:22 pm

Albert: Jag tvivlar inte på att gruppen finns eller att den har makt. Men att spekulera och tillskriva den så mycket är visserligen spännande, men det tillför inget vettigt är jag rädd. Det jag menar är att om vi inget vet kan vi inte heller ifrågasätta rimligheten i att tro att medierna (alla?) skulle vara inblandade i en konspiration för att ta över världen. Behövs en konspiration ens i så fall? Varför vet Tankesmedjan Mänsklighet allt detta som jag inte vet? Ännu en konspiration?

#15 Comment By JN On August 10, 2011 @ 4:13 pm

Dagens radikala höger påminner en hel del om 60/70 – talets radikala vänster, som enligt belackare “förökade sig genom delning”. Den “identitära rörelsen” kring Motpol är ett mycket bra exempel, med ideologiska fraktioner åt alla håll och kanter, mellan vänsterfraktion och högerfraktion, där vänstern tar en hel del intryck från vad de kallar “kättarvänster” medan högern är mer av den gamla “lag och ordning” – skolan, mellan hedningar och kristna, mellan antisemiter och kontrajihadister och så vidare. Splittringen kring olika frågor leder tidvis till upphetsade och mycket underhållande gräl i kommentarsfältet, särskilt kring islam och kristendom. Då och då tvingas enskilda bloggare lämna skutan av olika skäl, först en katolsk kontrajihadist efter påhopp på “islamofilen” Oskorei, därefter den norske hedningen AUTONOM (med versal, ja!) efter ideliga gräl kring kristendom. Idag syns en begynnande spricka mellan Oskorei och Jonas De Geer – fraktionen, där de mer enfaldiga läsarna anser Oskorei för en sell-out-bögfitta som är rädd för ordet “judar”. Då den enfaldigaste delen av läsarkretsen av självklara skäl är störst, skulle jag tro att JDG – fraktionen i slutändan tar hem spelet, vilket kommer marginalisera Motpol ännu mer, då få utöver de redan frälsta har intresse av att ta del av en försupen nollas illa skrivna rastirader: [2]

Notera kommentarfältet, som alltmer liknar Flashbacks I&I – avdelning.

#16 Comment By Morgan J On August 10, 2011 @ 4:26 pm

Känns väldigt krystat att försöka fösa samman sanningsrörelsen, Alex Jones, Ron Paul och alternativ ekonomi som en högerextrem rörelse. Förstår faktiskt inte alls hur det går ihop, man måste antagligen ha en väldigt specifik utgångspunkt och uppfattning om saker sedan innan för att få ihop det.

Väldigt många inom sanningsrörelsen och anhängare av alternativ ekonomi skulle nog betrakta sig själva som vänster.
Sympatiserar själv ganska mycket med både sanningsrörelsen, Ron Paul, tycker att Alex Jones kan ha vissa poänger ibland, är intresserad av alternativ ekonomi och teknik och är emot den mångkulturella agendan, men har aldrig någonsin sett mig själv som en högermänniska, än mindre som extremhöger.

Snarare alltid trott att jag varit ganska mycket till vänster då solidaritet, välfärd och jämställdhet alla är viktiga ord i min värderingsgrund.

Har på senare tid har jag märkt hur media och diverse tyckare försöker klumpa ihop människor med liknande åsikter som mina egna att tillhöra någonting på yttersta högerkanten. (Om man nu ska tillämpa vänster/höger -skalan år 2011.)

Om mina åsikter är högerextrema, ja då antar jag att jag tillhör extremhögern(?).

Dessa försök att marginalisera och bortförklara människor som inte passar in i det rådande åsiktsklimatet med att kalla dem extremhöger tyder på okunskap, världen är mycket mer komplex idag än den var för 20 år sedan.

#17 Comment By anon On August 10, 2011 @ 10:23 pm

@MorganJ. Jag förstår din kritik på ett individuellt plan. Men problemen börjar när man granskar sanningsrörelsen lite närmre. Både AlexJ och Ron P står nära den libertarianska högerflygeln i amerikansk politik. Deras agenda är att minimera staten som institurtion. Bla genom att misstänkliggöra den så for tillfälle uppstår. Detta är tydligt hos AlexJ, innan han vet nåt har han kastat skulden på “staten”.

Hela det här tankestoffet går rakt in i vissa uttalade ideologier. Koch bröderna representerar en extrem form av elitistisk individualism. AlexJ närmar sig med sin ide om en global ekonomisk konspiration, “sions vises protokoll”, urkonspirationen om ett judiskt maktövertagande. En skrift som bla Henry Ford försökte lansera i USA. Ron Pauls ekonomiska ideologi baseras på de mest höger tänkande ekonomerna, Hayek, van Mies etc.

Antisemitismen kryper runt där om du läser prisonplanet tex. Så ser du mycket av kritik mot israel medans det finns mycket stöd för Iran. 9/11 utfördes av Israel/CIA/Staten inte av araber osv osv.

Skulle vara bra om Rasmus kan utveckla vidare problem/kritik av sanningsrörelsen.

