Artikel om Europas två extremhögrar

På kultursidan i dagens Aftonbladet skriver jag en längre artikel om Europas två extremhögrar, där jag även uppställer en tes om hur en polarisering inleddes under åren 2006–2007 och troligtvis kommer att fördjupas.
Även om ämnet är av sådan natur att varje artikel borde ha varit ännu längre för att rymma fler distinktioner, så tror jag det är nödvändigt i att börja i den skiljelinje som här dras upp. Det betyder inte att alla på den ena eller andra sidan om strecket ska likställas med varandra. På vardera sida finns fortfarande, som jag skriver, ett spektrum från populism till fascism. Därtill vill jag hävda att det finns en tredje extremhöger i Europa som är sunni-islamistisk (salafistisk eller wahhabitisk) – också rymmande ett motsvarande spektrum – men det är en delvis annan historia.

Efter att ha samlat upp lite fler kommentarer som fällts kring artikeln så hoppas jag kunna gå djupare på några frågor i en bloggpost inom de närmaste dagarna.

63 kommentarer ↓

#1 saturday_sun on 10 August 2011 at 9:55 am

En mycket läsvärd artikel som bringar lite klarhet i det som händer i Europa just nu. Intressant att media som DN väljer det luddiga och otydliga begreppet “vitmaktmiljö” som egentligen inte säger någonting.

David: Det finns inget som hindrar en intellektuell från att ta ställning politiskt. Det är både nödvändigt och hedervärt.

#2 Henrik on 10 August 2011 at 10:39 am

Hej Rasmus, bra artikel!
Men varför göra fascisterna den tjänsten att hitta på nya fina namn åt dem? Jag kan känna att en fascist är en fascist, intoleranta och egocentriska svin med ett överstort behov av grupptillhörighet.
Eller har vi något att vinna på att polarisera högern?

#3 zeze on 10 August 2011 at 12:44 pm

Jag tyckte artikeln var betydligt bättre än vad man annars skriver om sånt här i dagspressen. Men den andra typen (den identitära, antisemitiska) är så väldigt heterogen eftersom den innehåller allt från konspirationsteoretiker till nazister att den inte riktigt fungerar som analytisk kategori mer än på ett mycket löst plan. Och viktigt är också att påpeka (vilket eventuellt gjordes i artikeln nånstans) att en hel del högerextrema avskyr både muslimer och judar och därför kan röra sig rätt sömlöst mellan fraktionerna. Alla fascister tycker inte att det är viktigt att ta ställning i Israel-Palestina-konflikten.

#4 Virtus on 10 August 2011 at 12:49 pm

Henrik, är en fascist, intolerant och egocentriskt svin med ett överstort behov av grupptillhörighet? Då har man en hel kader fascister hos de sinistra. Churchill prickade alltså mer än rätt med sitt “The fascists of the future will be called anti-fascists” ;)

#5 Swedish Dissident on 10 August 2011 at 12:51 pm

Henrik: Om man skriver en artikel i egenskap av journalist med akademiska kunskaper om ett visst ämne så har man kanske viss skyldighet att problematisera lite mer än att bara kalla allt till höger om moderaterna för fascism rätt och slätt. “Samhällsforskning” är i regel tämligen politiserad men utgångspunkten är att man ska vara intellektuellt hederlig, inte göra saker som passar “era” syften.

Fascism är en mycket problemtisk metonymi, och har därtill, precis som -extremism, pejorativa konnotationer. Om man använder begreppet fascism metonymiskt och inklusivt så leder det till att väldigt många statsbildningar och konkreta styren innan 1948 var fascistiska, och innebär även att länder som till exempel Singapore och Malaysia är fascistiska.

En av grunderna i fascismen, i den mer precisa meningen, är en mer eller mindre autokratisk ledare, en Duce del Fascismo eller motsvarande (till exempel Corneliu Zela Codreanu i Rumänien, som var “capitane” med i princip oinkskränkt makt över sitt järngarde, eller Hitler i Tyskland).

