Tysklands inrikesminister vill avskaffa anonymiteten på nätet

Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich (CSU) gjorde alldeles nyss ett utspel i Der Spiegel om hur terrordåd likt det i Norge ska förebyggas. Lösningen är, menar han, att eliminera möjligheten att vara anonym på internet. Hans-Peter Friedrich motiverar med följande ord:

Politiskt motiverade gärningsmän som Breivik kan idag, särskilt på internet, hitta stora mängder av radikaliserade och odifferentierade teser. De kan hoppa från blogg till blogg och röra sig enbart i denna andliga sås. Varför tvingas inte anonyma bloggare som “Fjordman” att uppenbara sin sanna identitet?

På vilket sätt som avanonymisering av Fjordman skulle ha hindrat Breivik, det förklarar inte den tyska inrikesministern. Däremot spär han på med de vanliga klyschorna om att rättens grundprinciper “måste gälla även på nätet” (som om förbud mot anonymisering var en rättslig grundprincip och inte betingat av de olika mediernas specifika villkor).

Till saken hör kanske att Hans-Peter Friedrich har positionerat inte alldeles långt från just Fjordman. När han tillträdde som inrikesminister förklarade han att islam inte hör hemma i Tyskland.

Samtidigt tillhör han en regering som i sin utrikespolitik ger aktivt stöd till den islamiska diktaturen i Saudiarabien, dit Tyskland nyligen började exportera 200 stridsvagnar av typen Leopard 2A7+, specialiserad på upprorsbekämpning.

Jag säger ännu en gång, och på fullaste allvar: den så kallade “återföreningen” för 21 år sedan var en djupt beklaglig händelse.

Uppdatering: Efter att detta inlägg refererade till intervjun i Der Spiegel har ministerns utspel även uppmärksammats i SvD.

40 kommentarer ↓

#1 steelneck on 7 August 2011 at 11:34 am

Kan du möjligen utveckla det där sista, om hur tysklands återförening nödvändigtvis skulle ha lett till främlingsfientliga galningar och stöd till en diktatur i mellanöstern? Jag får liksom inte ihop den logiken.

#2 rasmus on 7 August 2011 at 11:48 am

Ptja, jag sa inte att det nödvändigtvis skulle ha lett dit. Däremot är det problematiskt att “återföreningen” betraktas som en nödvändig eller självklar följd av att diktaturen i DDR föll. Särskilt som det inte var någon återförening (en verklig återförening borde rimligtvis ha inkluderat andra territorier som hört till tidigare tyska riken, t.ex. Ostpreussen eller varför inte Österrike, vilket givetvis vore ännu sämre idéer). Två tyska stater inom ramen för EU vore knappast konstigare än att både Tyskland och Österrike idag är egna stater som både är medlemmar av EU. Däremot visar sig nu vissa problem med stor-Tysklands dominans inom EU/eurozonen.

#3 rasmus on 7 August 2011 at 12:32 pm

fräscht: Du lyckas tydligen inte skilja mellan DDR-diktaturens fall och grundandet av en ny republik. Det var två olika händelser som kom efter varandra. Fria val hölls i DDR den 18 mars 1990. Segrare i dessa val blev CDU som stod för en snabb sammanslagning av de två staterna, vilket är vad jag finner beklagligt. Det vore naturligtvis möjligt att behålla två tyska stater med demokratiskt statsskick, sida vid sida – precis som det är möjligt för Tyskland och Österrike att existera sida vid sida.

#4 Vi får inte vara rädda för åsikter | Anna Troberg | Nyheter24 on 7 August 2011 at 1:22 pm

[…] Jag blir också lite brydd när man talar om starkare samarbete inom ramen för Europol. Jag tycker det är oerhört viktigt att polisen kan göra ett bra arbete, men det bekymrar mig att man inte går in mer på hur samarbetet inom Europol skulle ha sett ut för att kunna stoppa Breivik. Hur långt ska samarbetet gå? Hur långt ska polisens befogenheter gå? […]

#5 Martin on 7 August 2011 at 1:33 pm

Tack Rasmus för denna information. Den tyske inrikesministerns inlägg tolkar jag personligen som ett uttryck för den diskurs som finns hos många ledande politiker idag.

Det är bra att utspelet gjordes samma dag vi i Sverige påminns om riktiga diktaturers beteende. Här en utmärkt artikel om hur SEB hjälper vitryska regimen fängsla oppositionolla.

http://www.kniivila.net/2011/seb-hjalper-fangsla-lukasjenkos-motstandare/

Apropå din avstickare om Östtyskland. Kan man inte tycka att återföreningen var naturlig, givet dess ganska så artificiella delning efter andra världskriget? Förvisso målade Hitler och Stalin om vår karta för evigt för många länder, men just denna korrigering har jag svårt att se något problem med.