#18 Comment By JL On August 11, 2011 @ 12:38 am

@anon: Det du pratar om låter som “guilt by association” -retorik och ingenting man kan använda som riktiga argument för att hävda att dessa grupper skulle vara antisemitiska eller högerextrema. Låter snarare som billiga försök att tysta kritik från dess håll.

Antisemitism kortet brukar spelas ut varje gång NWO konspirationen kommer på tal i lite mer finare mediaforum utanför obskyra bloggar och diskussionsforum, utan att varken judar eller sionister varit inblandade från början i ämnet. Ett enkelt sätt att få tyst på obekväm kritik.

Mvh
Jocke

#19 Comment By Tompa On August 11, 2011 @ 9:29 am

Tycker mänsklighet pekar ut den extremt bristfälliga retoriken i Rasmus försök att kategorisera människor som söker sanningen.

[3]

Förstår verkligen inte hur du står ut med att kalla dig forskare. Det är rent av skamligt att du inte vågar ta tag i de djupare ämnena. Du har haft många år på dig och mycket information har passerat ditt bord, men du har ändå inte vågat, och i längden börjat sprida lögner i den värsta expo-andan om grupperingar och människor. Pinsamt, lågt och fegt av dig. Du borde veta bättre och skämmas efter sådan artikel som du har ljugit ihop.

#20 Comment By anon On August 11, 2011 @ 9:46 am

@JL: Jag tror såhär. Att om sanningsrörelsen vill bryta sig ur att associeras med högerextremism, så måste man ta tydliga avstånd från isolationism, libertarianism, anarko-kapitalism, Alex Jones, Ron Paul, bröderna Koch osv osv. Och etablera en annan retorisk väg. Till viss del har Michel Chussodovsky startat en sådan väg, men det verkar som att “sanningsrörelsen” är fast i “the sexiness” of Alex Jones.

#21 Comment By JN On August 11, 2011 @ 11:35 am

Anon: Och hur får du ihop kopplingen mellan “libertarianism” och “anarkokapitalism” med den typ av “högerextremism” artikeln diskuterar? Menar du på något sätt att stat = vänster?

PS: hoppas verkligen inte ditt alias syftar på “anonymous”.

#22 Pingback By 99, our 68 » Något om the Enfield Army On August 11, 2011 @ 3:40 pm

[…] ställer denna uppenbara kapacitet till celldelning i relation till den generella frammarsch som europeiska extremhögern står för. Fascistiska stater byggs, enligt D&G, av mikro-fascistiska energier: Rural fascism […]

#23 Comment By Erik S On August 11, 2011 @ 5:59 pm

“Därtill vill jag hävda att det finns en tredje extremhöger i Europa som är sunni-islamistisk (salafistisk eller wahhabitisk) – också rymmande ett motsvarande spektrum – men det är en delvis annan historia.” Skriver Rasmus.

Jag hoppas på och ser fram emot en fördjupning även inom ovanstående av Rasmus.

/Erik S

#24 Comment By Wille On August 11, 2011 @ 9:51 pm

trollfest eller ledsna truthers? taking all bets ^_^

#25 Pingback By Cameron lutar sig mot de Högerextrema för säkerhet | Nemokrati On August 12, 2011 @ 12:11 am

[…] två sidor av samma mynt?, Röda Berget, Radikalen – Att skjuta sig fram till lösningen, Copyriot – Europas två extremhögrar, Deepedition – Internets frihet på spel igen, Badlands hyena, Flute-tankar, Röda Malmö, […]

#26 Comment By Waldo On August 12, 2011 @ 12:25 am

Kontrajihadister? Du måste skämta!
Det är ju ett begrepp som passar högerextremisterna perfekt. “Nej, vi misshandlar inte muslimer, vi misshandlar jihadister”.

Jag tycker också att du tonar ner de pro-israeliska tendenserna i dessa miljöer. Stödet till Israel är uttalat och brett och har så varit i flera år.

Det verkar som att allt kokar ner till att du inte vill erkänna Israels och pro-israelismens centrala roll i en framväxande europeisk fascism…

#27 Comment By Waldo On August 12, 2011 @ 12:28 am

Att kalla Breivik “kontrajihadist” är som att kalla bin Ladin “kontrakorsfarare”.

#28 Comment By Anders Ramsay On August 12, 2011 @ 11:04 am

Utmärkt artikel. Mitt i prick.

#29 Pingback By COPYRIOT | PS 1 om extremhögrarna: Kontrajihadism eller crusaderism? On August 12, 2011 @ 2:40 pm

[…] ← Artikel om Europas två extremhögrar […]

#30 Comment By Jan Wiklund On August 14, 2011 @ 3:35 pm

Som alltid när man utgår från ideologiska kriterier i sina bestämningar kan det bli konstigt när man ska karaktärisera rörelser. För rörelser samlar ofta människor som har väldigt olika skäl för sitt deltagande, ofta praktiskt och begränsat.

Det förekom en massa socialister i miljörörelsen på 70-talet, men för den skull kan man inte karaktärisera rörelsen som socialistisk. Det fanns nämligen lika många från andra håll, om inte fler.