Schweiziska folkpartiet och Sverigedemokraterna arbetar med demokratiska metoder, det är till att börja med en av skillnaderna mellan klassisk fascism och detta slags ytterhöger.

Ps. Jag tror för övrigt att du menar egoistisk, inte egocentrisk. Det finns gott om egocentriska människor även inom vänstern.

#6 Swedish Dissident on 10 August 2011 at 12:56 pm

Zelea, ska det stå, inte Zela.

#7 Tankesmedjan Mänsklighet on 10 August 2011 at 1:03 pm

Tankesmedjan Mänsklighet har framfört klagomål ang. denna artikel till Aftonbladets chefredaktör för förtal ang. att den s.k Sanningsrörelsen beskrivs som “högerpopulistisk” och med “stort utrymme för ohöljd antisemtism”.

#8 Albert on 10 August 2011 at 2:17 pm

@Tankesmedjan Mänsklighet: Det går inte att förneka att några få personer inom denna s.k. sanningsrörelse faktiskt är antisemitiska. Men det är långt från alla. Jag skulle vilja påstå att det endast är en liten fraktion. Om man ska kategorisera vill jag påstå att en majoritet inom detta löst sammansatta nätverk som kallas “sanningsrörelsen” kommer från vänster och resten är spridda över det politiska spektrumet. Det som sluter dem samman är att de tror att det händer saker bakom kulisserna som inte redovisas i massmedia. Något som även jag är övertygad om sker. Men exakt vad som sker bakom kulisserna är svårt att avgöra (eftersom det inte redovisas öppet).

#9 Albert on 10 August 2011 at 2:40 pm

Fortsättning; och därmed har man öppnat upp för diverse gissningslekar om vad som egentligen pågår där bakom kulisserna. Robert Anton Wilson sammanfattade med att: “Man kan skylla på illuminati, vatikanen, judar, bilderbergarna, jesuiterna, utomjordingar, frimurare, det finns en uppsjö av alternativ att välja på, så länge man kan skylla på någon annan än sig själv”

Han menar att det finns tre skäl till varför konspirationsteorier blivit så populära:
1 – Världen förändras snabbt vilket leder till att folk lever i en värld de inte känner igen sig i och då är det nära till hands att tro att något lömskt pågår.
2 – Det är lättare att skylla sina problem på någon annan (se ovan för alternativ).
3 – DET FINNS MÅNGA KONSPIRATIONER ;-)

#10 saturday_sun on 10 August 2011 at 2:49 pm

Tankesmedjan Mänsklighet: Det ni beskriver som Bilderberggruppen är så diffust att det inte går att ifrågasätta. Allt konstigt som händer och alla hemligheter som finns ska alltså kunna tillskrivas en osynlig maktelit som dessutom har något slags konsensus och en agenda? Tyvärr tyder inte så mycket på det.
Om nu så många aktörer i samhällstoppen ingår i denna – borde det inte rimligtvis läcka ut något? Journalister är också människor! Ni kallar Fleischer “virrig”, har ni läst er egen blogg?
“Tankesmedjan Mänskligheten” låter som en förvirrad sekt – hur ska någon kunna ta er på allvar? Att kalla sig för en “sanningsrörelse” skapar enbart obehagliga associationer.

#11 Albert on 10 August 2011 at 3:04 pm

@saturday_sun: Jo, Bilderbergruppen existerar. De har till och med en officiell hemsida: http://bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html

Det som kan diskuteras är inte om de existerar, för det gör de. Frågan är vilket inflytande de verkligen har. Är det bara en grupp där inflytelserika människor från USA och Europa kan utbyta idéer utan insyn från media? Eller är det något mer? Kommer man överens om några riktlinjer på dessa möten? I det senare fallet är mötena inte förenliga med varken svensk eller amerikansk lag. Sittande politiker får inte på sin fritid delta i hemliga möten som påverkar Sveriges politik, utan att varken väljare eller Riksdag informeras. Det är solklart. Men frågan är alltså om några riktlinjer dras upp på dessa möten eller ej. Om detta vet vi ingenting. Man kan bara gissa (och det gissas friskt).