#6 ForskarGurra on 7 August 2011 at 1:41 pm

Väntar också på en förklaring på varför Tysklands återförenande skulle ha något att göra med en enskild ministers korkade uttalande 21 år efteråt.

Antagligen är inte ministern så tekniskt bevandrad. Det är förstås praktiskt omöjligt att avskaffa anonymitet på nätet. Dock trist att han gör en så klantigt uttalande.

#7 rasmus on 7 August 2011 at 1:43 pm

Martin: Att “återförening” föreföll naturligt är ingenting konstigt, det gäller bara att förstå att denna naturlighet även var aktivt producerad. Precis som att många österrikare år 1938 uppfattade sig som tyskar och därför även uppfattade Österrikes Anschluß som ett “naturligt” drag.
Men jag ska inte förneka att Berlins status av delad stad knappast var hållbar. Antagligen bidrog “naturligheten” i att ena Berlin till att det framstod som mer naturligt med ett enat Tyskland.

ForskarGurra: Min apropå-kommentar om Tysklands s.k. “återförenande” fälls efter att jag kritiserat exporten av stridsvagnar till Saudiarabien. Och denna vapenexport har betydligt mer att göra med bygget av en ny tysk stormakt.

#8 Laszlo Levente Donat on 7 August 2011 at 1:52 pm

“Jag säger ännu en gång, och på fullaste allvar: den så kallade “återföreningen” för 21 år sedan var en djupt beklaglig händelse.”
Du menar väl att DDR-s kontrollbehov och förtryck spred sig till Västtyskland och till och med till EU?

#9 teilerSE on 7 August 2011 at 2:06 pm

I’m a German living in Sweden and this guy Friedrich is a major pain in the ass, I can tell you. You did a good job pointing out his hippocracy, I enjoyed reading.

Yeah, maybe the re-unification, which was actually a takeover, was a mistake. I tend to agree. At least the way that it was done. Because looking back, eastern Germany didn’t develop too well as a part of the Western German republic. The economy is bad, people are moving away because of unemployment and there’s heavy racism.

#10 Fabian on 7 August 2011 at 3:09 pm

Jag undrar om det finns några tyska politiker (med tyngd) som är av samma åsikt, just det att återföreningen var ett misstag.

#11 Fabian on 7 August 2011 at 3:10 pm

Förresten, man kan inte vara anonym när man kommenterar här, va?

#12 rasmus on 7 August 2011 at 3:45 pm

Fabian: Politiker vet jag ingenting om, men den frihetliga vänstern i Tyskland var mot “återföreningen” 1990 och har såvitt jag vet inte ändrat åsikt.
Klart man kan vara anonym när man kommenterar här. Du har själv valt att skriva “Fabian” som signatur och jag kan inte kolla om det stämmer. Jag kan däremot se från vilket IP-nummer som du skrev kommentaren. Men du har möjlighet att använda en anonym proxy om du verkligen vill dölja det. Förslagen på att stoppa anonymitet handlar däremot om att bl.a. förbjuda sådana proxytjänster.

#13 rasmus on 7 August 2011 at 5:40 pm

Peter Ek: Jag läste häromveckan i någon tysk dagstidning – minns tyvärr ej vilken – att de stridsvagnar som Tyskland exporterar till Saudiarabien skulle vara specialutrustade för upprorsbekämpning. Jag förstod ej om det var modellen 2A7+ som i sig var särskilt lämpad för detta ändamål, eller om den såldes med någon slags extrautrustning. Men jag uppfattade artikeln som saklig och valde att lita på den.

#14 manen on 8 August 2011 at 12:20 am

gnnnnnnnnnngh..

man bara satt och väntade på att nån jävla politiker skulle öppna munnen och undanröja eventuella tvivel.

fanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfanfan!

låt internet vara ifred!

#15 steelneck on 8 August 2011 at 1:14 am

Jag får fortfarande inte ihop ditt resonemang kring tysktalande folk. Menar du möjligtvis att det skulle vara något genetiskt rasbiologiskt som gör att det kan bli farligt om tysktalande folk förenas? Nåonstans anar jag en radikal och odifferentierad tes bakom någon form av andlig sås av tyskrädsla.

#16 Cernael on 8 August 2011 at 1:33 am

steelneck: Jag tolkar det mer som att (RSMS anser att) ett enat Tyskland är en tämligen, kanske oproportiornerligt, stor maktklump, och att ett samarbete likt EU potentiellt fungerar bättre ju jämlikare spelarna är.

#17 rasmus on 8 August 2011 at 2:47 am

Tyskrädsla? Hah! Nej, jag ser mig själv som alltför tysk för att ägna mig åt sådant. Kritiken mot den s.k. återföreningen kommer snarare inifrån Tyskland, närmare bestämt från den antinationella eller nationalismkritiska vänstern (i bred mening).