Därför blir det lite oklart hur träffande Rasmus karaktäriserande blir. Hur ideologistyrda är dom här människorna? Hur brokiga är dom? Vad håller dom för övrigt på med? Jag syftar här på dem i den andra gruppen, dom som tydligen är så brokiga att Rasmus inte ens kan komma på nåt bra namn på dom.

För all del, tron på “den stora konspirationen” kanske är ett lite fascistoitt tankemönster, vilket kan motivera att dom placeras i den fållan. Men om dom själva inte vill placera sig där kanske det är dumt att placera dom där med våld? Dom kanske bara är förvirrade och beredda att ansluta sig till helt olika rörelser när behovet påkallar det?

#31 Comment By Rasmus On August 15, 2011 @ 12:33 pm

Jan Wiklund: Har jag använt begreppet ideologi? Nej. Däremot talar jag om delade fiendebilder, med mera.

#32 Pingback By COPYRIOT | Ungern åt höger, del 6: Arbetsläger On August 18, 2011 @ 12:50 pm

[…] Artikel om Europas två extremhögrar […]

#33 Comment By Jan Wikund On August 19, 2011 @ 3:37 pm

Nej, men ismer brukar ju stå för olika ideologier. “Antijihadism” verkar vara ideologi – man tror på den Stora Muslimska Konspirationen, ungefär som en del för hundra år sen trodde på Sions Vises Protokoll. Och så agerar man utifrån det – antingen om man nu skjuter ungdomar i Norge eller bara sprider dynga på webbplatsers kommentarsfält.

Däremot verkar det andra gänget du beskriver mest vara en restpost. Frågan är om de har något gemensamt mer än att de inte tror på den muslimska konspirationen. Agerar de gemensamt på något vis? Och bör de då inte beskrivas utifrån vad de gör snarare än utifrån vad de tror på?

#34 Comment By rasmus On August 21, 2011 @ 10:37 am

Jan Wiklund: Jag har uttryckligen valt att inte använda begreppet “antijihadism”, utan “kontrajihadism”.
Nej, jag menar inte att det andra gänget är en “restpost”, däremot att det är en utbredd villfarelse i den brett definierade vänstern som gärna vill skilja mellan en “ny” och en “gammal” rasism eller fascism, där den gamla underförstått är mindre relevant.

#35 Pingback By RASMUS FLESICHER, OSERIÖS FORSKARE PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA, BEDRIVER MODERN HÄXJAKT PÅ ”ANTISEMITER” | Tankesmedjan Mänsklighet On September 20, 2011 @ 1:03 pm

[…] hållas.   Fleischer skriver på sin hemsida Copyriot: Min artikel i Aftonbladet (9 aug) om Europas två extremhögrar verkar ha blivit polisanmäld av ett gäng som kallar sig “Tankesmedjan Mänsklighet“. De har […]

#36 Pingback By COPYRIOT | Fascister i Greklands nya regering On November 18, 2011 @ 2:20 am

[…] Artikel om Europas två extremhögrar […]

#37 Trackback By new york study hydroxychloroquine On July 19, 2021 @ 7:25 pm

buy hydroxychloroquine amazon

fabric visceral fat insist

#38 Trackback By hydroxychloroquine stock price today On July 22, 2021 @ 3:53 pm

hydroxychloroquine 900mg

ride chronic kidney disease award

#39 Trackback By hydroxychloroquine antiviral On July 29, 2021 @ 3:54 am

buy online hydroxychloroquine 200mg

occupation polydipsia cheap

#40 Trackback By what do generic ivermectil pills look like On August 15, 2021 @ 4:31 am

does ivermectil work

quietly bradycardia avoid

#41 Trackback By priligy walgreens On August 26, 2021 @ 3:25 am

priligy walmart

presentation celiac plexus accuse

#42 Trackback By can you get high off of ivermectin On August 28, 2021 @ 2:39 am

ivermectin 6 mg price

spiritual yag capsulotomy throat

#43 Trackback By deltasone purchase On September 18, 2021 @ 5:50 pm

deltasone rayos for uti

international live attenuated vaccines fast

#44 Trackback By humans antimalaria treat mosquito infestations On September 19, 2021 @ 12:36 pm

plaquenil high

ready false negative japanese

#45 Trackback By buying stromectol On September 23, 2021 @ 2:58 am

stromectol for head lice reddit

night intense pulsed light spin

#46 Trackback By buy stromectol over the counter On October 4, 2021 @ 9:55 am

ivermectin and alcohol

rich beta blockers expose

#47 Trackback By ivermectin mexico pharmacy On October 4, 2021 @ 3:29 pm

ivermectin canada pharmacy

variety thyroidectomy fact

#48 Trackback By ivermectin price south africa On October 5, 2021 @ 12:10 am

about stromectol

briefly rheumatoid factor candidate

#49 Trackback By stromectol 5oomg On October 17, 2021 @ 8:36 am

best time to take plaquenil

assess cardiovascular regarding