#12 saturday_sun on 10 August 2011 at 3:22 pm

Albert: Jag tvivlar inte på att gruppen finns eller att den har makt. Men att spekulera och tillskriva den så mycket är visserligen spännande, men det tillför inget vettigt är jag rädd. Det jag menar är att om vi inget vet kan vi inte heller ifrågasätta rimligheten i att tro att medierna (alla?) skulle vara inblandade i en konspiration för att ta över världen. Behövs en konspiration ens i så fall? Varför vet Tankesmedjan Mänsklighet allt detta som jag inte vet? Ännu en konspiration?

#13 JN on 10 August 2011 at 4:13 pm

Dagens radikala höger påminner en hel del om 60/70 – talets radikala vänster, som enligt belackare “förökade sig genom delning”. Den “identitära rörelsen” kring Motpol är ett mycket bra exempel, med ideologiska fraktioner åt alla håll och kanter, mellan vänsterfraktion och högerfraktion, där vänstern tar en hel del intryck från vad de kallar “kättarvänster” medan högern är mer av den gamla “lag och ordning” – skolan, mellan hedningar och kristna, mellan antisemiter och kontrajihadister och så vidare. Splittringen kring olika frågor leder tidvis till upphetsade och mycket underhållande gräl i kommentarsfältet, särskilt kring islam och kristendom. Då och då tvingas enskilda bloggare lämna skutan av olika skäl, först en katolsk kontrajihadist efter påhopp på “islamofilen” Oskorei, därefter den norske hedningen AUTONOM (med versal, ja!) efter ideliga gräl kring kristendom. Idag syns en begynnande spricka mellan Oskorei och Jonas De Geer – fraktionen, där de mer enfaldiga läsarna anser Oskorei för en sell-out-bögfitta som är rädd för ordet “judar”. Då den enfaldigaste delen av läsarkretsen av självklara skäl är störst, skulle jag tro att JDG – fraktionen i slutändan tar hem spelet, vilket kommer marginalisera Motpol ännu mer, då få utöver de redan frälsta har intresse av att ta del av en försupen nollas illa skrivna rastirader: http://jdg.motpol.nu/?p=1749

Notera kommentarfältet, som alltmer liknar Flashbacks I&I – avdelning.

#14 Morgan J on 10 August 2011 at 4:26 pm

Känns väldigt krystat att försöka fösa samman sanningsrörelsen, Alex Jones, Ron Paul och alternativ ekonomi som en högerextrem rörelse. Förstår faktiskt inte alls hur det går ihop, man måste antagligen ha en väldigt specifik utgångspunkt och uppfattning om saker sedan innan för att få ihop det.

Väldigt många inom sanningsrörelsen och anhängare av alternativ ekonomi skulle nog betrakta sig själva som vänster.
Sympatiserar själv ganska mycket med både sanningsrörelsen, Ron Paul, tycker att Alex Jones kan ha vissa poänger ibland, är intresserad av alternativ ekonomi och teknik och är emot den mångkulturella agendan, men har aldrig någonsin sett mig själv som en högermänniska, än mindre som extremhöger.

Snarare alltid trott att jag varit ganska mycket till vänster då solidaritet, välfärd och jämställdhet alla är viktiga ord i min värderingsgrund.

Har på senare tid har jag märkt hur media och diverse tyckare försöker klumpa ihop människor med liknande åsikter som mina egna att tillhöra någonting på yttersta högerkanten. (Om man nu ska tillämpa vänster/höger -skalan år 2011.)

Om mina åsikter är högerextrema, ja då antar jag att jag tillhör extremhögern(?).

Dessa försök att marginalisera och bortförklara människor som inte passar in i det rådande åsiktsklimatet med att kalla dem extremhöger tyder på okunskap, världen är mycket mer komplex idag än den var för 20 år sedan.