Carnael: Jo, ungefär så tänker jag (också).

#18 Peter Ek on 8 August 2011 at 4:49 am

Rasmus: Men “uppror” är ju en form av handling, inte en särskild grupp av människor med särskilda egenskaper. Det är som att säga att den skulle vara optimerad för att döda exempelvis “miljökämpar” eller “tysktalande blodgivare”. Förstår du? Hur skulle sådan utrustning se ut i praktiken? Artikeln du läste använde sig troligen av ett ord översatt från engelskans “insurgents”, därav felet. Vad det handlar om är att stridsvagnen har förbättrat pansar runt 360 grader för att ge ökat skydd åt alla håll istället för enbart i fronten, vilket har varit prio tidigare när stridsvagn-mot-stridsvagn var det tänkta användningsområdet. Den har även annan utrustning som fjärrstyrd vapenstation, kameror för bättre överblick etcetera. Men allt detta är för att öka effektiviteten i städer, mot infanteri.

#19 Viktualiebrodern on 8 August 2011 at 9:40 am

Jag håller med om att DDR 1990 var ett intressant demokratiskt experiment som varit värt ett bättre öde.

Men ekonomin gjorde att enda alternativet till att bygga upp muren igen var pengar från väst. Hela produktionsapparaten var nerkörd. De arbetslösa hade flyttat till väst och staten fallit ihop.

Men det var en tragik i att BRD var fullkomligt ointresserat i att ta över positiva saker i öst, som till exempel fria öppettider i affärerna, kvinnors deltagande i yrkeslivet osv. Nu blev det ju ingen förening utan ett övertagande.

#20 Viktualiebrodern on 8 August 2011 at 9:43 am

Jag fick lära mig en betydelsefull grammatisk skillnad då, 1990.

Schlesien gehört Deutschland. Kontra: Schlesien gehört *zu* Deutschland.

Ett mycket politiskt “zu”.

#21 MaxH on 9 August 2011 at 11:29 am

Hade tänkt länka vidare blogginlägget tills jag läste sista meningen. Det är befängt att tro att ett uppdelat Tyskland skulle kunna förhindra politiker att vara dumma i huvudet. Uppdelningen har inget med det andra i inlägget att göra alls.

#22 Lars Aronsson on 10 August 2011 at 9:39 pm

Men Rasmus, varför denna onödiga utvikning? Trots dina förklaringar, ser jag inte kopplingen till ämnet (anonymitet på nätet).

Tyskland, som var en grushög 1945, återförenades genom ockupationsmakternas goda vilja 1949 i form av den nya förbundsrepubliken. Att den östliga av de fyra ockupationsmakterna gjorde ett undantag och sedan med murar och våld upprätthöll detta undantag i fyra årtionden, gör inte DDR till en separat stat med legitimitet. Efter SED-partiets bankrutt och murens fall fanns inget statsbygge kvar, bara ett stort Stasi-arkiv.

#23 rasmus on 10 August 2011 at 11:10 pm

Lars Aronsson:

1.
Jag ignorerar högaktningsfullt alla som kräver att jag ska “hålla mig till ämnet” i bloggposter. Att jag sedan drygt sju år lägger mycket tid på att blogga är just för att formen inte kräver att hålla sig till ett ämne, som är fallet i de artiklar och böcker som jag också skriver.

2.
Jag ser inget skäl att argumentera för DDR:s “legitimitet” men om jag hade tid skulle jag kanske försöka mig på att ifrågasätta förbundsrepublikens “legitimitet”. Jag ser det inte som så självklart att de tre ockupationszonerna fyra tyska stater är en ofantligt större grad av enande än vad som var fallet under större delen av 1800-talet. Fast om enande är bra i sig, då borde ju som sagt Österrike anslutas också. Konstigt att ingen föreslår det.

#24 Jan Wiklund on 14 August 2011 at 3:41 pm

Såvitt jag förstår är det tekniskt omöjligt att omöjliggöra anonymitet på internet. Varför Friedrichs förslag faller. eller är det inte så, Rasmus?

Att det kanske hade varit bra om det hade gått är en annan fråga. Då kanske det hade varit möjligt att delta i diskussioner i dagspressens kommentarsfält, vilket är omöjligt idag om man inte vill dränkas i dynga.

#25 Christians digest for August 17th | Christians lifestream on 17 August 2011 at 2:35 am

[…] Shared Tysklands inrikesminister vill avskaffa anonymiteten på nätet. […]

#26 Avklädda på ett fält » Jonas Andersson on 9 September 2011 at 12:45 pm

[…] olika sammanhang som medel mot det onda på nätet. Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich uttryckte nyligen stöd för idén att eliminera möjligheten att vara anonym på Internet. Frankrikes regering har de […]

Kommentera