#15 anon on 10 August 2011 at 10:23 pm

@MorganJ. Jag förstår din kritik på ett individuellt plan. Men problemen börjar när man granskar sanningsrörelsen lite närmre. Både AlexJ och Ron P står nära den libertarianska högerflygeln i amerikansk politik. Deras agenda är att minimera staten som institurtion. Bla genom att misstänkliggöra den så for tillfälle uppstår. Detta är tydligt hos AlexJ, innan han vet nåt har han kastat skulden på “staten”.

Hela det här tankestoffet går rakt in i vissa uttalade ideologier. Koch bröderna representerar en extrem form av elitistisk individualism. AlexJ närmar sig med sin ide om en global ekonomisk konspiration, “sions vises protokoll”, urkonspirationen om ett judiskt maktövertagande. En skrift som bla Henry Ford försökte lansera i USA. Ron Pauls ekonomiska ideologi baseras på de mest höger tänkande ekonomerna, Hayek, van Mies etc.

Antisemitismen kryper runt där om du läser prisonplanet tex. Så ser du mycket av kritik mot israel medans det finns mycket stöd för Iran. 9/11 utfördes av Israel/CIA/Staten inte av araber osv osv.

Skulle vara bra om Rasmus kan utveckla vidare problem/kritik av sanningsrörelsen.

#16 JL on 11 August 2011 at 12:38 am

@anon: Det du pratar om låter som “guilt by association” -retorik och ingenting man kan använda som riktiga argument för att hävda att dessa grupper skulle vara antisemitiska eller högerextrema. Låter snarare som billiga försök att tysta kritik från dess håll.

Antisemitism kortet brukar spelas ut varje gång NWO konspirationen kommer på tal i lite mer finare mediaforum utanför obskyra bloggar och diskussionsforum, utan att varken judar eller sionister varit inblandade från början i ämnet. Ett enkelt sätt att få tyst på obekväm kritik.

Mvh
Jocke

#17 Tompa on 11 August 2011 at 9:29 am

Tycker mänsklighet pekar ut den extremt bristfälliga retoriken i Rasmus försök att kategorisera människor som söker sanningen.

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1270

Förstår verkligen inte hur du står ut med att kalla dig forskare. Det är rent av skamligt att du inte vågar ta tag i de djupare ämnena. Du har haft många år på dig och mycket information har passerat ditt bord, men du har ändå inte vågat, och i längden börjat sprida lögner i den värsta expo-andan om grupperingar och människor. Pinsamt, lågt och fegt av dig. Du borde veta bättre och skämmas efter sådan artikel som du har ljugit ihop.

#18 anon on 11 August 2011 at 9:46 am

@JL: Jag tror såhär. Att om sanningsrörelsen vill bryta sig ur att associeras med högerextremism, så måste man ta tydliga avstånd från isolationism, libertarianism, anarko-kapitalism, Alex Jones, Ron Paul, bröderna Koch osv osv. Och etablera en annan retorisk väg. Till viss del har Michel Chussodovsky startat en sådan väg, men det verkar som att “sanningsrörelsen” är fast i “the sexiness” of Alex Jones.

#19 JN on 11 August 2011 at 11:35 am

Anon: Och hur får du ihop kopplingen mellan “libertarianism” och “anarkokapitalism” med den typ av “högerextremism” artikeln diskuterar? Menar du på något sätt att stat = vänster?

PS: hoppas verkligen inte ditt alias syftar på “anonymous”.

#20 99, our 68 » Något om the Enfield Army on 11 August 2011 at 3:40 pm

[…] ställer denna uppenbara kapacitet till celldelning i relation till den generella frammarsch som europeiska extremhögern står för. Fascistiska stater byggs, enligt D&G, av mikro-fascistiska energier: Rural fascism […]

#21 Erik S on 11 August 2011 at 5:59 pm

“Därtill vill jag hävda att det finns en tredje extremhöger i Europa som är sunni-islamistisk (salafistisk eller wahhabitisk) – också rymmande ett motsvarande spektrum – men det är en delvis annan historia.” Skriver Rasmus.

Jag hoppas på och ser fram emot en fördjupning även inom ovanstående av Rasmus.

/Erik S

#22 Wille on 11 August 2011 at 9:51 pm

trollfest eller ledsna truthers? taking all bets ^_^

#23 Cameron lutar sig mot de Högerextrema för säkerhet | Nemokrati on 12 August 2011 at 12:11 am

[…] två sidor av samma mynt?, Röda Berget, Radikalen – Att skjuta sig fram till lösningen, Copyriot – Europas två extremhögrar, Deepedition – Internets frihet på spel igen, Badlands hyena, Flute-tankar, Röda Malmö, […]

#24 Waldo on 12 August 2011 at 12:25 am

Kontrajihadister? Du måste skämta!
Det är ju ett begrepp som passar högerextremisterna perfekt. “Nej, vi misshandlar inte muslimer, vi misshandlar jihadister”.

Jag tycker också att du tonar ner de pro-israeliska tendenserna i dessa miljöer. Stödet till Israel är uttalat och brett och har så varit i flera år.

Det verkar som att allt kokar ner till att du inte vill erkänna Israels och pro-israelismens centrala roll i en framväxande europeisk fascism…

#25 Waldo on 12 August 2011 at 12:28 am

Att kalla Breivik “kontrajihadist” är som att kalla bin Ladin “kontrakorsfarare”.

#26 Anders Ramsay on 12 August 2011 at 11:04 am

Utmärkt artikel. Mitt i prick.

#27 COPYRIOT | PS 1 om extremhögrarna: Kontrajihadism eller crusaderism? on 12 August 2011 at 2:40 pm

[…] ← Artikel om Europas två extremhögrar […]

#28 Rasmus on 15 August 2011 at 12:33 pm

Jan Wiklund: Har jag använt begreppet ideologi? Nej. Däremot talar jag om delade fiendebilder, med mera.

#29 COPYRIOT | Ungern åt höger, del 6: Arbetsläger on 18 August 2011 at 12:50 pm

[…] Artikel om Europas två extremhögrar […]

#30 Jan Wikund on 19 August 2011 at 3:37 pm

Nej, men ismer brukar ju stå för olika ideologier. “Antijihadism” verkar vara ideologi – man tror på den Stora Muslimska Konspirationen, ungefär som en del för hundra år sen trodde på Sions Vises Protokoll. Och så agerar man utifrån det – antingen om man nu skjuter ungdomar i Norge eller bara sprider dynga på webbplatsers kommentarsfält.

Däremot verkar det andra gänget du beskriver mest vara en restpost. Frågan är om de har något gemensamt mer än att de inte tror på den muslimska konspirationen. Agerar de gemensamt på något vis? Och bör de då inte beskrivas utifrån vad de gör snarare än utifrån vad de tror på?

#31 rasmus on 21 August 2011 at 10:37 am

Jan Wiklund: Jag har uttryckligen valt att inte använda begreppet “antijihadism”, utan “kontrajihadism”.
Nej, jag menar inte att det andra gänget är en “restpost”, däremot att det är en utbredd villfarelse i den brett definierade vänstern som gärna vill skilja mellan en “ny” och en “gammal” rasism eller fascism, där den gamla underförstått är mindre relevant.

#32 RASMUS FLESICHER, OSERIÖS FORSKARE PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA, BEDRIVER MODERN HÄXJAKT PÅ ”ANTISEMITER” | Tankesmedjan Mänsklighet on 20 September 2011 at 1:03 pm

[…] hållas.   Fleischer skriver på sin hemsida Copyriot: Min artikel i Aftonbladet (9 aug) om Europas två extremhögrar verkar ha blivit polisanmäld av ett gäng som kallar sig “Tankesmedjan Mänsklighet“. De har […]

#33 COPYRIOT | Fascister i Greklands nya regering on 18 November 2011 at 2:20 am

[…] Artikel om Europas två extremhögrar […]

Kommentera